maasstad Brandweer vaak eerder dan ambulance 1 Babygeluk onder de Kippebrug DE LEKKERSTE SOEPEN KOOPT U BIJ KEURSLAGERIJ VAN SELM Kindercaravan maakt avontuur van buiten- schoolse opvang maasstad wijkkort Ambtenaar aanstelien tegen dierenleed krant netel Bob Ross mini-workshop Herken dementie Oproep voor jenever-reunie Spuitgasten reanimeren hartpatient x Gesprek aan de Schie ER ZIJN 17 SOORTEN EIGENGEMAAKTE SOEPEN KEURSLAGERIJ VAN SELM maasstad weekbladen SCHIEDAM Woensdag 18 april 2007 door Frank Willemse WATERWEG - „A1 ben je noch zo'n grote vent, als je iemands hart niet meer aan de praat krijg, dan heb je erna wel een sterke bak koffie nodig", zegt de cursusleider cynisch. Hij kent de praktijk als am bulance-chauffeur. Hij moet de brandweerlieden leren hoe een stroomstoot een leven kan redden. Niet schrikken dus als de brandweer ook medische hulp geeft. Spuitgasten als zie- kenbroeder. Inloopconcert Grote Kerk Schiedam Galerie 93 poeziemiddag Synchronisch leven bij Harmonia Mantelzorgcafe open op 24 april Ruilbeurs in De Woudhoek Paranormale beurs Wegwijs op de computer Bingo in De Rank Doe mij een Brandersgarage! Tijdens de vakwedstrijden "SLAVAKTO" van 26 tot 28 maart 2007 is de TOSCAANSE TOMATENSOEP bekroond met goudster. En in de categorie soepen uitgeroepen tot kampioen van Nederland!!!!!! Ter gelegenheid van dit feest laten wij u meegenieten, door gratis de kampioensoep te komen proeven op: vrijdag 20 april vanaf 10.00 uur zaterdag 21 april vanaf 10.00 uur Tevens bij een besteding van tenminste 10.- 1 liter Toscaanse Tomatensoep voor Reclame boerenschnitzels 6 halen 4 betalen 2x 500 gram rundergehakt (speciaal) 6.25 250 gram leverworst (eigen worstmakerij) 1.88 Geldig t/m zaterdag 21 april Ook 7 andere producten zijn bekroond met Goud: Mexicaanse Tosti, Pastaschotel, Gegrilde Spareribs, Hachee, Oma's Sudderlapjes, Bourgondisch Gebraad en Heksensalade. HOF VAN SPALAND 71 SCHIEDAM TEL. (010) 470 81 38 FAX (010) 470 81 38 E-MAIL: INFO@VANSELM.KEURSLAGER.NL WEBSITE: WWW.VANSELM.KEURSLAGER.NL SCHIEDAM - In Wijkcentrum De Erker wordt zondag 29 april tus- sen 13.00 en 17.00 uur een Bob Ross mini-workshop gegeven. Voor 27,50 (inclusief materialen) kunnen bezoekers deze middag zelf een klein olieverfschilderijtje maken om de techniek eens uit te probe- ren. In vier uur wordt onder bege- leiding een landschapje gemaakt. Voor meer informatie of een folder kunnen belangstellenden bellen of mailen met: Studio Fatamorgana 435 36 60, e-mail: info@studio-fa- tamorgana.nl. Zie ook www.studio- fatamorgana.nl WATERWEG - In onze regio gaat zaterdag 21 april de publiekscam- pagne 'Herken Dementie' van start. Met deze campagne vragen de zorg- en welzijnsorganisaties in Schiedam, Vlaardingen en Maas- sluis gezamenlijk aandacht voor het belang van een tijdige herkenning van mensen met dementie. Nu lopen veel mensen met geheu- genproblemen en dementie nog te lang rond met hun klachten zonder te weten wat er met hen aan de hand is of wat ze eraan kunnen doen. Daardoor ontvangen zij en hun fa- milie geen of onvoldoende zorg, ondersteuning of behandeling. De campagne bestaat uit verschil- lende activiteiten, zoals een voor- lichtingsmiddag van de Geheugen- poli in het Vlietland Ziekenhuis in Vlaardingen, een informatiemarkt en lezingen/workshops. De cam pagne duurt tot en met vrijdag 27 april. De voorlichtingsmiddag in de ge- heugenpoli is zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. SCHIEDAM - Het Jenevermuseum organiseert zaterdag 12 mei voor de tweede keer een Jeneverreiinie. Heeft u