maasstad 4*mL2 maasstad k Open Holland 2007 in de Margriethal Kunstwerk cadeau Stedelijk Gymnasium Hoflaan afgesloten Hoe win je X-posure en wat levert het je op? Op de fiets naar de Biesbosch Geboortegolf op kinderboerderij Filmhuis Beestenboel WW\ Bokx Vastgoed verder met Futuretoernooi Groeten uit Vlaardingen milieubericht week™ 1] westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam Donderdag 19 april 2007 1 K7 17 LA y&M Korps Jacob van Heemskerk kan naar hartelust varen SCHIEDAM - Op een van de mooiste plekjes in Schie dam liggen sinds zaterdag de schepen afgemeerd van het zeekadetkorps Jacob van Heemskerk Schiedam. Vanaf het wandelpad langs zwem- bad Zuid steekt nu een fiere steiger de Wilhelminahaven in. Daar liggen de Spica en de Van Versendaal plus nog wat roeibootjes en de Krukas, een voormalig sleepbootje van Wilton-Fijenoord. i ri Maak kans op vier zitplaatsen voor de finale DCMR ±2 SCHIEDAM - In het Filmhuis draait donderdag 19 april de film Paris, je t'aime met onder andere Marianne Faithful. In elke film over Parijs is de stad de eigenlijke hoofdpersoon. De straten en de kaden, de Eif- feltoren die op elke straathoek verstoppertje met je speelt. Deze film bestaat uit achttien korte delen met eigen karakters en een miniplot. Parijs is niet al- leen toerismehoofdstad nummer een, maar ook de stad waar iedereen heengaat om verliefd te worden, dus is de liefde de rode draad in de korte hoofdstukjes. De nieuwe liefde, de oude, de oplaaiende, de uitdovende. Paris je t'aime is een staalkaart van thema's en locaties, een grand dessert met lekkere hapjes. Vrijdag 20 en zaterdag 21 april is Our Daily Bread te zien. Twee jaar richtte de Oostenrijker Ni- kolaus Geyrhalter zijn camera op de Europese voedselindu- strie. Zonder commentaar laat hij zien wat er gebeurt voor- dat 'ons dagelijks brood' op het bord ligt. De film was goed voor een speciale juryprijs tij- dens het 1DFA in 2005. Na het zien van anderhalf uur kippen, varkens, vissen, tomaten, olijven en komkommers in het verder woordloze Our Daily Bread, is het onvermijdelijk dat er een discussie los barst onder de toe- schouwers. De voorstellingen beginnen op donderdag, vrijdag en zaterdag om 21.00 uur. Losse kaarten kosten zeven euro. Reserveren via de VVV Schiedam, tel. 0900 - 1.192.192. VLAARDINGEN - Dit grappige hondje is een soort boerenfoxje van 18 maanden jong. Hij is bij het asiel gebracht omdat de wat oudere eigenaar hem niet goed aankon waardoor er een rangor- destrijd ontstond. Gismo, zoals dit gecastreerde reutje heet, is een heel vrolijk en speels hondje dat een baasje zoekt die met hem naar de hondenschool wil en er lekker veel met hem op uittrekt. Als Gismo weet wat wel en niet mag en aan welke regels hij zich te houden heeft dan is het een wereldhondje, een opgewekt ke- reltje. Gismo is niet gewend aan kinderen. Meer informatie over Gismo en andere dieren uit het asiel is ver- krijgbaar bij Dierentehuis Nieu we Waterweg, Van Linden van den Heuvelweg 2c. Het dieren tehuis is geopend van maandag tot en met zaterdag van 12.30 tot 16.00, tel. 010 4345335. L n J Zeekadetten ruilen verstopt hoekje om voor fiere steiger door Kor Kegel De Spica was ooit een betonnings- vaartuig van Rijkswaterstaat. De Hr. Ms. Van Versendaal was een mijnenveger van de marine, ge- bouwd in 1961 door De Noord in Alblasserdam. Het is een trots bezit van een betrekkelijk kleine vereniging, die vorig jaar ook nog met een inkrimpend ledental kreeg te maken. „Gelukkig zit er nu weer groei in, maar we maakten ons wel zorgen toen we van een kleine der- tig leden waren teruggegaan naar vijftien," zegt Chris van Vliet, secretaris van het zeekadetkorps. „We hebben meer aandacht be- steed aan publiciteit, ook via de be- wonersverenigingen in Schiedam, en nu kunnen we weer nieuwe leden inschrijven." Jongens en meisjes kunnen zeeka- det worden als ze tien jaar zijn en een zwemdiploma