Sveaparken opent de deuren voor publiek 1 f krona Bouw is gestart www.krona.ni a Enthousiaste *v www.krona.nl Sveaparken unieke woonomgeving voor enthousiaste bewoners s&lin www.bokxbouwgroep.nl De bouw van het laatste deelplan van Sveaparken, Sveadal, is in voile gang. Gelegen aan de rand van het groene Midden Delfland. Door de verkaveling met open privetuinen en veel gemeenschap- pelijk groen zijn deze woongebieden uiterst kindvriendelijk en stimuleren een optimaal buurtgevoel. Bij dit stedenbouwkundig bijzondere project laten de vakmensen van Bokx Bouw zien hoe leuk bouwen kan zijn. Wie over de Slimme Watering ten noorden van de Schiedamse wijk Spaland rijdt kan het niet missen: de nieuwe woonwijk met kleurige huizen en lage witte tuinhekjes, Sveaparken. Duidelijk een speciale bouwstijl die een besloten en vriendelijke steer ademt. Waar vroeger een sliblocatie was wordt nu een bijzonder Vinex- plan gerealiseerd naar Zweeds model. De deelplannen Sveafors en Sveaholm van dit omvangrijke project, waarvan de bouw in 1999 begon, zijn reeds bewoond. Op dit moment wordt het appar- tementengebouw Krona gebouwd, het hoogste gebouw van het project, met voorzieningen als een supermarkt, horeca, winkels en parkeren. Dit gebouw staat in deelplan Sveaborg, dat nu in de laatste bouwfase verkeert. Lokale expertise Bokx Bouw, onderdeel van Bokx Bouwgroep B.V., heeft in Svea holm en Sveaborg respectievelijk 130 en 226 woningen gebouwd en laat hiermee zijn vakmanschap als bouwbedrijf zien. Niet voor niets draagt Bokx Bouw het kwaliteitskeurmerk 'Klantgericht Bouwen', waarmee het bedrijf zich in de markt onderscheidt door klantvriendelijkheid en opleveringskwaliteit. Ook bij dit project heeft het bouwbedrijf zijn specifieke inbreng. De Scandinavische woningontwerpen, met een veelheid aan woningtypen, kennen namelijk andere plattegronden dan onze 'traditionele' Nederland- se. Door meerdere fases achter elkaar te realiseren ontwikkelt Bokx Bouw specifieke ervaring en expertise, waarmee ze een voorsprong opbouwen. Bouwend Nederland IAtij bouwen continu aan onze toekomst p zoek naar: Kijk voor owe Qponstaande vacatures en meer informatia op: Bokx Bouwgroep. Hoe ieuk kan bouwen zijn! Bokx Vastgoed Ontwikkeling bv is een van de drie ontwikkelaars van het plan via OCS Beheer B.V. en geselecteerd op basis van lokale expertise en aan- wezigheid. Samen met Bokx Bouw geven zij vorm aan de planontwikkeling en de bouw van deze bij zondere wijken garanderen een soepel bouwproces. En dat wil Brancheorganisatie Bouwend Nederland met de imagocampagne 'De Bouw maakt het' graag laten zien. Namelijk de deskundigheid van bouw- ondernemingen, hun ervaring, specialismen en flexibiliteit, op lokaal niveau. Buurtgevoel Je kunt bij de Sveaparken gerust spreken van een succesformule. Door gemeenschappelijke binnen- tuinen en lage tuinafscheidingen wordt het ouder- wetse buurtgevoel nieuw leven ingeblazen. Kinde- ren hebben volop ruimte om veilig buiten te spelen door beperkt autoverkeer. De leefomgeving van deze bijzondere woongebieden heeft een hoge kwaliteit, met groen, rust en ruimte. Met de voor- delen van stedelijke voorzieningen vlak in de buurt. Een onderzoek door de TU Delft toont aan dat de bewoners erg tevreden zijn en een hoge score voor woongenot geven. Ook het laatste deelplan, Sveadal, wordt door Bokx Bouw gebouwd en zal in 2008 worden opgeleverd. De architectuur van deze 116 woningen met 4 basistypen kenmerkt zich door flauwe dakhellingen, ruime dakoverstekken, witte kozijnen en houten gevelbekledingen. Dag van de Bouw Op de Dag van de Bouw, zaterdag 2 juni, kunnen belangstellenden het project bezoeken en informa- tie krijgen bij het informatiecentrum, gelegen aan de ingang van de wijk. De bouw is die dag openge- steld voor bezoekers van 10.00 tot 16.00 uur. w buiten wonen, met de stad onder handbereik weids uitzicht supermarkt en winkels onder het gebouw comfort- en zorgdiensten, inclusief huismeester hoogwaardige, onderhoudsarme materialen veel indelingsmogelijkheden ruime woonkamers Het nieuwe appartementengebouw Krona komt te liggen aan de rand van Sveaborg, het meest centraai gelegen deelplan van Sveaparken. Een bijzonder appartementengebouw; door de hoefijzervorm ontstaat een intiem plein, terwijl aan de buitenkant de appartementen een weids uitzicht hebben over Sveaparken en het groene Midden Deifiand. Openingstijden informatiecentrum aan de Slimme Watering in Schiedam: vanaf 210.000 v.o.n. Zaterdag 9 juni Zaterdag 23 juni Zaterdag 7 juli van 11.00-12.30 uur van 11.00-12.30 uur van 11.00-12.30 uur Zaterdag 2 juni De dag van de Bouw De bouw- en infrasector is trots op de producten die hij maakt en de projecten die hij in uitvoering heeft. Die trots wil hij graag uitstralen. Als onderdeel van de imagocampagne van Bouwend Nederland, 'De Bouw maakt het', geven wij u graag een blik achter de schermen van een interessant project dat mome'nteel in uw eigen woon- en werk- omgeving aan de gang is. U treft de impressie elders in deze krant aan. www.debouwmaakthet.nl de vereniging van bouw- en infrabedrijven Bokx Bouwgroep - Postbus 12105 3004 6C ROTTERDAM T =0101 474 92 44 - F (OtOi 415 81 86 - A it nni/v bouw C-5l«JrfV.j#V GROEP SOKXBOUW H M BOUW BOUW

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 20