schiedam Meerderheid tegen haaks parkeren in Groenelaan ZONDAG 29 APRIL GEOPEND SCHIEDAM P Straluma Cynisch protest tegen onooglijke container iSBSlAPJJl Tweemaal zilver voor Schiedamse judoka's Boot, Bed Breakfast dcZuderSter www.ijssalon-lavenezia.nl Schiedammer mishandelt zijn vriendin maa sstai ZOS-Radio in Kethel Koninginnedag in Zuid Groep Hoppe fietst 20.453 bij elkaar Kindertuinen gaan weer van start Herdenking op 6 mei DWS eerste in rangorde De grootste collectie uteuil Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Er moet ruimte blijven voor sociale contacten maasst :ac9 1 Gratis afhalen GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT SCHIEDAM - De winkeliers van de Groenelaan en de bewo- nersvereniging Schiedam-Zuid hebben een voorstel voor haaks parkeren afgewezen. Daar is meteen gehoor aan gegeven door de ontwerper van het bureau Oranjewoud, die morgen een tekening zal laten zien met parkeerplaatsen in dezelfde richting als de stoeprand. En daarmee zal waarschijnlijk de laatste hobbel zijn genomen om tot herinrichting van de Groenelaan over te gaan. Zondag 29 april a.s. om 14.30 uur SPARTA - R.K.C. WAALWIJK Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. Mededeling aan onze adverteerders In verband met koninginnedag zijn onze kantoren op maandag 30 april de gehele dag gesloten. Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 25 april 2007 14e Jaargang nr 17 Trap GRATIS gestoffeerd!!! Kijk woensdagavond SBS 6 'Hart in aktie' Twintig jaar kwaliteit service Broersvest99 3111 EDSchiedan Telefoon 010-4269609 Telefax 010-4263012 www.habotapijt.nl <>E-mail: info@habotapijt.ni nu superscherp Lederen Keuze uit meer dan 50 modeller ~l weekbladen w e k b I i Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikgebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Stichting Hoefnaqel St. Luduinastraat 96A VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN door Kor Kegel Nog tijdens de bouwvakvakantie of meteen daarna kan eraan worden begonnen. De Groenelaan wordt in een nieuw jasje gestoken. Mogelijk worden de werkzaamheden in no- vember opgeschort tot na de gezel- lige decembermaand, omdat een opgebroken winkelstraat nadelig is als mensen hun Sinterklaas- en kerstaankopen willen doen. Het voorstel voor haaks parkeren betrof uitsluitend de kop van de Groenelaan, vanaf de Willemskade tot de Hagastraat. De ontwerper wilde hiermee inspelen op de par- keerdruk. Het is vooral in de omge- ving van Albert Heijn vaak moeilijk om een parkeerplaats te vinden, met alle oponthoud vandien voor doorgaand verkeer. Automobilisten staan er doodleuk te wachten tot er een parkeerplaats vrijkomt. Toch komen de bezwaren tegen Amerikaans parkeren, zoals haaks parkeren ook wordt genoemd, juist van AH en de winkeliers. De bewo- nersvereniging was er altijd al tegen. De winkeliers hadden jaren geleden nog wel oren naar haaks of schuin parkeren, omdat het meer parkeer plaatsen oplevert, maar juist zij zijn nu tot het inzicht gekomen dat het de Groenelaan ontsiert en nog rom- meliger maakt. „Bovendien vrees ik dat er minder trottoir overblijft voor de sociale contacten. Daar moet de SCHIEDAM - Een 43-jarige Schie dammer is zaterdagochtend na een mishandeling aangehouden in de Boterstraat. De man wordt ervan verdacht zijn 34-jarige vriendin uit Spijkenisse te hebben mishandeld in een woning aan de Botersloot. De vrouw liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De recherche stelt een nader onderzoek in. foto beeld geluid www.fbka .nf/actie Pioneer PDP-4207XA 42" - 106 cm - 16:9 Contrastratio 3000:1 Volledig HD-Ready 2x HDMI ingang INCLUSIEF VOET Graag verzoeken wij onze adverteerders om het materiaal voor de kranten van 2 en 3 mei al op vrijdag 27 april ulterlijkom 12.00 uur aan televeren. Wij wensen onze lezers en adverteerders een fijne dag. Directie Maasstad weekbladen weekbladen Groenelaan het van hebben. Ik zie op zo'n smalle stoep geen vrouwen met kinderwagens een praatje ma- ken," zegt Ed de Block, directeur van de AH-vestiging. Het doel: meer parkeerplaatsen, kan zich dan tegen zichzelf keren, vrezen de winkeliers. „Er is nu al vaak een opstopping. Nog meer par- keerbewegingen, met in- en uitste- ken, geeft nog meer oponthoud. Dat moet je niet willen op een plek waar iedereen de Groenelaan inrijdt. Als het straatbeeld te rommelig is en het