schiedam Forse nabetaling probleem voor lage inkomens SCHIEDAM ZONDAG 25 FEBRUARI GEOPEND Gratis openbaar vervoer goed voor de economie Voile bak bij de Open Schiedamse Ali B geeft klimaatles Hoge eindafrekening ONS in de bus GEAAEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Zaterdag 24 februari a.s. om 20.00 uur SPARTA-HERACLES BOUMAIXI 50% KORTING Oud-staatssecretaris Michel van Hulten warmt PvdA op Schooltoernooi handbal Geboren! Zelfgemaakt Schoolplein Orkest Renovatie van Appel- marktbrug Politie zoekt gedupeerden 'Snert- takken- tocht' Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. JT, meubelen Gratis afhalen Zaterdag 24 februari '07 Alle Swatch horloges en bijou Leen van Es H Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) weekbladen Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 21 februari 2007 14e Jaargang nr 8 BERGWEG EN CEINTUURBAAN door Frank Willemse SCHIEDAM - Voor veel Schiedammers komt de eindafrekening van de ONS als een koude douche. Heb je net de dure december- maand achter de rug en denk je met een schone lei het nieuwe jaar te beginnen en dan valt de eindafrekening van de energie- leverancier op de mat die dit jaar fors hoger uitvalt. Hierdoor krijgen vooral armlastige huishoudens het financieel zwaar voor de kiezen. Bijbetalingen van vier- tot achthonderd euro zijn geen uitzondering. Tegen deze hoge rekeningen zijn een aantal Gor- zenaren een handtekeningactie begonnen. Steun krijgen ze van wethouder financien Siljee die de ONS verzoekt om met maatop- lossingen te komen. Een aantal mensen uit de Gorzen heeft alarm geslagen. Zij nemen het op voor armere buurtbewoners die zo'n bedrag niet 'even' kunnen ophoesten. Volgens de handteke- ningenactiegroep zijn door de ONS bij de afrekening ook rekenfouten gemaakt. Vooral bij het voorschot of de schatting die gemaakt wordt over hoeveel gas en elektriciteit de klant het volgende jaar gemiddeld gaat gebruiken. Als die schatting meevalt dan krijgt de klant geld terug. Maar gebruikelijk is dat er bijbetaald moet worden. Volgens de ONS moet dit jaar zo'n 75 procent van de klanten bijbetalen. www.boumanmeubelen.nl Eethoek Puccini van 2395,- nu 1295,- Dressoir Puccini van 1390,- nu 625,- Zondag open, 25 februari van 12.00 -17.00 uur IJsselmon'dselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111. U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naastbedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. De populaire rapper Ali B was afgelopen vrijdag te gast op basisschool De Singel. SCHIEDAM - Rapper Ali B was afgelopen vrijdag op bezoek bij ba sisschool De Singel in het kader van 'de warme truiendag', een initiatief van het klimaatverbond. Deze bond wil het milieubewustzijn onder jongeren stimuleren en daar- om werd op de warme truiendag, waar alle scholen in Zuid-Holland aan meededen, de verwarming een graadje lager gezet. Ali B was samen met zanger Gio en Miss Nederland, Sheryl Baas, naar De Singel gekomen om de Nationale Klimaatles te presente- De gestegen energieprijzen op de wereldmarkt is de belangrijkste re- den voor de hogere rekening. Vol gens de ONS heeft de klant de mogelijkheid om een hoger maand- bedrag te betalen zodat de kans op vervelende naheffingen uitblijft. Maar de energieprijs van zowel gas als elektriciteit - die aan elkaar gekoppeld zijn - is de belangrijkste reden voor de stijging. De actiegroep uit de Gorzen spreekt van schrijnende gevallen van huur- ders die 'echt al overal op besparen'. En dus niet in een keer een bedrag van enkele hondenden euro's zo- maar kunnen ophoesten. De Gorze- nezen kennen gevallen van oudere dames met een klein inkomen die al op alles bezuinigen: die doen geen Iicht aan, wassen met de hand en vegen in plaats van stofzuigen. Wethouder Siljee