maa«?stari I S. 7/ III CI €31 %Jt %Jr fm €31 %*M Wat we van God ontvangen, geven we door aan de mensen Oudste hamam Sultanahmet LILK. Derwisjen draaien door Istanbul door Irene Boonekamp „Kom vanavond om acht uur naar ons terug", zegt Nurdogan in zijn toeristenbureautje, zeshoog ach- ter. „Dan brengen we jullie en nog enkele andere belangstellen- den naar het klooster. Om acht uur worden we ontvangen door een man die zich tekenaar noemt en onze namen kunstzinnig ver- eeuwigd op papier. Er komt nog een man het kamertje binnen, gids Nurettin, die alle tijd neemt een en ander over de derwisjen uit leggen. „Waar we naar toe gaan, danscn de derwisjen niet voor toeristen maar voor 'eigen mensen'." Nurettin belt nog even en meldt: ..Jullie boffen, de der wisjen zullen dansen vanavond." Maar... daar kwamen we toch voor? ..Jawel. Maar je weet het maar nooit." Op straat staat een busje voor ons klaar met chauffeur. „De andere belangstellenden? Oh die komen niet." We stappen een beetje ver- twijfeld in. Aan de rand van een armetierige buitenwijk stoppen we, met Nurettin lopen we verder naar een voormalig klooster dat nu dienst doet als, ja als wat: kinderen en arme mensen krijgen er te eten, we passeren een aantal donkere lege bidruimtes en net wanneer ik denk: 'als dat maar goed gaat', ho- r|nVe gezang. Monotoon gezang, in cadans. Nog in de ban van het aangrij- pende ritueel stappen we in een taxi, Nurettin geeft de naam van ons hotel, betaalt de taxichauffeur en blijft zelf achter: ..Goodnight, it was me a great pleasure." Derwisjen zijn Sufi moslims die tot verschillende religieuze gemeen- schappen behoren. Het meest be- kend zijn de Mevlevi, de draaiende derwisjen. De eerste draaiende der- wisj was de uit het huidige Afgha nistan afkomstige dichter/theoloog Jallaledin Rumi die zich rond 1230 voorgoed vestigde in de Turkse stad Konya. Toen een goede vriend van hem werd vermoord, volgens de overlevering ofwel door jaloerse vrienden dan wel door zijn eigen zoon, trok Rumi zich terug in zijn mystieke wereld, schreef gedichten en uitte zijn liefde voor zijn vriend door gedichten aan hem te zingen terwijl hij ronddraaide. Hij steeg boven zichzelf uit, voelde zich in de ban komen van een hogere macht, van Allah, en raakte al draaiende in trance. Maar liefst 30.000 gedich ten schreef hij en bezong ze ieder op dezelfde wijze. Zo ontstond de sema, de rituele dans. Zijn volgelin- gen noemden hem Mevlana, mees- ter, en na zijn dood in 1273 noem den zij zichzelf Mevlevi (zij die de weg van hun meester volgen). Nurettin opent een deur... we staan verstijfd! In een zaaltje, stijl kamer- ensuite, zingen in de ene kamer zo'n 200 geknielde mannen met witte mutsjes op in trance, bege- leid door de Arabische fluit en een trom. Aan het einde van de andere kamer zitten enkele medegelovigen op de grond achter een hekwerk. We willen er, naast Nurettin, plaats- nemen maar hij verwijst ons naar het vrouwengedeelte en geeft ons een hoofddoek. Niemand zegt iets, iedereen wacht af, ernstig. Na drie kwartier gezang schrijden de der wisjen, de dansers binnen. Vlak voor ons - ik kan ze aanra- ken! - staan ze stil, doen de zwarte mantels uit en op een knikje van de 'overste' gaan ze een voor een de houten vloer op: langzaam draaiend op het monotone gezang, de handen gekruist op de schouders. Wanneer ze in snelle cadans om hun eigen as tollen, gaan de armen gespreid, de rechterhandpalm naar God, de lin ker naar de aarde