schiedam Jenevermusea Nederland en Belgie zoeken samenwerking ZONDAG 17 DECEMBER GEOPEND K00PZ0NDAG 17 DECEMBER d, 30% SCHIEDAM Tramhorror schokt Schiedam i carina 0.99 klein de spits mm ®2)g D3§§¥ I 1 1 RUIMING BfiurtrestaiVant PAN opent vrijdag haar deuren www.tegel-palace.nl 12 HALEN 6 BETALEN 3-DAAGSE FACTORY OUTLET 1 Inloopconcert Grote Kerk Zuid-Hollandse titel Jongekrijg f OPEN FOTO.SERVICE! kilo 4«99 Afsluiting Lange Haven Vuurwerk campagne Annie M.G. Schmidt naar Blijdorp Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 13 december 2006 13e Jaargang nr 50 Uitwisseling collecties, tentoonstellingen, research fJtarik IvmTiwouur KTIKJ/VtoT17.00UUR: gSe Matinee Aan^g/13c!°uur Ahoy Rotterdam 6 januarii 2007 Tickets: Kassa Ahoy, 0900-2352469 0,45 p/m) of www.zesdaagserotterdam.nl VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR (ALEXANDRIUM I EN II) KERSTACTIVITEITEN IN WINKELGEBIED ALEXANDRIUM ALEXANDRIUM Broersvest 135 hiedam www.dykstal.fi "*T TCGEL-PMACE Tegels Plavuijcn KORTING GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Lichaam twee kilometer meegesleurd Zaterdag 16 december a.s. om 20.00 uur SPARTA-N.A.C. BREDA Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. 4/?TAl AAD EN LEEN NU SAMEN EEN POLITIE maa: Gratis afhalen Schiedam-IUoord ZONDAG 17 DECEMBER voor www.vleeschhouwerii.nl WWW. FOTO KLEIN.NL Runderriblappen bij iedere kilo 4 roomschnitzels 10x15cm KLAAR!! KWALITEIT IN ONS MAGAZIJN OP 14, 15 EN 16 DECEMBER VAN 10.00 TOT 17.00 UUR VRIJDAG 15 DEC. TOT 20.00 UUR VITRA ARCO PASTOE LIGNE ROSET LEOLUX GIORGETTI MONTIS ARKETIPO DE SEDE COR LINTELOO GELDERLAND weekbladen BERGWEG EN CEINTUURBAAN HASSELT - Het Jenevermuseum Schiedam stuurt aan op nauwe betrekkingen met andere vooraanstaande musea op het gebied van gedistilleerde drank. De intentie tot samenwerking is er, heb- ben de museumdirecteuren vastgesteld tijdens een ontmoeting in het Nationaal Jenevermuseum in Hasselt, de jeneverhoofdstad van Belgie. Gastheer was Davy Jacobs, sinds dit jaar directeur van het Hasseltse museum. Guido Beauchez, directeur van het Schiedamse Jenevermuseum aan de Lange Haven, zegt dat er eerst een zorgvuldige verkenning plaatsvindt naar de mogelijkheden tot samen werking. De basis moet goed zijn. De musea willen niet overhaast te werk gaan, maar ze zien zeker in dat ze elkaar kunnen aanvullen en versterken. Beauchez: ,.Denk bij- voorbeeld aan het uitwisselen van ALL E S V0<Yb M (Woonmall Alexandrium III gesloten) GROOTSTE WINKELGEBIED VAN ROTTERDAM Alexandrium is het grootste winkelgebied van Rotterdam! Hier vind je horeca, kinderopvang. zes verschillende par- keergelegenheden en meer dan 211 winkels verdeeld over Alexandrium I Shopping Center, Alexandrium II Megastores en Woonmall Alexandrium III. Genoeg ingredienten voor een lange dag winkelplezier. Alles voor jou. A20, AFRIT 16 ROTTERDAM PR. ALEXANDER collecties of het samen opzetten van tentoonstellingen. Ook is het denk- baar dat we gezamenlijk research laten doen." Voorts kunnen de jenevermusea meeliften bij elkaars promotie en zo bijdragen aan het toeristisch kli- maat in de steden waar ze gevestigd zijn. Tot de in samenwerking gei'n- teresseerde jenevermusea behoren naast Hasselt en Schiedam het Je- neverhuis Van Hoorebeke in Eeklo, nabij Gent in het Meetjesland. waar de bezoeker kan proeven van een eeuwenoude familietraditie; voorts het Nationaal Likeur- en Frisdran- kenmuseum Isidorus Jonkers in Hilvarenbeek, tegenwoordig afge- kort tot Likeur- en Frismuseum; het pas begonnen Gelders Gedistilleerd Museum in Nijmegen; en het Muse um Van Kleef, een originele