R VVK en Spaland groeien uit hun jasje i w m m m Don Diego Poeder geeft boks-dinic Blauwe Brug te klein voor carnavalsfeest R Ervaring enKennis in verhuizen SCHIEDAM ZONDAG 18 FEBRUARI GE0PEND Wat willen bewoners met hun wijk? «-r 34nflBN AMRO IRLD TENNIS TOURNAMENT VVK en Spaland: graag investeren in sportpark ft* 101-Jarige nieuwsgierig naar burgemeester IDE NIEUWE COLT* 5.- PEV 1 DAG. SEE oproer anno 2007 Parkeerproblemen rond sportpark Kethel stad Experience in De Erker Schennispleger aangehouden r:s: Theaterorgel Tijdelijke afsluiting Zwaluwlaan ManDiilie1^® Verhuizingenfess Keep it cool- Award voor Groenoord Gratis Filml Sportl kijken Wake bij detentie- boten GEMEENTEBERICHTEN WEKEUJKS IN DEZE KRANT Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam Psalmen- atf- 1 SCHIEDAM - Wethouder Daskalakis zit met de handen in he het haar. Wei een oplossing voor Excelsior '20 gevonden voor de her- inrichting van sportpark Thurlede. Maar geen geld en ruimte voor problemen in sportpark Kethel. Daar heeft ze geen (onmiddel- lijke) oplossing voor. Voetbalclubs VVK en Spaland barsten uit hun jasje. Maar een veld erbij of nieuwe parkeerplekken vinden dat gaat niet even. Zo hield zij de raad voor. 3ak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam MET OA: HEWITT DAVYDENKO UUBICIC HENMAN MOHFI sBflBBK"! 19 T/M 25 FEBRUARI 2007 AHOY ROTTERDAM TICKETS: 0900-300 1250^1 WWW.ABNAMROWTT.NL 'i3m -x r Gratis afhalen VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR m m m r Door zo'n laag vooriaarszonnetie kunnen uw mooie spullen heel snel verkleuren. Bestel dus nu zonwering bij.... Broersveld 127 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 www.villeriuszonwering.nl j Sinds vorig jaar heeft de 'sociale' wethoudster de post Sport erbij. Een nieuw terrein voor haar waar zij na maandagavond misschien wel spijt van heeft. Immers de problemen met sportaccommodaties in Schie dam stapelen zich op. Heb je net de problemen van Excelsior 20 opge- lost met geld en veel overleg, of an- dere clubs willen ook een verbeter- de accommodatie. Excelsior krijgt SCHIEDAM - Voetbalverenigin- gen VVK en sc Spaland hebben er onlangs bij de PvdA op aange- drongen veld drie om te toveren tot een kunstgrasveld met verlich- ting. De PvdA-fractie kwaim zich op sportprak Kethel op de hoogte stellen van de problemen die beide voetbalclubs ondervinden op het te krappe sportcomplex in Tuindorp. Gesproken is onder meer over het tekort aan wedstrijd- en trainings- Velden, het ontbreken van parkeer- Voorzieningen en het mogelijke ver- trek van een of beide verenigingen naar elders. VVK-voorzitter Jacob Wiersma riep de PvdA-ers op om op korte termijn te investeren in verbetering van het complex. Voor de aanvang van het nieuwe seizoen zou volgens de twee voetbalclubs op veld drie een kunstgrasveld met een lichtinstallatie gereed moeten zijn. „Alleen dat biedt een oplos sing voor het chronische tekort aan trainings- en wedstrijdvelden. Het is een kwestie van politieke wil om daar het benodigde geld voor vrij te maken." Voor de langere termijn worden plannen gemaakt om een of beide verenigingen.naar een nieuw sport park in Schiedam-Noord te laten verhuizen. Omdat het nog zeker wel 7 tot 11 jaar kan duren voor- dat dit plan eventueel gerealiseerd kan worden, wordt nu met klem gevraagd om een goede korte ter- mijnoplossing voor de nijpende pro blemen op sportpark Kethel. KiKa bedankt alte bedrijven, scholen, clubs, bekende en onbekende Nederlanders die zich in 2006 voor ons hebben