Schiedam Actief rooft zetel van GBS 1 SCHIEDAM 6 7 u u Wereldwinkel zoekt andere locatie Overvloed aan turnmedailles Mitzi haalt Mart Visser naar Schiedam Opening nieuwbouw en renovatie Spieringshoek TWEEW VAN Rl Verse waren proeven op de Grote Markt CORRECT LCD/PLASMA TV SHOWDAGEN Sta op gegarandeerde kwaliteit Gemeentebelangen verliest raadszetel maassta GEMEENTEBERICHTEN Pasen in twee talen WEKELIJKS IN DEZE KRANT 2* PAASDAG GEOPEND 12.00-17.00 UUR GROTE ACTIEPRIJZEIU BOUMAN Van Gelderen 010-427 09 09 Bike lisMtate! Spreekuur voor vaatziekten Eerste kindercaravan gereed Top 5 Knelpunten Woning Schiedam Nieuwe dvd van Stef Meeder HULDE M tale oplage 621.385 14e Jaargang nr 14 Gratis afhalen r c SANDALUX DE ENIGE MET ECHTE ACTIES Bij ons GRATIS motor met afstandsbediening in een knikarmscherm. op alle: Binnen- en buiten- zonwering Kom 2e Paasdag van 11.00-17.00 uur naar Bouman en geniet van de steer en de aanbiedingen! meubelen Voor iff uw Mededeling aan onze adverteerders Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) ff Wd: KHTWvV r Ruim 20 jaar ervdring weekbladen weekbtsde Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groanelaan S3 Gemeente Schiedam Stadssrf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzanpleln 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolensiaar>460 Wiikoebouw De Erker Jan van Avenne9traat Tabakshop Bas de Haard Langa Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkwag 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boarhavalaan 79 Drop-it Lange Karkstmat 86 Stichtinq Hoefnaqel St. Luduinastraat 96A door Frank Willemse SCHIEDAM - Het overlijden van Margo Strik heeft voor de partij Gemeente Belangen Schiedam (GBS) grote gevolgen. Niet de beoogde opvolger Andreas Rose, die als plaatsvervanger enige tijd meedraait in de raad, maar een nieuweling Rens de Ron neemt de opengevallen plek in. Niet op naam Gemeente Belan gen, waar hij uit is gestapt, maar onder de nieuwe naam en partij 'Schiedam Actief. Na de verkiezingen van maart vorig jaar kreeg de partij genoeg stem- men voor een zetel in de raad. Dat werd Margo Strik, een nieuwkomer in de raad maar niet in de partij. De partij Gemeente Belangen Schie dam wordt al jaren gekweld door onderlinge ruzies en achterklap. Het was Margo Strik die probeerde de partij in een rustiger vaarwater te krijgen. Onmiddellijk na de gemeenteraads- verkiezingen van vorig jaar maart was het weer hommeles en zegden de nummers twee en drie van de kieslijst, Arie de Bel en Rens de Jong, het lidmaatschap op. Feite- lijk werd de nummer vier van de Kieslijst, Rose daarmee de beoogd opvolger. Hij verving ook Strik bij haar ziekte als plaatsvervangend commissielid voor de GBS. De kieswet echter bepaalt dat eerst nummer twee en drie het eerste recht van opvolging hebben. Arie de Bel zag daar vanaf, maar num mer drie, Rens de Ron is wel kandi- daat. Vrijdag maakte die bekend dat hij de raadszetel zou innemen. Maar dan wel onder een nieuwe naam: de nieuwe partij 'Schiedam Actief. De leden van GBS zijn woest over wat zij noemen een laffe overval. Ook betoogt de woedende Rose dat De Ron alleen maar onder zijn eigen naam in de raad mag. De kieswet schrijft dit dwingend voor. Volgens Rose heeft iedereen bij GBS ondertekent dat als zij uit de raad stappen (of erin) de raadszetel in handen blijft van deze partij. Een interne kwestie waar de kieswet geen rekening mee houdt. Al eerder spleet GBS in twee delen. Toen in de vorige periode wethou- der Habermehl uit de GBS stapte en onder de nieuwe partij naam 'Schiedam Lokaal' verder ging. Deze partij haalde geen raadszetel en keerde niet terug in de Schie- damse