SCHIEDAM ZONDAG 11FEBRUARI GEOPEND schiedam 1 Korenbeurs verhuurd aan partycentrum Rijnmond Volleybal verder achterop Certificaat voor Vlietlandziekenhuis Jongerenprijs 2006 gaat naar 'Matties' DWS verliest niet een, maar twee trainers Groenoord fietst voor 'Doe-een-Wens' Felicitaties voor het diamanten bruidspaar ■istad GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Plan je budget Linosnedes in Paulus PvdA bezoekt Noord 34™ABN AMRO WORLD TENNIS TOURNAMENT 2007 Inbreker aan- gehouden Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Winterse sferen in zwembaden 19 T/M 25 FEBRUARI 2007 AHOY ROTTERDAM TICKETS: 0900-300 1250°« WWW.ABNflMROWTT.HL ak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Oplage 38.000 Totate oplage 621.385 7 februari 2007 14e Jaargang nr 6 Zondag 11 februari a.s. om 14.30 uur SPARTA-PSV Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. maassta Gratis afhalen Patstelling tussen des Bouvrie en gemeente HEWITT DAVYDEHKO LJUBICIC HEHMAH MOHFILS SLUITER (fe BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - De Schiedamse zwembaden Groenoord en Zuid or- ganiseren tot en met 11 februari een winterweek. Het thema winter komt bij alle activiteiten aan bod. De kleine bezoekers gaan een elf- opdrachten-tocht houden, anderen gaan wakduiken of ijsschotsen lo- pen. Aan de 'grote' bezoekers wordt gevraagd of zij komen zwemmen met een ijsmuts op of een warme sjaal om. Ook voor deze bezoekers wordt tijdens de lessen aandacht aan de winter gegeven bijvoorbeeld door ski- langlauf- en schaatsoe- feningen met gezellige Tiroler muziek. Aan de winterkraam kan een lekker kopje erwtensoep met roggebrood worden gegeten. Wie komt recreatie zwemmen en schaat- sen om de nek heeft hangen mag voor de actieprijs naar binnen. Voor Zwembad Groenoord is dit 3,30 in plaats van 3,90, voor Zwembad Zuid geldt een korting van 0,40 op de entreeprijs voor zowel volwas- senen als kinderen. Wethouder Siljee zegt het duidelijk: de gemeente zit niet te springen om het historische pand terug te kopen. „Daarom willen we onderhandelen met Des Bouvrie over een toekom- stige huurder die past in het gebied met hoogwaardige winkeltjes. Liever niet nog een gebouw waar de gemeente geld bij moet leggen", zegt wethouder Siljee. Hij zegt al genoeg zorgen te hebben om histo rische gebouwen als Monopole of Wennekerpand op te knappen en een bestemming te geven. In 2001 kocht Jan des Bouvrie de Korenbeurs voor 1 gulden om er 'een tweede Arsenaal' te beginnen. Zonder succes. Inmiddels staat de Korenbeurs al- weer jaren leeg. En worden de an- dere panden van het Schiedamse Arsenaal zoals de oude bibliotheek en het Roelantspand verbouwt tot dure woonappartementen. Wat te doen met de Korenbeurs? Dat is de vraag waarover, volgens de gemeente, een patstelling is ont- staan. In 2001 gaf de gemeenteraad slechts schoorvoetend toestemming tot ver- koop van de Korenbeurs. En al- leen onder strenge voorwaarden. De grond in grfpacht (geen eigendom) en de plicht aan de koper het pand te restaureren: historisch en hoog- waardig. Schiedam wist contractueel te be- dingen dat bij verkoop de gemeen te het eerste recht van terugkoop krijgt. Tegen een vaste (en lage) prijs van 35 procent van de WOZ of onroe- rend goed waarde. „Te weinig", reageert Jan des Bouvrie want zijn investeringen in het gebouw als dak, verwarming en muren gaan ver uit boven de terugkoopprijs. De WOZ waarde per 1 januari is getaxeerd (maar nog niet vastge- steld) op 1,1 miljoen euro. Jan des SCHIEDAM - Handbalvereniging DWS moet zowel voor de mannen- als de vrouwenselectie op