maasstad Begin de dag met een schoolontbijt Het spookt in Nieuwland Een jubileum met zelfmoordenaars Gesprek met Teresa van Avila 335 De nieuwe TomTom One 249 375 419 499 99' maasstad wijkkort TomTom voorop de motor CORRECT CAR ELECTRONICS, CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.500 FAX: 010-4.186.270WWW.CORRECT.COM iJt Kunstenaars brengen ode aan Piet Paaltjens en Attila Jozsef I I I I I I 180 gpip'Wf Eenvoudig in gebruik: Hoogwaardig, extra breed touchscreen Gedetailleerde kaarten Duideliike, gesproken instructies in uw eigen taal Handsfree beiien Zondag 5 november geopend van 12.00-17.00 uur Woensdag 1 november 2006 Theater in De Erker Rommelmarkt voor jong en oud Potten bakken en boetseren Inloopconcert Grote Kerk Afslankcursus 'Dans je Slank' Country dansavond Playbackshow in De Erker Graauwe Hengst Kinder- en babykleding en speelgoedbeurs Rommelmarkt aan Dreesplein Chinees wokken Kleding- en speelgoedbeurs super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 Op de Correct car-stereo en auto navigatie afdeling aan de Ceintuurbaan 111 in Rotterdam vindt u alles op het gebied van car-elektronica. Alles staat overzichtelijk opgesteld en vakkundige verkopers staan u met raad en daad terzijde en geven u een persoonlijk advies. Daarnaast is bij aankoop ook directe inbouw mogelijk. J r I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 599T- jm.- super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super-aanbieding. KENWOOD J89T- SCHIEDAM - De ruim achthon- derd leerlingen van basisschool De Singel beginnen hun dag mor- gen met een stevig ontbijt. Om het belang van een goed ontbijt onder de aandacht te brengen van ouders en leerlingen, doet de school mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Het Nationaal Schoolontbijt wordt speciaal georganiseerd voor kin- deren die op de basisschool zitten en onderstreept het belang van een goed ontbijt. Het zorgt ervoor dat kinderen goed kunnen functione- ren en presteren. Wie zijn school- dag begint met een goed ontbijt kan zich beter concentreren. Bovendien is ontbijten ook be- langrijk om een gezond gewicht te behouden. Het voorkomt dat je in de loop van de morgen gaat snoepen en snacken. Dit jaar ne- men 1.500 scholen deel aan het Nationaal Schoolontbijt, in totaal zo'n 350.000 schoolontbijtjes. Het blijkt dat kinderen niet altijd even goed ontbijten. Dat is niet gezond. De eerste maaltijd van de dag is niet zomaar bedacht. Het lichaam heeft het's nachts zonder eten moeten doen. Om goed te kunnen functioneren en presteren is na het opstaan weer voedsel nodig. Het ontbijt is dus eigenlijk een onmisbare maal tijd. De achterstand die je oploopt door de eerste maaltijd over te slaan, wordt in de loop van de dag zelden gecompenseerd. Bovendien zorgt een goed ontbijt voor een verzadigd gevoel waar- door de verleiding minder groot is om calorierijke tussendoortjes te eten. Zo kan overgewicht wor- den voorkomen. Goed ontbijten is voor iedereen van belang, maar zeker voor kinderen. Het thema van het Nationaal Schoolontbijt voor 2006 luidt 'Sa- men ontbijten werelds'. Werelds in de zin van 'geweldig', van 'on- overtroffen'. Maar ook 'werelds' in de zin van 'behorend tot de wereld'. Het thema heeft te maken met het goede doel waaraan het Nationaal Schoolontbijt zich heeft verbonden: het Nelson Mandela Kinderfonds. door Bart Bos SCHIEDAM - Tja, niet letterlijk na- tuurlijk, maar als je een wandeling maakt in het sloopgebied achter de Parkweg krijg je wel dat gevoel. Door de verloedering en de dichtge- timmerde woningen ziet de buurt er bijna griezelig uit. Vroeger was dit een levendige buurt met veel kinderen, nu zijn de speel- toestellen en veldjes leeg. Foto: Bart Bos De velden zijn nog wel intact met speeltoestellen en al, alsof de kin deren zo terug kunnen komen. Dit