hebben. Volgens Van Vliet haken ze vaak af als ze gaan werken of studeren en dat was in korte tijd een aantal malen het geval. Slechts een enkeling die in Schiedam blijft wonen neemt een kaderfunctie op zich, om jonge zeekadetten op te leiden. „Ik denk dat echter ook de verstopte ligging van onze schepen een oorzaak was voor de verminderde aanwas van ons korps," zegt Chris van Vliet. Inderdaad was het zeekadetkorps voor de meeste Schiedammers on- zichtbaar. Twintig jaar geleden was de Voor- haven een redelijk opvallende thuisbasis, maar vanwege de ha- venactiviteiten moesten de zeeka detten uitwijken. Ze vonden een gratis plek achter de voormalige scheepswerf De Jong, waar tegen- woordig de BAM en HSM Steel Structures zitten. Het plekje in de Wilhelminahaven was vanaf de Burgemeester Verver kwam langs om de troepen te inspecteren en de nieuwe locatie officieel te openen. Westfrankelandsedijk nog ternau- wernood zichtbaar. „Een relaxte plek, zonder vandal Ame. maar ta- melijk verstopt en dat is voor een club niet handig." zegt Chris van Vliet. Toch was het een grote schok dat de huidige gebruikers andere plannen hadden met de kades en de steiger. Volgens Van Vliet waren er wat fusies geweest, waarbij een deel van het terrein was verkocht aan een onroerendgoedhandelaar en de kades in handen kwamen van een investeerder uit Eindhoven, die de kades commercieel wilde ge- bruiken. ,.We zijn op zoek gegaan naar een andere ligplaats, liefst in de buurt natuurlijk, en liefst buiten de sluizen, want dan kun je snel- ler de rivier op. Bij de gemeente Schiedam was het de toenmalige wethouder Henk Jan Habermehl, die het probleem voor ons wilde oplossen. Die eer gunnen we hem graag en het was ook leuk dat hij er bij was, toen we zaterdag de nieuwe steiger in gebruik namen," zegt Van Vliet. In overleg met het Havenbedrijf Rotterdam, het hoogheemraadschap Delfland en het bedrijf Wartsila aan de Ha- venstraat werd een deel van de Wilhelminahaven ingeruimd voor de zeekadetten. „Bij Wartsila komen veel schepen met motorproblemen en ze moe- ten flink kunnen zwenken, daarom heeft het bedrijf een fors deel van de Wilhelminahaven gereserveerd. En in een gedeelte daarvan moch- ten wij liggen. Ideaal, want het is een rustige hoek en daar mogen we van de havendienst roeien en zeilen. In een drukke haven mag je niet varen met boten zonder motor," zegt Van Vliet. „Maar toen kwam het volgende probleem. Palen slaan, loopbrug- gen, alles bij elkaar een investe- ring van een ton. Hoe moesten we dat betalen? Onze voorzitter. Ruud Fontijn, weet gelukkig goed de weg in fondsenland en hij heeft ook bedrijven gevraagd te sponsoren. Wij hebben steun gekregen van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en het De Grootfonds, maar biivoorbeeld ook van Irado en het ONS. Zo kregen we een ondergrondse vuilcontainer. De rest hebben we bij elkaar gesprokkeld. De ponton komt uit Amsterdam, de loopbrug- gen komen uit Tiel. 't is allemaal tweedehands, maar het ziet er weer als nieuw uit." Schitterend weer, zaterdag. veel publiek bij de ingebruikname van de nieuwe steiger, en burgemeester Wilma Verver hees de vlag van het Jacob van Heemskerkkorps, een witte vlag met een blauw kruis en een zeilbootje. Aanwezig was ook luitenant ter zee der eerste klasse R.J. van Kampen, comman dant van het marineschip Hr. Ms. Schiedam, dat dit weekend ter be- Foto: Bart Bos zichtiging aan het Hoofd lag. „Hij had een mooi cadeau. Hij maakte het ons mogelijk een aantal vaar- tochten te ondernemen. Die ouwe schepen zijn voor zeekadetten fan- tastisch, maar het zijn dorstige din- gen en per vaartocht zijn we wel duizend euro aan dieselolie kwijt," zegt Van Vliet. Het zeekadetkorps Jacob van Heemskerk verheugt zich op de toekomst. Het is meteen een van de meest in het oog springende verenigingen van Schiedam gewor- den, op een plek waar veel verkeer langskomt. „We hopen dat