SCHIEDAM Magazijnuituerkoop meubelen! Alleen op 20 en 21 april ZONDAG 22 APRIL GEOPEND Wat wil Schiedam gaan bouwen in de toekomst? Orpheus naar finale 'beste mannenkoor' 4 schiedam Ervaring eiKennis www.ijssalon-lavenezia.nl 'Jofatt Brandweer als eerste bij ongeluk (tin verhuizen lYVertiuizingeii a DWS te ster c voor HWC Overnachten op de boot in Lange Haven Hr. Ms. Schiedam weer zo goed als nieuw www.tegel-palace.nl GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT BOUIVIAIM Laatste adressen gezocht maassta Biken Actieplan Luchtkwaliteit TCGtLPMACt Nieren onder na schooltijd Rectificatie de loep bij huisartsen Fratelli Fiasco Feestelijke aftrap nieuw systeem Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Herken dementie - 21 t/m 27 april meubelen Gratis afhalen Mededeling aan onze adverteerders In verband met koninginnedag zijn onze kantoren op maandag 30 april de gehele dag gesloten. Mexap ®fl ms Tegcis Plavuijcn Zie advertentie elders in deze krant. Kortingen tot 70%! Ploeteren met formule Stadserf Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 18 april 2007 14e Jaargang nr 16 Schiedam Caravan in 1 Informatieweek voor mensen met 5-i(beginnende) dementie en hun mantelzorgers Meer informatie vindt u op de gemeentepagina. IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111 U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. Bouman blijft bijzonder BERGWEG EN CEINTUURBAAN wsekbtindenj Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikoebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniginq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Stichtinq Hoefnagel St. Luduinastraat 96A SCHIEDAM - Ondanks de tiental- len aanmeldingen van nieuwe gast- ouders, zoekt Europa Kinderhulp nog voor 22 kinderen dringend een vakantieadres in Zuid Holland. Ie- dereen die interesse heeft wordt gevraagd te reageren. Gezinnen met of zonder kinderen, opa's en oma's of alleenstaanden met of zonder kinderen; iedereen kan een gastou- der zijn. De vakantie staat al bijna voor de deur en als deze adressen niet op korte termijn gevonden worden vin- den, heeft dit tot gevolg dat reeds geselecteerde kinderen in de leeftijd van vijf tot en met twaalf jaar zich misschien voor niets blij hebben gemaakt. Kinderen uit probleemsi- tuaties, die geselecteerd zijn door sociale diensten, RIAGG en Leger des Heils. Er is ook nog goed nieuws te mel- den, alle Engelse kinderen zijn ge- plaatst. Nu nog de kinderen uit Duitsland, Frankrijk en Nederland, om precies te zijn vier Duitse kin deren van maandag 16 juli tot en met vrijdag 3 augustus, twee Duitse kinderen van maandag 23 juli tot en met tot en met zaterdag 11 augustus, drie Franse kinderen van zondag 1 tot en met donderdag 19 juli, drie Franse kinderen van woensdag 4 tot en met woensdag 25 juli, twee Franse kinderen van zaterdag 21 juli tot en met zaterdag 11 augustus en tenslotte twee Nederlandse kin deren van maandag 23 juli tot en met vrijdag 10 augustus. Belangstellenden kunnen reageren bij Ed Ringelberg, tel. 078-6149522 of Bianca en Ed Blom, tel. 0252- 410725. E-mail:info@j-ringelberg. speedlinq.nl door Frank Willemse SCHIEDAM - De kloof tussen burgers en politiek dichten. In- spraak voor de bewoner en die eerder bij de plannen betrekken Daarom heeft de raad Het Stadserf uitgevonden. Een marktplaats voor ideeen, problemen en oplossingen. Geen saaie vergaderop- stelling maar formeel en losjes. Avondvoorzitter Rob Oosthof (WD) met loopmicrofoon: 'Schiedammers, roept U maar en wij luisteren'. Maandagavond was de tweede keer dat burgers mochten meepraten op Het Stadserf. In meerdere zaaltjes pleitten insprekers voor hun zaak, ergernis of probleem. Dit