kent de problemen met de hoge energierekening via berichten uit de stad. Hij heeft na- mens burgemeester en wethouders bij de directie van de ONS aandacht gevraagd voor die huishoudens met een hoge eindafrekening. Hij hoopt op maatoplossingen voor die arm lastige klanten De wethouder benadrukt dat de gemeente (nog) wel eigenaar is van ONS Energie dat verkocht gaat wor den aan Eneco. „Maar de gemeente speelt geen directe rol in de relatie klant en bedrijf. Wij maken ons wel zorgen over financiele problemen bij burgers door de eindafrekening." Foto: Bart Bos ren, een onderdeel van het School TV Weekjournaal. Ook ging zijn nieuwste singel 'Dit Gaat Fout' of- ficieel in premiere, een nummer dat ook helemaal over de klimaatveran- dering gaat. Miss Nederland jureerde de verkie- zing 'de leukste trui' en de beste danser uit het publiek mocht ook nog even naar voren komen om een prijs in ontvangst te nemen. Uiteraard wilden alle aanwezige kinderen, zo'n driehonderd, nog een handtekening van de populaire rap per. weekbtad«n Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniqing Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Stichtinq Hoefnaqel St. Luduinastraat 96A JUWEUER Hoogstraat 97 Schiedam SCHIEDAM - De voorjaarsvakantie is begonnen en doet haar naam dit jaar eer aan. Afgelopen zaterdag was het weer eens prachtig weer. Vol overgave rende dit S-jarige Schiedammertje in Schiedam Zuid een heuveltje af. Het zonnetje op haar bol, de jas iekker uit. Een geweldig begin van de voorjaarsvakantie. Foto: Naomi den Hertog door Kor Kegel SCHIEDAM - Wat de Schie dammers uitsparen op een strippenkaart, besteden ze aan een kopje koffie met koek in plaats van een kopje kof fie zonder koek. Dat is goed voor de horeca, zegt Michel van Hulten. „Hoe minder de passagiers kwijt zijn aan bus en tram, hoe meer ze te beste den hebben aan cadeautjes en consumpties," is de boodschap die de vroegere staatssecretaris van de Politieke Partij Radi- kalen (PPR) volgende week in Schiedam komt brengen. Op 1 maart spreekt hij op een PvdA-verkiezingsavond in de Alei- dazaal, Stadserf, want Van Hulten, wonend in Lelystad, is tegenwoor- dig lid van de PvdA. Hij is groot voorstander van gratis openbaar vervoer en ook van meer openbaar vervoer. Schiedammers zouden eens naar de Belgische Jeneverstad Hasselt kunnen kijken. Daar is on der de socialistische burgemeester Steve Stevaert het openbaar vervoer gratis gemaakt. Van Hulten: „Het werkte. De economie in de bin- nenstad kreeg een ferme impuls en er kon zelfs worden afgezien van aanleg van een rondweg rond Hasselt, omdat minder mensen de auto namen. Het geld, dat daarmee is uitgespaard, werd gestoken in de gratis bussen." Van Hulten, vader van de lande- lijke PvdA-voorzitter Michiel van Hulten, vindt het opmerkelijk dat verkeerswethouders van de WD vaak positiever staan tegenover zijn ideeen dan verkeerswethouders van de PvdA. „Want VVD'ers denken aan economie en PvdA'ers denken aan armoede." Het is opmerkelijk dat de organi- satie van de PvdA-avond de komst van Michel van Hulten bijna nog belangrijker vindt dan de aanwezig- heid van andere prominenten, zoals Han Noten (PvdA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer), Martin Huls (PvdA-lijsttrekker voor de staten- verkiezingen in Zuid-Holland) en Tweede-Kamerlid Mariette Hamer. Als u ons nu even belt, komen we bij u thuis alles vertellen over de vele manieren van zonweringen! Broersveld 127 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 www.villeriuszonwering.nl y Maar dat zal wel komen omdat Huls in Schiedam woont en Hamer in Maassluis en die dus vaker in de buurt zijn. De PvdA geeft vol gens mede-organisator Nico van der Vliet nogal wat ruchtbaarheid aan de bijeenkomst, want er worden achtduizend extra exemplaren