drank- stokerij in het centrum van Den Haag. Beauchez veronderstelt dat meer musea in de Benelux belang- stelling tonen voor het initiatief. Kor Kegel SCHIEDAM - Sinterklaas had zijn hielen nog niet gelicht of overal in Schiedam openden de kerstboomverkopers hun stalletjes. De populaire Nordmannen, de vertrouwd geurende Fijnsparren en de prijzige Blauwsparren. Alle varianten zijn in grote hoeveelheden overal in Schiedam te koop. Veel kerstbomen, groot, klein, dik en dun, hebben hun weg naar de Schiedamse huiskamers gevonden. Overal zie je alweer vrolijk verlichte en meestal sfeervol versierde woningen opdoemen. De kerstsfeer trekt een niet uit te wissen spoor door Schiedam. Alleen het witte tapijt ontbreekt eigenlijk nog. Of een dergelijk mooi winterbeeld de hardnekkige herfst weet te verdrijven, is maar zeer de vraag. Foto Roger van der Kraan OUDEJAARSAANBIKP1NG op het gehele assortment Vraag naar <M voorwaarden. OPENINGSTIJDEN Di.t/mvr. 9.30- 17.30 uur. 's Avonds op afspraak. Za. 9.30- 17.00 uur. Tel. 010-426 69 25 Fax 010-27320 32 Jan Evertsenweg 24 3115 JA Schiedam (Industrieterrein de Vijfsluizen) Gratis parkeren SCHIEDAM - Tijdens de kerst- markt op zaterdag 16 december in de Grote of St. Janskerk wordt het inloopconcert verzorgd door de Christelijke gemengde zangvereniging 1 'Esperance uit Krimpen aan den IJssel. Er wordt een programma met kerst- liederen gebracht. De aanvang van het inloopconcert is, in ver- band met het programma van de kerstmarkt, een half uur vroeger dan anders: 14.30 uur. SCHIEDAM - Judoka De- nise Jongekrijg heeft afgelopen weekeinde het Zuid-Hollands kampioenschap geprolongeerd. De Schiedamse kampte het af gelopen jaar met veel blessure- leed. Jongekrijg werd tweemaal geopereerd aan haar knie. De laatste maal was in oktober dus nog maar kort geleden. Relatief kort na de operatie be- haalde Denise Jongekrijg reeds een derde plaats op het NK. Op Zuid-Hollands Kampioenschap stond de Schiedamse nu alweer op het hoogste treetje van het erepodium. De overwinning was overtuigend want Jongekrijg won in de finale met een vol punt van Melanie Kuypers. Voorafgaand aan de titelstrijd werd Denise Jongekrijg bevor- derd tot de derde judograad van- wege haar prestaties tot nu toe. Belangrijk op haar erelijst is de behaalde Europese titel bij de junioren. KL00TWIJK van maandag 11 december t/m zaterdag 16 december SCHIEDAM - Met zaklan- taarns zochten politieagenten zaterdagochtend in alle vroegte de tramrails af, op zoek naar li- chaamsdelen en afgerukte kle- ren. Op de trambaan ter hoogte van de Parkweg was een zwaar verminkt lichaam gevonden. Onderzoek wees uit dat het om een 27-jarige Schiedammer ging, die twee kilometer was meegesleurd door de eerste tram die die ochtend reed van Spaland naar Kralingen. Aan de hand van bloedsporen kon de technische recherche vaststel- len, dat de man op de Churchillweg ter hoogte van het voetpad naar het Hargplein en de wijk Tuindorp door de tram was geschept. Het is onduidelijk of hij al op de rails lag v*.«kbl*d.n| Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikaebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Prop-it Lange Kerkstraat 86 Stichtinq Hoefnagel St. Luduinastraat 96A van 10.00 tot 17.00 uur Zie de advertentie elders in deze krant! ■|nUUPr_s-Gr.,vt.