keer omwonenden met hun pro test tegen de islamschool op het Wibautplein en een pleidooi van de rector van Schravenlant voor nieuwbouw van zijn school. Meer democratisch door burgers die mee praten en zelf onderwerpen aandra- gen. Deze avond zijn er ook pre- sentaties van de omgeving van het nieuwe ziekenhuis en de voordelen van duurzaam bouwen. In de bovenzaal wil wethouder Groene in gesprek met burgers over de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Schiedam. De oude visie is van 2005, opge- steld door een ander, politiek recht- ser, college. Tijd voor een nieuwe wind. Groene denkt aan een hoog- bouwvisie voor de stad. Niet overal willekeurig torenflats toestaan zo- als recent gebeurt in Sveaparken en (toekomst) Spieringshoek. De vraag is; hoe hoog mag de skyline worden?. Na een kwartier kan luisterend raadslid Henny Hagen (Groen- Links) zich niet meer inhouden. Een te belangrijk onderwerp om er een half uurtje over te praten, houdt zij de zaal en de wethouder voor. „Beter is een hele avond aan de ruimtelijke toekomst wijden want dit soort plannen zal het gezicht van Schiedam bepalen voor 40 of 100 jaar." Als ook andere 'professionele' in sprekers als John van Gestel, Sonja Gouweleeuw en Frans Griffioen hun mening geven lijkt het Stadserf weer op de oude commissieverga- dering met dezelfde insprekers. De burger komt maar slecht aan het woord. Of wil hij helemaal geen voor- spraak, maar komt hij als individi- alist wel op voor zijn eigen proble men. En daar hebben ze de politiek niet voor nodig. „Wat is Schiedam voor een stad? Rotterdam heeft zijn haven-imago. En Schiedam? Waar moeten we op lange termijn heen?", vraagt wethouder Groene. „Moet Schiedam groeien, gelijkblij- ven of gaan we krimpen? Moeten we een centrum blijven houden. Of dreigen er twee steden te ont- staan die weinig met elkaar gemeen hebben. Die van Noord en beneden de spoorlijn?" Het collegestandpunt is daarover duidelijk. Schiedam, tweede stad van de regio, moet haar centrum koesteren. Maar hoe hoog bouwen in het cen trum? Schiedam kan niet meer uit- breiden en heeft geen grond meer voor nieuwe wijken. Er zit niks anders op dan 'in-breien' op be- staande grond. „Als Schiedam blijft groeien dan moet je wel de hoogte in", analy- seert ex-raadslid Anneke Meijer. Tegen het zere been van John van Gestel -nu namens de centrumbe- woners- die liever geen hoogbouw willen in het historisch centrum. Vooral voor de molens die een vrije windgang nodig hebben. SCHIEDAM - Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus is afgelopen zaterdag door een jury van deskundigen tijdens de halve finale van de Holland Ko- rendagen 2007 in Dordrecht als beste koor beoordeeld. Holland korendagen wordt georganiseerd door de KNZV Holland, waarbij 41 mannenkoren zijn aangesloten. Deze manifestatie is een wedstrijd waarbij een aantal deskundigen onder auspicien van het Konink lijk Nederlands Zangersverbond jureert op kwaliteit. Punten worden toegekend op za- ken als zuiverheid, dynamische nuancering, klankgehalte en ba- lans en tempo en ritme. Ook werd gekeken naar de keuze van wer- ken en de totale indruk die het koor maakt. Iedere koor mocht een verplicht stuk spelen en een aantal zelf te kiezen werken. Orpheus behaalde met 580 punten de hoogste score met een reper toire van 7 nummers. Samen met het koor dat de tweede plaats behaalde gaat Orpheus door naar de finale op zaterdag 27 oktober in Naaldwijk. Alle winnaars van de voorronden treden dan op voor 'het beste Mannenkoor van Hol land'. Mannen die nu lid van Orpheus worden kunnen nog meezingen in deze finale. Belangstellenden zijn elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur welkom in