verkeer vastzit, rijden de klanten door naar een ander winkelgebied," zegt ondernemer Gerard van der Vlies. „Dat moeten we uiteraard met man en macht voorkomen." SCHIEDAM - Het Schiedamse Jenevermuseum heeft haar eigen jenever op de markt gebracht. Sinds maandag is 'Old Schiedam', Original Single Malt Genever, verkrijgbaar bij de zelfstandige slijter. Het museum verwacht het drankje eind dit jaar bij honderd slijters op de schappen te hebben. Het is een voile moutwijnjenever die in De Gekroonde Brandersketel, de eigen branderij van het museum, ambachtelijk wordt gestookt op basis van rogge, gemoute gerst en water. Na drie distilleergangen moet de jenever drie jaar op eikenhouten vat rijpen. Deze Hollandse Methode wordt alleen nog in De Gekroonde Brandersketel toegepast. 'Old Schiedam' staat dan ook in een lange traditie van Schiedam als jeneverstad. Foto: Roger van der Kraan door Kor Kegel SCHIEDAM - Je kon er op wach ten. Eind vorige week zette de Schiedams/Vlaardingse reinigings- dienst Irado een bovengrondse con tainer neer, vlak voor de ingang van het voormalige schoolgebouw aan de Francois HaverSchmidtlaan. En dit weekend klommen ze al in de pen, de bewoners van de school, die nu als ze buiten komen niet meer op het zonnige grasveldje uitzien, maar op een onooglijk geval. Andre Hertog, verantwoordelijk voor de ophaal van huisvuil en het legen van de containers in Schie dam, zal zelden zo'n cynisch briefje hebben gekregen. „Bij deze wil ik u gaarne bedanken voor die prachtige bovengrondse container," schrijft een oudere bewoonster van de school. „Het is een sieraad voor onze straat. Foto: Rob Siegerist waar die dan ook zowat midden op staat. Het is ook zo fijn dat hij in de tussentijd niet is gereinigd, zodat het aroma van jaren er in is blijven hangen." „Ik zou alleen graag willen weten wat de bedoeling van dit ding is," vervolgt de bewoonster. De andere bewoners van de Francois Haver Schmidtlaan hebben groene en grijze containers en daar zou naast de school ook voldoende ruimte voor zijn. In een iets wijdere omge- ving in Schiedam-West zijn overal ondergrondse containers geplaatst. Dat zouden de huurders van Woon- plus, die de school in eigendom heeft, ook wel willen. De bewoners verwachten dat men- sen van elders hun grofvuil er wel zullen dumpen, „zodat wij alsnog een kilometer moeten lopen om ons vuil netjes kwijt te raken," zeggen de bewoners. SCHIEDAM - Judoka's van Sport- instituut Schiedam hebben twee zil- veren medailles in de wacht gesleept op de Nederlandse kampioenschap- pen judo onder 15 jaar. Mitchel Mellema (onder 60 kilogram) be- reikte vrij eenvoudig de finale maar verloor in deze eindstrijd van Ne- derbelg Joery Biekmann. Amber van der Hoff verraste vriend en vijand in de klasse tot 63 kilogram met een finaleplaats. In deze open wedstrijd verloor de Schiedamse van Babette van Aggelen. Denise Heijmans van Sportinstituut Schiedam strandde in de halve fi nale en werd vijfde. Joey de Goede kwam niet verder dan de kwartfina- le. Bob van Harmelen, Nicole Gar- cia-Rios en Undine Prins werden reeds in een vroegtijdig stadium uitgeschakeld. SCHIEDAM - (n De Dorzen be- gint Koninginnedag een traditie te worden. Ieder jaar is er veel te beleven voor jong en oud met een vrijmarkt en veel activiteiten voor de kinderen. Dit jaar wordt er nog een schepje bovenop ge- daan met een muziekfestival 'Groenelaan Live!'. Van 11.00 tot ongeveer 18.30 uur is er muziek te horen op het podium op het Wilhelminaplein. Om 12.00 uur barst het feest echt los met optredens van een groot aantal artiesten. Als eer- ste start Shirley, die geboren en getogen is in Schiedam. Ze zat bij de laatste 32 van X-Factor en zong bij diverse bandjes in de omgeving. Om 12.45 uur wordt de Holland se Hits-liefhebber getrakteerd op Ruud en Ricky. Zeeuwse Ricky zingt de beste en leukste hits van Andre Hazes en an dere Nederlandstalige artiesten. Ruud (een goede bekende van Ricky) zit nog niet zo lang in het vak, maar heeft zijn sporen ruimschoots verdiend. Om 14.15 uur is het tijd voor weer een compleet ander genre. 