1 op-op d&ZiiderStcr Ervaring enKennis SCHIEDAM IKSH Frankeland woedend over uitsluiting Brandstichter aangehouden Lunchen met de burgemeester O smart 195/65HR15 BRANDERSFEESTEN in verhuizen ZONDAG 24 SEPTEMBER GE0PEND PRIJZEN CIRCUS schiedam Ongelukkig verlies voetballers SVVSMC zelf zijn stemlokaal Kiezer kiest straks 22-23-24 September HARST- KARBONADE maassta Fortuna F2000 Alles over de Getuigen gezocht van mishandeling Comfortabel UUoonplezier Van Gelderen 010-427 09 09 Fietsendief aangehouden H.vanDiikc Verhuizlngen GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Gemeente: zelf huishoudelijke hulp inkopen Speld voor Piet Tijsen ZOS op Branders- feesten Vrij inlopen bridge Open Podium in de bieb Tange weer in halve finale Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam Gratis afhalen Zie elders in de krant maassta Plauuizen Tapijt Laminaat Vloerverwarming Gordijnen Barendrecht Dit komt nooit meer! V&D PRIJZENCIRCUS START ZATERDAG 23 SEPTEMBER VAN 08.00 - 19.00 UUR ZONDAG 24 SEPTEMBER EXTRA KOOPZONDAG ROTTERDAM CENTRUM EN ZUIDPLEIN V&D ROTTERDAM Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 20 September 2006 13e Jaargang nr 38 WWW.VLEESCHHOUWERII.nl BIJ AANKOOP VAN ELK POND SAKSISCHE LEVERWORST OF 250 GRAM PAARDENWORST VOOR 1.00 1 KILO VAN 5.98 VOOR WWW.BBQVLEES.EU Geidig van 21 ym 27 sept weekblade Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenetaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenptein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Noleoslaan460 Wiikaebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie HofvanSpa!and6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Bewonersvereniginq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79' Drop-it y Lange Kerkstraat 86 y door Frank Willemse SCHIEDAM - Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaat per 1 januari veel veranderen in de hulpverlening. Ook in Schiedam waar de gemeente zelf 'zorg moet gaan inko- pen'. Een nieuwe situatie waarbij de gemeente grote financiele risico's loopt. Maar er is meer. Zo is de Frankelandgroep boos omdat ze zijn uitgesloten bij het geven van huishoudelijke hulp. Zij voldoen niet aan de criteria die de wethouder stelt omdat het niet in de hele regio werkt. Maar ook de burgers zijn ongerust. Doel van de WMO is decentrali- satie van de zorg. Door de nieuwe wet moeten gemeenten zelf contrac- ten afsluiten met zorgaanbieders. In deze regio werken Schiedam, Vlaardingen en Maassluis samen om zo sterker te staan. Het nieuwe systeem bepaalt dat gemeenten een vast bedrag krijgen waarvoor alles betaald moet worden. „Een risico voor alle gemeenten omdat het Rijk zo minder geld kan geven," aldus wethouder Daskalakis. De Frankelandgroep die nu ook al huishoudelijke zorg verleent, is woedend over het buitensluiten. Vo- rige week werd bekend dat er nog vijf organisaties over zijn in de race: uit Rotterdam, Gouda, Den Haag en Meppel. Frankeland valt af omdat die geen zorg verlenen in Maassluis en Vlaardingen. Uit boosheid heeft Frankeland per onmiddellijk alle samenwerkingsverbanden opgezegd met de gemeente Schiedam. Volgens het college is het Persoons gebonden Budget een oplossing om dezelfde huishoudelijke hulp te houden. Met dit budget kan elke individu zelf de eigen zorg regelen. 'Flauwe kul in de praktijk', volgens het SOBO van John van Gestel: zo'n regeling is veel te ingewikkeld voor gewone mensen!'