de repetitieruimte in een van de zalen van de Magnalia Deikerk aan de Albardastraat 67. Aanmelden bij de secretaris kan ook:J.G.A. Olde Monnikhof, tel. 465 81 09 e-mail: secretaris@ ksmorpheus.nl. Graag verzoeken wij onze adverteerders om het materiaal voor de kranten van 2 en 3 mei al op vrijdag 27 april uiterlijk om 12.00 uur aan te leveren. Wij wensen onze lezers en adverteerders een fijne dag. Directie Maasstad weekbiaden m e a k b I a d Prof. Kam. Onneslaan 82 3112 VJ Schiedam Telefoon 010-415 35 53 www.tweewielerpaleis. nl SCHIEDAM - Alle scholen en kan toren van de gemeente Schiedam gaan over op Groen Stroom. Samen met andere gemeenten in de buurt heeft Schiedam met Nuon een con tract daartoe gesloten. Voor vijfdui- zend euro meer voldoet Schiedam aan de Kyoto-norm tegen milieu- vervuiling. Andere plannen van het (concept-)Actieplan Luchtkwaliteit zijn: koude/warmte-opslag onder het Stadskantoor en Schieveste, bermbossen naast vervuilende we- gen en bedrijfswagens van ONS en BGS met roetfilters of wagens die rijden op schoner aardgas. Erin zijn ook plannen opgenomen voor (meer) fietspaden en een autovrije Lange Haven. De vraag is of deze plannen scha- devrij door de commissie van 23 april komen. U kunt bij ons terccht voor: Alle soorten wand- en vloertegels Plavtiizert - Marnier - Natuursteen Vloerverwarmingen ii m m- - OPENINGSTIJDEN: Di. t/m vr. 9.30-17.30 uur. 's Avonds op afspraak. Za. 9.30-17.00 uur. Tel. 010-426 69 25 Fax 010-273 20 32 Jan Evertsenweg 24 3115 JASchiedam (Industrieterrein de Vijfsluizen) Gratis parkeren www.boumanmeubelen.nl Voorlichtingsmiddag Geheugenpoli - zaterdag 21 april Informatiemarkt Theater a/d Schie met lezingeri/workshops - dinsdag 24 april Start Alzheimer CafeSchiedam - woensdagavond 25 april weekbiaden SCHIEDAM - De lezing van Zondagmiddag Literair verhuist naar de bibliotheek op het Stad serf. Zondag om 14.00 uur komt schrijver Adriaan Jaeggi naar Schiedam. Omdat de Blauwe Brug die middag bezet is, ont- vangt Ruud Aret zijn gast en het publiek voor een keer in de centrale bibliotheek Stadserf in het centrum. Een andere verbetering is de niet correct gespelde website van de Hoekgroep die in deze krant ver- scheen. De mensenrechtengroep uit Schiedam is trots op haar nieuwe site met adres: www. hoekgroepschiedam.nl SCHIEDAM - Huisartsen heb ben tegenwoordig duidelijke protocollen voor het begeleiden van patienten met hart- en vaat- ziekten en diabetes mellitus. Bij de controles wordt jaarlijks de nierfunctie bij deze patienten bepaald. Hierdoor worden afwij- kende waarden opgespoord. Het Vlietland Ziekenhuis heeft duidelijke verwijsafspraken ge maakt met de huisartsen in de regio over wat ze moeten doen bij patienten met een gestoorde nierfunctie. Deze verwijsafspraken Nefrolo- gie (nierziekten) komen in Ne derland nog niet veel voor. Door deze nauwe samenwerking en nieuwe afspraken kan er meer structuur gebracht worden in be- geleiding van patienten met dia betes en hart- en vaatziekten in relatie tot nierfunctiestoornissen. Een belangrijke stap voorwaarts als het gaat om (preventieve) be- handeling van nierziekten. SCHIEDAM - Bibliotheek Wa- terweg werkt vanaf donderdag 19 april met een nieuw uitleen- en catalogussysteem. Om 11.30 uur wordt dat die dag in gebruik genomen door de oudste lezer van de bibliotheek. Het nieuwe automatiseringssy- steem, Bicat, biedt leden veel meer mogelijkheden. Zo kunnen zij bijvoorbeeid gemakkelijk hun eigen gegevensbijhouden. Zowel via Internet als in de bibliotheek biedt de catalogus namelijk toegang tot 'Mijn bibliotheek'. Bezoekers kunnen hiermee zelf verlengen, reserveren, uitstaande rekeningen betalen en hun eigen leenhistorie