schiedam ■■Hgloed in met eem^rwiili^ Nieuw onderzoek naar hinder Rotterdam Airport f ZONDAG 21 JANUARI GEOPEND SCHIEDAM OPRUIMING 9.88 mojfxrrrf 198.- Zestig jaar lief en leed Alaaf, alaaf, alaaf(jes) Dode in sloot gevonden Verkeerspolitie pakt agressief rijgedrag aan Kom, zie en profiteer! Nu tot wel 70% korting! SPECTACIIIAIRE OP HET BOEKENFESTIJN! gTHOiHiliiMM Varkenshaas Inbreker aangehouden Fietsers met elkaar in botsing Sport en spel bij 'De Annie' Bieb zoekt denktank De grootste collectie ["op de 2e verdiepmy AwarfdlMCrj 'Zestienhoven moet beter leren communiceren' GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Zondag 21 januari a.s. om 14.30 uur SPARTA - EXCELSIOR Woensdag 24 januari a.s. om 20.00 uur 1/8-finale om de KNVB-beker SPARTA - RKC Waalwijk VRIJDAG ZAT+Z0N 26 JAN. 27+28 JAN. 10-21 UUR 10-18 UUR Verse Hollandse GroenLinks debatteert nu superscherp geprijsd elaxfauteuil Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 17 januari 2007 14e Jaargang nr 3 Schiedam lFa©:d! Carre Gratis afhalen Last van groene aanslag op uw tegels Zie de advertentie elders in de krant. GRATIS montage T.V. plasmascherm bij Grando keukens Alexandrium ROTTERDAM - Er komt een nieuw onderzoek naar de lucht- vaarthinder rond Rotterdam Airport. Het wordt komend najaar gehouden in de Rotterdamse deelgemeenten Overschie en Hille- gersberg-Schiebroek, in de gemeenten Vlaardingen en Schiedam en in de nieuwe fusiegemeente Lansingerland, met name in de kernen Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. /fLTrf/f Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. Voor ieders budget buitengewone koopjes; een half miljoen actuele literaire werken, reis- en kookboeken, multimedia, hobby-artikelen, etc, etc. met kortingen tot 90%. Gratis entree, i iedereen is van harte welkom. Info.: 030 604 74 00 www.boekenfestijn.<om GRATIS TOEGANG! www.vleeschhouwerii.nl Lederen 296. i weekbladen w t b (i Bij deze adressen: Woon+ Valenussttaat 3 Tabakshoo Boor Groeneiaan53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenptein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Tabakshop Parkweu Parkweg 404 Bewonersverenioinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Stichtinq Hoefnaqel St. Luduinastraat 96A VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR J BERGWEG EN CEINTUURBAAN Bij aankoop van een keuken en een zie deze krant! door Kor Kegel Maar anders dan bij de belevings- onderzoeken in 1997 en 2001 moet er nu ook worden gekeken naar de wijze, waarop het vliegveld op Zes tienhoven met de omgeving com- municeert. „Er blijkt namelijk een directe rela- tie te zijn tussen die communicatie en de manier waarop omwonenden de geluidhinder ervaren," zegt John van Gestel, lid van de Commissie Milieuhygiene Luchtvaartterrein Rotterdam. Van Gestel: „Het Ruimtelijk Plan- bureau constateerde dat vorige maand in een rapport. Luchthavens die goed communiceren kunnen in- vloed hebben op het aantal klach- ten. Dat komt omdat de beleving van geluidhinder in zekere mate subjectief is. Bewoners met een ne- gatieve omgevingsperceptie oorde- len anders over een hinderbron dan personen met een positieve kijk op de omgeving. Daarom moeten we met het nieuwe belevingsonderzoek de diepte in. Een advies zou kunnen zijn dat Rotterdam Airport de com municatie verbetert." Van Gestel heeft dat maandagoch- tend geadviseerd in een onderhoud met de gedeputeerde voor milieu in Zuid-Holland, Erik van Heijningen, tevens VVD-lijsttrekker voor de komende Statenverkiezingen. Deze heeft drie bureaus om een offerte gevraagd voor het na de zomer te houden belevingsonderzoek. Van Heijningen wil ook komen tot een bredere opzet van de Commis sie Milieuhygiene Luchtvaartter rein Rotterdam, beter bekend als de Commissie 28, genoemd naar het wetsartikel dat het bestaan van een adviescommissie over geluidhinder voorschrijft. Per 1 januari 2008 wordt de provincie het bevoegd ge- zag voor Rotterdam Airport. Het toezicht gaat dan in de praktijk over van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat naar het provinciebe- stuur. „De hiervoor noodzakelijke wetswijziging geeft nieuwe kansen om zaken beter te regelen," zegt Van