Kritische vragen PvdA over samenscholingsverbod Irvaring enKennis ZONDAG 1 APRIL GEOPEND SCHIEDAM Kom in de kas K00PZ0NDAG I APRIL VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR Zondag open l:9Rr' 4 m&irLmML uma oor|aars Bijlage Schiedammer verrast met gevoelige songs schiedam in verhuizen Schiedam-IUoord en -Zuid Uitvoering cgv Alliantie Ruim 5300 euro voor bouw van kindertehuis www.tegel-palace.nl 2007 man Diilie Verhuizingen fa PSl a.s. van 10.00 tot 17.00 uur Manipulatie van beelden TCGEL-PMACt Wijs op de scootmobiel Nieuwland krijgt geld van Rijk Bieb verkoopt tijdschriften maassta De grootste collectie uteuil Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 28 maart 2007 14e Jaargang nr 13 Alleen boete hangjeugd Noord bij hinderlijk gedrag GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Zondag 1 april PARANORMALE BEURS ALEXANDRIA CWI verhuist naar werkplein Gratis afhalen Min%aws carna Tegels Plavuijen Maasstadlezers puzzelen voor Pallieter Mededeling aan onze adverteerders rr, I r: {-r: i -r,i hi r~ nu superscherp geprijsd koopzondag 1 APRIL Lederen Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 42612 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN door Frank Willemse SCHIEDAM - 'Een stap te ver', vindt Rob Gilsing (PvdA-woord- voeder Veiligheid) van het samenscholingsverbod dat geldt voor de hangjeugd in Groenoord. De PvdA heeft klachten ontvangen van ouders waarvan de kinderen al een boete krijgen als ze 'met z'n drieen op een bankje zitten'. Burgemeester Verver van Veilig heid bestrijdt dat kinderen 'voor niks' een boete krijgen. Zij wil voorlopig het samenscholingsverbod handhaven want, volgens haar, 'weet de politie precies wat hinderlijk gedrag is en wat niet.' De PvdA heeft klachten ontvangen van ouders met kinderen die om de haverklap worden beboet of weg- gestuurd als ze op straat staan of op een bankje zitten. Gilsing maakt zich zorgen om het samenscholings verbod in Noord en over de strenge politie. Zijn (hoofd-)argument is dat 'je heel voorzichtig moet omsprin- gen met burgerlijke vrijheden'. Steun krijgt de PvdA van opposi- tiepartij GroenLinks die schrifte- lijke vragen heeft gesteld over het alcoholverbod in Schiedam Noord. Daar mag je geen alcohol op straat drinken of bij je hebben. Die non- alcoholzone geldt tot medio 2007 en de vraag van Groenlinks luidt: De Erker 12.00-17.00 uur wvvvv.paranormale-dag.nl REGIO - Zo'n 240 glastuinbouw- bedrijven in 28 regio's openen hun deuren voor het publiek tijdens de 30e editie van Kom in de Kas. Voor deze grote, gratis toegankelij- ke manifestatie gaan jaarlijks zo'n 200.000 mensen de boer op. Dit jaar wordt het schouwspel met smaak- volle groenten, bloeiende bloemen en de prachtigste planten gehouden in het weekeinde van 31 maart en 1 april. Wie exotische groenten wil proeven, unieke planten wil kopen of in high tech is geinteresseerd, kan ook dit jaar zijn hart ophalen bij Kom in de Kas. Rondom de kassen zijn talloze activiteiten ge- organiseerd voor het hele gezin. Zo kunnen kinderen zich bijvoorbeeld laten schminken, zich uitleven op springkussens, genieten van clowns of meedoen aan kleurwedstrijden. De openingsdagen en -tijden per Kom in de Kas gebied zijn te vinden op www.komindekas.nl. Het thema van Kom in de Kas 2007 is 'Onder- nemend met water en energie'. De Nederlandse glastuinbouw loopt op het gebied van duurzaamheid we- reldwijd voorop. De sector is-door de recirculatie in de kassen een