5 Old men zijn namelijk 5 oude mannen die oude muziek spelen. De op den na laatste act is JIP, zij starten om 15.15 uur. Deze winnaar van de publieksprijs op Monsterpop 2005 heeft haar oorsprong in de rauwe pop van Nirvana en The Vines. Het mu ziekfestival wordt om 16.15 uur afgesloten door een extra lang optreden van Join-the-Grid. Groenelaan Live! is voor ieder een gratis te bezoeken en is te vinden aan het einde van de Groenelaan op het Wilhelmin aplein. Meer informatie is te vinden op www.groenelaan.nl SCHIEDAM - Aan de Willemskade is sinds kort een nieuwe toeristisch nieuwtje te vinden. Na meer dan twee jaar hard werken ligt aan de kade op nummer 26 'Ark Elselina' die qua grote ook wel iets weg heeft van de Ark van Noah. Maar dit is niet zomaar een van de vele woonarken die te vinden is aan de Willemskade, deze ark huisvest de eerste Bed Breakfast van Schiedam. De gemeente Schiedam wil meer aandacht aan het toerisme besteden en de eigenaars van deze Bed Breakfast zijn daar meteen op inge- sprongen met hun ark. In de ark bevinden zich twee luxe themakamers die van alle gemak- ken zijn voorzien, zoals een eigen badkamer met alles erop en eraan, een eigen tv en internetaansluiting. Ontbijten gebeurt in de gezellige rijk aangeklede eetkamer, die bo- vendien ook te gebruiken is als vergaderruimte. De ene slaapkamer heeft een Hol lands thema, met een heuse bedstee en in de andere kamer waant men zich in Schotland met een roman- aandag 31 ATIS koffi Aatborg 15, Barendrecht Hoofdweg tS, Capelle a d Hssel Info: www.2uiderster.nl Foto: Bart Bos tisch hemelbed. De bedoeling is in de ark ook een galerie voor beginnende kun- stenaars te starten, maar dat vergt nog even wat klussen voor de be woners. SCHIEDAM - De actie van Groepe Hoppe om geld in te zamelen voor de Doe Een Wens Stichting heeft 20.453 euro opgebracht. De Groep heeft afgelopen zaterdag deelgeno- men aan de Amstel Gold Race. De Groep Hoppe is voortgekomen uit het overleg tussen bewoners, vrijwilligers, beroepskrachten en lokale politici, die samen werken aan verbetering van het sociale kli- maat in Groenoord. SCHIEDAM - Op koningin nedag is ZOS-Radio aanwezig in Kethel. Bij de stand aan de Kerklaan kunnen 'Varkentjes worden gewassen' ter ondersteu- ning van het werk van de Zie- kenomroep. Ook zijn verschil- lende tekeningen te zien van het nieuwe Vlietland Ziekenhuis. De aubade vanuit Kethel wordt rechtstreeks uitgezonden op de vaste frequentie 99.0 op het Schiedamse kabelnet en begint om 09.00 uur. SCHIEDAM - Het Kindertuin- seizoen is de afgelopen week weer van start gegaan. Ongeveer 350 kinderen tussen de 8 en 10 jaar hebben een 'eigen' tuintje van 8 vierkante meter toegewezen gekregen op de tuincomplexen 'Park Kethel' aan de Harreweg of 'Vijfslui- zen' aan de Vlaardingerdijk. De kinderen gaan onder begeleiding hun eigen groenten en bloemen zaaien, planten en oogsten. Het project Kindertuinen zou niet zo'n succes zijn zonder de inzet van vele enthousiaste vrij willigers. Extra aanvulling op dit corps is altijd welkom. Voor meer info: Dick van Leeuwen, tel. 631 52 90. SCHIEDAM - De Veteranenor- ganisaties, C.O.M. Contact Oud Mariniers, het V.O.M.I., voor- malig oud-militairen Ned. Indie en de vereniging V.O.K.S. oud- Koreastrijders, houden zondag 6 mei hun jaarlijkse herdenkings- bijeenkomst van de Schiedamse gevallenen in voormalig Ned. Indie en Korea. Burgemeester Verver zal na- mens de Schiedamse bevolking een krans leggen. Ontvangst vanaf 10.00 uur op crematorium Beukenhof. SCHIEDAM - De handbal- lers van DWS eindigden onder leiding van trainer Herman Schaap onlangs als tweede in de competitie van regioklasse C. Vorige week mocht de Schie damse handbalploeg daarom een rangordewedstrijd spelen tegen Unive Achilles uit Apeldoorn. Schaap ontbrak op de bank om dat hij inmiddels bij DWS is vertrokken en aan de slag gaat bij Westlandia. De wedstrijd werd gewonnen door DWS, 22-25. Dit knappe resultaat betekent dat DWS de eerste gegadigde is voor promo- tie, mocht in de hoofdklasse een plaatsje vrij komen. elbaar van 698.- Stratum* m relaxfau"-"'1 inrlusief voetenbank nu voor slechts 7500 m2 klassieke en moderne meubelen en verlichting OPENINCSTUDEN MAANDAG van 11.00 tot 1730 uur DINSDAG T/M DONDERDAG van 9.00 tot 17.30 uur VRUDAG van 9.00 tot 21.00 uur ZATERDAG van 9.00 tot 17.00 uur IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND GEOPEND van 11.00 tot 17.00 uur www.straluma.nl Zeemanstraat 17 2991 XR Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-292 10 26 Meubelen Tel. 010-292 10 22 Verlichting Ring Rotterdam-Zuid A15 afslag 20 Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1