Heijningen. „In een beleidsplan kunnen we meteen afspraken ma- ken over verbetering van de kwali- teit van de leefomgeving rond Rot terdam Airport. Tegelijk kunnen we kansen benutten voor verdere economische ontwikkeling van de luchthaven." Daarom wil Van Heijningen de GIGA Aalborg 15, Barendrecht I Hoofdweg 18, Capelle a/d IJssel (\j@- Info: www.zuiderster.nl commissie 28-nieuwe-stijl verbre- den. Onder de voorwaarden van transparantie, vertrouwen en zorg- vuldigheid zal de commissie ge- stoeld zijn op drie elementen. In de eerste plaats goede communicatie tussen alle partijen, vooral ook tus sen Rotterdam Airport en de omwo nenden, waarvan Schiedammer Van Gestel de belangrijkste representant is. En voorts op verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en het benutten van mogelijkheden tot economische groei. Van Gestel is voorstander van die bredere werkwijze. „Behalve op- timalisatie van vliegroutes en het stimuleren van stille vliegtuigen is ook een uitstekende communica tie tussen luchthaven, overheden en omwonenden van belang om het aantal klachten terug te dringen," zegt hij. SCHIEDAM - De temperatuur kwam niet onder de 10 graden en Koning Winter was in geen velden of wegen te bekennen, maar dat mocht de pret niet drukken in de Gorzen waar afgelopen zaterdag op het plein in de Dwarsstraat een heus Midwinterfeest werd gegeven. Het feest was een initiatief van de Stichting Welzijn om de vrijwilligers van de WBO (Wijk Beheer Overleg) te bedanken voor hun inzet om de Gorzen gezellig te maken. De grootste pleziermakers waren de aanwezige kinderen die in tegenstelling tot de 'grote mensen' telkens weer met de voetjes van de vloer gingen bij de feestmuziek en volop lol trapten met een heuse pingui'n. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het echtpaar Kooi- man is geen onbekende in Schie dam. Meneer Kooiman was jarenlang lid van de Reservepolitie, mevrouw Kooiman zette zich in voor Tafel- tje Dekje en bracht regelmatig een bezoek aan zieken. Het echtpaar zal dan ook bijzonder veel geluk- Foto: Roger van der Kraan wensen hebben ontvangen toen het afgelopen maandag het zestigjarig huwelijksjubileum vierde. Natuurlijk waren er ook namens de gemeente felicitaties. Burgemeester Verver kwam rond 17.00 uur zelf langs om het echt paar te verrassen met een geweldig bloemstuk. SCHIEDAM - Was het zaterdag- avond tijdens het Stekenbal in de Blauwe Brug de beurt aan de vol- wassen carnavalvierders, zondag- middag was wijkcentrurh de Blauwe Brug het domein van de wat jongere feestvierders die hier hun lol op konden tijdens het jeugdcarnaval Foto: Bart Bos dat natuurlijk weer georganiseerd werd door De Rietzeilers. De kleinere prinsjes en prinsesjes gaven acte-de-presence en lieten zien dat ook zij al weten hoe je het gezellig moet maken op een feestje en hoe een polonaise gelopen moet worden. Jong geleerd, oud gedaan? SCHIEDAM - Groot was de schok toen kinderen afgelopen zondag- middag rond 15.00 uur het stoffelijk overschot van een 18-jarige man in de sloot bij de Harreweg zagen drijven. De politie denkt aan een ongeluk. De jongen werd gevonden in een sloot vlakbij de hondenuitlaatpiaats van De Akkers. Het vermoeden is Foto: Roger van der Kraan dan ook, gezien de grote regelmaat dat baasjes daar hun viervoeters uitlaten, dat de jongen er nooit lang gelegen kan hebben. Toen rond een uur of drie duidelijk was dat er iets aan de hand was bij de Harreweg, zag het in korte tijd zwart van de mensen. Familieleden die geschokt arriveerden, werden opgevangen door de politie. SCHIEDAM - De Verkeerspolitie Rotterdam-Rijnmond heeft vorig jaar bijna 600 rijbewijzen ingevor- derd. Maar liefst 452 bestuurders reden 50 kilometer per uur of harder dan de toegestane maximumsnel- heid en 138 bestuurders reden onder invloed van te veel alcohol. In 2005 werden er in totaal 387 rijbewijzen ingevorderd. Verreweg de meesten op de Vaanweg in Rotterdam, op de N57 en op de A16/A15 ter hoogte van Ridderkerk. De verkeerspolitie blijft omwille van de verkeersveiligheid ook dit jaar hard optreden tegen agressief rijgedrag. Hieronder wordt een ver- zameling van grove overtredingen bedoeld, zoals extreme