schiedam Rijnmondband naar Londen Schiedam op een na onveiligste stad i SCHIEDAM Ervaring enKennis 5.98 10.00 Z0NDAG 15 OKTOBER GE0PEND €1499 Special Olympics zijn een groot feest SPARTA - A.Z. De Vlinder viert tiende verjaardag in verhuizen Heringericht Volksbos weer opengesteld Koopzondag 15 oktober AIONTEL maassta GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT H. van Dijke Verhuizingen lass HAMLAPPEN VAN DE BIL Holland BOUMAIM geopend van 12.00 - 17.00 uur Zaterdag 14 oktober a.s. om 20.00 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. GroenLinks op de fiets Scheeres in het zonnetje Seniorenquiz op internet Twee onderzoeken 'leefbaarheid' door stad en regio Controle op snelheid Kwekerij opgerold Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 11 oktober 2006 13e Jaargang nr 41 Gratis afhalen www.vleeschhouwerii.nl meubelen Zondag open, 12.00 -17.00 uur 2-zits (zitbreedte 60cm) in leder Ook mogelijk in stof vanaf 1199. ACTIEPRIJS 160 modellen in 1001 uitvoeringen www.montel.nl I Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) weekbladen Schiedam uvaekblade Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadsert 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolerislaan460 Wiikqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 SCHIEDAM - Schiedam scoort hoog, maar wel op de verkeerde lijstjes. Zo staat Schiedam tweede in de categorie 'onveilige ge meenten'. In Schiedam is het aantal aangiften van geweld hoog in vergelijking met de rest van de regio, zo valt te lezen in een (uitgebreid) rapport van de politieregio Rotterdam Rijnmond. Een slecht oordeel over de leefbaarheid in de stad. Dit in tegenstelling tot een rapport van de gemeente Schiedam zelf. Dat leefbaarhei- drapport maakt juist melding van 'wederom iets gunstiger cijfers op het gebied van delicten, dreiging en slachtofferschap. Vorige week donderdag worden op een dag twee veiligheidsrapporten gepresenteerd. Het politierapport vergelijkt de twintig gemeenten van de regio. 'Hoe groter hoe meer onveiligheid' is de conclusie. Op- vallend wel is dat van de vier mid- delgrote gemeenten (Spijkenisse, Vlaardingen, Capelle en Schiedam) in de regio juist Schiedam steevast op een tweede plek staat waar het om onveiligheid gaat. Na koploper Rotterdam, maar voor de vergelijk- bare andere middelgrote gemeenten. Schiedam als 'runner up' bij aangif ten van geweld, diefstal, overlast of vandalisme bij de politie. Naast de feiten werd gevraagd naar het (subjectieve) gevoel van veilig- heid. Ook daar scoort Schiedam even slecht als de grote buurman. 'Rotterdammers voelen zich, samen met Schiedammers, het meest on- Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42www.hvandijke.nl VLAARDINGEN - Woensdag Het opnieuw ingerichte recre- atie- en natuurgebied Rietput- ten/Volksbos in Vlaardingen is afgelopen woensdag op feestelijke wijze weer ingebruik genomen. Martin Huls, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en Ben van der Velde, wethouder van de gemeente Vlaardingen verrichtten samen de openingshandeling. Het opnieuw ingerichte Rietput- ten/Volksbos is een gebied met een woelig verleden. Onder lei- ding van de 'Stichting Groeiend Verzet in de Lickebaert', die actie voerde tegen een geplande stort- plaats van verontreinigd bouw- en sloopafval, werd hier door 8.000 verontruste burgers in 1992 een bos geplant, het Volksbos. De aanleg van de stortplaats is mede door dit protestbos tegengehou- den. Inmiddels