schiedam Extra geld Oost niet naar grootste mond van Els Inc SCHIEDAM nieuwbouw woonbeurs ^■tffiTCTOFniij §p LiViN CIRCUS Gelijkspel HBSS Schoolpleinorkest bezet het Stadserf CORRECT 23 24 25 1 efide week Bewoners samen aan de slag in Nieuwland m PRIJZEN Kinderboerderij weer geplaagd door dieven Cruise Terminal Rotterdam HIFISHOWDAGEN v Tijdelijke afsluiting bij Weide Zoon voor Menno Siljee Artsen op bezoek in Vlietland Gastgezinnen gezocht Cadeau voor nieuw lid bieb Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam Schrijver trekt 'loden schoentjes' aan Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 21 maart 2007 14e Jaargang nr 12 'Gee/i extra subsidie als doe! niet meetbaar is' M GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT FOKH.nl tn deze krant vindt u de soeciale bijiage A Iff 2007 van 10.00 tot 16.OO uur www.woneninrotterdam.nl START ZATERDAG 24 MAART VAN 8.00 TOT 19.00 UUR Vrouw molt auto van ex Mededeling aan onze adverteerders Snoeien in het voorjaar maassta Gratis afhalen - EWBraKHIgWRgl Margo Strik overleden weekbladen door Frank Willemse SCHIEDAM - Het is geld in de lucht gooien en wie het vangt mag het hebben. Dat is de kritiek van de WD op de plannen van Wethouder Maarten Groene die ruim een half miljoen euro aan de wijk Oost wil geven. Kritiek omdat volgens de oppositie het geld niet in concrete plannen is vertaald. De PvdA deelt die kritiek niet en steunt de eigen wethouder door te benadrukken dat de bewoners zelf wel kunnen uitmaken waar het extra geld heen gaat. Met wie de gemeente gaat praten is (nog) onduidelijk sinds de wijkvereniging (BVSO) vorige maand uit protest wegbleef. „Ik heb niet de indruk dat wij op een losse manier met geld omgaan", zo pareerde wethouder Groene zich tegen de aanval van de WD. „Het Olympus MjU-700 7,1 miljoen pixels Groot LCD-Scherm van 6,4 cm 3x optische zoom Filmen met geiuid SCHIEDAM - In Schiedam Nieuw land gaat woensdag 28 maart het project 'Schoon, Heel en Veilig 2007' van start. Om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, worden op initiatief van Gemeente Schiedam, woningstichting Woonplus, Politie en het Opbouwwerk de komende maanden vijf gebieden in Nieuw land aangepakt. Zij willen dat doen in samenwerking met de bewoners, scholen in de buurt en andere ac- tieve organisaties in de wijk. De officiele aftrap vindt om' 15.00 uur plaats bij de tent op de parkeer- plaats, aan de Van Hogendorpstraat en Van Limburg Stirumstraat. Schoon, Heel en Veilig 2007 is een vervolg op een vergelijkbare actie in 2005 die erg succesvol was. Uit de evaluatie van die actie bleek dat de samenwerking tussen de verschil- lende organisaties en de betrok- kenheid van bewoners belangrijke succesfactoren zijn. Gezamenlijk worden buurten aangepakt met di verse acties: zwerfvuil verwijderen, portieken leegruimen en schoon- maken, extra inzet van de Licht- blauwe Brigade, extra schoonmaak door ONS en Irado. Bovendien is er extra inzet om overlastgevers aan te pakken en wordt Schoon, Heel en Veilig 2007 onder de aandacht gebracht met een voorlichtingscam- pagne. De vijf gebieden die worden achter- eenvolgens worden aangepakt, zijn de gebieden rond de Van Hogen dorpstraat Talmalaan, Parkweg, Johan de Wittsingel en de Monseig- neur Nolenslaan. KOOP p HUIJH HET GROOTSTE VOORDEELSPEKTAKEL VAN NEDERLAND! Kijk op www.vd.nl V&D Rotterdam extra geld van het Grote Steden- beleid is een signaal naar de wijk Oost. Een signaal dat wij de pro- blemen in de wijk serieus nemen." De wethouder stelde zich vierkant achter de wijk die met overbewo- ning, drugoverlast en verpaupering heeft te maken. Ad Mostert van de WD vindt dit merkwaardig: wel een zak geld voorhouden aan Oost maar niet aangeven waar dat heen gaat. Dat moet nog bepaald worden. Ook D66 ondersteunde deze kritiek. De te- neur was dat iedereen de wijk Oost het geld gunt maar dat het geld niet mag gaan naar wie de grootste mond heeft. De PvdA nam het op voor haar wet houder. In een emotioneel betoog verklaarde Cobie de la Rie dat 'de bewoners zelf wel kunnen uitmaken waar het geld heen moet'. Samen werken: met bewoners en organisa ties, zo betoogde zij. Voor een meer leefbare wijk met sociale cohesie. Te vaag en slecht meetbaar meende de oppositie. Die er fijntjes op wees dat de wijkvereniging (BVSO) zelf is weggelopen uit het overleg met de gemeente. Ook GroenLinks deed een duit in de zak door de eis dat het extra geld (de miljoenen van Pech- told) 'geoormerkt' moet worden. Dat