ingezet. U zorgde voor meer dan 1.000 succesvotte acties. En natuurlijk bedanken we onze 53.000 donateurs. Dankzij uw hutp financier! KiKa op dit moment een ontzettend belangrijk onderzoek naar medicijnen tegen. Kijk ook op www.kika.nl MB IHS twee nieuwe voetbalvelden erbij die samen als cricketveld in de zomer gebruikt gaan worden. Een nijpend probleem want de competitie gaat in het voorjaar beginnen. Bovendien met geld dat volgens Daskalakis -voor deze ene keer - is onttrokken aan de post 'onvoorzien'. Schiedam Noord gunt het Excelsior best wel. Maar zij kunnen niet be- grijpen dat met hun problemen rond de Schiedamseweg zo weinig wordt gedaan. De bewoners worden in het weekend horendol van de wagens die een parkeerplek zoeken in de wijk. Sporters van sportpark Kethel wordt aangeraden om te parkeren bij Bad Groenoord. Maar dat is wel een eind weg van de velden van VVK of Spaland. En in Tuindorp of de Vogelbuurt is geen plekje meer vrij. In een motie vraagt de WD zich af 'waarom voor Excelsior wel een tussentijds besluit genomen kan worden en voor VVK en Spaland niet'. Gelijke monniken gelijke kap- pen. En de WD heeft in de raad al in december 2005 aan de bel getrokken over de problemen. Wethouder Daskalakis zei wel oog te hebben voor de problemen van deze voetbalclubs in Kethel. De situatie is echter 'ruimtelijk com plex' want er is geen plek te vinden voor extra velden of parkeerplaat- sen. Beter zou het zijn als een van de sportclubs wil verhuizen. Daskalakis verwees daarbij naar de A4. daar zouden bovenop de ondertunnelde rijksweg sportvelden kunnen komen. Alles goed en wel maar voorlopig blijft de raad in meerderheid tegen die A4. En als die er al komt duurt dat jaren. Het is dus geen korte ter- mijnoplossing voor de problemen. De wethoudster kan niks beloven, behalve dat zij een onderzoek laat doen naar oplossingen. En zij be- loofde de uitslag bij de voorjaars- nota te kunnen voorleggen. „VeeI te laat en geen echte oplos sing", zo probeerde ook Joop Gou- weleeuw van Leefbaar Schiedam nog. Hij stelde een verhuizing voor van VVK naar de noordkant van het Beatrixpark. Waar bij station Kethel een stuk land braak ligt. GroenLinks stemde voor de motie van de WD. Maar wel met de aantekening: geen Steltonplaten op de voormalige ijsbaan. Daar tussen Schiedamseweg en Poldervaart is natuurgebied en in die eco-zone geen parkeerplaatsen, volgens Hen- ny Hagen. En de coalitie? Die vond de motie sympathiek - wat vaak een doods- kus is. En stelde nuchter vast dat wachten op de voorjaarsnota het beste is. De motie werd dan ook afgewezen door een ruime meerder heid van de raad. Frank Willemse SCHIEDAM - Patsy Mac Gilvary komt woensdag 21 februari naar De Erker om helderziende waarnemin- gen te doen aan de hand van door bezoekers meegebrachte foto's van overledenen. De toegang is vijf euro en de aanvang 19.30 uur. SCHIEDAM - Een 35-jarige Schie- dammer is maandagmiddag om 16.00 uur aangehouden voor het plegen van schennis. Hij had even daarvoor op het Trimpad zijn ge- slachtsdeel laten zien aan een 14-ja- rig meisje. Zij alarmeerde de politie die hem, op basis van signalement, aanhield. SCHIEDAM - En toen was daar ineens de sneeuw. Een beetje winter. Eindelijk! Razendsnel werden uit alle hoeken en gaten slees, snowboots, sjaais. wanten en mutsen tevoorschijn getoverd. ledereen was in no-time helemaal sneeuwklaar. Natuurlijk leverde de sneeuw van afgelopen donderdag ook de meest schitterende plaatjes op, zoals hier van het Julianapark. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - Niemand minder dan Don Diego Poeder komt naar Schiedam om kids tussen de 10 en 23 jaar de fijne kneepjes van het boksen bij te brengen. Woensdag 21 februari is zijn clinic voor 4,50 bij te wonen in wijkcentrum De Erker. De clinic is onderdeel van een sportieve vakantieweek die de medewerkers van de Stichting Wel- zijn Schiedam voor de Schiedamse jeugd in petto hebben. De sportieve week begint dinsdag 20 februari met een zaalvoetbal- toernooi in Sportzaal Zuid. Teams bestaande uit jongens en meisjes tussen de 10 en 16 jaar kunnen hieraan meedoen. De dag erna is Poeder dus te gast in De Erker. Van 12.00 tot 14.00 uur neemt hij uit- gebreid de tijd voor de liefhebbers van de bokssport, maar aangeraden wordt om niet later dan 11.15 uur aanwezig te zijn. Vanaf donderdag is het echter weer voetbal wat de klok slaat. Op 22 februari wordt er een toernooi ge- speeld in Sportzaal Oost van 11.30 tot 17.00 uur en zaterdag 24 februari wordt het Stedelijk Zaalvoetbaltoer- nooi gespeeld van 18.00 tot 22.30 uur. Wie meer informatie wenst kan mailen met: jerry.monkau@ welzijnschiedam.nl SCHIEDAM - De Nederlandse Or- gel Federatie presenteert onder de titel 'Feest aan het theaterorgel' een populaire Theaterorgelbespeling op zondag 18 februari in het Theater a.d. Schie. De bekende Engelse the- aterorgelorganist Howard Beaumont geeft het concert. Aanvang is 11.00 uur, toegang negen euro. Kinderen kunnen gratis naar binnen. Groot feest afgelopen zaterdag in de Blauwe Brug. SCHIEDAM - Schiedam heet sinds afgelopen zaterdag weer Branders- gat. 's Middags waren de senioren welkom en de zaal bleek al snel te klein door de enorme opkomst. De vloer stond continue vol met feestende senioren en Rietzeilers. De grote Rietzeilers Revue met een horn mage aan de Jantjes viel zeer in de smaak. Tijdens het meezing reportoire van de 'Vrolijke Noot' zong werkelijk iedereen uit voile barst mee. De feestmiddag was een geweldige opwarmer voordat De Rietzeilers aan hun carnaval on tour beginnen langs de verzorgings- huizen. 's Avonds kregen Prins Robertus I en zijn prinses Caecilia de stads- sleutel van burgemeester Verver. Foto: Roger van der Kraan De prins voelde zich vereerd dat hij niet 11 maar 12 kussen kreeg van de burgemeester die na de officiele overhandiging vrolijk de polonaise meeliep. Natuurlijk werden ook het zwarte en witte schaap bekend gemaakt. Zwart schaap werden de genomi- neerde vrijwilligers van het jaar 2006, die door de beperkte tijd op de speciale avond in de sport- hal niet het schouderklopje kregen dat zij verdienden. De Rietzeilers maakten dit goed door hen alsnog in het zonnetje te zetten. Het witte schaap was het Horeca Team van Huize Frankeland omdat zij met hun award zelfs de landelijke media en televisie haalden. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - Toen ze haar hon- derdste verjaardag vierde, vorig jaar, stelde ze geen prijs op bezoek van de burgemeester. „Ze kende die man niet en hij haar niet", gaf ze als reden op. Toen ze dit jaar echter 101 werd, afgelopen maan- dag, bleek mevrouw Abresch - de Korte ineens van gedachten veran- derd. Nu ze wist dat Schiedam een vrouw als burgemeester heeft was ze nieuwsgierig geworden en wilde ze mevrouw Verver graag ontmoe- ten op haar verjaardag. Het gesprek met de 101-jarige, die •fcbtade' nl Bij deze adressen: Woon+ Vsleriussfraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Etetw 37-45 Plusmarkt Woudhoek Gaazenptein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. IWensiaarvteO