jongens en meisjes er nieuwsgierig naar worden," zegt Chris van Vliet. Zijn oudste zoon Bart is al vijf jaar lid en de andere, Sjoerd, wordt bijna tien, de minimumleeftijd voor een zeekadet. Wie meer wil weten, kan terecht op www.zkkschiedam.nl of meteen de secretaris bellen: 426 58 57. SCHIEDAM - Het Open Holland, een wedstrijd van de Dutch Darts Foundation, vindt vrijdag 27, za terdag 28 en zondag 29 april voor de 8e keer plaats in de Margriet hal. Er is een totale prijzenpot van 45.000 euro. Lezers van Maasstad maken kans op vier zitplaatsen voor de fi- naledag (zondag). Wie kans wil maken moet een mailtje sturen naar: waterweg@maasstad.nl on der vermelding van prijsvraag met naam, adres, telefoonnummer en een motivatie. Wie zelf kaarten wil kopen kan voor meer informatie terecht op www.ddfdarts.nl. Vrijdagavond vindt er een kwali- ficatietoernooi plaats, waarbij de acht beste zich plaatsen voor de Open Holland Masters, gespeeld op de zondag. Enkel niet PDPA- leden woonachtig in Nederland, Belgie of Duitsland en die de leef- tijd van 16 jaar hebben, mogen hieraan deelnemen. Spelers die rechtstreeks inschrijven voor de Open Holland Masters op de zon dag, kunnen niet aan het kwalifi- catietoernooi deelnemen. Zaterdag is het Open Single toernooi voor heren, dames en jeugd waaraan ie dereen kan deelnemen (men hoeft geen lid te zijn van een bond of stichting). Dit toernooi telt voor de DDF ranking voor 2007. Zondag is het Open Holland Mas ters. Dit is een toernooi tellen- de voor de PDC Order of Merit in 2007, waarbij een totaal van 30.000 euro te verdelen is onder de deelnemers. Dit toernooi is toegankelijk voor PDPA-leden. Niet-leden woon achtig in Nederland, Belgie en Duitsland en die de leeftijd van 16 bereikt hebben, kunnen eveneens hieraan deelnemen. Dit toernooi telt eveneens voor de DDF Rang- lijst van Verdienste. SCHIEDAM - Ter ere van het 125-jarige bestaan van het Schie- damse Stedelijk Gymnasium krijgt de school een kunstwerk van de Gemeente Schiedam. Het Stede lijk Gymnasium, dat al sinds 1346 bestaat, vierde in 2004al het 125- jarig bestaan als gymnasium. Ter gelegenheid van dit lustrum schenkt de gemeente de school nu alsnog een kunstwerk van de hand van Fre Ilgen (www. freilgen.com). Het kunstwerk bestaat uit vier mobiles, die los zonder elkaar aan te raken los van elkaar kunnen bewegen en toch een geheel vormen. Het kunst werk komt te hangen in de aula van het vernieuwde gebouw, dat in mei 2008 zal worden betrokken. De aula heeft een vide naar de eerste verdie- ping, waardoor het kunstwerk vdh alle kanten bekeken kan worden. Afgelopen week heeft de kunste- naar het model van het kunstwerk aangeboden aan de gemeente. Het is de komende weken te bezichtigen in het Museumcafe van het Stede lijk Museum Schiedam. VLAARDINGEN - Door werk- zaamheden op de Hoflaan is het gedeelte tussen 't Hof en de West- landseweg voor de nieuwbouw, vanaf 18 april volledig afgesloten voor verkeer. Dit in verband met het renovatie van de riolering. Volgens planning zullen de werkzaammhe- den tot 13 juli duren. Het verkeer wordt gedurende de werkzaamhe- den met gele bewegwijzeringborden omgeleid. Het dierenasiel is bereikbaar vanaf de Schiedamseweg. Lijndienst 57 van de RET zal ook worden om geleid. VLAARDINGEN - Met X- posure biedt het Theater van Vlaardingen talent uit de re- gio de kans op een doorbraak. Maar wat heeft de zoektocht naar talent de artiesten eigen- lijk nog meer te bieden? En hoe maak je de meeste kans om te winnen? Beatboxer Ronaldo en 'The Incredible Dancers' De- nice en Jessica wonnen vorig jaar. Hun verhaal over X-po- sure. Als een beatbox met een stem van elastiek. Zo omschreef de jury vo rig jaar beatboxer Ronaldo (17), die er met de eerste prijs van door ging. Maar waarom won hij nu eigenlijk? Waren het de zesdubbele echo's Beatboxer Ronaldo of kwam het door de razendsnelle clickrolls waar Ronaldo ook nog eens