politiek. Ook tegenwoordig raadslid Joop Gouweleeuw stapte uit GBS maar die vond onderdak bij Leefbaar Schiedam. Met de 'coup' van Rens de Ron staat GBS voor de tweede keer buitenspel in de raad. Toen was het argument: zetelroof en nu weer. Over drie weken zal bij de raadsvergadering de raad deze kwestie behandelen en naar verwachting Rens de Ron beedigd worden. De vraag blijft nog even onder welke partijnaam? Schiedam Actief, als spijtoptant, of onder zijn eigen naam. SCHIEDAM - Openbare basisschool Het Startblok vierde afgelopen vrijdag het jaarlijkse Multi-Cultifeest. De ene groep leerlingen ging die dag naar wijkcentrum de Blauwe Brug voor een echte sterrenshow, de andere groep bleef in school om gezellig spelletjes te doen. Foto: Roger van der Kraan door Frank Willemse SCHIEDAM - Vrijdag vond nog de opening plaats van een nieuwe vleugel aan scholengemeenschap Spieringshoek en de gerenoveerde aula en nu al zijn er weer plan- nen om de kunstlokalen aan te pakken. Alles net nieuw en dan spreekt de trotse rector Timmer- mans over weer 'een volgende uit- daging'. Spieringshoek was behoorlijk uit haar jasje gegroeid. Ooit gebouwd in 1970 voor 1100 leerlingen, nu een school waar 1400 scholieren les krijgen. Woekeren met de ruimte dus. De nieuwbouw is een blikvanger dat als een eiland los van het hoofd- gebouw op het schoolplein is ver- rezen. Een satelliet een soort pukkel recht voor het gymlokaal. Erin zes loka- len en het studiecentrum voor de bovenbouw. Klassieke nieuwbouw in rustige kleuren en splinternieuw ingericht. Ook de aula kon een opknapbeurt gebruiken. Dat werd een totale 'ma ke-over' omdat de betonnen vloer uit 1970 vernieuwd moest worden. Door steun van het Vlaardingen Schiedam Fonds heeft deze nu een nieuw toneel met tal van technische snufjes. Daarnaast is er een extra locker- ruimte onder de mediaruimte en een nieuwe receptie. Spieringhoek is weer klaar voor de toekomst. In 1956 startte het (toenmalige) Liduina Lyceum met 88 leerlingen. En met vier houten noodlokalen op een braak stuk grond wat toen bui- ten de bebouwing van de stad lag. Niemand kon voorspellen dat 50 jaar later - het halve eeuwfeest is in juni - dat schooltje zou uitgroeien tot 56 lokalen en 140 leraren. Dat ging niet zonder slag of stoot. Met in 1970 de grote nieuwbouw en nieuwe naam Spieringshoek. Een naam genoemd naar boer Spiering die daar in de middeleeuwen zijn land verbouwde. Vanaf de jaren zeventig met elke vijf jaar wel een verbouwing. VRIJDAG APRIL ZATERDAG APRIL MAANDAG PAASDAG ZIE ONZE ADVERTENTIE Zonwering Vlaardingen Oosthavenkade 87. 3134 KA Vlaardingen. Tel. 010 434 62 60. Fax 010 434 09 17 Fauteuil Tripoli in leer, voorjaarsaanbieding van 1199,- nu 849,- www.boumanmeubelen.nl IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111. U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. Bouman blijft bijzonder Ketamische vloertegels voor iedere woonstijl Ptuvuizen in itttuiirtiaten fcataurstetn Vertnfsbaf* IsmiTvartvloeren lathi tapijt op 4 en 5 meter breed gonhjrein en vHrages Vloerwaimmg vakkundig gdegd door eigen personeel 200Bnn2 showroom Gd vooi vioeren met karakter naar: Nieuw Mathenesserslraat 25,3113 AD Schiedam www. Prof. Kam. Onneslaan 82 3112 VJ Schiedam Telefoon 010-415 35 53 www.tweewielerpaleis.nl "Niet uitgenodigde nachtelijke bezoekers^ komen niet bij de buren binnen; die hebben rolluiken van ons. Komt u eerst even bij ons langs? Broersveld 127 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 www.villeriuszonwering.nl y WATERWEG - Deze maand is in het Vlietland Ziekenhuis in Vlaardingen een speciaal spreekuur van start gegaan voor mensen met hart- en