noemen ze in ambtenarenjargon 'Smart geformuleerd'. Met exacte en meetbare doelstellingen en daar ontbreekt het hier aan volgens Hen- ny Hagen van Groenlinks. Steun kreeg de wethouder van het CDA. Hekman die toegaf dat 'niet alles even Smart is geformuleerd maar dat de wethouder tot de zomer de tijd krijgt om met plannen te ko- men. Wethouder Groene zelf wacht eerst een onderzoek af naar de toe- stand van Oost. Dan pas - samen met de bewoners - wordt gekozen voor de doelen aldus de wethouder. Eerst de wijkenquete en even na de zomer worden de doelen bekend gemaakt. V SCHIEDAM - De lat lag dit jaar hoog bij de afsluiting van de Boekenweek in het Theater a.d. Schie. Zaterdag 17 maart vond het eerste BoekS Bal plaats, een festival voor de gehele Waterweg, en een feest met een schuin oog naar het beroemde Boekenbal in Amsterdam. In tegenstelling tot in Amsterdam was in Schiedam joist de iezer welkom. Na een talkshow en cabaret op verschillende podia was daar even na tienen de openingsdans van Vlaardings burgervader Tjerk Bruinsma en de Schiedams wethouder Christine Daskalakis. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - De politie heeft maandagavond een 33-jarige Rot- terdamse aangehouden voor het vernielen van de auto van haar 31-jarige Schiedamse ex-vriend. De vrouw had even daarvoor van de op het Fabriplein geparkeerd staande auto alle ruiten ingeslagen. De Rot- terdamse werd daarna overgebracht naar het bureau. SCHIEDAM - ONS begint in ver volg op de werkzaamheden in de Vogelbuurt op 21 maart met riool- werkzaamheden op de Nachtegaal- laan ter hoogte van de splitsing Bosrand/Weide. De werkzaamheden zullen naar verwachting in totaal vier weken duren. Verkeer van en naar de Bosrand en Weide zal via een tijdelijke door- gang richting Oever en Kaag de wijk in- en uit kunnen rijden. aan de zijkant van het boerderijtje. Maar blijkbaar is iemand's nachts op het terrein geweest en heeft de platen meegenomen. Het is de zo- veelste keer dat het kinderboerderij- tje slachtoffer wordt van diefstal. Maar dat was nog niet alles. In de nacht van zaterdag op zondag is, door storm en rukwinden, weer een stuk hekwerk beschadigd door een grote tak die afgewaaid is. Een andere enorme schadepost dus. SCHIEDAM - Kinderboerderijtje de Gorzen bij de Maasboulevard weet het ook niet meer. Negen tres- paplaten van drie meter lang en 40 centimeter breed, bestemd voor het afwerken van dakgoten, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gestolen. De kinderboerderij had de platen met veel moeite gesponsord gekregen om de boeiborden bij de dakgoten te vervangen. De platen lagen klaar om vastgezet te worden SCHIEDAM - HBSS heeft haar kans verspeeld op directe promotie naar de vierde klasse. De zater- dagclub verloor een week geleden van kampioenskandidaat Hargas- port en kwam afgelopen zaterdag niet verder dan een gelijkspel tegen Rijnstreek, 2-2. Voor HBSS wordt hiermee een tic ket voor de nacompetitie nog het hoogst haalbare. HBSS kwam nog wel op voorsprong maar raakte de wegkwijt toen de scheidsrechter aan staartploeg Rijnstreek een discuta- bele strafschop toekende. Nog voor rust kwamen de bezoekers daardoor zelfs op voorsprong, 1-2. Na de pauze herstelde HBSS zich maar na de 2-2 wisten de Schiedammers de kansen niet verder te benutten. In verband met de paasdagen zijn onze kantoren op tweede paasdag, maandag 9 april, de gehele dag gesloten. Graag verzoeken wij onze adverteerders om het materiaal voor de kranten'van 11 en 12 april al op vrijdag 6 april uiterlijkom 12.00 uur aan te leveren. Wij wensen onze lezers en adverteerders fijne paasdagen. - Directie Maasstad weekbladen ITl3clSStclClB weekbladen Samen muziek maken stond vrijdag centraal bij het schoolpleinorkest van De Singel. Foto: Bart Bos pen binnen het basisonderwijs met als doel om kinderen, die soms nog nooit muziek hebben gemaakt, uiteindelijk met elkaar een indruk- wekkende slotpresentatie te laten geven voor ouders, familie, buren en bekenden. Kinderen die wel bekend waren met het bespelen van een instrument konden hun kunsten laten zien in een speciaal schoolorkestje, dit alles uiteraard onder begeleiding stond van professionele muzikanten. SCHIEDAM - Een drukte van be- lang was het afgelopen vrijdagmid- dag op het Stadserf. Honderden kinderen van basisschool de Singel hadden namelijk het plein bezet en veranderd in een groot openlucht- theater. Gewapend met lege flesjes, groen- teblikjes, steigerpijpen en andere