rismw'Sfe Magazijnuitverkoop meubelen! Alleen op 13 en 14 april SCHIEDAM op Eers ZONDAG 15 APRIL GEOPEND schiedam water en daadkracht Betere doorstroming van Nieuwland tot Blauwe Brug 'Kethel van de kaart'; 1 Parkweg Noord- Oost tegen de vlakte Geef minima een opgeknapte fiets SmulleaSaiw www.ijssalon-lavenezia.nl Goed Harga wint niet GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT FOKR.ni KLOKKEN REPARATIE?? SPARTA - F.C. UTRECHT Upfj f Controle op gebruik alcohol Geheugenpoli Vlietland Fluisterboten varen weer Jongen van 14 jaar beroofd PvdA naar Oost Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) A Schiedam Snuffelen bij 'nieuwe Toontje' Zie advertentie elders in deze krant. Kortingen tot 70%! m meubelen Bel 010-426 22 24 010-426 32 25 Leen van Es Vrijdag 13 april a.s. om 20.00 uur x Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. Opiage 38.000 Totale oplage 621.385 11 april 2007 14e Jaargang nr 15 Bouwen voor Solitare bijen Vragen CDA over Groene Golf door Schiedam Weer een nieuwe SCHAT in de stad maassta Gratis afhalen Van Loenen Decokav Dam 37-45 SCHIEDAM - In steden als Rotterdam en Tilburg kennen ze het systeem met de naam Groene Golf al. Achter elkaar gaan de stop- lichten op groen en als de automobilist precies 50 kilometer rijdt hoeft die niet meer te remmen. En kan het verkeer gemakkelijker doorrijden. Beter voor de luchtkwaliteit en beter voor de verkeers- doorstroming. Daarom wil het CDA Schiedam dat ook Schiedam naar deze praktische oplossing tegen files in de stad kijkt. Mededeling aan onze adverteerders In verband met koninginnedag zijn onze kantoren op maandag 30 april de gehele dag gesloten. maassta 1 u CJ www.boumanmeubelen.nl IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111 U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. Bouman. blijft bijzonder ki]k op www.foka.nl KLOKKENSERVICE Hoogstraat 97 Schiedam BERGWEG EN CEINTUURBAAN Canon Ixus 70 7.1 Megapixels 3x Optische zoom 35 - 105 mm lens SUPER COMPACT 8,59 x 1,94 x 5,35 cm SCHIEDAM - De politie heeft afgelopen zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag op verschillende locaties alcoholcon- troles gehouden. Van 21.00 uur tot 23.30 uur werd er op de Rotterdamsedijk en Chur- chillweg gecontroleerd. Ruim 400 bestuurders legden een blaastest af. Zes van hen hadden teveel gedron- ken, twee zelfs zoveel dat het rijbe- wijs werd ingenomen. Tussen 01.00 en 04.00 uur werd er gecontroleerd op de Vlaardin- gerdijk en de 's Gravelandseweg. Hier legden 650 bestuurders een blaastest af. Dertien hadden teveel gedronken, twee zoveel dat het rij- bewijs is ingevorderd. Een van hen was een beginnend bestuurder. rvMiUHtlliiWHil Broersveld 127 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 V www.viIleriuszonwering.nl j weekbladen WATERWEG - 'Alweer verge- ten, ik ben toch niet dement?' Overkomt u dat wel eens? Za- terdagmiddag 21 april organi- seert het Vlietland Ziekenhuis in Vlaardingen een voorlich- tingsmiddag over dit onderwerp en wat een Geheugenpoli kan doen. Tijdens de bijeenkomst geven specialisten presentaties over het belang van een vroegtijdige diagnosestelling, de begeleiding en eventuele behandelingsmoge- lijkheden. De voorlichting is speciaal be- doeld voor mensen die rondlopen (of vastlopen) met klachten over geheugenverlies of beginnende dementie. Uiteraard zijn ook de naaste familieleden en andere belangstellenden welkom. Gei'nteresseerden worden vanaf 13.00 uur ontvangen in de po- likliniekhal van het ziekenhuis in