vroeger gewerkt in een branderij of disti 1 leerderij? Was uw grootvader of overgrootvader een bekende of onbekende distillateur? Dan nodigt het museum u graag uit om zaterdag 12 mei naar het Jene vermuseum te komen. Onder het genot van een borrel worden oud- collega's en familieleden weer met elkaar in contact gebracht. Oude verhalen en herinneringen worden opgehaald. Voor meer informatie of aanmel- den: Joyce Pinsel-Meijer, tel. 246 96 76 of joyce@jenevermuseum.nl. De reiinie vindt plaats op de Krui- denzolder van het Jenevermuseum van 14.00-17.00 uur. De toegang is gratis. www.maasstadweekbladen.nl KANTOOR: Westblaak 180 Postbus 1162 3000BD Rotterdam Telefoon 010 4004491 Fax 010 4128449 Emailadres advertentiegroep: verkoop@maasstad.nl Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP email: bezorging@maasstad.nl Telefoon 0900 2020299 (10 euro ct. p.min.) ma. t/m do. 09.00-21.00 uur vrij. 09.00-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning MANAGER: H. Wirtz Telefoon 010 4004290 VERKOOPLEIDER: B. van Dongen Telefoon 06 53786940 VERTEGENWOORDIGER: S. Verzendaal Telefoon 06 10921026 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Totdinsdag 10.00 uur REDACTIE: Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam Telefoon 010 4004487 Fax 010 4116454 Email redactie: waterweg@maasstad.nl K. Moerman - van der Knaap Telefoon 010 4004322 E. Meijer Telefoon 010 4004401 Chef-redactie: E. Meijer Telefoon 010-4004490 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 06 51562210 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: PcM Lokale Media b.v. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij PcM Lokale Media b.v., c.q. de betreffende auteur. Sinds begin april krijgt ook de brandweer het alarmsignaal 'acute hartstilstand' in de regio. Dan moet er snel ingegrepen worden. Het liefst binnen zes minuten; dan is de kans op overleven zonder schade groot. Snelheid is dus geboden. En dat is juist de kracht van de regio- brandweer. Volgens de landelijke wetgeving moet de ambulance binnen 15 mi nuten op de plek van het ongeluk zijn. Een richttijd die niet altijd gehaald wordt. Recent nog bij een noodlot- tig ongeval op tweede Paasdag in Maassluis. Dat deed burgemeester Karsten verzuchten dat er twee ambulances bij moeten. Een an- dere oplossing is het inzetten van de brandweer - die met vaak eer der ter plekke kan zijn. En met de klappendoos of defibrillator levens kan redden. Daarom de cursus 'reanimatie', Voor professionals en vrijwil- lige brandweer van Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Vanavond in de kantine van de brandweerkazerne van Schiedam. Aanwezig zijn twee teams met vijf flinke mannen en een stoere vrouw. Oefenen op een pop als team. Net zo lang tot alles het ma- De brandweer oefent op een pop. Drieman sterk. De een als analist, de ander pompt op de borst en weer een ander let op de omstanders. Foto: Roger van der Kraan chinaal doet, herhalen tot het ge- woon wordt. Wel met een professi- oneel oog. Is het wel een hartstand en ademt het slachtoffer? De een als analist, de andere als pomper op de borst en een volgende om lastige omstanders te verwijderen. Alles wordt vanavond nagespeeld alsof het echt is. Centraal staat de AED of auto- matische externe defibrillator. Een computer die de patient analyseert en berekent hoeveel stroom er door het lichaam kan. De AED geeft nasaal als een Tom- Tom bevelen. Maar daar trekken deze professionals zich minder van aan. Nummer 1 geeft het sein 'Iedereen handen los', erna wordt beademd en dan de volgende die dertig keer de borstkas indrukt. Zwaar werk en daar is de brand weer nu juist goed in. Anders wordt het als brandweerlui de borstkas in het echt moeten scheren van een zwaar behaarde man. Voor de polen van de defibril lator. 