van de meest waterefficiente gebruikers ter wereld. De glastuinbouw is bo- vendien zeer creatief in het benutten van de vele andere mogelijkheden van water. Zo is water een trans- portmiddel voor voedingsstoffen, gewasbeschermingsmiddelen en warmte. Tal van innovaties (warm- teopslag, de gesloten kas, de ener- gieleverende en energiearme kas, het gebruik van aardwarmte om de kas te verwarmen) zouden zonder de functionele toepassing van water niet mogelijk zijn. Ook wordt water op vernuftige wijze gebruikt om de kas in de zomermaanden te koelen. Het opgewarmde water wordt later weer gebruikt om de kas mee te verwarmen. ALLBwojhM GROOT5TE WINKELGEBIED VAN ROTTERDAM Alexandrium is het grootste winkelgebied van Rotterdam! Hier vind je horeca, kinderopvang, zes verschillende parkeer- gelegenheden en meer dan 211 winkels verdeeld over Alexandrium I Shopping Center, Alexandrium II Megastores en Woonmall Alexandrium III. Genoeg ingredienten voor een lange dag winkelplezier. Alles voor jou. A20, AFRIT 16 ROTTERDAM PR. ALEXANDER 'Wat zijn de criteria om dat verbod wel/niet te verlengen?' Vorig najaar liep het in Groenoord en andere wijken in Noord uit de hand. De jeugd werd steeds lastiger en na incidenten als ruiten ingooien, een politiewagen besmeuren en een vuurwerkbom was de maat vol. Een streng beleid volgde op advies van burgemeester Verver. Daarbij werd teruggegrepen op de Algemene Po litie Verordening (APV) waarin een samenscholingsverbod is geregeld. Gilsing - onderzoeker bij het So- ciaal Cultureel Planbureau - be- toogde dat, volgens een rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een samenscholingsverbod een slecht middel is tegen jeugd- vandalisme. Andere maatregelen als De Brede School is een beter werkend middel om de jeugd van de straat te houden. Gilsing vroeg daarom aan de burgemeester of zij het verbod (en handhaving) wilde heroverwegen. Burgemeester Verver verdedigde het samenscholingsverbod. Ook zij zegt de klachten van ouders te ken- nen. Maar veelzeggend is dat op de uitnodiging om te komen praten bij de politie maar een enkele ouder re- ageerde. „De tijd van ontkenning is voorbij", volgens haar. Zij bestrijdt dat de politie te snel bekeuringen uitdeelt als er drie of vier jongelui op een bankje zitten. „De politie weet precies om welke hinderlijke groepen het gaat in Noord." Volgens de politie vertoont een groep van 125 jongeren hinder lijk gedrag. Via de methode 'groe- penpellen' weet de politie, volgens haar, precies de vandalen eruit te pikken. SCHIEDAM - Werkzoekenden en werkgevers kunnen sinds af- gelopen maandag op een ander adres terecht voor de dienstver- lening van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). In het nieuwe bedrijfsverza- melgebouw Werkplein Nieuwe Waterweg aan het Stationsplein 79 zijn CWI, UWV en de af- delingen Werk en Inkomen van de gemeente Schiedam voortaan onder een dak gevestigd. weekbladfi Bij deze adressen: Woon+ Tabakshop Boor Gemeente Schiedam SWaarif It Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geaiaqiltem 1 Plusmarkt C. v.d. Meer Wiiknebouw De Erker Tabakshop Bas de Haard lLaiqe JSatettraSl 26 Tabakshop Maccie Tabakshop Parkwen Bewonersvereniaino Schiedam-Oost Drop-it Stichtinq Hoefnaoel 'St. Lustwmasttaat96A SCHIEDAM - Hoe snoei ik een rozenstruik, een hortensia of vlinderstruik? Veel mensen bleken toch wel nieuwsgierig naar de fijne kneepjes van het snoeien. Zeker met het voorjaar voor de deur, kon de kleine