schiedam SCHIEDAM Woningbeurs Hoogvliet |ti|| ZONDAG 3JUNI GEOPEND koop-en huurwoningen 'Ernst met opknappen van stadscentrum' DIGITALE FOTO -SERVICE Tweede-Kamerlid Hamer richt zich vooral op Oost Redders zwembad Groenoord beloond Jammen in plaats van hangen www.ijssalon-lavenezia.nl Schiedamse strand 'de hele zomer open' wsms www.tegel-palace.nl GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT compleet aanbod ItGtL-PALACt NU Westdijk beste darter Europese Burendag Concert Oeral Kozakken Brand in woning Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Tien miljoen voor binnenstad Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 30 mei 2007 14e Jaargang nr 22 maak kans op een metamorfose gratis interieuradvies zaterdag 2 en zondag 3 juni van 11.00 -16.00 uur ESS Tegcls Plavuifen GOLF 4 /CENTRUM x ROTTERD^ 2j) Schiedam maass ta<9 Gratis afhalen in prijs verlaagd! SCHIEDAM - Tien miljoen wil het Schiedamse college apart zetten om de verloedering van de binnenstad tegen te gaan. Extra investeringen om de lelijke puien en verpauperde plekken aan te pakken. Maar ook geld voor aankoop van panden en restauratie op de Hoogstraat en Broersveld. „Schiedam wil met de oprich- ting van dit Reserve Vastgoedfonds een signaal afgegeven dat het ernst is met het opknappen van het noodlijdende centrum", aldus wethouder Menno Siljee (PvdA). SCHIEDAM - We zullen de naam Mariette Hamer de ko- mende jaren vaker in Schiedam horen. Zij is Tweede-Kamerlid voor de PvdA en afkomstig uit Maassluis, maar ze heeft Schiedam geadopteerd, zoals andere parlementariers speci- ale aandacht schenken aan an dere grote steden. In zekere zin is Mariette Hamer de opvolg- ster van Bas Jan van Bochove uit Lelystad. Dit CDA-kamer- lid had in de vorige zittingspe- riode van het parlement de stad Schiedam geadopteerd. De ka- merleden doen dat op verzoek van het Landelijk Samenwer- kingsverband Aandachtswijken (LSA). weekbladen BERGWEG EN CEINTUURBAAN Informatiecentrum Hoogvliet Sprong 10 - Hoogvliet - 010 - 23102 22 - www.woningbeors-hoogvliet.nl Prof. Kam. Onneslaan 82 3112 VJ Schiedam Telefoon 010-415 35 53 www.tweewielerpaleis.nl U kunt bii ons terecht voor: Alle soorten wand- en vioertegels Plavuizen - Manner - Natuursteen Vloerverwarmingen Tel. 010-426 69 25 Fax 010-2732032 Jan Evertsenweg 24 3115 JA Schiedam (Industrieterrein de Vijfsluizen) Gratis parkeren OPENINGSTIJDEN: Di.t/mvr. 9.30-17.30 uur. 's Avonds op afspraak. Za. 9.30 -17.00 uur. Doe mee aan het CCR Open! w a e b I d e n H Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boertiavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Stichtinq Hoefnaqel St. Luduinasttaat 96A cOJ? Digitaal formaat vanaf 11,4 *15,2 cm 50 stuks SCHIEDAM - Ron Westdijk was de beste darter in de SDC- wedstrijd van cafe Thalia. In de finale was Westdijk met 5-4 te sterk voor tegenstander Mi chel van Pelt. Sander Kruiskamp werd na een gewonnen wedstrijd tegen Rob Eekman derde in het toernooi, 4-1. In de herkansings- ronde stonden in de eindstrijd twee vrouwen tegenover elkaar. Samantha Bokkum bleek in deze wedstrijd scherper dan Natacha Hillo, 4-3. Debbie Lingen viel ook in de prijzen. Lingen gooide in Thalia de hoogste finish van de avond: 146. Daarnaast was Lingen goed voor twee 180-ers. Natacha Hillo en Sander Kruis kamp gooiden ook eenmaal een 180 score. SCHIEDAM - Sinds enige jaren vindt door heel Europa en zelfs daarbuiten de 'Europese buren dag' plaats. Dit jaar werd de burendag op 29 mei gehouden. De burendag is oorspronkelijk ontstaan in 1999 in Parijs en elk jaar doen meer steden mee. De doelstelling van deze dag is het tegengaan van afzondering en individualisme door de sociale band te versterken. Omdat