'Wat doe je als iemand ligt met een roze kopje?' Niks doen, waarschijnlijk koolmonoxide, ant- woordt de brandweervrouw alert. Oefening baart kunst. Sinds het hartalarm heeft de brandweer Waterweg Noord al een tienmaal moeten uitrijden. Opvallend de niet begrijpende blikken van de omstanders; ze verwachten een ambulance of desnoods de politie maar niet de spuitgasten. „Wakker worden met uitzicht op een brand- weerhelm in plaats van verpleeg- ster", grapt een cursist. Maar erna weer bloedserieuze ernst. „We zijn gewend aan stress bij brand of kettingbotsingen. Maar deze medische handelingen zijn nieuw voor ons", verklaart team- chef Joop van der Steen van de Schiedamse Brandweer. Vorige week is de cursus in Vlaardingen gegeven en eerder in Maasluis. Als brandweer worden we met de ze taken steeds meer een algemene hulpverleningsdienst: op meerdere markten thuis." Op de hockeyvelden van Spirit opende wethouder Daskalakis de eerste Kindercaravan die in Schiedam komt te staan. Foto: Roger van der Kraan door Kor Kegel SCHIEDAM - Inmiddels is de Kindercaravan geplaatst op het schoolplein van de Annie M.G. Schmidtschool aan de Aleidastraat, maar daar vond niet de officiele opening plaats. Er werden zo veel belangstel lenden verwacht, dat voor de plechtige ingebruikname moest worden uitgeweken naar de hockeyvelden van Spirit in het Hargapark. Daar arriveerde CDA-wethouder Christine Das kalakis vorige week woens dag met een supergrote rode sleutel, waarmee ze de eerste Kindercaravan van Nederland opende. Het initiatief van Femke de Vries voorziet in buitenschoolse opvang, maar op een leuke, avontuurlijke manier. „Wij willen in geen geval een verlengde schooldag," zei di- recteur Herman Lamferkamp van de Annie M.G. Schmidtschool, die met het hoofdgebouw aan de An- thonie Muysstraat zit. Basisscholen zijn vanaf 1 augustus 2007 wettelijk verplicht om op een professionele manier voor voorschoolse en na- schoolse opvang van de leerlin- gen te zorgen. Onderwijswethouder Daskalakis prees de Annie M.G. Schmidtschool voor de voortvaren- de invulling van de buitenschoolse opvang (BSO). Het getuigt volgens haar van goed inzicht van schoolbe- stuur en -directie dat de leerkrach- ten zoiets niet zelf moeten invullen. De opvang kan het beste worden geregeld door de professionele kin- deropvang. Daar zijn trouwens alle basisscholen in Schiedam het wel over eens. Iedereen kan maar het beste doen waar hij goed in is. Het bijzondere van de kinderca ravan is dat scholieren er lekker buiten bezig kunnen zijn, in een niet-schoolse sfeer en toch in de on- middellijke omgeving van de school. Zo hoeven er geen busjes heen en weer te rijden van school naar de buitenschoolse opvang. De caravan is een volledig ingerichte mobiele accommodatie van 12,5 meter lang en 2,5 meter breed, die gewoon op het schoolplein kan staan. Femke de Vries, manager van de kinderca ravan, wil de kinderen uitdaging en avontuur in de buitenlucht bieden. „Bomen klimmen en hutten bou- wen, geen gameboys en tv," zegt ze over het pedagogische concept dat eraan ten grondslag ligt. De kinderen staan onder leiding van een HBO-geschoolde coordinator die ook verantwoordelijk is voor de bezetting en aanspreekpunt is voor de school en de ouders. De kindercaravan is een merknaam. De medewerkers volgen dan ook een speciaal