cursus, die Chris Meering van Irado afgelopen zaterdag bij voorlichtingscentrum De Groene Raat verzorgde geen kwaad. Wie dat wilde kon gratis advies krijgen en zelfs oefenen op de struiken die naast het voorlichtingscentrum stonden. Foto: Roger van der Kraan Ecinnci Schiedam-Moord: 's4jra»mland»ewtg 363 Schiedam-Zuid: Adm. Trompstraat 14-16 SCHIEDAM - Christelijke gym- nastiekvereniging Alliantie Schie dam verzorgt zaterdag 31 maart een grootse uitvoering in Theater a/d Schie in Schiedam. De turn- demonstratie die wordt ingebed in een muzikale show, houdt verband met het 30-jarig jubileum van de verehiging. De uitvoering wordt in twee identieke voorstellingen voor- geschoteld. Aan het showprogram- ma nemen ongeveer 400 leden (van kleuters tot bestuursleden) deel. Het optreden duurt 2,5 uur en daarin komen alle aspecten van cgv Al liantie aan bod. Denk daarbij aan de balk, de ringen en de sprang maar ook aan de trampoline, de tumblingbaan, jazzballet en acroba- tiek. De eerste voorstelling begint SCHIEDAM - De wereld om ons heen blijkt steeds vaker meer maak- baar dan je met je eigen fantasie kan bedenken. Kunstenaars kennen een lange traditie van spelen met wat werkelijkheid is en wat niet. Ook in de hedendaagse kunst rijst regelma- tig de vraag: wat is echt en wat niet? Kun je je eigen ogen vertrouwen? In 'a manipulated truth' geeft ga- lerie 300procent kunstenaars de ruimte om hun visie op de maak- bare werkelijkheid te laten zien. Bij het bekijken van de kunstwerken ervaart de kijker dat niets zo simpel is als dat op het eerste gezicht lijkt. Met foto's van Popel Coumou, Ja- siek Mischke en Dani Smulders. En twee recente video's van Sil van der Woerd en Floris Kaayk. De opening van deze expositie vindt plaats op zaterdag 31 maart vanaf 15.00 uur. De beelden zijn tot en met 12 mei te zien elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. om 14.00 uur. De tweede show is om 19.00 uur. Kaarten kosten 10,00 euro. Voor beide voorstellingen zijn nog enkele kaarten te koop. De kaartverkoop kan telefonisch onder nummer (010) 470 79 42 maar ook zaterdag 31 maart aan de kassa. LI kunt bij ons terecht voor: •Alle soorten wand- en vloertegels Plavuizen - Marmer - Natuursteen Vloerverwarmingen OPENINGSTUDEN: Di.t/rovr. 9.30-17.30 uur. •sAvondsopafspraak. Za 9.30-17.00 uur. Tel. 010-426 69 25 Fax 010-2732032 Jan Evertsenweg 24 3115 JA Schiedam (Industrieterrein de Vijfsluizen) Gratis parkeren Harry Wirtz (links) van Maasstad Weekbladen overhandigt de cheque ter waarde van 5.303,22 euro aan Hans IJsselstijn, van Vrienden van Pallieter. Foto: Roger van der Kraan REGIO - Een cheque van maar liefst 5.303,22 euro werd vorige week woensdag door Maasstad Weekbladen overhandigd aan Stichting Pallieter. Lezers van het weekblad puzzelden dit mooie bedrag bij elkaar. Het geld wordt besteed aan de bouw van een kinderhospice in Capelle aan den IJssel. Door afgelopen jaar de juiste oplos- singen van de puzzels door te bel- len, maakten lezers niet alleen kans op mooie prijzen, maar leverden zij ook een bijdrage aan de Stichting Pallieter. Een deel van de belin- komsten gaat naar dit goede doel. De stichting die zich inzet voor terminaal zieke kinderen wil in Capelle aan den IJssel een nieuw tehuis bouwen: de Pallieterburcht. Een dag- en nachtopvang voor on- geneeslijk zieke kinderen. Met het verzamelde bedrag komt de reali- satie van de bouw weer een stuk dichterbij. Meer informatie is te vinden op: www.pallieterhelpt.nl