zoek naar een nieuwe trainer/coach. Herman Schaap kondigde vorige week aan na het lopende seizoen te vertrek- ken. Schaap Iaat weten dat hij zich niet langer kan verenigingen met de ambities van DWS. De binnen- huisarchitect steekt elk vrij uurtje in het handbal maar ziet zijn ge- drevenheid niet terug in het beleid van de club. Naar de mening van de trainer/coach zijn er bijvoorbeeld te weinig trainingsmogelijkheden bij DWS. In het kielzog van Herman Schaap verdwijnt ook zijn vrouw Simone Schaap na dit seizoen bij de Schiedamse club. Simone Schaap ontfermde zich dit seizoen over de vrouwen omdat DWS er niet in was geslaagd een trainer/coach te vin- den. Schaap heeft nu aangegeven deze klus maar voor een seizoen op zich te willen nemen. De beide Schapen hebben overigens niet te klagen over de successen van hun selecties. De DWS-mannen zijn nog verre van kansloos om de gewenste stap naar de hoofdklasse te maken. De goedspelende ploeg van Herman Schaap won afgelopen zondag eenvoudig van laagvlieger HA R&O, 34-23, blijft daarmee meedraaien in de kop van de regio- klasse C. Simone Schaap hoopt af- scheid te nemen met een kampioen- schap. Zowel in de zaal als op het veld is DWS daarin nog kansrijk. In de zaal blijft dit doel ook na af gelopen zondag in zicht. DWS nam revanche voor het eerdere verlies tegen HA R&O. De Schiedamse vrouwen waren erg goed op schot. Iedereen nam zijn doelpuntje mee in de Groenoordhal, 27-17. weekbladen w t k b i a Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikoebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie HofvanSpaland6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniging Schiedam-Oost Boettiavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Stichtinq Hoefnaqel St. Luduinastraat 96A door Frank Willemse SCHIEDAM - L'Entree, het seniorentrefpunt voor 55+ers, houdt maandag 26 februari een bijeenkomst over belastingad- viezen onder het motto 'Plan je budget'. Het eerste deel van de bijeen komst wordt verzorgd door Maatschappelijke Dienstver- lening Nieuwe Waterweg. Zij geven tips geven over hoe je verstandig met geld om kunt gaan en met een veranderend inkomen (pensioen). Het tweede deel van de presentatie wordt verzorgd door Marco Wolvers van het Bureau Sociaal Raads- lieden. Hij geeft informatie over inkomensondersteunende rege- lingen. De bijeenkomst wordt gehouden op maandagochtend 26 februari van 09.30 - 12.00 uur in dien- stencentrum Oost aan de Mar- coniweg 2. SCHIEDAM - In Pand Paulus zijn vanaf 18 februari hout- en linosnedes te zien van Damy van der Waal. Met dit werk geeft hij impressies weer van de geschie- denis van Noordwest Europa. Volgens Damy draait de wereld op vooruitgang, niet op verbete- ring. Leegte, zonder idealisme, zonder toekomst, overstelpt door propaganda en reclame. De ex- positie heeft dan ook de naam 'De Ondergang' meegekregen. De opening is zondag 18 febru ari om 16.00 uur en wordt ver- richt door ds. J.D.. Wuister. SCHIEDAM - Gemeenteraads- leden van de PvdA gaan za- terdag 10 februari op pad en bezoeken een aantal lokaties in Schiedam noord. Om 10.00 uur gaan ze naar Na- tuureducatiecentrum de Bos- hoek, achter het Bachplein. Hier wordt informeel gesproken over het Natuurcentrum als toekom- stige Poort naar Midden-Delf- land. Om 12.30 uur gaat een delegatie naar sportpark Kethel waar met voetbalverenigingen VVK en sc Spaland gesproken wordt over de accommodatieproblematiek. Qm 14.00 uur wordt het PvdA- gezelschap tenslotte verwacht in 't Schooltje aan de Perenlaan. Een ander groepje maakt een rondje Woudhoek. Om 12.45 uur brengen ze