voor de kindercaravan ontwikkelde cursus. Ook scholen in Amsterdan en Kerkrade hebben interesse getoond. SCHIEDAM - Het wekelijkse inloopconcert in de Grote Kerk wordt za terdag 21 april verzorgd door Vocaal kwartet 'Quartare' uit Rotterdam. Aanvang is 15.00 uur en de toegang is vrij. SCHIEDAM - In de week van de poezie organiseren Galerie 93 en Stich- ting Kunstwerkt op zondag 22 april een speciale Poeziemiddag bij de Galerie 93 tentoonstelling in Pand Paulus. Er kan genoten worden van voordrachten en performances van Mark Boog, Jet Crielaard, F. van Dixhoorn, Arnoud Rigter, Olaf Risee, PJ Roggeband, Bram Uil en Peggy Verzett. De presentatie is in handen van Tine Moniek. Aanvang is 15.00 uur, toe gang gratis. SCHIEDAM - Bij Spirituele vereniging Harmonia geeft Annemiek Heezik donderdag 19 april een lezing over het boek van Deepak Chopra 'Synchro nisch Leven'. De onbegrensde kracht van het zinvolle toeval. Aanvang is 19.45 uur in wijkcentrum De Blauwe Brug. SCHIEDAM - Het mantelzorgcafe opent dinsdag 24 april weer de deuren voor alle Schiedamse mantelzorgers die zin hebben in een kopje koffie, een praatje en creatieve mini-workshop. Kunstenares Yvon Koopman komt met haar kunst op de koffie. Voor meer info: 06 - 516 94 096 of mantelzorg.schiedam@zonnet.nl SCHIEDAM - In ontmoetingscentrum De Woudhoek wordt zondag 22 april een ruilbeurs gehouden. Het centrum is te vinden aan het Heijermans- plein 35. Aanvang 13.00 uur. Onder andere postzegels, munten, jokers, ansicht- en prentbriefkaarten kunnen gratis met elkaar worden geruild. SCHIEDAM - In wijkcentrum Oost wordt zondag 22 april een paranor male beurs georganiseerd. Iedereen kan hier terecht voor psychometrie, kaartlezen en magnetiseren. De beurs duurt van 11.00 tot 16.00 uur en de entree is gratis. Wijkcentrum Oost is te vinden aan de Boerhaavelaan 79. SCHIEDAM - Wie nog nooit op een computer heeft gewerkt kan bij Stich- ting Eigen Werk eens een gratis les bijwonen op de dinsdagmorgen. De les verplicht tot niets. Ook internetten is mogelijk. Belangstellenden zijn om 10.00 uur welkom aan de Overschiesestraat 44. SCHIEDAM - Iedere donderdagmiddag is er bingo in De Rank aan de Schiedamseweg 122. Tien rondes kosten vier euro. De zaal gaat om 12.00 uur open, aanvang: 13.30 uur. SCHIEDAM - Om dierenleed te bestrijden gaat Schiedam een amb tenaar aanstelien. Wethouder Haan wil daarmee zijn diervriendelijk be- leid uitvoeren. Sinds vorig jaar kent Schiedam, net als 23 andere steden, een wethouder met Dierenwelzijn in de portefeuille. Binnenkort gaat zijn (concept-)nota Dieren Welzijns- beleid naar de raad. Een nota om volgens hem 'de gaten in het lokale dierenbeleid te dichten en voor- waarden te stellen voor een gezond dierenleefklimaat'. Hoe diervriendelijk zijn we? Hoe gaat het in de kinderboerderijen? Wie regelt de paddentrek maar ook de bomenkap in het broedseizoen. Hoe staat het met toezicht op die- renwinkels? Maar ook de melkquo- ta(!) en drie unieke vlindersoorten die Schiedam telt? Tijgers in het circus kan de lokale politiek niet verbieden. Maar Haan en zijn drie dochters zien liever, net als vorig jaar, ge- dresseerde koeien in de piste op de Maasboulevard. SCHIEDAM - In de bieb aan het Stadserf vindt vrijdag 20 april van 19.30 tot 21.30 uur weer een Gesprek aan de Schie plaats. Het onderwerp is Hoogstraat en Binnenstad. Dit gesprek, in een reeks die al vijf jaar wordt gehouden, heeft dit jaar een andere formule gekregen. Een aantal Schiedammers gaf gehoor aan de oproep om deel te nemen aan een platform dat vier keer per