gericht. De witte rokken staan wijduit. De derwisjen draaien, de zangers zingen en wan neer het staccato tempo wordt opge- zweept roepen de aanwezigen op de maat he he hehe, alle hoofden, ook die van ons, gaan op de maat mee, links, rechts, links rechts... Twee uur lang. Foto's maken verboden, applaus ongewenst. In opdracht van Mustafa Ataturk werd hun klooster in Konya in 1925 gesloten en de dans verboden om- dat de Mevlevi te nadrukkelijk de Islam verkondigden. Sinds in 1960 het verbod is opgeheven, draaien de derwisjen weer in Konya tijdens de jaarlijkse Mevlana feesten in december. Konya is het middelpunt van de derwisjen gebleven, maar ook in andere steden zoals Istanbul, zelfs in Nederland draaien de derwisjen hun mystieke dans. In hun geloof liggen thema's uit de islam, het Christendom en het boeddhisme op- gesloten. Liefde en tolerantie zijn belangrijke thema's. Ook onder de Mevlevi zijn weer groeperingen gevormd, waaronder zij die alleen voor toeristen dansen, maar ook die alleen voor hun ei gen gemeenschap dansen. Laatstge- noemden raken volledig in trance, Iijken met de voeten van de aarde los te komen. Tijdens hun dans worden ook gebeden opgezegd en de sfeer is meer ingetogen dan bij de toeristische performance, waar ook geapplaudisseerd wordt. Tijdens de dans keren de derwisjen zich naar binnen en zoeken contact met God, waarna ze in trance ge- raken. De gekruiste armen aan het begin van de dans geven de eenheid van God aan. De rechterhand wordt naar God geheven om zijn goede gaven te ontvangen en deze via hun lichaam en de neerwaarts gehouden linkerhand aan de aarde, de mensen door te geven. Hun witte kleden (jurken) symbo- liseren de rouw voor hun meester, de zwarte mantel de tombe waarin hij ligt en de cilindervormige hoge rode of bruine hoeden de grafsteen. Ook wordt wel beweerd dat de witte jurken het aardse leven voorstellen, de bruine hoeden de overgang van aarde naar het hemelse leven. Voor de toeristen dansen de derwi sjen in Istanbul dinsdag en zaterdag om 19.30 uur in de zaal van het fraaie treinstation Sirkegi, legen- darisch eindstation van de Orient Expres en iedere tweede en laatste zondag van de maand in de Galata Mevlevi Temple. Meer informatie is te vinden op www.lesartsturcs.com en www.corendon.nl. Over de Bosporus en naar de Prinseneilanden Met de boot over de Bosporus. We staan al vroeg in de rij voor een kaartje. Betaal een paar euro en je bent de hele dag zoet. Met de lokale bevolking delen we het dek: een bejaard echtpaar zit nog kettingen te rijgen voor de markt bij het volgende haventje, musice- rende jongeren, zonaanbidders, grote families die een dagje naar bet strand gaan en alvast op de grond zittend een voorproefje ne- men van de copieuze homemade lunch. Het snelbuffet zorgt voor een gevulde maag en drankjes. Bij iedere halte krijgen we een glimp van leuke haventjes en ei- landjes te zien. Slechts een ketting moet ons ervoor behoeden in het water te vallen. We varen de hele Bosporus af richting Zwarte Zee, onderweg schitterende oude houten Ottomaanse huizen en paleisjes. Bij het eindpunt Anadolu Kavagi lopen we de haven tjokvol restaurant- jes, terrasjes en souvenirwinkeltjes voorbij en ontmoeten de ware be- woners. We klimmen een berg op staan vis-a-vis met een oude me in nachtjapon. Ze zit voor ltuar huisje te zitten, dagenlang ziet z,p niemand en dan nu opeens twee vrouwen uit ver weg! Ze blijft maar lachen, charmant slechts drie tan- den tonend. We