Vlaardingen. Het programma duurt tot ongeveer 16.00 uur. Er zijn verschillende stands waar aanvullende informatie beschik- baar is. De toegang is gratis. In verband met het beperkte aantal plaatsen moet er van te voren worden aangemeld bij het Patienten Service Bureau, tel. 010-249 38 50 204 43 16. SCHIEDAM - De fluisterboten varen sinds Eerste Paasdag weer rond in de Schiedamse grachten. Vertrekpunt is weer museummo- len De Nieuwe Palmboom aan de Noordvest. De boten, maar ook de bemanning, zien er weer als nieuw uit. De verwachting is ook dit jaar weer rond de 10.000 bezoekers te vervoeren. SCHIEDAM - De Boshoek organiseert zondag 15 april in samenwerking met 'Hommeles voor elke natuurklus' een work shop 'bouwen voor solitaire bijen'. Solitaire bijen of 'wilde bijen' leven in kleine groepjes. Het zijn zeer nuttige bijen die voor be- stuiving van bloemen zorgen. Ze maken geen honing. Deze bijen hebben bijvoorbeeld geen angel en zijn daarom niet gevaarlijk. Solitaire bijen hebben steeds meer problemen om een goede natuurlijke behuizing te vinden door bebouwing en verstening. Tijdens deze workshop wordt verteld hoe de bijen leven en wat voor soort behuizing je kunt ma ken. Er staat ook een insecten- hotel opgesteld. Zelfgemaakte producten kunnen tegen een ge- ringe onkostenvergoeding mee naar huis worden genomen. De workshop op 15 april begint om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur. De Boshoek is te vin den aan het Bospad 3 (achter het Bachplein). Het wordt nu hoog tijd voor uw nieuwe zonwering!!!!!!! Alle soorten voor de laagste prijs koopt u bij... wachten. De twee overgebleven on- dernemers op het plein zitten nog steeds in hun winkeltje te wachten op een nieuwe locatie. Ze lijken nog niet tot een akkoord te kunnen komen met de gemeente over een eventuele verhuisregeling. Dit lijkt toch snel tot een oplos- sing te moeten komen aangezien de grond onder hun voeten lijkt te ver- dwijnen. De verkoop van de nieuwe woningen is immers al gestart. SCHIEDAM - De recherche stelt een nader onderzoek in naar een be- roving van een 14-jarige jongen uit Schiedam op de Parkweg. Maan- dagavond rond 18.30 uur werd de jongen onder bedreiging beroofd van zijn mobiele telefoon en geld. De twee daders gingen er met de buit vandoor. De politie stelde een onderzoek in de omgeving in, maar trof de ver- dachten niet meer aan. SCHIEDAM - Het was onvei- lig op die gure vrijdagochtend van 24 april 1903. Een felle Noordwesterstorm geselde al dagenlang de kale polders van Kethel. Regen en hagel klet- terden neer. De storm stuwde het water uit grote delen van het Westland door de Schie en de Poldervaart en veroor- zaakte een ongewoon hoge wa- terstand. Toch bleven de gemalen nog wer- ken. Dan -'s middags tussen 16.00 en 17.00 uur - luidden de kerkklok- ken van de R.K. Jacobuskerk en de oude dorpskerk van Kethel op een ongewoon tijdstip. De kade van de Poldervaart in de Noord-Kethelpolder had het over een lengte van ongeveer 40 meter begeven en met donderend geraas kolkte zo'n zeven miljoen kubieke liter water de polder in. Deze bijna vergeten watersnood staat 104 jaar latgr centraal in de nieuwe SCHAT-voorstelling. Kethel van de kaart wordt opgevoerd van 7 tot en met 12 mei voor de oude her- vormde Dorpskerk van Kethel op het Landsschapspark. De keuze voor de locatie -Kethel- was al voor de keuze van het verhaal gemaakt. Kethel is inmiddels onlos- makelijk verbonden aan Schiedam. De geschiedenis van Kethel is de geschiedenis van Schiedam gewor- den. Waarom is uit de