heeft het Volks bos zich ontwikkeld tot een mooi gebied met een interessante flora en fauna. Tegelijk met de naastgelegen Riet- putten is het gebied in opdracht van de Reconstructiecommissie Midden-Delfland in samenwer- king met diverse partijen ingericht tot een volwaardig natuur- en re- creatiegebied. Het beheer van het Volksbos komt in handen van het recreatieschap. Vereniging Na- tuurmonumenten zal het beheer van de Rietputten gaan uitvoe- ren in opdracht van het recreatie schap. veilig in de eigen buurt (24 procent). „In Schiedam voelt men zich in het algemeen het meest onveilig", luidt de tekst van het rapport waarvoor ruim 23.000 bevolkingsinterviews zijn afgenomen. De conclusie kan dan ook niet anders luiden dan dat Schiedam hoe langer hoe meer gaat lijken op het (ongunstige) vei- ligheidsprofiel van grote buurstad Rotterdam. Een ander geluid laat het 'eigen' Schiedamse onderzoek horen. Dit verplichte onderzoek voor alle ge meenten die (veel) geld krijgen van het Grote Stedenbeleid (GSB) is van mening dat Schiedam zich de laat- ste jaren 'redelijk gunstig' ontwik- kelt. 'De cijfers voor vermogensde- licten, dreiging en slachtofferschap zijn wederom iets gunstiger. „Dat geldt ook voor de aspecten overlast en verloedering", zo oordeelt Schie dam op grond van het rapport. Schiedammers beoordelen (in te genstelling tot de stad) hun eigen wijk of buurt wel gunstig. Bewoners van Kethel, Woudhoek en Svea- parken (en Zuid) geven een rap- portcijfer van ruim een 8 voor hun wijk. Maar ook Nieuwland scoort de laatste jaren beter. Slecht gaat het met de wijk Oost die al jaren een dalende lijn vertoont. Sloop en nieuwbouw in Nieuwland zorgt voor een gunstig effect op de leef baarheid. Maar juist in Oost is de matige staat van de huizen en de verloedering (rommel en vuil) een zorg geworden. In Oost willen de meeste mensen verhuizen en voelen zich het minste thuis. Het rapport- cijfers is voor Oost met 6- nog maar net een voldoende. Het optimistische geluid van dit Schiedamse rapport is dat Schie dam zich economisch verbetert. Het gemiddeld inkomen is sterker toegenomen dan landelijk en de werkeloosheid neemt duidelijk af. Alle reden volgens de onderzoe- kers om minder pessimistisch naar Schiedam te kijken. Dat pessimis- me (meer dan een kwart denkt dat de eigen buurt er in de toekomst op achteruit gaat) lijkt wel een volks- aard van Schiedammers te worden. HEEL KILO 2 KILO BERGWEG EN CEINTUURBAAN WWW.BBQVLEES.EU Geldig van 12 oht. t. m 18 okt. J* Complete set geleverd en gemonteerd bij u thuis! Ruim 40% voordeel bij een eenpersoons ledikant 90 x 200 cm op comforthoogte, compleet met pocketveermatras Classic Pocket 300 en elektrisch verstelbare bodem Promiflex 1000. Ledikant Merel, 90 x 200 cm 299,- Bodem Actieflex, 90 x 200 cm 399,- Pocketveermatras Emotion 260, 90 x 200 cm 359,- Totaal Actievoordeel ruim 40% 1057,- "/- 458,- Set-aanbieding www.boumanmeubelen.nl Zaterdag 14 oktober Mini-draaiorgel draaien voor kinderen, met uitreiking Bouman draaiorgeldiploma! Molentjes maken met Ingeborg Zondag15 oktober Demon straties van zes oude ambachten in originele kledij: mutsen makep, stoelmatten, tiffany maken, strovlechten, gias-in-lood maken en tingieten. IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111. U vindtons aan de N210 Capelle a/d IJssel naastbedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. Bouman blijft bijzonder Montel Rotterdam Woonmall Alexandrium III Watermanweg 217 - Tel: 010 