drinken Turkse koffie met eigengebakken koek, beetje oud maar heel lekker. Als we afdalen hebben we onze handen vol vers afgeplukte abrikoosjes, de lieve dame staat op het puntje van het pad, de wind bolt haar nacht japon, met haar hoofddoek zwaait ze ons uit al haar macht na. Nog verder doorlopen en je komt bij een godverlaten begraafplaatsje en een verlaten, afgebrokkeld kasteel. Wat niemand zou mogen missen is een boottocht naar de Prinsenei landen. Zelfde sfeer aan boord, en in anderhalf uur komen we aan bij het grootste, naar zeggen mooiste eiland van de archipel voor de Azi- atische kust: Biiyiikada. Gemotori- seerd verkeer is hier verboden en aan de haven, een mooier welkom nauwelijks denkbaar, wemelt het van de koetsen. Felgekleurd, met baldakijntjes, een vorstelijk ver- voer. We gaan eerst maar een stukje lopen op dit autovrije eiland. In de winkelstraten rijden de paard-en- koetsjes af en aan, in een zijstraat staan ze in een lange file. Nieuws- gierig lopen we erop af, dringen langs de lege koetsjes met paarden en staan opeens in het midden van een plein. Mijn hemel, 360 graden om ons heen alleen maar koetsjes en paarden, wat een lucht. Zover we kijken kunnen, het lijkt wel of we in het centrum van een doolhof zijn beland. Een stem galmt door een microfoon, we verstaan er niets van en daarom wordt de stem steeds harder. Uiteindelijk begrijpen we dat de stem het tegen ons heeft: of die tweie dames zich uit dit gevaar- lijke gebied willen begeven. Het is de 'garage' voor de koetsjes. In strategische volgorde rijden ze op afroep uit de microfoon af en aan. Ziet er uit als een grote chaos. Aan het begin van plein kunnen we kaartjes kopen, na een half uur door het stoffige plein manoeuvreren zit ten we hoog, droog en vorstelijk. De paarden rijden ons het hele eiland rond, hun drollen worden keurig opgevangen door een aan hen vastgeketende drollenvanger, zo blijft het eiland schoon Hier en daar prachtige doorkijkjes naar de zee tussen pal men, metersho- ge bougainvilles en oleanders. De winkelstraatjes voorbij hobbelen we langs de mooiste, oude houten Otto maanse villa's die je maar bedenken kunt. Rijke Turken hebben hier hun resort. „Als ik nog eens opnieuw op huwelijksreis zou gaan, droomt mijn zusje, „Dan ga ik hier naar toe. Wat een hemels paradijs!" Istanbul heeft meer dan honderd hamams, Turkse baden. We kiezen de oudste, de (jemberlitas Hamam uit 1584, vlakbij de grote bazaar. Afzonderlijke baden voor hem en voor haar. We laten ons door de vrouwelijke, schaars geklede mas seuses insoppen met zeepschuim, schrobben met de ruwe washand, boenen, voeten masseren en haren wassen. Emmers water worden over ons heen gegooid en terwijl we naar het oude sterrenplafond staren, lig gen we een tijdje bij te komen op een grote ronde warme marmeren tafel, heeeerlijk! Drie dagen later nog een zacht en glad velletje. Istanbul kun je niet verlaten zonder op de grens van twee werelddelen, onder de Galatabrug, op een van de terrasjes neer te strijken, een vers visje te eten en te genieten van het boeiende uitzicht op de PMMI vele fraaie gebouwen en minaretten van de oude stad, de drukbeklante viskramen op de kade en de vissers- en passagiersboten op de Gouden Hoorn. Doe het 's avonds: dat is nou 'duizend en een nacht'. Voor informatie: www.corendon.nl Schakel tussen twee werelddelen i5=S#S5. iimisni Hi..Ill II Istanbul wordt wereldwijd be- schouwd als een van de meest fascinerende, een van