geeft het gevoel alsof iedereen de buurt plotseling heeft verlaten. Doordat het onkruid en begroeiing de vrije hand heeft gekregen zien de straten er nog enger uit. Toch waren er in dit spookgebied nog twee bewoonde woningen. Lef of domheid? door Kor Kegel SCHIEDAM - In zijn gedicht Anrika spreekt Piet Paaltjens het verlangen uit samen met zijn geliefde geplet te worden onder een trein. Het liep an- ders, want dominee Francois HaverSchmidt alias Piet Paal tjens verhing zich - eenzaam en alleen. De latere dichter Attila Jozsef had aan een on- stuimig liefdesleven evenmin een Anrika overgehouden om extatisch mee geplet te worden, maar het was wel een trein die hem overreed. Hij kon nog een kant op. De trein niet. Dat is wat de twee bindt: het zijn dichters-zelfmoordenaars. Niet be- paald iets om van in feeststem- ming te raken, maar de Stichting Kunstwerkt in Schiedam viert er haar derde lustrum mee. Zondag opent de Hongaarse cultuurattache Ildiko Markus in Pand Paulus aan de Korte Haven de tentoonstelling Jozsef/Paaltjens. Het is een ode, die 32 kunstenaars uit Hongarije en 12 deelnemers van Kunstwerkt brengen aan Francois HaverSchmidt (1835- 1894) en Attila Jozsef (1905-1937). „Een poetische ontmoeting tussen de rauwe, bittere werkelijkheid van de een en de tragische humor van de ander," heeft Ad van der Kouwe op de uitnodiging gezet. Bij hem, grafisch ontwerper te Schiedam, en de Vlaardingse kun- stenares Beaty Czetb ligt het initia- tief tot deze merkwaardige confron- tatie. Weinig hadden de dichters meer gemeen dan hun zelfgekozen levensbeeindiging. HaverSchmidt was hervormd predikant in Foud- gum, Raard, Den Helder en Schie dam. Hij geldt'als groot kenner van de Friese beschavingen, maar is vooral bekend om zijn bundel 'Snikken en grimlachjes' uit 1867. Hij leed zwaar aan depressies, maar kon in zijn rhanische periodes een literaire ironie bereiken. Attila Jozsef was in alles harder. Beaty Czeto, die opgegroeid is met zijn werk voordat ze in Vlaardingen kwam wonen, noemt hem in al zijn Beaty Czeto had meer moeite om Paaltjens in het Hongaars te vertalen, dan Jozsef in het Nederiands. Foto: Roger van der Kraan uitingen woest en fel, of het nu om de politiek ging of om turbulente romances - allerminst subtiel en fijnbesnaard. „Maar hoe jong hij ook gestorven is, feit is dat iedere Hongaar wel dichtregels van hem kent. De populairste Hongaarse popsongs grijpen terug naar het werk van Jozsef," zegt ze. Doordat ze tien gedichten van Piet Paaltjens in het Hongaars vertaald heeft, speciaal voor dit project, heeft ze zich beter in de dominee- dichter kunnen inleven. „Paaltjens beschrijft het tragikomische van de enkeling. Jozsef is veel maatschap- pelijker - hij werd zelfs uit de com- munistische partij gezet, omdat hij in alles de ultieme consequenties zocht." Extreem. De medische stand van nu zou hem als borderliner typeren, denkt ze. En soms hebben artsen het lastig om tussen borderline- en manisch-depressieve patienten onderscheid te maken, maar Paal tjens zowel als Jozsef waren aan onbeheersbare stemmingen onder- hevig. „Ik vond het moeilijker om Paaltjens in het Hongaars te verta len dan Jozsef in het Nederiands," zegt Beaty Czetb. „Als Paaltjens schrijft: we gaan naar de maan... dan is daarvoor in het Hongaars geen vergelijkbare beeldspraak. Ik heb het daarbij meer in ritme en gevoel vertaald dan in vergelijkbare uitdrukkingen." Bijzonder is dat Pand Paulus behal- ve als expositieruimte ook ingericht wordt als kerk. Het was de plek waar ds. HaverSchmidt preekte: De Amsterdamse theatergroep Space van Luc van Loo en de Hongaarse Petra Ardai treedt op, evenals het Vlaardingse duo Cornelis Pons en Anton Swaneveld; ze hebben ooit Paaltjens'gedicht Anrika op muziek gezet. Er is zondagmiddag meer te doen rond Piet Paaltjens. In de