286 25 25 Montel Kralingseveer - IJsselmondselaan 175 (naast Bouman Meubelen) - Tel: 010 284 21 21 DESIGN B V Hi 7/ Exclusief en betaalbaar zitcomfort REGIO - Voor de zwemmers van GJVW waren de Special Olympics in Rome een groot feest. Vlaardin- gers Martijn Bot, Jarno Snietsers en Fons Westerwijk en de Schiedamse Desiree Droge zijn met veel prijzen teruggekomen van dit internatio- nale sporttoernooi in Italie. De zwemmers met een verstande- lijke beperking stonden op scherp en presteerden ailen naar beste kun- nen. Maar los van de wedstrijden maakte het totale sportevenement grote in- druk op de regionale zwemmers. Met name de aankomst in het gast- dorp voor de Nederlandse equipe Genazzano waar de sporters enkele dagen konden wennen aan de om- standigheden in Italie en de spec- taculaire openingsceremonie waren voor Droge, Bot, Smetsers en Wes- terdijk in een woord 'fantastico'. SCHIEDAM - De fractie van GroenLinks maakt vrijdag 13 oktober tussen 15.00 en 18.00 uur nader kennis met burge- meester Verver door haar mee te nemen op een fietstocht door Schiedam. De fietstocht start op het Stad- serfplein en gaat richting Hoog- straat en Lange Achterweg. Hier praat GroenLinks met bewoners die zich zorgen maken over het rommelige gedeelte in hun wijk achter de Hoogstraat. In Zuid wordt de bewoners- vereniging bezocht en in West wordt bij de Poldervaart aan- dacht gevraagd voor de locatie waar een Torenhoge flat gepland staat midden in de ecologische zone. Via het vlindermonument ter na- gedachtenis aan de moord op Nienke in het Beatrixpark fietst GroenLinks via het winkelcen- trum in Oud Kethel door naar Natuur- en Milieucentrum De Boshoek. Hier eindigt de fiets tocht. SCHIEDAM - De PvdA zet Reinier Scheeres donderdag- avond 12 oktober op een van zijn geliefde plekken in Schie dam, museummolen De Nieuwe Palmboom. in't zonnetje. Zoals bekend heeft Scheeres onlangs afscheid genomen als burge- meester van Schiedam. De PvdA wil zijn bijdrage als raadslid, wethouder en burge- meester niet onopgemerkt voor- bij laten gaan. Daarom zullen die avond een aantal bekende Schiedammers stil staan bij zijn loopbaan, col- legialiteit, historisch perspectief en betekenis voor Schiedam. Ook de landelijke PvdA zal zich niet onbetuigd laten. Aan het slot van de avond zal namens de afdeling een bescheiden en ge- past kado overhandigd worden. SCHIEDAM - De Internationale Dag van de Ouderen is zondag 1 oktober gevierd. Ter gelegenheid daarvan biedt Bibliotheek Wa- terweg ouderen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Seni orenquiz op internet waarmee fraaie prijzen te winnen zijn. De Seniorenquiz bestaat uit acht vragen over uiteenlopende on der werpen. De antwoorden op deze vragen zijn te vinden op internet. Door mee te doen aan de quiz maak je spelenderwijs kennis met interessante websi tes. Een leuke manier om enkele vaardigheden te testen. De vragen zijn gemaakt voor senioren, maar uiteraard mogen ook jongere geinteresseerden meedoen. De Seniorenquiz is tot en met 14 oktober te vinden op www.bibliotheekwaterweg.nl en www.internetquiz.net SCHIEDAM - De 'moeder' van Dikkie Dik was afgelopen zaterdag bij boekhandel Van Leeuwen te gast om kinderen wegwijs te maken in de wereld van de gezellige rode kater. Jet Boeke las niet alleen voor, maar leerde kinderen ook hun eigen Dikkie Dik te tekenen. De schrijfster was in Schiedam op visite in het kader van de kinderboekenweek, die nog tot en met 14 oktober doorloopt. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - Op de Matlingeweg is maandagmiddag een snelheids- controle gehouden. Hier zijn in een uur tijd dertien bekeuringen uitge- schreven voor te hard rijden. Hoog- ste snelheid was 81 km/ u waar 50 het maximum is. In de middag controleerde de po litie op de Burgemeester Knap- pertlaan. Hier zijn tien bestuurders bekeurd, onder andere voor het niet dragen van de autogordel en het niet voor laten gaan van voetgangers op een voetgangersoversteekplaats. Dat was feest, maandagmorgen op boel flink op stelten. SCHIEDAM - R.K. Basisschool De Vlinder in Sveaparken viert deze week het tienjarig bestaan. Ooit begon de school met een dappere leerling, nu dreigt de school een van de grootste in Schiedam te worden met een leerlingenaantal dat tegen de vierhonderd loopt. Deze week wordt er dus geen les gegeven. maar wel lekker veel feest gevierd. Afgelopen maandag begon de feestweek met clowntje Dom, De Vlinder. Clowntje Dom zette de Foto: Roger van der Kraan dat oliedomme kunsten uithaalde en het complete plein onder de confetti spoot. Daarna was er voor de leerlingen een feestbuffet in de klas. Vandaag wordt er een optocht door Sveaparken gelopen terwijl de feestelijkheden vrijdag worden afgesloten in de Margriethal waar alle leerlingen 's middags een cir- cusvoorstelling geven, waarop de rest van de dag flink geoefend moet worden. SCHIEDAM - De politie heeft vrijdagavond op de Willemskade een hennepkwekerij ontmanteld. In de loods vond men twee wer- kende hennepkwekerijen. De ongeveer 1500 plantjes en ap paratus zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Tegen een 51-jarige Rotterdam- mer wordt proces-verbaal opge- maakt. uur presenteert Kevin Brouwer een doorlopend muziekprogramma met optredens van verschillende ar- tiesten. Onder andere de Amazing Stroopwafels en een Dance Classic Party zorgen voor een vrolijke mid dag. Met de quiz 'Sla je Rijk' kun- nen deelnemers een minuut gratis Veel winkels hadden dinsdag al de deuren geopend. SCHIEDAM - Burgemeester Verver opent zaterdag 14 oktober op spet- terende wijze het nieuwbouwcom- plex De Contrabas in Groenoord. De Contrabas aan de Laan van Bol'Es bestaat uit negen inmiddels verkochte stadswoningen, 52 ap- partementen in de vrije huursector en een groot buurtwinkelcentrum met 2600 vierkante meter winkel- ruimte. Met verrassende optredens en gezellige activiteiten op het plein wordt het nieuwe woon-winkelcom- plex van 11.00 tot 16.00 uur muzi- kaal ingewijd. Alle (toekomstige) bewoners van De Contrabas, buurt- bewoners en winkelend publiek zijn welkom. Burgemeester Verver opent om 11.00 uur op spectaculaire wijze het feest. Tussen 11.30 en 16.00 winkelen bij Bas van der Heijden winnen. De andere winkeliers van De Contrabas stellen ook mooie prijzen beschikbaar. Ook de kinde ren in Groenoord kunnen zich hele- maal uitleven. Er is een uitgebreid kinderprogramma met luchtkus- sen, schminkkraam en de dames Klieder en Klodder. Om 12.15 uur start een optreden van 2-kids, een verrassende show met spelletjes en muziek. Het nieuwe winkelcentrum in De Contrabas biedt bewoners en pas- santen alles voor de dagelijkse boodschappen. Naast supermarkt Bas van der Heijden komen in De Contrabas het Kruidvat, Fox Kap- pers, de Plantenbeurs, Totaal Ge- mak, Slagerij van Vliet en Tuyp's Volendammer Vishandel. De mees te winkeliers hebben al op 10 okto ber hun deuren geopend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1