de leukste steden op aarde. Gelegen op het snijvlak van Europa en Azie her- ken je overal in de stad invloeden van beide werelddelen. Wanneer je in het donker aanvliegt op de stad (vlucht Corendon) ziet de verlichte stad met vele moskeeen er vanuit de hoogte sprookjes- achtig uit. Interessante bezienswaardigheden te over. Op iedere hoek van de straat kan gegeten en gedronken worden en de prijzen, ook van de duizenden taxi's, liggen laag. Naar Istanbul ga je niet een keer, je komt terug. In de sfeervolle oude wijk Sultanahmet ligt het merendeel van de bekende bezienswaardigheden op loopafstand van elkaar. Een wandeling door de multicul- turele wijk Beyoglu met de alles- overheersende Galatatoren en het Taksimplein is een aanrader. Neem er zeker een kijkje in het oude het schitterende Pera Palas hotel, waar krimischrijfster Agatha Christie haar vaste kamer had, wanneer ze met de Orient Express aankwam. De lijs't met belangrijke gasten in dit hotel is groot: Ataturk, Jacque line Kennedy, Greta Garbo, Mata Hari, EdwardVlII en vele andere staatshoofden. De hal met antieke liften is indrukwekkend, de portiers uiterst vriendelijk en op verzoek laten ze je de kamer van Christie zien. Vlakbij ligt de overdekte win- kelpassage Tiinel Geqidi met de wereldberoemde antikiteitenwinkel Atrium waar je recht tegenover de lekkerste koffie van Istanbul vindt, verder veel exclusieve winkeltjes en gezellige binnenterrasjes. In de oude wijk Sultanahmet liggen de kopstukken van Istanbul dicht bij elkaar. Vanuit ons nieuwe hotel Grand Yavuz de Luxe (aanrader) liggen alle bezienswaardigheden en ook de Bosporus op loopafstand. We bezoeken Topkapi Sarayi, het sultanpaleis van duizend-en- een nachten met de schitterende Vierde Hof en het Haremgedeelte: een doolhof van gangen, binnen- plaatsen en met mozaiek ingelegde vertrekken. In de 1400 jaar oude Hagia Sophia, de machtigste ba- siliek uit de byzantijnse tijd en, op de Sint Pieter na, het grootste koepelgebouw in de wereld, voel je je wel heel nietig. De eerbiedwaar- dige blauwe moskee, Sultan Ahmet Camii, met de zes minaretten en 22.000 blauwe tegels met diverse bloemmotieven, is volgens velen de mooiste moskee van Istanbul, maar wij vonden de minder beken de, even buiten het centrum gelegen Siileyman moskee, met fraai mau soleum en moskeetuin, er zeker niet voor onderdoen. Hier vlakbij ligt in een heel oud straatje, de oudste bazaar van Istanbul. Schuin tegenover de Hagia Sophia ligt de Yerebatan Sarayi, een van de mooiste bezienswaardigheden van de stad. Het ondergrondse labyrint met 12 rijen van 28 zuilen vormde in de 6e eeuw een van de talloze waterreservoirs, cisternen, van de stad. De oker- en roze gekleurde zuilen worden fraai aangelicht. He- lemaal achterin maak je kennis met Medusa zelf. Bazaars te over; natuurlijk bezoe ken we de grote, overdekte bazaar: druk, lawaaierig, duizenden win keltjes en duizenden mensen die succesvol afdingen. Loop de bazaar uit richting gouden Hoorn, je neus achterna en je komt in de krui- denbazaar: kleurig en geurig. Tus sen beide bazaars vind je de echte openlucht bazaar waar de Turkse mensen hun inkopen doen, voor ons de leukste bazaar. Het fraaie gebouw en interieur van het Sirke§istation, eindpunt van de Orient Express, ademt nog steeds de sfeer van weleer. Er is niet veel nodig om met half dichtgeknepen ogen die puffende en piepende chi- que trein te zien aankomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 22