vaatziek ten. Doel van dit spreekuur is risicofactoren zoals hoge bloed- druk of cholesterol op te sporen en te behandelen. Op die manier kan de kans op herhaling van een hart- of vaatprobleem sterk verminderd worden. Bij de be- handeling wordt nauw samenge- werkt met de huisartsen. De zogenoemde vaatrisicopoli is opgezet door vasculair internist dr. J.A.M. Wijbenga, die sinds juli vorig jaar in het Vlietland werkt. ,.Bloedvaten zitten door het hele lichaam", zegt Wijben ga. „Als daar iets mee aan de hand is, zijn er vaak meerdere organen aangetast. Ook zijn er meerdere risicofactoren die el- kaar versterken. Wij kijken met een helikopterblik naar patien- ten met vaatlijden: wat is er nog meer aan de hand, wat kan er verbeterd worden in de behan- deling." Patienten kunnen op verwijzing van een specialist of hun huis- arts op de vaatrisicopoli terecht. SCHIEDAM - De eerste kinder- caravan is klaar en zal 11 april zijn deuren openen. Het startsein voor deze avontuurlijke kinder- opvang wordt gegeven door wet- houder Christine Daskalakis om 14.00 uur op de hockeyvelden van Spirit aan de Hargalaan. Daarna is er gelegenheid om de caravan uitgebreid te bekijken samen met de kinderen van de Annie MG Schmidtschool. SCHIEDAM - Op basis van een enquete onder het lande- lijke netwerk van Adviescom- missies Wonen (VAC's) stelde de koepelorganisatie VACpunt Wonen in Utrecht een Top 5 van Knelpunten over de Woning op. Grootste stijger in de Top 5: de toegankelijkheid. Bij de advisering komt de VAC Schiedam regelmatig knelpun ten en problemen tegen. Ook in 2006 bleek het nodige mis. Over dit jaar zag de Top 5 er als volgt uit: Op een 'Toegankelijkheid', op twee 'Bergruimte', op drie 'Deu ren', op vierTe klein' en op vijf 'Ramen'. De toegankelijkheid van een huis is belangrijk voor iedereen: of je nu jong of oud bent, met boodschappen of met kinderen sjouwt of met allebei, goed ter been bent of juist niet. SCHIEDAM - Pinksteren mag dan in de kerk wel het feest zijn waarop de mensen begeesterd in vele talen spreken, maar in Schiedam-Zuid zullen al met Pasen tenminste twee talen worden gesproken. De Heilig Hartparochie en de Engelstalige pa- rochie Christ our Redeemer, vieren op zaterdag 7 april samen Pasen in een paaswake. Voor het eerst kwamen beide ka- tholieke gemeenschappen, die ge- bruik maken van de Gorzenkerk, bij elkaar om samen te vieren met Kerstmis. Iedereen was daarover zo enthousiast dat besloten is ook de paasviering gezamenlijk op te zetten. De kerk is open vanaf 21.00 uur, aanvang viering 21.30 uur, in de Heilig Hartkerk aan de Lekstraat 55. SCHIEDAM - De versmarkt is zaterdag 7 april terug op de Grote Markt. Vorig jaar een nieuw en ge- slaagd idee en dus komen de kraam- pjes terug met verse waren van het platteland. Zoals kwaliteits- en streekeigen producten als groenten, kazen, brood, noten en vlees. Nieuw dit jaar zijn de Schiedamse winke- liers die meedoen: Parti met exclu- sieve noten, Expreszo met koffie en thee met vanillestokjes en Jongen's boeken met 'verse' culinaire tips. Natuurlijk staat de groentekraam er weer met 'echte' Hollandse groen ten als sla, andijvie maar ook pas- tinaak, paddenstoelen en Franse knollen. Kaasboerderij Bikkerhoe- ve met de Wilde Weide Kaas en schimmelkazen. Uit Zeeland eigen gemaakte jam en van de Wadden- eilanden vlees en bessen- en duin- doornsappen. Voor de kinderen is er paaseieren schilderen. En alle horecazaken van de Markt doen mee zaterdag. Vanaf 11.00 uur is het duurzaam genieten op de Grote Markt. SCHIEDAM - De turners en turn- sters van fusieclub Axia Schiedam kwamen afgelopen weekeinde tweemaal in actie. Op zaterdag in Maasdijk in de