in de praktijk blijkt dat er een ef- fectieve stimulans uitgaat van de burendag vraagt het CDA zich af waarom Schiedam niet meedoet en vraagt ze het college of Schiedam dan in ieder geval in 2008 mee wil doen aan dit sociale initiatief. SCHIEDAM - In de Heilig Hartkerk in Schiedam-Zuid treedt zondag 3 juni het Oeral Kozakkenkoor op onder leiding van Gregor Bak. De eucharistie- viering die deze morgen wordt gehouden is geent op de Rus- sisch orthodoxe traditie. Er zijn 300 miljoen christenen op de wereld die zich orthodox noemen. Ze leven onder meer in Griekenland, Syrie, Rusland, Roemenie, Servie. Hun kerk- diensten zijn anders dan die in West Europa. De zintuigen wor- den veel meer aangesproken; er is veel te zien (iconen), te horen (prachtige koorzang) en te rui- ken (wierook). De beleving is belangrijk, en niet zozeer de overdracht van geloofskennis. Het initiatief voor deze viering gaat uit van de St. Jan de Doper- Visitatieparochie in Nieuwland, (de kerk aan de Nolenslaan zal deze zondag gesloten zijn) en de Heilig Hartparochie van Schie dam-Zuid. De dienst begint om 10.30 uur, pater Leo de Jong en pastor Lidwien Meijer zijn de voor- gangers. meer our Ul wir .uaui tiliiit ui i it at tiuwi door Frank Willemse door Frank Willemse SCHIEDAM - De Lichtblauwe Brigade werd in de haast opge- trommeld. Sinds de verhuizjng van de weekmarkt van Broersveld naar Stadserf staat het verkeer op de Broersvest muurvast. Vijf 'ge- meente-agenten' moeten als klaar- overs voetgangers en snelverkeer scheiden. Marktbezoekers kunnen nu weer veilig oversteken. Met de verhuizing loopt de weekmarkt in een rechte lijn van Singelkerk tot Grote of St. Jankerk. Wethouder centrum Menno Siljee zegt 'zeer positief geluiden te ho ren' over de nieuwe plek waar kra- men staan met kleding, groente en fruit. De verhuisplannen uit 2002 werden telkens uitgesteld. Dan weer doordat de bestuurders geen viskramen voor de deur wilden of door tegensputterende onderne- mers. Formeel moet de markt weg op het Broersveld omdat de brand- weer door de nauwe markt niet bij een brand kan komen. Vorige week vrijdag was het mooi weer en het vakantiegeld net bin- nen. Veel bezoekers en een gezelli- ge sfeer op de markt. 'Eindelijk wat klanten' klagen de marktkraam- houders. Volgens hen gaat het slecht met de markt. En dus ook in Schie dam. Een markkoopman met kle ding is verhuist van een plek voor de Bas van der Heijden naar het Stadserf. Hij klaagt over de .nieuwe plek: „Je waait hier weg. Het is een groot tochtgat'. Ook winkeliers in de Broersveld hebben verschillende meningen. Volgens de een is de loop van Pas sage over Broersveld naar de Lange Kerkstraat er totaal uit. Andere „De gemeente kan geen winkels openen. Dat is onze taak niet. Wei om goede voorwaarden te schep- pen voor klanten en ondernemers." Bijvoorbeeld met subsidiegeld dat ondernemers moet overhalen om zelf te investeren in zaken. Met die subsidies hoopt de gemeen te Schiedam het centrum er weer bovenop te helpen. Waarbij wel eerst de politiek -de baas van de gemeente- toestemming moet geven voor zijn plannen. Tien miljoen in vijf jaar voor het centrum. Het ronde bedrag wordt verdeeld over vijf projecten. Twee miljoen gaat naar de restauratie van ge- meentelijke panden als Wenneker en Monopole. Een miljoen wordt gestopt in subsidie voor 'Wonen bo- ven winkels' en een zelfde bedrag aan een facelift voor winkelpuien en gevels. Het grootste bedrag van 3,5 miljoen wordt gestopt in een parkeerfonds dat 'de onrendabele top' voor grote investeerders wegneemt zodat die gaan investeren in parkeren in de binnenstad. Zo staat er nog steeds een garage in het westen van het centrum ge- pland. De rest van het