foto ImmM gei urd |j trifle gp at r Philips 42PF5321 Plasma TV - 107 cm HD-Ready Resotutie: 1024x1080 px Contrast ratio: 10.000 1 2x HDMI ingang SCHIEDAM - Ouderenwerk organiseert in samenwerking met de politie op 18 april een scootmobieldag in Schiedam. Wie veilig en zonder angst met de scootmobiel aan het verkeer deel wil nemen kan meedoen. Bij aanschaf wordt meestal al leen de bediening uitgelegd. Door gebrek aan rijvaardigheid en kennis kan het voorkomen dat de scootmobiel daarna in de schuur blijft staan. Tijdens de speciale dag wor den alle vaardigheden bespro- ken en wordt er geoefend in de praktijk. Deelnemers moeten wel hun verzekeringspapieren meenemen. De Scootmobieldag wordt gehouden op 18 april van 10.00-15.00 uur bij Ontmoe- tingscentrum De Woudhoek aan het Heijermansplein. Inschrijven kan tot en met 13 april bij alle ontmoetingscentra van Stichting Ouderenwerk. Er wordt een ei gen bijdrage gevraagd van vijf euro, inclusief lunch en certi- ficaat. SCHIEDAM - Schiedam krijgt geld van het rijk om extra te investeren in Nieuwland. Om hoeveel geld het precies gaat is nog niet bekend. Minister Vo- gelaar van Wonen, Wijken en Integratie heeft 40 wijken gese- lecteerd die in aanmerking ko men om van probleemwijk weer een sterke woonwijk te worden waar het prettig wonen, leven en werken is. Nieuwland is daar edn van. Minister Vogelaar zal binnenkort ook een bezoek aan Nieuwland brengen. Het gemeentebestuur is heel gelukkig met de selectie maar heeft ook gewezen op de ont- wikkelingen in Schiedam Oost. Met name het oostelijk deel van die wijk, gelegen tegen de Rot- terdamse probleemwijk Oud- Mathenesse, kent'eveneens pro- blemen. Om die reden wil het college Schiedam Oost ook hoge prioriteit geven. Het college gaat er vanuit dat de minister na deze ronde ook voor andere wijken, waaronder Schiedam Oost, kan- sen zal bieden. SCHIEDAM - In het eerste kwartaal van elk nieuw jaar wordt de tijdschriftencollectie van de bibliotheek opgeruimd. Er wordt eerst bekeken welke tijdschriftenjaargangen worden ingebonden, de overige tijd schriften biedt de bibliotheek te koop aan. Het gaat om tijd schriften voor volwassenen en jeugdtijdschriften. De verkoop duurt slechts edn dag en vindt plaats in Bibliotheek Stadserf op zaterdag 31 maart van 11.00 tot 15.00 uur. Als u onze nieuwe SHUTTERS eenmaal heeft gezien, wilt u nooit meer andere zonwering. Kom maar kijken 1 Broersveld 127 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 www.villeriuszonwering.nl In verband met de paasdagen zijn onze kantoren op tweede paasdag, maandag 9 april, de gehele dag gesloten. Graag verzoeken wij onze adverteerders om het materiaal voor de kranten van 11 en 12 april al op vrijdag 6 april uiterlijkom 12.00 uuraanteleveren. Wij wensen onze lezers en adverteerders fijne paasdagen. Directie Maasstad weekbladen woekblade CE0PEND V*N 11 00-1700 UU_" verstelbaar van 698. nu voor slechts inclusief voetenbank 7500 nr klassieke en moderne meubelen en veriichtinq OPENINGSTUDEN MAANDAG van 11.00 tot 1730 uur DINSDAG T/M DONDERDAG van 9.00 tot 17.30 uur VRIJDAG van 9.00 tot 21.00 uur ZATERDAG van 9.00 tot 17.00 uur IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND GEOPEND van 11.00 tot 17.00 uur w.straluma.nl Zeemanstraat 17 2991 XR Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-292 10 26 Meubelen Tel. 010-292 10 22 Verlichting Ring Rotterdam-Zuid A15 afslag 20 Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1