van het afdelingsblad Voorwaarts ver- spreid om zo veel mogelijk mensen op de been te krijgen. Het zou leuk zijn als de PvdA gratis bussen liet rijden. In de Voorwaarts staat een flink interview met lijsttrekker Huls. De PvdA gaat de verkiezingen in Zuid- Holland in met een pleidooi voor gratis openbaar vervoer voor 65- plussers. Voor Michel van Hulten gaat dat nog lang niet ver genoeg. Hij adviseert zijn partij om een voorbeeld te nemen aan Vlaanderen, Engeland en Ieriand. „In Nederland is nauweiijks bekend dat in Vlaan deren met zes miljoen inwoners een kwart van de bevolking reist met een gratis OV-kaart voor alle bussen en trams. Alle 65-plussers, alle ge- handicapten, alle 6-minners reizen gratis. Maar ook alle medewerkers van Post en Belgacom (betaald door hun bedrijven), de federale ambte- naren en hun partners (betaald door de verantwoordelijke minister), een aantal andere grote bedrijven die het inkopen voor hun medewerkers (dikwijls met hun partners) en het onderdeel maken van hun CAO's. Volgens de Vlaamse minister van Mobiliteit hebben al 1100 bedrijven zo'n contract met De Lijn voor al hun werknemers. In Vlaanderen heb je tenminste een busvervoer- der, De Lijn. Daar doen ze niet zo idioot met al die concessies aan verschillende vervoersmaatschap- pijen," zegt Van Hulten, kennelijk voorstander van een RET op Rand- stadniveau. „In Londen is op 2 april 2006 het gratis metroreizen voor 11-minners ingegaan. Vanaf 1 September 2005 was alle lokale bus- en tramvervoer in Londen al gratis voor 16-min- ners. Sinds 1 april 2006 is alle lokale busvervoer in Engeland in SCHIEDAM - Onder auspicien van de Schiedamse handbalclubs DWS en Ventura en de Dienst Sport en Recreatie van gemeente Schie dam wordt komende donderdag in sporthal Margriet de 59e editie van het jaarlijkse handbaltoernooi voor Schiedamse basisscholen gehou- den. Vanaf 9.00 uur komen op 22 februari, verdeeld over 49 teams, 325 scholieren in actie. Op het spel staat plaatsing voor de regiofinale schoolhandbal op 30 mei in Hoog- vliet. de daluren gratis voor 60-plussers en gehandicapten, per 1 april 200S wordt dat gratis voor alle busver voer in de daluren." „Als klap op de vuurpijl: in lerland is gratis OV al enkele tientallen jaren geleden ingevoerd voor alle 66-plussers en gehandicapten en daar krijgen ook hun mantelzorgers het nu." Van Hulten: „Iedereen vindt het doodnormaal dat je voor het ge- bruik van de lift of de roltrap in V&D niet betaalt. Je mag gratis mee. Ook voor de roltrap in de me- trostations hoef je niet afzonderlijk te betalen. Ik schakel het openbaar vervoer daar in feite mee gelijk." SCHIEDAM - De redactie van Maasstad Weekbladen kreeg het heuglijke bericht dat Jeannette van Merwijk en haar man Marc er weer een zoon bij hebben. Maandag 19 februari om 13.38 uur kwam Thijs op de wereld en kreeg Ferry er dus een broertje bij. Het manneke is 3510 gram zwaar en doet het ontzettend goed. Jeanette is een bekend gezicht in Schiedam. Jarenlang was zij vertegenwoordiger in de je- nerstad en ging de deuren langs. Toen zij drie geleden voor het eerst moeder werd, ging zij het wat rustiger aan doen bij Maas stad en werden er telefonisch advertenties verkocht. Alle medewerkers van Maasstad Weekbladen wensen het gezin veel geluk met de jongste telg. SCHIEDM - De deelnemers aan de Open Schiedamse judokampi- oenschappen moesten dit jaar op de tatami extra hard werken om in de prijzen te vallen. Door pen overwel- digend deelnemersaantal, ongeveer 300 junioren op zaterdag en zeker 600 jeugdjudoka's op zondag, wa- ren de poules in de verschillende leeftijds- en gewichtsklassen erg groot. Daarnaast waren veel sterke judoka's vanuit het hele land naar de Schiedamse sporthal Groenoord gekomen voor het megatoernooi. Zeker op zondag