. Volgens Wethouder Daskalakis is het Schiedamse standpunt dat 'het huidige zorg- en voorzieningenni- veau in stand blijft'. Zij is trots AUTOBANDEH TEGEN DUMPPRIJZEN O.a. voor VW Golf IV Passat, BMW 3, Ford Mondeo, Audi A3 A4 Peugeot 307 Mercedes C etc. etc. Voor adressen zie onze advertentie elders in de krant of kijk op www.desprint.nl dat Schiedam juist bij de koplopers behoort in de zorgsector. En ze is ervan overtuigd dat met het nieuwe systeem er meer keuzevrijheid komt en meer te doen is voor minder geld. Een voorbeeld betreft het aanpassen van woningen voor gehandicapten. Nu wordt de aanvraag voor bijvoor- beeld een traplift afgewezen omdat verhuizen goedkoper is. 75 Procent van de klachten tegen de Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzie- ning (TOG) gaat hierover. In de praktijk blijkt verhuizen niet moge- lijk door de kosten of het beperkte aantal geschikte woningen. Daarom besluiten mensen dan maar zelf een dure traplift te kopen. Volgens de nieuwe plannen wil de Gemeente nu de verhuisvergoeding inzetten voorde traplift. Die 2400 euro voor verhuizen wordt dan gebruikt als bijdrage aan de traplift. „Boven- dien kan je beter mensen in de vertrouwde omgeving laten wonen waar ze al vele jaren wonen," aldus de wethouder. weekbladsn SCHIEDAM - Op het plein voor Station Schiedam Centrum is donderdagmorgen een 22-jarige vrouw mishandeld. Omstreeks 11.00 uur werd ze benaderd door haar ex-man. Er ontstond een ruzie, waarbij hij haar tegen een been schopte. Ze viel en hij schopte haar vervolgens ver- schillende keren. Dit werd gezien door een nog onbekende vrouw, die de politie waarschuwde. Na de mishandeling nam de dader de benen. De politie zou graag in contact komen met de vrouw die ge- beld heeft, want ze heeft zich niet bekend gemaakt. Zij wordt verzocht zich in verbinding te steilen met de recherche van het district Waterweg - Noord, via telefoonnummer 0900 - 8844. Ook andere getuigen die iets gezien hebben worden verzocht dit te doen. □ok leggen wij tegels op houten vloeren. Meer dan 2000 m2 showroom Nieuw Mathenesserstraat 25, 3113 AD Schiedam, www.vanhgelderen.riet KocErTvo'-fipr rvdeweek Aatborg is. Barendrecht HooMwcg iS. CapeHe a/d l|ssct Oe keuken aMefmg op de le etage n Caoelie krijflt een nwuwe keutonfcxmuie. waardoor wt) £s.m. da gshsto kaukan atdetmg ca 30 totAens} Ieeg moeten veikopen. Steerts tOdagen dusweeser snelbii! SCHIEDAM - De politie heeft een 38-jarige fietsendief op heterdaad aangehouden bij het NS-station Schiedam Centrum. Naar aanlei- ding van diverse diefstallen van fietsen werd door de politie extra gesurveilleerd bij het station aan de Horvathweg. Rond 00.30 uur, in de nacht van donderdag op vrijdag, kon de Rotterdammer op heterdaad worden aangehouden. Na onder- zoek bleek dat man had geprobeerd om verschillende fietsen en een brommer te stelen. Hij is ingesloten voor nader verhoor. t Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 42612 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl Kijk voor meer info op www.vd.nl BERGWEG EN CEINTUURBAAN smart center Rotterdam, Rhijnspoor 280, 2901 LC Capelle a/d IJssely tel. 010«424.94.24f www.smartrotterdam.nl« KKIICM y-.OC B» 0- lJtm M.l W-COj-Joroc 14 to. b5gA» SCHIEDAM - Dit jaar bestaat de ANBO zestig jaar, wat afge- lopen zondag gevierd werd in Zaal Beatrix. Piet Tijsen heeft bij deze gelegenheid door het landelijk bestuur van de ANBO de speld van verdienste toege- kend gekregen. Tijsen gaf de ANBO door zijn jarenlange inspanningen een gezicht in Schiedam en zette de ANBO in de regio Nieuwe Waterweg Noord op de kaart. Namens de ANBO is hij ook vertegenwoordiger in het Schie dams Gehandicapten Platform