Circusartiest voor een schiedam Schiedam wijst naar Rotterdam en minister Horecacontrole €900 Bouman 1 Ervaring en Kennis SCHIEDAM I5?/J 10 JAAR WOONMALL ZONDAG 22 OKTOBER GEOPEND /MONTEL vfoonmaaml ■in verhuizen BELISOL Koopzondag 22 oktober Burgemeester neemt gezellig de fiets AvanDiike Vertiuizingen ass Water op een presenteerblaadje jt/l Wij hebben wintermonteurs! r fgHgitasnt cat caiway KEngering Scheeres ere-lid PvdA Onveilige bajesboten? Schiedam niet verantwoordelijk geopend van 12.00 - 17.00 uur Oranje 'Mooiste etalage' GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Comfortabel Woonplezier Van Gelderen 010 ides Winterschilders? comfortpakket helemaal gratis! maassti ad| Tijdelijke afsluiting's Gravelandbrug Cursus 'Dieren verzorgen' Houthaven vaarplek voor modelboten Al@din beantwoordt vragen VOOr8i98 Westbiaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 18 oktober 2006 13e Jaargang nr 42 •VdfJDAGMiDDAG 20 OKTOBER TV-kok Rudolph met High Tea •ZONDAG 22 OKTOBER EXTRA K00PZ0NDAG Muziek - Kadobonnen - Feest door Frank Willemse SCHIEDAM - Zijn de bajesboten wel veilig? Welke actie gaat het gemeentebestuur houden om de brandveiligheid aan te pak- ken? Waarom spreekt het college de minister niet aan op deze gevaarlijke situatie? Vragen, vragen en nog eens vragen die de PvdA stelt aan haar 'eigen' stadsbestuur. Vragen naar aanleiding van berichten uit de krant dat de detentieboten -net als bij die bij Schiphol - levensgevaarlijk zijn. Ook voor de omwonenden als er giftige stoffen vrijkomen. Montel Sweet high 2-zits in leder vanaf 850. Zoals afgebeeld in leder Zit- en rugvulling koudschuim. ACTIEPRIJS 160 modeller! in 1001 uitvoeringen www.montel.nl" Kans op gratis mI meubelchequeE 1 gratis naar de BOUMAIM meubelen Zondag open, 22 oktober 12.00 -17.00 uur Plavuizen Vloerverwarming Tapijt •Gordijnen kozijnen en deuren Tel. 0181-313130 Einsteinweg 6, Hellevoetsluis www.belisol.com Profiteer nog enkele dagen van onze Belisol Actiedagen. Beslis voor 22 oktober a s en ontvang het speciale Gratis afhalen www.vleeschhouwerii.nl VERS GEBRADEN SPARERIBS VAN 12.98 0MI jaj je INNOVATIEVE USERS VOL TECHNISCH VERNUFT v weekbladen VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN Het antwoord van B W is for med. Op de vragen verwijst zij naar Rotterdam. De boten liggen immers (net) op Rotterdams grondgebied. Rotterdam is juridisch het 'bevoegd gezag'. Daarmee is Rotterdam aan- spreekbaar. Dit is het antwoord op schriftelijke vragen, van de PvdA-raadsleden Mario Stam en Rob Gilsing. Schie dam is niet verantwoordelijk is het antwoord. Wel geeft het nieuwe college toe dat 'zij grote betrok- kenheid voelen' en 'in die zin ook verantwoordelijkheid willen nemen voor aspecten die de burgers van REGIO - De politie van het dis trict De Eilanden heeft in samen- werking met Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Eneco, Dou- ane, Voedsel- en Warenautoriteit, Vreemdelingendienst en DCMR, een integrale horecacontrole uit- gevoerd in de gemeenten Brielle en Westvoorne. In totaal werden zeven gelegenheden bezocht. De controle is vrijdagmiddag rond drie uur gestart en duurde tot kwart over tien's avonds. Hierbij is het volgende geconstateerd: De politie schreef drie bekeuringen uit in verband met overtredingen van de vergunning. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft vier keer rapport opgemaakt voor overschrijding van de tem- peratuur van etenswaren en een vuile keuken. Hiervoor zijn boetes uitgeschreven met een totaalbe- drag van 3500 euro. De Douane zal in een paar gevallen nacon- troles doen in verband met het ontbreken van papieren van sterke drank. De DCMR heeft vier waar- schuwingen gegeven. Ook in Hellevoetsluis is tegelij- kertijd een grote horecacontrole uitgevoerd waarbij eveneens zeven gelegenheden werden gecontro- leerd. De politie heeft ondermeer twee waarschuwingen uitgedeeld voor de overtreding van de Wet op Kansspelen, zes bekeuringen voor de Wet Identificatie, een be- keuring voor de overtreding van de Drank- en Horecawet. Montel Rotterdam - Woonmall Alexandrium III Watermanweg 217 - Tel: 010 286 25 25 Montel Kralingseveer - IJsselmondselaan 175 (naast