een bezoek aan het Hoge Hekkenplein (Kas- teelweg/A. Jacobssstraat), een jongeren-speel-voorziening die nodig opgeknapt moet worden. Bewoners en jongeren hebben hiertoe speciale wensen. Ook wordt de situatie random de Drie Maassstede en de voortgang van de ophogingswerkzaamheden in de Veldenbuurt extra in ogen- schouw genomen. ABN-AMRO MET OA: SCHIEDAM - Zo'n 25 sportieve- lingen uit de wijk Groenoord, van bewoner tot wijkagent, fietsen za- terdag 21 april mee met de Amstel Gold Race. Voor de tocht wordt nu al elke weekend hard getraind door ervaren en wat minder ervaren deel- nemers. De bedoeling is met de race geld op te halen voor de Stichting Doe-een-Wens, dat betekent dat de deelnemers zich laten sponsoren door familie, vrienden en bedrijven. De ploeg is in januari begonnen met trainen. „Er zitten ook wel mensen met ervaring bij die bijvoorbeeld bij Toerclub Rijnmond rijden. Die nemen de fietsers met wat minder ervaring op sleeptouw en geven tips", vertelt Conny Gommel van buurtvereniging Groenoord. In januari werd begonnen met een trainingsrondje van 20 kilometer, afgelopen weekend werd al 65 ki lometer gereden. „Maar dat kwam ook door het mooie weer hoor", lacht Gommel. ,.De volgende dag konden we het wel voelen." SCHIEDAM - Het idee 'Matties' heeft de Jongerenprijs 2006 ge- wonnen. De jongerenprijs is in het leven geroepen door de gemeente om jongeren meer maatschappelijk betrokken te maken. Iedereen kon ideeen inleveren waar 10.000 euro mee kon worden gewonnen. Geld bedoeld om het idee uit te voeren. Na een voorselectie werden er drie ideeen genomineerd: 'Schiegangers entertainment', jongerenprogram- ma's bij de lokale zender Look-TV, 'het Groene Pand', een inloophuis waar jongeren een dag per week muziek kunnen maken en 'Matties' Foto: Bart Bos I van Jacqueline van der Linden. Mat ties staat voor maatjes. In samen- werking met (sport)verenigingen wil Van der Linden mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding creeren voor kinderen met gedrags- en op- voedingsproblemen in de leeftijd 10 tot 14 jaar. Dit kan met behulp van studenten en vrijwilligers, bijvoor beeld in het kader van een stage. De commissie vond dit laatste idee het meest maatschappelijk betrok ken en beloonde dit dus met de 10.000 euro die onlangs symbolisch werd uitgereikt door wethouder Daskalakis. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - Jan des Bouvrie wil de Korenbeurs verhuren aan het luxe partycentre de BV Kasteelfeesten. Daarvoor heeft hij toestemming nodig van de raad. Nu is de bestemming van het erfpachtperceel 'toonzaal en designcentrum'. De bedoeling is een verruiming tot 'hoogwaardige functies' als museum, congres-, seminar- of veilingruimte met horeca tot 23.00 uur. Een andere eis is dat het pand (minimaal) drie maanden per jaar openbaar en publieksgericht is. Aan de gemeenteraad de vraag of wethouder Siljee verder mag onderhandelingen. Over het partycentre en over de prijs van (eventuele) terugkoop door Schiedam. Bouvrie eist nu 70 procent van de marktwaarde. Het verschil is nu inzet van onder- handeling. Waar beide partijen snel uit willen komen. De gemeente wil dat snel de deuren van de beurs open gaan en Des Bouvrie wil ver- soepeling van de voorwaarden zo- dat hij het pand kan verhuren onder beter voorwaarden. Op de achtergrond speelt mee dat omwonenden zich altijd hebben ver- zet tegen 'partijen en feesten' in het gebouw. De buurt vreest lawaai en parkeeroverlast op de plek waar Schiedam ontstond in 1250 en haar naam aan ontleent. SCHIEDAM - Het echtpaar Kool- Kalisvaart werd afgelopen vrijdag