bedrag van drie 3 miljoen gaat naar een Vastgoed fonds waaruit de gemeente strategi- sche panden kan aankopen. Strategische panden kopen moet voorkomen dat slimme zakenlieden panden laten verrotten en toch met speculatie winst opstrijken. Siljee denkt aan de aankoop van een den tal panden. Welke precies? Dat blijft geheim om de concurrentie niet wakker te maken. Een kleiner bedrag van 1 miljoen, is om de rotte plekken in de bin nenstad weg te nemen. „Denk aan het Groeneweegje of het Gat van Bolmers. Een rot gezicht waar vooral klan ten en toeristen zich aan ergeren," aldus Siljee. Het grote bedrag voor het parkeer fonds wordt pas over jaren uitgege- ven, verwacht dit college. „Schie- dam loopt achter wat parkeren en garages betreft en met dit geld moe ten investeerders gelokt worden." Dit parkeerfonds lijkt op de plannen van ex-wethouder de Swart (WD) om samen met private investeerders (PPS) een garage in Centrum West te bouwen. En waar moet het geld vandaan komen? Dat komt uit verkoop van grond die met vrijgeven van de erfpacht door Schiedam is ontvangen. „Dit overschot gebruiken wij om de grootste struikelblokken op te lossen in het centrum" aldus de wethouder. Op 21 juni beslist de gemeenteraad definitief over de plannen van dit college. SCHIEDAM - Koeien, melk en de boer. Daar draaide het afgelopen zaterdag allemaal om tijdens de door Campina georganiseerde Open Boerderijdagen. Aan de Woudweg 24 in Schiedam is ook een Campina boerderij te vinden en daar was van het van's ochtends vroeg tot's middags laat een drukte van belang. Van alles kon er aan de boer zelf gevraagd worden over de koeien en het melkproces, maar nog leuker was het natuurlijk om zelf op een nepkoe te leren melken. Foto: Roger van der Kraan door Kor Kegel Na de zomer brengt Mariette Ha mer een werkbezoek aan Schiedam, maar de samenwerkende bewoners- organisaties in Schiedam (SOBO) hebben haar gevraagd zich geheel te concentreren op Schiedam-Oost. Vorige week zei SOBO-voorzitter John van Gestel tegen een kabinets- delegatie dat Oost ten onrechte niet is opgenomen in de lijst van veer- tig probleemwijken in Nederland. Nieuwland en Spangen staan wel op die lijst. Maar het gaat met die twee wijken al stukken beter dan een paar jaar geleden en Oost heeft juist de klappen opgevangen, omdat huisjesmelkers en asocialen naar deze wijk uitweken. Het SOBO wil met Mariette Ha mer een plan ontwikkelen voor een integrale wijkaanpak, waarbij fy- sieke en sociale verbeteringen van Schiedam-Oost worden ingezet. Van Gestel wil zijn ideeen hierover ruimschoots van tevoren bespre- ken. Hij hoopt ook dat Hamer erin slaagt om minister Ella Vogelaar mee te nemen, in elk geval tijdens een werkbezoek dat op 12 oktober geagendeerd staat. „De mooie lanen van Schiedam- Oost herbergen nu veel pensionnen, die overbewoond worden door bui- tenlandse, met name Poolse, werk- nemers. De huisjesmelkers vluchten uit Rotterdam en kopen nu groot- schalig marginale panden in Schie dam-Oost. De drugsoverlast van gebruikers en dealers en de overlast van hennepplantages is voor een groot deel vanuit Spangen verscho- ven naar Schiedam-Oost, hetgeen met name rond station Schiedam- Centrum merkbaar is," schrijft Van Gestel aan het Tweede-Kamerlid. „Schiedam-Oost heeft relatief wei- nig sociale huurwoningen en veel marginaal particulier bezit. Hier- door is Schiedam-Oost heel kwets- baar en is de aanpak van woon- gebieden moeilijk. Enkele buurten van Oost scoren ontzettend slecht op indicatoren zoals hoge werk- loosheid, laag opleidingsniveau, onveiligheidsgevoel, geen soci ale cohesie, achteruithollen van de leefbaarheid en toename van van- dalisme en kleine criminaliteit." Het SOBO vraagt Hamer