Wiikqebouw De Erker JtaavanAMmMKaat Tabakshop Bas de Haard Tabakshop IKIaccie Tabakshop Parkweq Park weg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerterelaan 79 Drop-it Stichting Hoefnaqel ST. Ludwiastraat 96A verzorgd wordt in Huize Franke land en al bijna veertig jaar weduwe is, zal best even geduurd hebben. Het gehoor laat mevrouw Abresch behoorlijk in de steek, ondanks twee gehoorapparaten. Ze heeft zes kinderen (vier zonen en twee doch- ters) die allemaal nog in leven zijn. De oudste is zelfs al 82 jaar en een woont er in Mexico en die ziet ze dus niet meer zoveel. SCHIEDAM - In verband met werk- zaamheden aan het hoofdriool is de Zwaluwlaan van de Koekoekslaan tot aan de Schiedamseweg van 3 tot en met 18 maart alle verkeer volledig afgesloten. De RET-bus zal in deze periode niet over de Zwaluwlaan maar buitenom via de Mozartlaan rijden. Vanaf maandag 19 maart wordt de Zwaluwlaan vanaf Leeuweriksingel tot en met de Kievitslaan voor de helft afgesloten en zal het verkeer ter plaatse worden geregeld met ver- keerslichten. Deze afsluiting zal in totaal twee keer acht weken (noord en zuidzijde) duren. De bus en het overige verkeer kunnen vanaf deze datum weer over de Zwaluwlaan rijden. Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl SCHIEDAM - Sport- en Re- creatiebad Groenoord heeft de Keep it cool-award gewonnen voor de speciale aandacht die er in het zwembad wordt besteed aan jonge, minder ervaren toe- zichthouders. De jongeren worden extra ge- traind en ieder jaar getest op zwemvaardigheid, conditie, red- dingswerk, maar ook EH BO en omgaan met agressie. De Keep it cool-award maakt deel uit van het Arbopluscon- venant in de recreatiesector en beloont slimme oplossingen die ongewenst gedrag, lichamelijke belasting en verzuim voorko- men. „Het aantal incidenten met agressie is enorm afgenomen en politie-interventie komt zelfs bijna niet meer voor. Gasten zijn tevredener door de 'rust' in het zwembad, het imago van het zwembad is verbeterd, ook in de ogen van de medewerkers zelf. Zij zitten daardoor lekkerder in hun vel," aldus de jury. Camping De Molenhoek uit Kamperland (Zeeland) werd hoofdprijswinnaar van de Keep it cool-award. SCHIEDAM - Caiway RTV biedt van 16 tot en met 26 febru ari alle digitale televisieabon- nees de mogelijkheid om gratis en zonder verplichtingen te kij ken naar Filml Sportl. Deze zender brengt de beste films het eerst op TV en de beste live sport op meerdere kanalen. Februari staat bij Filml in het teken van de Oscars. In de nacht van 25 op 26 februari is de 79e uitreiking van de Academy Awards, beter bekend als de Os cars, live en exclusief te zien vanaf 02.00 uur. Naast de Oscar-uitreiking zal Filml in de komende periode films uitzenden die eerder een Oscar hebben gewonnen of ge- nomineerd waren. SCHIEDAM - Bij de detentie- boten in de Merwehaven wordt zondag 18 februari voor de tien- de keer een wake gehouden. De Raad van Kerken Schiedam wil hiermee het Nederlandse uit- zetbeleid aan de kaak stellen en de mensen op de boten steunen. Meer dan zeshonderd mannen zitten hier vast, voorafgaand aan uitzetting naar hun land van her- komst. Ze zijn er gedetineerd, nadat bleek dat ze illegaal in Nederland zijn. Ze hebben geen strafblad. Na afloop kan er in de H. Hart- kerk in de Gorzen worden na- gepraat. BERGWEG EN CEINTUURBAAN ^B JA id "y B fl Smart Center Rotterdam, Rhijnspoor 280 PK Wm Ep E I Umm 1 ill VI "model 2007 zie elders in deze krant!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1