gebruiksvoorwerpen vormden zij deze dag Het Groot Zelfgemaakte Schoolplein Orkest'. Dat is ontwikkeld voor alle groe- SCHIEDAM - De tuinliefhebber kan zaterdag 24 maart of woensdag 28 maart weer terecht in voorlich- tingscentrum De Groene Raat aan de Harreweg 19 (Kethel) voor een cursus snoeien. Chris Meering van IRADO geeft de cursus drie keer: zaterdag 24 maart om 10.00 tot 12.00 uur, de- zelfde dag van 13.00 tot 15.00 uur en woensdag 28 maart van 13.00 tot 15.00 uur. De deelnemers leren hoe ze onder andere rozen, vlinderstruiken en hortensia's moeten snoeien. Opge- ven bij Chris Meering via (06) 53 86 49 59. Deelname is gratis, wel een snoeischaar meenemen. VRIJDAG L J ZATERDAG ZONDAG MAART MAART MAART ZIE ONZE ADVERTENTIE w c e k b I a d Bij deze adressen: WooiH- Vaieriuwtraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 63 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-46 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 28 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Stichtinq Hoefnagel St. Ludulnastraat 96A Heeft u geen zin om naar ons te komen, dan komen wij naar u! Of u kijkt even op www.villeriuszonwering.nl die is gewoon 24 uur per dag open. U bent natuurlijk ook welkom in onze zaak. Broersveld 127 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 www.villeriuszonwering.nl SCHIEDAM - Raadslid Margo Strik-van Rijswijk is maandag avond overleden. Zij werd 54 jaar. Margo Strik is sinds vorig jaar fractievoorzitster van Gemeentebe- langen Schiedam die met een zetel in de raad is vertegenwoordigd. Margo Strik is al lange tijd actief lid binnen deze lokale partij. Het was Strik die de intern verscheurde partij na de verkiezingen in een rustiger vaarwater probeerde te krij- gen. Door haar raadswerk en werk als leidster bij een kinderdagverblijf in de Gorzen, werd zij een bekende Schiedamse. Een strijdster tegen so- ciaal onrecht die pal stond voor de gewone burger. Margo Strik kreeg vorig jaar een hersentumor. Die ziekte heeft zij, ondanks behande- lingen en levensmoed, niet kun nen overwinnen. Zij laat man Rob en kinderen Marjolein en Martijn achter. SCHIEDAM - Wethouder Menno Siljee is afgelopen zondag vader geworden. Zijn vrouw beviel om 17.50 uur van een gezonde zoon. Moeder, zoon David Christiaan en vader maken bet goed. SCHIEDAM - Het Vlietland Ziekenhuis organiseert vrijdag 23 maart weer een Regionale Artsen Middag (RAM-dag) in Schiedam. De middag is bedoeld voor alle huisartsen, verpleeg- huisartsen en bedrijfsartsen in de regio. Er zijn workshops en presentaties van bijna alle spe- cialismen over bijzondere be- handelingen en nieuwe ontwik- kelingen. Het ziekenhuis heeft inmiddels al ruim negentig aan- meldingen binnen. De polikliniek in Schiedam en de prikpoli bloedafname zijn deze vrijdag vanaf 12.00 uur gesloten. SCHIEDAM - Europa Kinder- hulp is op zoek naar de laatste gastgezinnen die deze zomer een kansarm kind uit een achter- standswijk voor even uit zijn dagelijkse sleur van ellende wil len halen. Het gaat om kinderen tussen de 5 en 12 jaar, die hier in de zomer drie weken verblij- ven bij een gastgezin. Vooral in Zuid Holland worden nog nieuwe adressen gezocht. Ieder een kan zich aanmelden: jong, oud, alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen. opa's en oma's. Jaarlijks komen ongeveer twee- duizend kinderen hier van een vakantie genieten. Voor hen is vakantie een onhaalbare droom die nooit werkelijkheid wordt. Ed en Bianca Blom van Europa Kinderhulp: „We willen zoveel mogelijk kinderen een zorgeloze vakantie bieden. Voor hen kan kennismaken met een 'normaal gezinsleven' net die extra mo- tivatie zijn om toch vooral hun best te doen op school." De Franse kinderen komen van I tot en met 19 juli, van 4 tot pn met 25 juli en van 21 juli tot en met II augustus, de Duitse kinderen van 16 juli tot en met 3 augustus, van 23 juli tot en met II augustus en de Nederlandse kinderen van 23 juli tot en met 10 augustus. Bosnische kinde ren komen van 30 juli tot en met 17 augustus. Voor info: Ed en Bianca Blom, tel. 0252-410725, bianca-ed@ orange.pl SCHIEDAM - Omdat het van 14 tot en met 24 maart Boekenweek is, geeft de bieb nieuwe leden een cadeautje. Iedereen van 18 jaar en ouder die zich tijdens de Boekenweek als nieuw be- talend lid inschrijft, ontvangt een boekenbon van vijf euro en een voucher waarmee het Boekenweekgeschenk 2007 van Geert Mak gratis kan worden opgehaald.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1