doorheen praat? Denice (19) en Jessica (18) wisten tijdens de editie van 2006 het pu bliek als 'The Incredible Dancers' met een zelfgemaakte show van dans en theater te overrompelen. Het leverden hen de publieksprijs op. „Het publiek permanent ge- boeid houden, dat is de kunst", stel- len zij. Maar hoe doe je dat? Succes zit hem voor een deel in vernieuwing, denkt Ronald (Ro naldo). Hij bracht beatbox (muziek en geluid puur voortgebracht met de mond) op een nieuw niveau, zo oordeelde de jury. En zo belandde die beker vorig jaar op de kast in zijn kamer. Er plezier in hebben is ook belangrijk, stelt hij. „Het is jouw moment dus maak er wat moois van." „En je moet echt origineel zijn", be- nadrukken Denice en Jessica (18). „Dus niemand na doen, maar echt met je eigen show opvallen. En als die show dan ook nog voldoende vaart en afwisseling heeft dan heb The Incredible Dancers je het publiek in je zak en stemmen ze misschien wel op jou. Het meeste leer je tijdens X-posure van de jury en je tegenstanders, vin- den 'The Incredible Dancers'. „Van de jury omdat ze met goede feed back komen en van je tegenstanders omdat je steeds iets nieuws moet verzinnen om op te vallen. Je kunt niet in de finale met dezelfde show aankomen als in de voorronde. Je moet blijven verbeteren." En als je dan wint, dan ben je in een klap beroemd in Vlaardingen en omstreken. „Je wordt herkend op straat", vertelt Ronaldo. En bur gemeester Bruinsma bezoekt re- gelmatig zijn optredens. Of: ,,'Hee! Jullie zijn die meiden die X-posure hebben gewonnen'", vertellen De nice en Jessica. „Het is goed dat het er is", zeggen de dancers verder over X-posure. Voor hen betekende de talenten- jacht toch het eerste opstapje naar betaalde optredens. „We dansten al wel maar niet als duo met een eigen show. Na X-posure dansten we heel Vlaardingen door." Ook Ronaldo hield verschillende betaalde optredens aan X-posure over. „Het Loggerfestival, het Uit- festival in Vlaardingen, en in de Salon", zo somt hij op. Samen met 'The Incredible Dancers' en alle andere winnaars van voorgaande edities van X-posure doet Ronaldo ook mee aan de show waarmee straks het nieuwe Theater van Vlaardingen wordt geopend. Op 21 en 28 april strijden bands, toneelspelers, beatboxers, dansers en ander talent om de plaatsen in de finale van 26 mei. De voor- rondes starten beide om 20.00 en worden gehouden in de Oude Lijnbaanhal op de Baanstraat 4 in het centrum van Vlaardingen. De finale vindt in het nieuwe Theater van Vlaardingen plaats. VLAARDINGEN - Het succesvol- le Future tennistoernooi in Vlaar dingen bij t.v. Holy krijgt in ieder geval de komende drie jaar een vervolg. De hoofdsponsor van de eerste edi tie van het toernooi in 2006 Bokx Vastgoed in Rotterdam, gaat zich ook voor de komende jaren aan het toernooi verbinden. Was de naam vorig jaar Holy-International, de nieuwe naam gaat worden: Bokx Vastgoed International De officiele ondertekening van het contract zal op feestelijke wijze plaatsvinden op: vrijdag 20 april aanstaande om 16.00 uur ten kan- tore van de fa Bokx, Sevillaweg 54, in Rotterdam. Zowel de stichting toptennis Rijn- mond als organisator van het toer nooi als de hoofdsponsor hebben de ambitie uitgesproken om uiterlijk in 2009 over te gaan van het Fu ture naar het Challenger niveau. Hierdoor is het mogelijk de subtop van het internationale tennis, spe lers vanaf plaats honderd van de wereldranglijst, naar Vlaardingen te kriigen. lot REGIO - Toerfietsclub Rijnmond rijdt op zondag 22 april de Bies- boschtocht. Het 115 kilometer lange parkoers voert de deelnemers, langs onder meer de Rhoonse Grienden en Dordrecht. Aan de rand van de Biesbosch wordt een korte pauze gehouden. Vervolgens wordt retour gegaan via Ridderkerk en de Brienenoordbrug. De tocht wordt groepsgewijs gere- den met een gemiddelde snelheid van zo'n 25 kilometer per uur. De start is om 09.00 uur bij de kan- tine