om eraan mee te werken dat de gemeenten Rotterdam en Schiedam elk twintig procent van de extra miljoenen voor Spangen en Nieuwland overhevelen naar Schiedam-Oost. door Frank Willemse SCHIEDAM - Het duurde even, maar het zand is gestort en de strandstoelen staan klaar. Klaar voor de opening van het 'Strand aan de Schie'. Vrijdag gaat het kunstma- tig en omheinde strandje, midden op de Koemarkt open. Problemen met de vergunning maakten dat de opening een maand later volgt dan aangegeven staat op de billboards. Het strandje - meer een openlucht loungeplek - moet een trekker wor den voor het uitgaansleven rondom de Koemarkt. Het initiatief van De Amstelbron en Havanna kreeg pas eind april een vergunning van de gemeente. Hoe- veel zand kan het dak hebben van de ingang van de parkeergarage? Dat was de veiligheidsvraag. En ook aan de hygiene -denk aan hon- den - stelde de gemeente eisen. Ook waren er problemen met de aan- gevraagde subsidie. Nee, besliste B&W, er kwam geen subsidie want het strand is geen eenmalig evene- ment maar de hele zomer open. Met het strand wil de horeca op de Koemarkt een zomers sfeertje cree- ren met zitzakken en cocktails, legt Joke van de Amstelbron uit. Nee, ze ziet zichzelf daar niet zelf in bikini zitten. Wel relaxed publiek met een cocktail in de hand en de tenen in het zand. De strandsfeer wordt op- geroepen met een grote schommel- bank, zitzakken en parasols. En met getimmerd verweerd stellinghout. Een lounge sfeertje midden op het drukste plein van Schiedam. Elke maand wil de organisatie er een band laten optreden. Als dit jaar alles goed gaat, met het weer en de belangstelling, dan wil de opgerichte Stichting 'Strand aan de Schie' dat volgend jaar het stads- strand terugkeert. SCHIEDAM - Door nog onbe- kende oorzaak is zondagmorgen, rond 10.30 uur, brand ontstaan in een keuken van een woning aan de Sint Liduinahof. Het ging om een aanleunwoning op de tweede verdieping, maar vanaf de straat waren de vlam- men te zien. Het personeel van Frankenland was al bezig mensen uit hun wo- ningen te halen toen de brand- weer arriveerde. Een ambulance was ter plaatse voor de 87-jarige bewoonster van de woning omdat ze last kreeg van haar hart. Zij werd overgebracht naar het Vlietland- ziekenhuis. SCHIEDAM - Drie zwembadme- dewerkers hebben vorige week uit handen van burgemeester Verver een oorkonde ontvangen, die was toegekend door de Maatschappij tot het Redden van Drenkelingen. Reden daarvan was dat zij op 3 november vorig jaar tijdens het Se- niorenfit in het zwembad de heer Vlek min of meer het leven hebben gered. Hij werd getroffen door een hart- stilstand en verdween onder water. Dankzij adequaat en vakkundig optreden wisten de medewerkers Monique Korb, Astrid Druppers en Wynand Korsten de man uit het water te krijgen en door middel van reanimatie en hartmassage zijn hartslag weer op gang te krijgen. Daarna kon het gealarmeerde am- bulancepersoneel het overnemen. De toestand van de heer Vlek is momenteel weer goed. Hij was dankbaar dat hij samen met zijn echtgenote bij de uitreiking van de oorkonden aan zijn redders aanwe- zig kon zijn. Foto: Roger van der Kraan winkels als Valerius Zonwering en zijn buurman met cadeauwinkel zijn juist blij dat de markt voor hun deur weg is. Immers; klanten zien de winkel weer en weten de weg daarheen te vinden. Wethouder Siljee wil dat het oude Hemaplein nog voor de bouwvak opgeknapt wordt. Daar blijven de vis- en eetkramen in een ring op het nieuwe plein. Wel verdient, volgens hem, extra zorg het schoonhouden van het Stadserf. De dure rood- bruine sierstenen zijn duur en het waard om zuinig op te zijn. Foto: Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1