snelheids- overtredingen, rijden onder invloed maar ook bumper kleven en onno- dig links rijden. Naast snelheidscontroles met de ra dar wordt gebruik gemaakt van een lasergun of (on)herkenbare surveil lance. Als agressief rijgedrag tot een on- geval met (dodelijke) slachtoffer(s) leidt, kan dit als een misdrijf worden gezien. Afhankelijk van de ernst van het ongeval (doden en/of letsel) en de omstandigheden waaronder het plaats vindt (alcoholgebruik, overtreding maximumsnelheid), kan een gevangenisstraf worden opgelegd van 3 tot 6 jaar. Ook een ontzegging van de rijbevoegdheid behoort tot de mogelijkheden. WWW.VLEESCHH0UWERI|.NL I De goedkoopste van I Nederland en omstreken heel kilo 2 pond 1000 gram Geldig van 11 jan. t/m 24 jan, SCHIEDAM - Een 35-jarige be- woner van een woning aan de Dal- tonstraat heeft vrijdagavond een in breker op heterdaad aangehouden. Rond 23.45 uur werd de inbreker op een ladder in de achtertuin aan- getroffen en aangehouden. Hij werd direct overgedragen aan gewaar- schuwde politie. SCHIEDAM - Een 68-jarige Schie- damse brak zaterdagmorgen haar been toen zij in botsing kwam met een 54-jarige plaatsgenote. Het tweetal reed over de Zwaluwenlaan toen de 54-jarige vrouw Iinksaf- sloeg. De 68-jarige kon haar niet meer ontwijken en kwam ten val. Door personeel van de GGD werd de gewonde overgebracht naar het Vlietlandziekenhuis. SCHIEDAM - De Annie M.G. Schmidtschool in West laat de kinderen uit de omgeving voortaan buiten schooltijd op het plein buitenspelen en spor- ten. Deze activiteiten worden georganiseerd vanuit de 'Speel- dam\ dat betekent dus profes- sionele begeleiding. Voorlopig is de activiteit alleen op donderdag vanaf 15.15 uur. In de week voor Kerst werd een container met spelmateriaal over het dak van de school getild om er zeker van te zijn dat de kinde ren zich kunnen vermaken. Dit moest op zo'n omslachtige ma nier omdat het schoolplein hele- maal is omsloten, wat het spelen overigens erg veilig maakt. De samenwerking tussen de Annie M.G. Schmidtschool en Speeldam sluit goed aan bij het schoolbeleid om kinderen meer te laten bewegen. In het lesroos- ter heeft de 'school al meer tijd dan gebruikelijk ingeruimd voor beweging. Gebleken is dat dit de leerprestaties ten goede komt. Spelen op De Annie is gratis. SCHIEDAM - Bibliotheek Wa- terweg zoekt maatschappelijk geengageerde Schiedammers, die deel willen uitmaken van een denktank die vier maal per jaar lokaal actuele thema's vast- stelt die geschikt zijn voor een maatschappelijk debat. Belangstellenden vertegen- woordigen een lokale maat- schappelijke organisatie of zijn gei'nteresseerd in lokale ontwik- kelingen. De thema's gaan over actuele onderwerpen die 'leven' in Schiedam. Bibliotheek Waterweg biedt de locatie waar de debatten plaats- vinden en nodigt per thema ver- tegenwoordigers van de plaat- selijke politiek uit. De debatten vinden plaats in april, September en november. Aanmelden kan bij Ineke van den Boom: cm.vd.boom@schie- dam.nl, tel. 246 57 27 (maandag en vrijdag) SCHIEDAM - GroenLinks siert de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, dit jaar op zondag 21 januari, op met een debat. De receptie wordt gehouden in het Filmhuis aan de Nieuwstraat en begint om 13.30 uur. Om 14.00 uur wordt de film 'An Inconvenient Truth' van Al Gore getoond, die een kleine twee uur duurt. Aansluitend vindt een debat plaats met als thema's 'duurzaam ondernemen', 'duur- zame mobiliteit' en 'duurzame energie'. De debaters zijn Yorick Haan (SP), Hennie Hagen (GL), Ad Mostert (WD) en John Witjes (GL). Gespreksleider is Bart de Leede. relaxtauteuil i inclusief voetenbank verstelbaar van 698.- )m! Idassieke en moderne meubelen en veriichting OPENINGSTUDEN MAANDAG van 11.00 tot 1730 uur DINSDAG T/M DONDERDAG van 9.00 tot 1730 uur VRUDAG van 9.00 tot 21.00 uur ZATERDAG van 9.00 tot 17.00 uur I ED ERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND GEOPEND van 11.00 tot 17.00 uur www.straluma.nl Zeemanstraat 17 2991 XR Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-292 10 26 Meubelen Tel. 010-292 10 22 Veriichting Ring Rotterdam-Zuid A15 afslag 20 Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1