verrast met een bezoekje van de burgemeester. Dit was naar aanlei- ding van hun diamanten huwelijks- jubileum. Frank Kool werd in 1922 in Pijnac- ker geboren, Anna Kalisvaart een jaar later in Vlaardingen. Het hu- welijk vond in 1947 echter plaats in Schiedam, de stad waar het echt paar nu alweer lange tijd woont. Mensen in Oost zullen het echtpaar zeker kennen van de levensmidde- lenwinkei die ze op de Singel had- den. Maar Iiefst vijftig jaar was die in hun handen. Intussen groeiden er ook nog eens zes kinderen op in het gezin Kool en werden er de afgelo pen jaren ook de nodige klein- en zelfs achterkleinkinderen geboren. Momenteel wordt het echtpaar lief- devol verzorgd in DrieMaasStede waar ze op verschillende afdelin- gen wonen, maar wel dagelijks bij elkaar kunnen zijn. SCHIEDAM - Op de basisscholen't Meesterwerk en Het Startblok kunnen ouders sinds afgelopen donderdag een beroep doen op Joost de allesweter. Joost is een digitate informatiezuil die het antwoord weet op alle vragen die te maken hebben met jeugd en onderwijs. Zoals pesten of de samenleving en thuis. Joost weet het antwoord en draait meteen een printje uit met tips en adressen van instellingen die de vragensteller verder kunnen helpen. Voorlopig is Joost een proefproject dat een initiatief is van beide basisscholen, Woonplus en Thuiszorg NWN. Wethouder Daskalakis van onderwijszaken gaf het officiele startsein op beide scholen waarna het de beurt was aan ouders en andere geinteresseerden. SCHIEDAM - De vrouwen selectie van Rijnmond Volley bal moet haar aspiraties om te promoveren naar de eredivisie voorlopig laten varen. De Schiedamsen verloren zaterdag in eigen Groenoordhal de wedstrijd tegen koploper King Software/Ca- pelle, 3-1. en zagen daarmee de achterstand op de ranglijst van de eerste divisie B groeien tot zes punten. De eerste set ging gelijk op maar in de slotfase trok Capelle de winst naar zich toe, 25-22. Een gebroken Rijnmond was in de tweede set kansloos, 25-8, maar trainer Matt van Wezel zag kans zijn vrouwen voor de derde set weer scherp te krijgen. Rijnmond Volleybal wist in deze fase een ruim setvoordeel (2-7) te verzilveren. Capelle kwam nog wel langszij maar de Schiedamse ploeg hield de rug ditmaal recht, 22-25. In de vierde set ging het opnieuw gelijk op maar Capelle bleek in de spannende eindfase net wat scher- per, 27-25. SCHIEDAM - Een 24-jarige man zonder vaste verblijfplaats is maandagavond aangehouden na een inbraak in een bedrijfs- pand aan de Fokkerstraat. Rond 22.00 uur zag een getuige dat een man een ruit ingooide van een bedrijf en een LCD- scherm wegnam. Een achtervol- ging werd ingezet waarbij de ge tuige de verdachte staande hield. Gealarmeerd politiepersoneel hield de verdachte aan en bracht hem over naar het politiebureau waar hij werd ingesloten. De recherche stelt een nader onder- zoek in. SCHIEDAM - Het Klinisch Che- misch Laboratorium Trombo- sedienst, kortweg KCL&TrD van het Vlietland Ziekenhuis heeft af gelopen donderdag het felbegeerde accreditatiecertificaat van CCKL en TAB uitgereikt gekregen. Laboratoria die voldoen aan de CCKL Praktijkrichtlijn en een goed functionerend kwaliteitssy- Foto: Bart Bos steem hebben, worden door CCKL geaccrediteerd. Met de accreditatie voldoet het Vlietland aan de hoge landelijke kwaliteitsnormen van beide instellingen. Zij krijgen een officieel accredi- tatiebewijs en mogen in hun com- municatiemiddelen het accreditatie- keurmerk van CCKL gebruiken. Aan het verwerven van de accredi tatie is ongeveer vier jaar gewerkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1