bijhouden. Ook het betalen in de bibliotheek wordt gemakkelijker. Vanaf 19 april kan dat met betaalautomaten. De bibliotheekpas wordt name lijk ook betaalpas SCHIEDAM - Als gevolg van groot onderhoud en het aanbrengen van nieuwe apparatuur is de Hr. Ms. Schiedam bijna anderhalf jaar uit de vaart geweest. Momenteel on- dergaat het schip weer verschil- lende testen en wordt de beman- ning weer met het schip vertrouwd gemaakt. Ook is meteen de traditie Foto: Roger van der Kraan weer in ere hersteld, waarbij de Schiedam en haar bemanning zeker een keer per jaar een bezoek brengt aan de gemeente waarnaar zij is vernoemd. Afgelopen zondag kon iedereen de mijnenjager bezoeken, toen het lag afgemeerd aan de kade van het Hoofd aan de Maasboule- vard. Maandag is het schip weer vertrokken naar de thuishaven, de marinehaven in Den Helder. SCHIEDAM - In je bootje een nachtje doorbrengen in hartje cen trum Schiedam. Dat kan binnenkort aan de Lange Haven. Pal voor De Bonte Koe is een passantensteiger voor de pleziervaart. Die steiger wordt weinig gebruikt omdat er niet overnacht mag worden. Burgemees- ter en Wethouders willen dit verbod intrekken en slapen op de boot aan de steiger toestaan. Het besluit heeft een proeftijd van den jaar. Om erna te bekijken of zo meer boottoeristen naar de stad komen. Maar ook om te zien hoe Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl Foto: Roger van der Kraan de bootjesmensen 'matchen' met de grachtenpandbewoners. Die laatste vrezen overlast van herrie en vuil van 'een camping voor de deur'. Wethouder Menno Siljee van 'Bin- nenstad en Toerisme' hoopt dat er zo meer (water)toeristen en geld naar de binnenstad stromen. De steiger wordt nu gebruikt door hangjonge- ren en vissers die genieten van een van Schiedams mooiste plekjes. SCHIEDAM - De handbalvrouwen van DWS zijn in de veldcompetitie dusdanig laag ingedeeld dat het team van trainster Simone Schaap eigenlijk te sterk is voor deze com- petitie. Dat bleek zondag in de bloedhitte ook tegen HWC 4. Al snel iiep DWS uit naar een 8-2 voorsprong met mooie aanvallen en sneile SCHIEDAM - Fratelli Fiasco speelt zondag 22 april de voor- stelling 'Circo Fiasco' in Jeugd- theater De Teerstoof. Aanvang is 15.00 uur en voorafgaand aan de voorstelling is er weer een to- neelworkshop. Er mogen maxi- maal 16 kinderen bij dus geef je snel op. De kosten daarvan zijn twee euro. Reserveren via de VVV Schiedam, tel. 0900- 1192192. breaks. Zonder de afwezige Nicole Grandazzi en de geopereerde Kim Viergever maar met de herboren Eveline Groenewegen bleef DWS de voorsprong verder uitbouwen. De teller stopte uiteindelijk bij 31- 14. DWS dat deze week tegen Uni- tas aantreedt voor de beker, lijkt onstuitbaar op weg naar het veld- kampioenschap. SCHIEDAM - Voor de zevende keer werd afgelopen zaterdag in het Julianapark het Schiedamse Kampioenschap Klootschieten georganiseerd. Burgemeester Verver had de eer om rond half elf de eerste Moot te werpen, maar haar team van burgemeester en wethouders bleek aan het eind van de dag niet scherp genoeg om een prijs in de wacht te slepen. Bij de families scoorde de familie Klaassen met 37 worpen het best en bij de bedrijven was de hoogste plaats voor Bokx Bouw met 31 worpen. Naast een sportief succes, was het kampioenschap ook financieel een succes. Peter Breeman, trotse voorzitter van Lions Club Schiedam die het kampioenschap organiseerde, kon uiteindelijk een cheque van 1.500 overhandigen aan Adri Reinhout (voorzitter Stichting Rondvaarten Schiedam) en een cheque van 3.500 aan Jeannet van Huysstede (voorzitter stichting realisatie Hospice in regio Waterweg). Foto: Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1