jaar een actueel thema bedenkt, dat geschikt is voor een maatschap- pelijk debat. Het is geen toeval dat het onder werp Hoogstraat en binnenstad als nummer 1 op de lijst werd gezet. Vier inleiders zullen met visies en informatie het debat met politiek en zaal moeten inspireren: Oresti Sarafopoulos, Paul Meurs, Frans Griffioen en Freek Homan van de WijkOntwikkelingsMaatschappij in Rotterdam met verhalen uit de praktijk. Luub Hafkamp was nog wethouder en Jan des Bouvrie zat nog met meubeltjes in de Korenbeurs. Ze dachten na over een goede plek voor een parkeergarage. Ze zochten in de omgeving van de Noordvest en de Westvest en zelfs werd gestudeerd op een ondergrondse parkeergarage in de Korte Haven. Veel te duur natuurlijk en te riskant voor de grach- tenpanden. Toen zei ik al: de ideale locatie voor een parkeergarage is aan de Breedstraat, waar nu nog de brandweerkazerne staat. Jaren geleden. Je hoefde niet lang na te denken om te raden dat de brandweer er weg wilde. Het lag voor de hand dat de brandweer zich dichterbij de rijkswegen wil vestigen, net als de GGD, de politie en het ziekenhuis. Dat heeft alles te maken met de regionalisering. Een lokale brandweer kan middenin de stad zitten, maar een regionale brandweer moet ook snel in Vlaardingen en Maassluis kunnen zijn. De naam heb ik altijd gek gevonden. Brandweer Waterweg. Hoe moet je nou spuiten als het water weg is? Inderdaad heeft de brandweer nu kenbaar gemaakt een andere locatie te zoeken. Mooi zo. Infeite had de brandweer hier nooit mogen komen. In de Brandersbuurt. Vlakbij de Verbrande Erven. Ik vond dat zo cynisch. Het is toch al betreurenswaardig hoeveel karakteristieke gebouwen in de Brandersbuurt moesten plaatsmaken voor tijdelijke lelijkheid. Het gemeentebestuur krijgt nu de kans een architectonisch betere invulling te geven aan de plaats van de kazerne. Ik adviseer: doe er in elk geval een (ondergrondse) parkeergarage bij. Die garage is namelijk nog steeds nodig, ook al verkoopt Jan des Bouvrie geen meubeltjes meer in de Korenbeurs. Er zijn volop andere redenen. De winkeliers op de Dam hebben baat bij goede en nabije parkeergele- genheid voor hun klanten. Die is er te weinig. Ook is de parkeerdruk in de Brandersbuurt en de Parkweg groot en dat wordt nog erger als de leegstand van de winkels in de Vijgensteeg en van het Wennekerpand is opgelost. Het zou verstandig zijn om ook aan deze kant van Schie dam-Centrum voor een goede overdekte parkeervoorziening te zorgen. Garages hoeven geen betonnen bunkers meer te zijn, die de binnenstad ontsieren. Ga maar eens kijken bij de Stadhuisgarage in Vlaardingen. Zo kan het ook. Op de website van de gemeente Schiedam wordt reclame gemaakt voor de drie bestaande parkeergarages Stadserf, ABC en Nieuwe Passage. In sommige gevallen geven ondernemers hun klanten een gratis uitrij- kaart. Dat is nog een reden waarom de vierde garage aan de noordzijde van Schiedam-Centrum moet komen. Ik vind dat ook de exploitanten van de Noordmolen, cafe Sjiek en Simpel het recht hebben om hun gas- ten gratis uitrijkaartjes te geven. En dan uiteraard niet voor een garage aan de andere kant van de binnenstad. Kor Kegel SCHIEDAM - Een nestje onderaan de Kippebrug trekt de laatste dagen veel bekijks. De jongen zijn onlangs uit het ei gekropen en dus is er een kraam- Foto: Naomi den Hertog visite geen gebrek. Iedereen die de brug oversteekt werpt uit gewoonte een blik op het nest. Nu de jongen geboren zijn, zijn de vreugdekreten niet uit de lucht. €1.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 6