hadden de deel nemers ook nog eens vele fans: ouders, grootouders, vrienden en bekenden, met zich meegenomen en was het echt dringen om op de tri- Foto: Roger van der Kraan bune van de Groenoordhal om een goed plaatsje te bemachtigen. Tussen de vele medaillewinnaars waren ook een drietal judoka's van het organiserende Sportinstituut Schiedam te vinden. Mitchel Mel- lema (onder de 15 jaar tot 60 kilo gram) en Natasja Bastein (onder de 12 jaar tot 40 kilogram) behaalden een eerste plaats. Joey de Goede (onder de 15 jaar tot 38 kilogram) verdiende een bronzen medaille. Mellema stak in een topvorm. De judoka won al zijn partijen met een vol punt. Ook Bastein bleef zon der verliespartij. De Goede moest eenmaal een verliespartij met klein verschil (koka) incasseren. SCHIEDAM - In het kader van het project 'Hart voor muziek' vinden er dit schooljaar op alle openbare basisscholen van Schiedam muzi- kale activiteiten plaats. Maandag 26 februari start De Kring als eerste basisschool met een aantal workshops en dinsdag 27 februari staat het eerste grote zelfgemaakte schoolplein orkest op het school plein van deze school van 15.00 tot 15.45 uur. Tijdens het project worden de leer- lingen drie dagen lang onderge- dompeld in muziek. Fort van de Verbeelding zal diverse workshops geven waarin instrumenten zoals shakers, klapkokers en rokmarim- ba's worden gemaakt. Daarnaast komen ze met olievaten, gestemde steigerpijpen en I imonadeflessen aan en wordt er veel geklapt en gestampt. Maar ook de kinderen en ouders die instrumenten als saxo- foon, gitaar of viool spelen mogen een duit in het zakje doen. SCHIEDAM - ONS gaat maan dag 26 februari van start met de voorbereidingen van de de- finitieve renovatie van de Ap- pelmarktbrug. De brug zal van maandag 5 tot en met vrijdag 23 maart voor voetgangers en fietsers worden afgesloten. De Appelmarktbrug vormt een belangrijke route voor voetgan gers en fietsers vanuit Schie dam West naar de binnenstad. Eind vorig jaar is vooruitlopend op het grote onderhoud al wat werk verricht aan het wegdek van de brug. Tijdens dit grote onderhoud worden verschillende onderdelen van de brug hersteld of vernieuwd. SCHIEDAM - De politie heeft vorige week zes minderjarige verdachten aangehouden in de leeftijd van 9 tot 13 jaar die naast openlijke geweldpleging (mishandeling van een 11-jarige Schiedammer) verdacht worden van een aantal straatroven op bejaarden en hulpbehoevende vrouwen die gebruik maakten van een scootmobiel of rollator. Een van de jongens leidde meestal het slachtoffer af door wat te vragen, terwijl de anderen de portemonnee of tas ongezien wegnamen. Dit zou zo'n vijftien keer gebeurd zijn, altijd in de directe omgeving van de Laan van Bol'es. Omdat er maar vier aangiftes binnen zijn, is de po litie op zoek naar mensen die slachtoffer zijn geworden van deze jongens, maar nog geen aangifte hebben gedaan. De berovingen vonden plaats in december, januari en febru ari. De buit ging meestal op aan snoep en bezoekjes aan de schaatsbaan. SCHIEDAM - Na een korte 'winterstop' staat zondag 25 februari weer de eerste excur- sie in heemtuin 't Hoefblad in het Beatrixpark voor de deur. De beheerder Gerard Freeling geeft een rondleiding waarbij hij vooral in zal gaan op de nu al zichtbare knoppen aan tak- ken. Ook laat hij zien hoe half vergane takken weer voor nieuw leven kunnen zorgen. Ondanks het toch relatief zachte ,weer, kan het na een uurtje bui- ten behoorlijk koud worden; met een 'vuurtje' en warme erwten- soep erbij wordt het zeker aange- naam vertoeven in de heemtuin. De rondleiding begint om 13.30 uur bij het heemtuinhuisje; bij voldoende belangstelling zal er een tweede rondleiding om 14.30 uur starten. Toegang is gratis

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1