Bouman Meubelen) - Tel: 010 284 21 21 DESIGN BY Exdusief en betaalbaar zitcomfort B Relaxfauteuil Albert in stof met opsta- hulp vanaf 829,-. In leer vanaf 999,- Programma www.boumanmeubelen.nl Demonstraties zes oude ambachten j in originele kledij; manden maken, mutsen maken, stoel- matten, boeren schilderwerk, glas graveren en kralen breien. Zondag 22 oktober Demonstraties van de boeren- en boerinnekesdansgroep zorgen de hele middag voor puur Oudhollands vertier Molentjes maken met Ingeborg. IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111. U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naastbedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. Bouman blijft bijzonder Schiedam raken'. 'Vindt het college niet dat wij grote verantwoordelijk hebben voor de gevangenen zeker omdat het geen criminelen zijn maar mensen zon- der verblijfstatus in Nederland?' is zo'n vraag. Met als antwoord dat het Schiedamse college verwijst naar de Minister van Justitie die beheerder en gebruiker is van de boten. De detentieboten kwamen weer in het nieuws nadat bleek dat er on veilige elektriciteitskabels waren gebruikt. Zodat gemakkelijk een ramp als bij Schiphol ook hier kan ontstaan. Bij de Schipholbrand vie- len een tiental doden en werd bij de schuldvraag door commissie Van Vollenhoven naar de lokale en rijks- overheid gewezen. Dat bij een dergelijke brand ook Schiedamse hulpdiensten gevaar lopen en dat giftige stoffen naar Schiedam kunnen uitwaaien wordt weggewuifd door het college. Die stellen nadrukkelijk vertrouwen te hebben in de Rotterdamse en Rijks- overheid die aan de wettelijke regels voldoen. Op de vraag of Schiedam het Rotterdamse bestuur wil aan- spreken op deze onveilige situatie, is het antwoord: 'Wij hebben ge- vraagd aan de gemeente Rotterdam of de detentieschepen voldoen aan de regels voor brandveiligheid. Dit is blijkens de ingekomen reactie het gevaf. SCHIEDAM „De opperdoezer, zo speciaal is die aardappel helemaal niet", meldde meneer Marrevee uit Schiedam de redactie. De aardappel die onder andere geserveerd werd tijdens de Culinaire Markt op de Grote Markt afgelopen zaterdag schijnt ook gewoon in het schap van bijvoorbeeid Albert Heijn of de groentenman te vinden te zijn. „En lekker dat ie is", waarschuwde diezelfde beller. Wellicht dat een heleboel mensen tijdens de Culinaire Markt ook kennis hebben gemaakt met de opperdoezer en er hun hart aan verpand hgbben. De markt, een initiatief van verschillende restaurant in de omgeving van de Grote Markt, was in ieder geval een groot succes. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - De bezoekers van de Schiedamse binnenstad konden van 9 tot en met 30 September hun mening geven welke winkel de 'Mooiste etalage van Schiedam Centrum' heeft. Vele.n maakten bij de inzendin- gen gebruik van het stemformulier of stemden via de web-site www. schiedamcentrum.nl De consument werd gevraagd te oordelen over de uitstraling, de ver- zorging, de presentatie, de opval- lendheid en de verleidelijkheid om binnen te stappen, het uiteindelijke doel van de etalage. Een aantal winkels bleken, gezien de honderden inzendingen, extra in de smaak te vallen. Vooral op plaatsen waar de bezoeker de haast van het boodschappen doen om- ruilt voor het rustiger winkelen en rondsnuffelen werden relatief veel etalages positief beoordeeld. Wijnhandel Oranje heeft afgelopen zaterdag van burgemeester Verver de prijs gekregen. SCHIEDAM - Dat burgemeester Verver sportief is heeft zij al eerder bewezen. Vrijdag 13 oktober be- wees zij dat weer door een ritje door de stad te maken op de fiets. Niet zomaar een ritje, maar een van drie uur. Zij fietste door verschillende wijken, waaronder de Gorzen, Cen trum en Nieuwland, in gezelschap van leden van GroenLinks. Er is natuurlijk wel een minpuntje aan zo'n ritje. Half Schiedam be- kijken in drie uur tijd gaat nog wel, maar dan flitsen de problemen waar het om gaat in Schiedam wel aan je voorbij. Daar komt nog bij dat een politieke partij de route heeft uitge- stippeld, dus blijft de vraag of het een objectieve route is of een ideale kans om politieke standpunten te delen met de Burgermoeder. Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 42612 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl □ok leggen wij tegels op houten vloeren. Meer dan 2000 m2 showroom Nieuw Mathenesserstraat 25, 3113 AD Schiedam, iMimu.van-geliJefen.net ieren. Sinds - 427 09 OS Kijk voor meer informatie elders in deze krant. waterbedrijf ■WW Burgemeester Verver had er flink de vaart in tijdens het door GroenLinks georganiseerd fietsritje. Foto: Roger van der Kraan HI (Vraag naar de actievoorwaarden) weefchladsnH Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikaebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraal 26 Tabakshop Maccie Mot van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Stichtinq Hoefnagel St. Luduinastraat 96A SCHIEDAM - De's Gravelandbrug over de Schie tussen de 's Grave- landse- en de Spaansepolder wordt vanwege renovatiewerkzaamheden tijdelijk afgesloten van 23 oktober tot en met 13 november van 19.00 tot 06.00 uur. Aankondigingsbor- den geven omleidingroutes aan van- uit Schiedam en Rotterdam. SCHIEDAM - In de Herfstva- kantie kunnen kinderen tussen de 7 en 12 jaar van alles leren over het verzorgen van dieren. Van dinsdag 24 tot en met vrij dag 27 oktober is de boerderij elke dag open van 14.00 tot 16.00 uur. De kosten zijn vier euro. Onderwerpen als voeding, ver- zorging en gezondheid komen tijdens de cursus aan bod. Aan- melden kan tot uiterlijk zondag 22 oktober. Voor informatie of aanmelden: 't Hoefblad, tel. 470 78 44. Tijdens de cursusdagen is de kinderboerderij uiteraard ook toegankelijk voor publiek: van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. SCHIEDAM - De.vaargroep Rijnmond is na onderhandelin- gen met de gemeente overeenge- komen dat ze tussen november 2006 en april 2007 aan de Hout haven een vaarplek krijgen om met hun modelboten te varen. Op 31 oktober is de eerste club- avond bij de Bewoners Vereni- ging Schiedam - Zuid in de Leliestraat 10. Op deze avond wordt onder andere besproken wat er het komende jaar op de agenda staat. Een paar zaken zijn al duidelijk. Zo zal er voor de jeugd een mo- gelijkheid bestaan om een eigen boot te bouwen en kunnen men- sen voor hulp of advies bij de vereniging terecht op clubavon- den die om de twee weken op dinsdagavond worden gehouden van 19.30 - 21.30 uur. SCHIEDAM - Al@din, de per- soonlijke vragendienst op bi- bliotheek.nl en de website van Bibliotheek Waterweg wordt volwassen. Met bijna 1 miljoen bezoekers per jaar is al@din onder jon- geren inmiddels bijzonder po- pulair. Maar ook aan andere doelgroepen biedt de digitale vragendienst een persoonlijk en betrouwbaar antwoord op alle vragen. Dit najaar lanceert de openbare bibliotheek daarom een speciale actie om de voordelen van al@ din onder de aandacht te bren- gen van lezend Nederland. UIT EIGEN KEUKEN BU AANKOOP VAN IEDERE KILO 3 GEHAKTBALLEN GRATIS WWW.BBQVLEES.EU Geidig van 19 okt. tm 25 okt, wmm HI 'y iltfflV- Duizenden mensen hebben de bon voor de gratis digitale ontvanger al opgestuurd. Wil je weten waarom? Lees het artikel in deze krant en bestel de ontvanger vandaag nog. Heb je nog vragen? Kijk op www.caiway.nl/schiedam of bel 0800-2249 588. ALLEMAAl 0I8I7AAL Zibro laser vanaf 398,00 SRE 149 TC zwart-zwart, rood zwart, RVS-zwart, blauw-zwart De Laserkachels van Zibro werken met een geavanceerde, elektronisch gestuui Twee vlamsensoren garanderen u e veilige verbranding en de temperatuur is tot op de graad nauwkeurig regelbaar. Als u de juiste brandstof gebruikt, is c ongekend laag, mede stoffilter en het zelfreinigend vermogen van de brander. Verder sti en warmterendement. RUBENSPLEIN Extra gebruikscomfort Alle Zibro Lasers zijn uitgerust met een timer en een ingebouwde ventilator om de warmte snel en gelijkmatig door de ruimte te verspreiden. De mantel van de kachel wordt niet warm en naast I en een intern geheugen dat uw instellingen na een stroomstoring nog tien minuten bewaart. Enkele modellen kennen dan ook nog een boosterstart voor extra vermogen in koude ruimtes en/of een comforttoets waar- door u het bijvullen van brandstof even kunt Rubensplein 16-20 Schiedam 010 - 4269701

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1