biblio- theek op het Bachplein maakt de jury van de gelijknamige schrijf- wedstrijd de drie winnaars bekend. Ook daar treden Pons en Swaneveld op, voordat ze als een trein naar Pand Paulus Snellen. Wel uitkijken onderweg... In Pand Paulus zullen hommages aan Paaltjens en Jozsef te zien zijn van onder meer Kim Zeegers, Niko- laj Dielemans, Martin Moesman, Adrianus van Otterloo, Inge van Haastert, Frans Huisman, Mar jo van Soest-Verzijden en SAGE: Sas- kia van Herwijnen en Gerrit van Schuppen. De tentoonstelling duurt tot 10 december. SCHIEDAM - In het kerkgebouw van de NPB gaat dinsdag 7 novem ber een gesprekskring van start over Teresa van Avila. De bedoeling is het leven van Van Avila te leren kennen en van haar te leren, met name over spiritualiteit. De auteur Julie Feldbrugge schreef een boek over deze Spaanse zes- tiende-eeuwse kloosterling en stich- ter van een achttiental kloosters. In dat boek gaat zij fictief met haar in gesprek. Als voorbereiding op de gespreks kring worden telkens ongeveer 70 pagina's uit dit boek gelezen. Feldbrugge karakteriseert Van Avila als volgt: Teresa was een be- schouwende kloosterzuster, iemand die dagelijks een groot deel van haar tijd besteedde aan het getij- dengebed en aan haar persoonlijk gebed.Ze paarde gehoorzaamheid en volgzaamheid aan verrassend onafhankelijk denken en had een vrijwel onbegrensd vertrouwen in haar eigen ervaringen. De antwoorden die Teresa op de vragen van de interviewster geeft, komen uit de werken die deze kloosterzuster heeft geschreven. In het boek leren we de levensweg, de vragen en uitdagingen kennen van deze zestiende-eeuwse gelovige vrouw. Wie meer inlichtingen wil over de cursus kan die krijgen bij ds. K. Yntema, tel. 06 - 10 67 66 71. De gesprekskring over Van Avila duurt van 20.15 uur tot 22.00 uur in de kerk aan de Westvest, tegenover molen De Walvisch. Deelname is gratis. SCHIEDAM - Driemaal Kleinkunst geeft vrijdag 3 november van 20.00 - 22.00 uur een theatervoorstelling in De Erker. Door drie afgestudeerde theaterpersoonlijkheden worden er drie soloprogramma's vertoond. Niets dan lof over de toneelspelende theatermakers, aldus een recensie van het Parool. De toegangsprijs is zeven euro per persoon. Voor meer info: 426 77 67. SCHIEDAM - In wijkcentrum De Blauwe Brug wordt zaterdag 11 no vember van 10.00 tot 16.00 uur weer een rommelmarkt georganiseerd. De toegang is gratis. Tafels voor volwassenen zijn allemaal verhuurd, maar kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen voor een euro nog wel een plekje huren en hun spullen verkopen op een kleedje. Inschrijven aan de balie van het wijkcentrum, tel. 247 04 64. SCHIEDAM - Pottenbakken of boetseren is mogelijk op donderdagmiddag bij Stichting Eigen Werk aan de Overschiesestraat 44. De kosten zijn zestig euro voor een seizoen. Wie meer wil weten kan bellen met nummer 426 35 69. SCHIEDAM - Dirigent Willem Blonk en het Woerdens Kamerkoor geven zaterdag 4 november een bijzonder inloopconcert in de Grote Kerk, name- lijk een Mozart-programma. Aanvang is 15.00 uur en de toegang is vrij. SCHIEDAM - Health Solution onder leiding van Circe Lubbers start in De Erker op woensdag 8 november een zevenweekse afslankcursus. Er kan worden deelgenomen op woensdagavond van 21.00-22.30 uur en vrijdag- ochtend van 09.30-11.00 uur. De afslankcursus heeft een tropisch tintje qua oefeningen, want je leert er dansen op latijns-Carai'bische muziek. Kosten: 75 euro. Inschrijven via nummer 06-42 10 00 80. SCHIEDAM - In De Blauwe Brug wordt zaterdag 4 november een country dansavond georganiseerd van 19.30 tot 23.30 uur. Toegangsprijs inclusief tombolakaart is 2,50. Kaartverkoop aan de zaal SCHIEDAM - Er kan nog ingeschreven worden voor de Playbackshow van zaterdag 18 november in wijkcentrum De Erker. Deze show is voor alle