en de Stichting Ouderenwerk Schiedam. SCHIEDAM - ZOS-radio is za- terdag 23 September aanwezig op de Brandersfeesten. Op het Broersveld ter hoogte vafi num- mer 7 verzorgen zij vanuit hun stand een live uitzending tussen 12.00 en 17.00 uur die te horen is via 91.5 FM van het schie damse kabelnet. Door de kabe- lovername in Schiedam de zal de frequentie van ZOS-Radio per 23 oktober overigens veranderen in 99.0 FM. SCHIEDAM - Wie zin heeft om kennis te maken met bridge, kan hiervoor op de donderdag- avonden terecht bij Studiekring '66. Dit is een bridgeclub met een grote verscheidenheid aan spelers; jong en oud, mannen en vrouwen, en van gewone tot zeer goede spelers. De club is overigens aangesloten bij de Ne- derlandse Bridge Bond. De Studiekring '66 is te vinden bij Bridgesocieteit 'De Ketel", Westfrankelandsestraat 11, tel. 426 45 35. De zaal is vanaf 19.10 open en tot 19.45 kan er voor een euro per persoon worden ingeschreven om vanaf 20.00 tot 23.15 uur te bridgen. Voor meer info: 451 04 51 of e-mail: l_vd_aa@hotmail.com SCHIEDAM - De bieb aan het Stadserf organiseert tijdens het Open huis op 30 September een Open Podium van 12.45 tot 13.45 uur. Liefhebbers van gedichten wor den opgeroepen zich aan te mel- den voor deelname aan het Open Podium. Alle aanmelders mogen twee gedichten voorlezen; die zij zelf hebben geschreven of van dichters die zij heel bijzonder vinden. Er is een voorwaarde: zij moeten gaan over het thema 'bibliotheek'. Aanmelden kan tot 20 September door gegevens te mailen naar cm.vd.boom@schie- dam.nl weekbladen SCHIEDAM - Een 16-jarige Schie- dammer is zondagavond aangehou den op verdenking van brandstich- ting. Omstreeks 20.45 uur stond er een aanhangwagen op het Laven- delveld in brand, wat de politie kon blussen. Getuigen hadden gezien dat een groep jongens spullen ver- zamelde en in brand stak. Hierdoor was een klein brandje in het jeugd- honk ontstaan. Vervolgens werden er spullen naar de aanhangwagen gebracht en ook die werd in brand gestoken. Er werd direct een onderzoek in- gesteld, waarbij de jongen werd aangehouden. De recherche zet het onderzoek voort naar de overige verdachten. van het publiek kregen. Onder de halve finalisten zijn kun- stenaars als Ad Arrna, Armando, Barend Blankert, Corneille (win- naar in 2004), Astrid Engels, Jacques Tange (winnaar van vorig jaar) en Ronald Zuurmond. Bijna uitverkocht. Nog maar 177 forfours met minimaal 2.500,- korting. SCHIEDAM De eerste 'Nacht van het Licht', vorig jaar in de Plantage, was al goed voor rond de tweeduizend bezoekers. Ook dit jaar, met de tweede editie, had de organisatie weer een schot in de roos. Afgelopen zaterdagavond werd de 'nacht' voorafgegaan door een dramatisch diner, waarbij vurig de tango werd gedanst op een verlichte dansvloer. Rond 22.30 uur, toen het echt donker was, begon de lichtshow metr muziek en fakkels die een sfeer van Lord of the Rings opriep. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - De Schiedamse voetballiefhebbers moesten af gelopen zondag kiezen tussen twee aantrekkelijke derby's. In de tweede klasse D speelden SVVSMC en het Vlaardingse sc Victoria'04 tegen elkaar ter- wijl in de vierde klasse D de burenruzie tussen SVDPW en Hermes DVS op het program- ma stond. De wedstrijd SVVSMC-Victo- ria'04 werd een spannend treffen. SVVSMC had het betere van het spel maar kon slechts eenmaal scoren. Ibrahim Kizilay trof na een half uur met het hoofd doel. SVVSMC kreeg nog wel kansen de voorsprong uit te breiden maar kreeg een stug Victoria'04 toch niet op de