|„ndiew,,,J Ifil, S<hicd,im www.gamma.com of tegen de tram opliep. De tram- bestuurster hoorde 'iets' maar een inspectie - in het donker - leverde niets op. Waarschijnlijk lag het li chaam onder het tramstel, waar het bleef 'haken'. Bij de Parkweg liet de romp los. De tram reed door tot het eindpunt in De Esch. Even later zag een trambestuurder uit tegenoverge- stelde richting het lichaam liggen, waarna alle tramverkeer werd stil- gelegd en het hele spoor van Tram- Pluslijn 21 van de Churchillweg tot De Esch werd nagelopen. Bij de Parkweg werd in allerijl een tent opgeslagen om wat er gebeurd was aan het oog van voorbijgangers te onttrekken. Een groot deel van de Burgemeester Van Haarenlaan werd voor verkeer afgezet en auto's moesten via de binnenstad of de A20 een alternatieve route vinden. Eenmaal thuis ging een politie- agente over haar nek, ontdaan van wat ze had gezien. De tramhorror is in Schiedam het gesprek van de dag. Op websites Geldig van 14 dec. t/m 23 dec. Foto Roger van der Kraan wordt gegist hoe het slachtoffer onder de tram kon belanden. Vol- gens de politie gaat het niet om een misdrijf. RET-medewerkers zijn ge- confronteerd met de vraag hoe het met de trambestuurster is en hoe het kon dat zij na een ongewoon geluid doorreed. Dat wordt onderzocht. De Ongevailendienst van de RET heeft een reconstructie uitgevoerd. Kor Kegel WWW.VLEESCHHOUWERII.nl «a OVERMORCEN 3. IV IU L. w MU L71 l\ I V Met meer den 20 vakzaken altijd bit o r de bvurH SCHIEDAM - ONS vervangt maandag 18 december tussen 07.00 uur en 18.00 uur vier par- keerautomaten aan de Lange Haven (zijde Hoogstraat). De nieuwe parkeerautomaten wer- ken volgens een systeem waarbij men zowel kan pinnen als met contant geld kan betalen. Als gevolg van de werkzaamheden wordt de Lange Haven vanaf Koemarkt tot aan de Dam ko- mende maandag voor alle ver keer, met uitzondering van hulp- diensten, afgesloten. Ook geldt er een parkeerverbod. SCHIEDAM - De vuurwerk- campagne van Bureau Halt in Schiedam gaat op vrijdag 15 december van start. Met de actie sluit Bureau Halt aan bij de regi- onale campagne die reeds op 8 december is begonnen. Komen- de vrijdag wordt vanuit een spe- ciale 'vuurwerkbus' informatie gegeven over de vuurwerkcam- pagne. De vuurwerkbus staat dan van 13.00 tot 15.00 uur op het Gat van Bolmers. Er wordt uitleg gegeven over de regels en gevaren bij het afsteken van vuurwerk. Als onderdeel van de vuurwerk- campagne krijgen alle ouders van kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar een brief van burgemeester Wilma Verver- Aartsen toegestuurd met de regels voor het kopen en afste ken van vuurwerk- Bureau Halt geeft daarnaast voorlichting het voortgezet onderwijs. Er wordt een bezoek gebracht aan het Ac cent College Nolenslaan, Accent College Nieuwe Damlaan. Spie- ringshoek, Buiten de Veste en De Wegwijzer. De voorlichting op basisscholen wordt verzorgd door de politie. In de vuurwerkcampagne wor- den gecommuniceerd dat perso- nen vanaf 16 jaar de laatste drie dagen van het jaar vuurwerk mo- gen kopen bij erkende winkels in Nederland. Voor jongeren onder de 16 jaar is hierbij een bege- leider nodig. Illegaal vuurwerk is strafbaar. Vuurwerk mag al leen afgestoken worden op 31 december van 10.00 tot 2.00 uur in de nacht van 1 januari. Vuur werk zonder gebruiksaanwijzing is verboden. SCHIEDAM - Leerlingen van groep 4a van de Annie M.G. Schmidtschool in Schiedam mo- gen binnenkort als VIP's naar Diergaarde Blijdorp. In het ka- der van de Kinderboekenweek deed Leon van groep 4a bij een eerder bezoek aan Blijdorp mee aan een wedstrijd. De deelname van Leon bleek winnend en het leuke voor zijn mede-leerlingen is dat hij niet alleen kan genieten van de prijs. Het VIP-bezoek is namelijk voor heel zijn klas. SALE Magazijn De Spits bv Klaverbaan 141-143 2908 KD Capelle a/d IJssel cr interieurstudip www.despits.nl ■A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2006 | | pagina 1