rijke historie van Kethel nu gekozen voor de watersnood van 1903? „Er was archiefmateriaal over de runderpest van 1875, de grote bran- den uit het verleden, en natuurlijk WOII. Maar de watersnood van 1903 sprak me het meeste aan", vertelt Erik-Ward Geerlings, de schrijver van het stuk. Het was ook de eerste voorkeur van regisseur Arie de Mol, dus de keuze was snel gemaakt. De namen van de personages in het stuk zijn ontleend aan echte histo- rische figuren uit Kethel, maar hun karakters zijn volledig verzonnen. Het is niet de bedoeling de geschie denis van de watersnood precies na te vertellen. Het blijft theater. Regisseur Arie de Mol: „Om te beginnen moet het vermaak zijn. Het is een trip naar het verleden. Een ode aan een nai'eve eenvoudige manier van leven. Tijdens de repetitie valt regelmatig het woord Swiebertje om de spelers eraan te herinneren hoe dorpsbe- woners: boeren, middenstand, no- tabelen en geestelijken met elkaar omgingen. Maar het stuk gaat ook over verant- woordelijkheid nemen. Niet blijven steken bij constateren 'oh, wat een ramp', maar wat doen." door Frank Willemse week blade Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikoebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Bewonersvereniqing Schiedam-Oost Boertiavelaan 79 Prop-it Lange Kerkstraat 86 Stichtinq Hoefnaqel St. Luduinastraat 96A Rotterdam kent sinds kort zo'n Groene Golf langs de Maas nabij Tropicana. Daar staan de vijf stop- lichten zo op elkaar afgestemd dat de auto - mits hij precies die 50 kilometer aanhoudt- in een keer kan doorrijden. Dit is overigens geen nieuw systeem. Al jarenlang kent Rotterdam 'Groene Golven' zoals in de jaren zestig op het zogenaamde Maastunneltrace van het centrum naar het Feyenoordstadion. Ook in Schiedam denkt het CDA dat de doorstroom van het verkeer verbeterd wordt met zo'n Groene Golf. Daarbij denkt de partij aan een Groene Golf op de Churchil- lweg. Automobilisten die komen vanaf kruispunt Nieuwe Damlaan en Burgemeester van Haarenlaan tot aan de Blauwe Brug komen een zevental stoplichten tegen waarvoor ze lang stilstaan. Maar ook op de route 's Grave landseweg zou een Groene Golf voor verbetering zorgen. Volgens de vragen van fractievoorzitter Ad Hekman. Het Ministerie van Ver keer en Waterstaat heeft speciaal een zogenaamd Groene Golfteam ingesteld. Dit team analyseert kos- teloos maar wel op verzoek van een gemeente de verkeersregelsituaties en brengt deskundig advies uit. De vragen van het CDA zijn een aansporing voor wethouder Yorick Haan (SP) om iets te doen aan de files in Schiedam. Al eerder uitte de CDA-fractie kritiek op het Mobiliteitsplan van Haan die met dit Deltaplan met snelle bussen en stopplekken de fileproblemen van de Randstad wil opheffen. De actie van het CDA lijkt een signaal naar de wethouder toe om vooral eerst te kijken naar de pro blemen in zijn eigen stad. En dan pas zijn visie te geven op de ver- keersinfarct van heel de Randstad. Graag verzoeken wij onze adverteerders om het materiaal voor de kranten van 2 en 3 mei al op vrijdag 27 april uiterlijk om 12.00 uur aan te leveren. Wij wensen onze lezers en adverteerders een fijne dag. Directie Maasstad weekbladen weekblade SCHIEDAM - De korfballers van ssc Harga speelden op tweede paas dag bij vlagen een erg goede wed- strijd tegen OEC. Driemaal wist de ploeg van'""trainer Bram Rog in Helmond op gelijke hoogte te ko men en kort voor tijd werd een 6-8 voorsprong genomen. Maar in de slotfase stelde OEC met drie tref- fers op rij alsnog de winst veilig, 