leeftijden. Inschrijven op woensdag 1 en vrijdag 3 november van 19.00 - 21.00 uur bij Betty. Voor meer info: 426 77 67. SCHIEDAM - In podiumcafe De Graauwe Hengst aan de Lange Haven treden donderdag 2 november vanaf 22.00 uur Darren Byrne Mark Gilligan op. Zaterdag vanaf 22.00 uur is er plaats op het podium voor de band Tricot+. Zij spelen covers, rock, blues, pop en soul. Zondag is er weer Jamsessie van 19.00 tot 24.00 uur. SCHIEDAM - In kindercentrum De Triangel aan de Celsiusstraat wordt donderdag 2 november een beurs georganiseerd, waar iedereen een tafel kan huren om zelf zijn kinder- en babykleding te verkopen. Ook is er de mogelijkheid om speelgoed te kopen en verkopen. Een tafel kost een euro en de verkoop is van 11.00 - 14.00 uur. Inschrijven via nummer 245 01 23. SCHIEDAM - In wijkcentrum Dreesplein wordt zondag 5 november weer een rommelmarkt gehouden van 10.00 tot 15.00 uur. Entree is 0,50. Voor nadere info: 473 86 71. SCHIEDAM - Bij voldoende belangstelling zal er januari gestart worden met een cursus 'Chinees Wokken'. De cursus wordt op maandag gegeven van 17.45 tot 19.30 uur en duurt tien weken. De kosten zijn vier euro per les. Op een donderdag zal er examen worden afgenomen waarna iedere ge- slaagde deelnemer een certificaat krijgt (zonder horecawaarde). Aanmelden bij de balie van Wijkcentrum Dreesplein. SCHIEDAM - Een kleding- en speelgoedbeurs wordt woensdag 8 novem ber georganiseerd in de Blauwe Brug van 13.00 tot 16.00 uur. Een kraampje kost 1,50. Er worden geen rekken verhuurd. Prijsverlaging TomTom Essm. TOMTOM RIDER BENELUX PORTABLE NAVIGATIE VOOR OP DE MOTOR TomTom RIDER is weerbestendig. 3D kaarten en gesproken instructies die u hoort in uw helm, met behulp van een Bluetooth oortelefoon. Incl. draadloze oortelefoon. Afm. 11.5x9.2x5.8 cm. CORRECTPRIJS VANAF EXCL. BTW Art.nr. 292917 ^-Ujnbaansgracft *MEERPRIJS EUROPA VERSIE 86.- EXCL. BTW INCL. BTW 398.65 TOMTOM ONE NEW EDITION BENELUX PORTABLE NAVIGATIE Nog compacter, nog sneller, dat is de nieuwste TomTom One met aanraak- scherm technologie en een gestroom- lijnde vormgeving. Aansluiten en rijden, navigeren door de hele Benelux. Gewicht 260 gram. Afm. 11x9.8x2.4 cm. CORRECTPRIJS EXCL. BTW Art.nr. 318325 TomTom Go navigatie ^1*1 550"> 16:37 1.25"* 16:38 54«» Weteringlaan tomtom INCL. BTW 296:31 TOMTOM GO 510 BENELUX NAVIGATIE MET BLUETOOTH Voorzien van handsfree functie met Bluetooth GSM's, meest recente detailkaart van de Benelux en TOMTOM GO 710 WEST EUROPA NAVIGATIE MET BLUETOOTH Voorzien van o.a. Europa software, 3D kaartweergave, gesproken aan- wijzingen en hands- free functie met TOMTOM GO 910 EUROPA USA NAVIGATIE MET BLUETOOTH EN 20 GB HARDDISK 's Werelds eerste apparaat waar de kaarten van Europa, de Verenigde Staten en Canada op staan. navigatie naar de hoofdwegen van Europa op geheugenkaart. CORRECTPRIJS EXCL. BTW Art.nr. 308219 INCL. BTW 446.25 Bluetooth GSM's. Incl. kaarten van West Europa op de geheugenkaart. CORRECTPRIJS EXCL. BTW Art.nr. *278211 INCL. BTW 498.61 Tevens voorzien van handsfree via Bluetooth uitgeruste GSM's. CORRECTPRIJS EXCL. BTW Art.nr. 316192 INCL. BTW 593.81 *MEERPRIJS DIRECTE MONTAGE 25.- EXCL. BTW KENWOOD KDC-W534 AUTO- RADIO CD-SPELER RDS autoradio-CD- speler met duidelijk display. Ingebouwde versterker van 4x45 Watt. Geschikt voor CDR-(W) en weergeven van MP3 WMA muziek bestanden. Voorzien van afneembaar front. ALLEEN ZATERDAG 4 NOVEMBER VAN 17.00-18.00 UUR EXCL. BTW Art.nr. 316665 en INCL. BTW 117.81 PRIJZEN EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. ALLE PRIJZEN EXCL. BTW, TENZIJ ANDERS VERMELD. WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag 9.30- 18.00 uur, donderdag, vrijdag 9.30-21.00 uur en zaterdag 9.00-18.00 uur. Iedere zondag geopend van 12.00- 17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 4