laat- ste wedstrijd van de turncompetitie van de regio Delfland en op zondag in de eigen onderlinge wedstrijden. Namens Axia Schiedam behaalden verschillende van de deelnemers in de turncompetitie een medaille. Gusta Altorf verdiende de bronzen medaille, Bo van Waalwijk van Doom kende geen tegenstanders en legde daarmee beslag op een gou- den medaille, Floor van Tongeren (derde) en Ismay Roosloot (eerste) stonden ook op het podium en Tessa Teske (brons) en Els Moltzer (zilver) completeerden de rij Schiedamse medaillewinnaars in de Delflandse turncompetitie. Zaterdag turnde Robbert Starren- burg een voorwedstrijd in de lande- lijke competitie. De Vlaardinger maakte zijn ren- tree in een nationale wedstrijd met een 14e plaats. Ploeggenoten Dave Maurits en Pirn Moltzer komen op 14 april in actie voor hun voorwed strijd. Zondag 1 april vulde Axia Schie- ■ffh In verband met de paasdagen zijn onze kantoren op tweede paasdag, maandag 9 april, de gehele dag gesloten. Graag verzoeken wij onze adverteerders om het materiaal voor de kranten van 11 en 12 april al op vrijdag 6 april uiterlijk om 12.00 uur aan te leveren. Wij wensen onze lezers en adverteerders fijne paasdagen. g Directie Maasstad weekbladen weekblade SCHIEDAM - In de nacht van dinsdag op woensdag tussen 16.00 uur en 16.30 uur is, in het pand boven de Wereldwinkel, door nog onbekende oorzaak, brand uitge- broken. Gelukkig was het een, sinds ongeveer een jaar, leegstaand pand waardoor er geen doden en gewon- den vielen. Het bluswater richtte een enorme ravage aan. Heel veel spullen heb ben rook- en waterschade opgelo- pen. De winkel stinkt behoorlijk en de stroomvoorziening is aangetast. Delen van het plafond zijn naar beneden gekomen, de (net nieuwe) kassa, de telefoon en pinautomaat zijn 'verzopen' en dus onbruikbaar en een deel van het interieur moet als verloren beschouwd worden. Gelukkig heeft de Wereldwinkel een goede brandverzekering en wordt er met man en macht gewerkt om te redden wat er te redden valt, maar de winkel kan voorlopig niet open. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is de Wereldwinkel tijdelijk op een andere locatie onder te brengen. Alle suggesties op dat gebied zijn welkom bij de Wereldwinkel, tel. 27313 85. SCHIEDAM - De tijd gaat snel. Op 26 maart was het echtpaar Ruedi- sueli - van Buren alweer zestig jaar getrouwd. Een jubileum om even bij stil te staan. Johannes Adria- nus Ludovicus werd in Princenhage geboren, Sophia Margaretha van Buren in Schiedam. Dat was ook Foto: Roger van der Kraan de plaats waar het stel in 1947 trouwde. Het echtpaar kreeg een zoon en heeft inmiddels drie klein- kinderen. Mijnheer Ruedisueli was machinebankwerker bij Wilton Fij- enoord. Hij vaarde ook wel mee met schepen om onderweg reparaties in de machinekamer te verrichten. dam de sporthal Margriet met zo'n honderd leden en nog meer fans. Er werd geturnd op sprang, brug, balk, lange mat/vloer en minitrampoline. Voor de aanwezige jongensturners was er ook nog 'rek' te doen. Er werd een overvloed aan medailles uitgereikt. Winnaars in de verschillende leef- tijdsklassen waren Julia de la Haije, Shania van Es, Faith den Hou- ting, Lindsay Trouborst, Vanity de Waard, Shannon de Vette, Eva Kee- mink, Rowen van der Ree, Maaike Blom, Darren Mikoen, Kenan Kon- du, Dave Maurits, Robbert Star- renburg, Rosalie van Ham, Bo van Waalwijk van Doom, Cheryl Nij- man, Chiara Tjin en Madelon de la Haije. Voor Dave Maurits en Floor van Tongeren had Axia een extra prijs in petto. Zij werden vanwege hun vorderin- gen gedurende het afgelopen jaar gekroond tqt clubkampioenen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1