9-8. SCHIEDAM - Tijdens de Paasda- gen heeft Nederland volop van het voorjaarszonnetje kunnen genieten. Velen trokken er op uit naar het strand of pretparken, maar ook in Schiedam was het genieten gebla- zen en vooral tegen de schemering op Eerste Paasdag. Want wie aan het einde van de dag even de moeite nam om een kijkje buiten te nemen en omhoog te kij- Foto: Roger van der Kraan was ook de groentekraam er weer te vinden met die oer-Hollandse groenten als sla, andijvie en pasti- naak. Schiedamse inbreng was er van speciaalzaken als Parti noten en delicatessen, Expreszo koffie en thee en Jongen's Boeken. Die laatste kwam natuurlijk niet met lekkernijen, maar met leesvoer over allerlei culinaire hoogstandjes. w Bx? a SCHIEDAM - Het had werkelijk geen mooier weer kunnen zijn tijdens de eerste vaarten van de Schiedamse fluisterboten dit seizoen. Eerste Paasdag gingen de twee rondvaartboten, opgeknapt en fris geschilderd, het water in om bezoekers weer rond te leiden langs al het moois dat Schiedam te bieden heeft. Ook de bemanning stond er, dankzij guile sponsoring, weer fris en in het nieuw gestoken bij. Het eerste vaarweekend voorspelt in ieder geval veel goeds voor de rest van het jaar. Foto: Roger van der Kraan Harga moest daarmee opnieuw zonder enkel wedstrijdpunt naar Schiedam terug reizen. Voor de Schiedammers wordt het erg las- tig degradatie uit de tweede klasse nog te ontlopen maar met nog vier wedstrijden te gaan is dat theore- tisch nog altijd wel mogelijk. De komende wedstrijd tegen nummer voorlaatst Conventus is daarbij cru- ciaal. Foto: Bart Bos ken, in de goede richting uiteraard, kon genieten van een spectaculaire zonsondergang. Een schitterend uit- einde van een schitterende dag, wat kan een mens nog meer wensen? Moeder Natuur, dank u wel! SCHIEDAM - De gemeente- raadsleden van de Partij van de Arbeid brengen zaterdag 14 april een bezoek aan de wijk Oost. De Bewonersvereniging Schie dam Oost nodigde de raadsleden uit mede omdat de wijk aan de vooravond staat van een aantal activiteiten van verbetering, ver- andering en vernieuwing. Om 10.00 uur wordt het gezel- schap ontvangen in het wijk- centrum aan de Boerhavelaan. Daarna gaan de raadsleden en de BVSO-bestuursleden aan de wandel in de wijk en volgen ze een door de BVSO uitgestip- pelde route. Knelpunten op het gebied van het voorzieningenni- veau, toestand van de woningen en verkeersvoorzieningen wor den besproken. Van 13.30 tot 15.00 uur houden de PVDA en de BVSO in het wijkcentrum een inloopspreekuur. SCHIEDAM - Verse waren van het platteland. Vorige jaar was het al een ware rage op de Grote Markt. Daarom werd daar ook nu weer een verse warenmarkt georganiseerd. Onder een heerlijk voorjaarszonne tje was het afgelopen zaterdag goed toeven op de Grote Markt waar kwaliteits- en streekeigen produc ten zoals groenten, kazen, vlees en brood te proeven waren. Natuurlijk Foto: Bart Bos SCHIEDAM - Er is veel ophef ge- weest over de spookwijk Parkweg Noord-Oost en vooral over Plein Blok, maar ondertussen zijn de slo- pers dan toch eindelijk gearriveerd en hard bezig de flats vakkundig te slopen. Twaalf appartementsgebouwen en een trafohuisje gaan tegen de vlakte om plaats te maken voor een ge- heel nieuwe woonwijk die 'Over het Water' gaat heten en bestaat uit maar liefst 500 woningen voor jonge gezinnen en senioren, zowel koop als huur. Helaas moet de sloop van Plein Blok, het heetste hangijzer random dit project, nog even op zich laten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1