knieen. In de slotfase werd het verzuim om meer afstand te nemen van Victoria de Schiedam- mers noodlottig. Patrick Medina raakte bij het wegwerken van een ingeschoten vrije trap van Victoria de bal verkeerd en deze belandde onbedoeld in eigen doel. SVVSMC zette in de laatste minuten nog wel aan voor een wanhoopsoffensief maar treffers leverde dit niet op, 1-1. SVVSMC verdiende met dit gelijkspel haar eerste punt in deze competitie. In de derby tussen SVDPW en Her mes DVS was het minder spannend. SVDPW nam reeds in de eerste helft een 2-0 voorsprong door doel- punten van Rogier Molenaar. In de tweede helft werd de wedstrijd definitief beslist door Roelof Grant, 3-0. SVDPW blijft met dit resultaat zonder puntverlies aan kop gaan in de vierde klasse D. Hermes DVS dat zichzelf ook bij de titelkandi- daten rekende, beleeft een rampza- lige competitiestart. De ploeg van trainer Paul de Roos heeft na drie wedstrijden nog geen punt op haar conto staan. SCHIEDAM - Ook Schiedam doet mee. Zelf kiezen voor een stemlo- kaal. Bij de Tweede Kamerverkie- zingen in november van dit jaar wordt een experiment gehouden met stemmen in een willekeurig stemlokaal. Volgens de nieuwe bur gemeester Wilma Verver kan Schie dam nog net meedoen aan deze 'pilot' waarmee het Schiedammers 't gemakkelijk moet maken overal te gaan stemmen. Kiezers in Schiedam ontvangen in SCHIEDAM - De 25 halve fina listen, die dit jaar meedingen naar de eretitel Kunstenaar van het Jaar zijn bekend. Het zijn de 20 genomi- neerde kunstenaars die de meeste stemmen kregen, aangevuld met vijf door het panel gekozen kunste naars uit de 25 niet genomineerde kunstenaars die de meeste stemmen plaats van een oproepingskaart een stempas. Hiermee kunnen ze bij alle stembureaus binnen hun ge meente terecht. Het grote voordeel is volgens het college dat je niet meer speciaal naar dat ene bureau behoeft te gaan. „Als het ene bu reau altijd zo druk is of als je van je werk komt en langs een stembureau loopt. Zo kan je daar voortaan ook terecht." aldus de burgemeester. Bij de Europese verkiezingen in 2004 is voor het eerst geexperi- menteerd met stemmen in een wil lekeurig stemlokaal. Bij de gemeen- teraadsverkiezingen dit jaar was het al in 239 gemeenten mogelijk een stem uit te brengen in een stem lokaal naar keuze. Veertien pro- cent van de kiezers maakte hiervan gebruik. Volgens onderzoek bleek 82 procent van de kiesgerechtigden positief over het stemmen in een willekeurig stemlokaal. SCHIEDAM - Wie wil er niet met een lunch de problemen van de straat, buurt of wijk eens aankaar- ten bij het college van B &W? Dat kan want de nieuwe burgemeester Wilma Verver wil elke maand een lunch houden om in contact te ko men met de Schiedamse bevolking. Want daar gaat het om met deze kennismakingen: vertegenwoordi- gers van een stichting, buurtvereni- ging of een renovatieproject. Om bij te praten onder het genot van koffie en een broodje over de problemen, oplossingen of de stand van zaken. Een keer per maand maakt Wilma Verver tijd vrij hiervoor. De deel- nemers kunnen zichzelf opgege- ven bij de afdeling Voorlichting van de gemeente. Al eerder stelde Wilma Verver deze kennismakings- bijeenkomsten voor in haar vorige stad Voorschoten. Daar waren deze lunchgesprekken, volgens haar, een groot succes. ..Iedereen moet aan de beurt kunnen komen zowel ouderen, jongeren, burgers, man- telzorgers of middenstanders. Het moet geen klachtenbank worden maar een open gesprek om zo el kaar beter te leren kennen."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1