van Hargasport aan de Sport- laan 7 in het Schiedamse sportpark Harga. Inschrijven kan vanaf 8.30 uur en het inschrijfgeld bedraagt 3,00 euro. Meer informatie: Frans van der Ploeg, (010) 475 15 15 of per e-mail: info@tcrijnmond.nl. Een trotse mama zeug met maarliefst vijftien nieuwe koters. Foto: Roger van der Kraan VLAARDINGEN - Een ware ge boortegolf op Kinderboerderij Ho- lywood in Vlaardingen Holy. Een zeug met vijftien biggen. En dat is nog lang niet alles. Melkgeiten kre gen elf lammeren. Er zijn dertien jonge dwerggeiten en onlangs heeft de koe ook nog eens gekalfd. Ook zijn er jonge konijnen op de boer- derij te zien en er lopen maarliefst tachtig kuikens rond. Een jeugdige drukte van jewelste dus op Kinder boerderij Holywood. En het blijft er beschuit met muisjes eten. Mede- werkster/dierenverzorgster Lianka is ook nog eens zwanger. VLAARDINGEN - Visserijmu- seum/Vlaardings Museum en het Stadsarchief bundelen krachten in het erfgoedproject 'Groeten uit Vlaardingen', bestemd voor 850 leerlingen uit groep zeven en onder- deel van het Kunst- en Cultuurplan van de gemeente. Samen met het dertienjarige Vlaardingse vissers- jongetje Dirk varen zij aan de hand van een werkboekje met de VL 92 Balder mee. Ze proeven zo van het vissersbe- staan van weleer. De Balder zelf kiest in de nazom^r het ruime sop met de tien prijswin- naars (en begeleiders) van de afi- sichtenwedstrijd die aan dit projept verbonden is. Het project loopt tot 16 juli. De DCMR werkt al 35 jaar aan een leefbare en veilige Rijnmond - :sns0t De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de laatste twee weken een bovengemid- deld aantal meldingen ontvangen. Van 2 tot 9 april 720 en van 9 tot 16 april 567. Het gemiddeld aantal meldingen tot nu toe in 2007 is 387. Meer weten over het werk van de DCMR en ontvangen meldingen? Kijk op www.dcmr.nl. HERSTARTEN ESSO-FABRIEKEN OORZAAK LAWAAI- EN STANKKLACHTEN De Esso Raffinaderij in Rotterdam Botlek is half februari uit bedrijf gegaan voor groot onderhoud. De herstartvande installaties veroorzaakt stank- en lawaaioverlast. Vrijdag 6 april ontvangt de meldkamer van de DCMR 32 meldingen uit Spijkenisse en Oud-Beijerland over een olie- en zwavelachtige lucht. Op 11 en 12 april komen opnieuw meldingen uit Spijkenisse, maar ook van bewoners van Geervliet en Heenvliet over de bulderende fakkel van Esso. De herstart van de installaties brengt extra affakkelen met zich mee, omdat het productieproces ingeregeld moet worden. Daarbij worden overtollige gassen via de fakkel afgevoerd. Het duurt nog enkele weken voordat alle installaties in gebruik zijn. L0C0M0TIEVENLUCHT IN SPIJKENISSE EN H00GVLIET Op 6 en 7 april komen bij de meldkamer 13 meldingen binnen over locomotieven- en brandlucht. Uit onderzoek van de uitrukdienst van de meldkamer blijkt dat Aluminium en Chemie Rotterdam Botlek de stankoverlast veroorzaakt. Volgens het bedrijf zijn er op het moment van de stankoverlast geen bijzonderheden in het productieproces. WEER VAN INVLOED OP VERSPREIDING VAN STANK, STOF EN LAWAAI De DCMR Milieudienst Rijnmond behandelt meldingen van bewoners in het Rijn- mondgebied over stank, stof en lawaai en onderneemt waar mogelijk actie om de overlast te stoppen. Afgelopen week zijn er tientallen meldingen over een olie- lucht binnengekomen uit Spijkenisse en Hoogvliet. De uitrukdienst heeft uitgebreid onderzoek gedaan, maar kon geen eenduidige bran van de stankoverlast vinden. In het algemeen geldt dat bij mooi weer (ramen en deuren open) bewoners meer stank- en geluidsoverlast ondervinden. Door de grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur vermengen luchtlagen zich niet en blijven rookgassen van verkeer en industrie hangen. Ook het geluid wordt hierdoor weerkaatst. m milieudienst Rijnmond MELDKAMER: 010 47 33 333 (DAG EN NACHT) www.dcmr.nl/milieuklacht

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 9