maasstad Moo Nieuwe website Jenevermuseum Jongerenwerk voetbalt in Lloret de Mar krant netel Coopvaert woonweek 2 t/m 7 juni Reuzeleuk in Blauwe Brug Oosterhuis over Lucebert Feest in Blauwe Brug Vuurtje wordt weer opgestookt in Jenevermuseum Femmes Vocales maasstad weekbladen SCHIEDAM Woensdag 30 mei 2007 SCHIEDAM - Schiedam krijgt er weer een jenever bij. Sinds enkele maanden stookt Jaco van der Leun het vuurtje op onder de ketels van De Gekroonde Brandersketel, de branderij van het Jenevermu seum. In maart ging hij als jeneverstoker aan de slag. „Het zat er van jongs af aan al dik in", vertelt hij. „Mijn vader werkte bij Mees Hope, mijn moeder gaf typeles, dus mijn toekomst stond al vast." 0 MHM Niet sollen met probleemwijk! Wijkcentrum DE ERKER organiseert: Zaterdag 2 juni: ROMMELMARKT Zondag 3 juni: PARANORMALE MIDDAG SCHIEDAM - Jeugdtheaterkoor Reuzeleuk treedt zondag 24 juni op in de Blauwe Brug. Op het koor zitten rond de 60 kinderen, jgngens en meisjes, in de leeftijd van 5 tot en met 20 jaar. Elke dinsdag wordt er gerepeteerd op De Klinker aan de Bernardus IJzerdraatsingel I. Tijdens de repe- titie is er aandacht voor stemvor- ming en wordt er nieuw repertoire in geoefend. Iedereen is welkom om eens een keer te komen kijken. Voor meer informatie: www.jeugdkoor.nl Het optreden in De Blauwe Brug begint voor de kinderen van 5 tot 11 jaar om 11.30 uur. Kinderen vanaf 12 jaar treden om 13.30 uur op. Kaarten kosten 3 euro en zijn te bestellen via info@ jeugdkoor.nl. SCHIEDAM - De bibliotheek orga- niseert zaterdag 2 juni een literaire middag rond Lucebert. Hoofdgast is Huub Oosterhuis die gedichten van Lucebert gaat analyseren en voordragen. Aanvang is 14.30 uur, de toegang 7,50. In het Stedelijk Museum is nog tot en met zondag 3 juni de grote tentoonstelling Lucebert, schilder dichter fotograaf te zien. Tijdens deze tentoonstelling heeft dichter Alessandro Aiello enkele work shops poezie Lucebert gegeven. De bieb organiseert nu samen met het museum en Aiello ter afsluiting van de workshops een literaire mid dag rond Lucebert. Huub Oosterhuis was ooit bevriend met Lucebert en dus een kenner. Kaarten zijn te koop bij de bieb, boekhandel Van Leeuwen en Post Scriptum. Reserveren kan bij gh.v.norde@ schiedam.nl of via 246 57 24. SCHIEDAM - Ter afsluiting van een serie Sport- en Cultuuracti- viteiten van Stichting Azhar en het Project Jongeren Aan Zet van SWS worden ook zaterdag 9 juni nog een aantal activiteiten georganiseerd voor alle jongeren en inwoners van Schiedam. Er is dan muziek, cabaret, break- dance en een modeshow. Ook zal er een speciaal programma voor jongeren en vrouwen zijn in de Blauwe Brug aan het Bach- plein 590. www. maasstad weekbladen. nl KANTOOR: Westblaak 180 Postbus 1162 3000BD Rotterdam Telefoon 010 4004491 Fax 010 4128449 Emailadres advertentiegroep: verkoop@maasstad.nl Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP email: bezorging@maasstad.nl Telefoon 0900 2020299 (10 euro ct. p.min.) ma. t/m do. 09.00-21.00 uur vrlj. 09.00-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning MANAGER: H. Wirtz Telefoon 010 4004290 VERKOOPLEIDER: B. van Dongen Telefoon 06 53786940 VERTEGENWOORDIGER: S. Verzendaal Telefoon 0610921026 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur REDACTIE: Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam Telefoon 010 4004487 Fax 010 4116454 Email redactie: waterweg@maasstad.nl K. Moerman - van der Knaap Telefoon 010 4004322 E. Meijer Telefoon 010 4004401 Chef-redactie: E. Meijer Telefoon 010-4004490 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 0651562210 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: PcM Lokale Media b.v. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de Inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij PcM Lokale Media b.v., c.q. de betreffende auteur. xq 52 'Jenever maken is een vak' Aan plezier in het werk zal het Van der Leun niet ontbreken. Ook omdat hij een geweldig vak heeft. Dat weet hij sinds hij tussen 1996 en 1998 al werkte in De Gekroonde Brandersketel. De levensmiddelen- technoloog met stage-ervaring bij de brouwende broeders van La Trappe in Berkel-Enschot kwam via 'een advertentie op het prik- bord' in Schiedam terecht. Het (toen nog) Gedistilleerd Museum was net open en ook toen al was er het besef dat het allermooiste om te laten zien, de productie van jenever zelf is. „lk schrok dat ik aangenomen was", vertelt Van der Leun nu. „Het was een heksenketel hier." Dat bleek al op de eerste stookdag. „Toen stond de brandweer op de stoep. Ik had kolen gebruikt om het vuur op te stoken." Het ware beter geweest cokes te gebruiken - een les die Van der Leun nooit meer vergat. Wonderwel kwam hij naar eigen zeggen toentertijd zijn proeftijd door. „Bij de eerste stook zijn we gaan werken zonder verzegeling. Puur uit onwetend- heid. Toen de douane er achter kwam....!" Sindsdien wordt er geen druppel alcohol gebrouwen door Van der Leun zonder dat de douane er vanaf weet. Het was waarlijk experimenteren. „Het recept haalde ik uit boeken." Tenslotte is ook de productie van Jaco van der Leun aan het werk:„Bijna is niet goed genoeg.' jenever een kwestie van vaste pro cesses die je kunt beschrijven en ook kunt nadoen, als proefjes in de scheikundeles. Alleen moet je de vele variabelen dan wel heel goed beschreven hebben. En dat was niet het geval. „De receptuur en het precieze proces behoorden in het verleden tot het geheim van de distillateur." Jenever maken is een vak. Bijna goed is niet goed. „Als we op de manier van het recept dat we hadden gingen stoken, brandde de ketel aan. De smaak van het destil- laat leek nog het meest op asbak." Gaandeweg leerde Van der Leun. Dick Janssen van branderij De Tweelingh had altijd wel een tip, net als Jan Galesloot van Wijnand Fockink in Amsterdam. Het recept werd aangepast en er werden heel wat liters doorgespoeld, al of niet met toestemming van de douane. Maar ook met die mannen bouwde Van der Leun een steeds betere relatie op. „De belangrijkste verandering was de verhouding rogge en gestemout", vertelt Van der Leun. „Met meer rogge wordt het beslag plakkerig. In eerste instantie werkten we met een verhouding vijf staat tot drie. Nu is dat veranderd in drie staat tot vijf." Gepokt en gemazeld is Van der Leun nu terug. Maar zijn werk zal niet hetzelfde zijn als tien jaar geleden. Niet alleen werkt hij te- genwoordig niet bij het Gedistil leerd maar bij het Jenevermuseum en gaat zijn product Old Schiedam heten, ook de actieradius van Van der Leun zal veel groter zijn dan toen. Het duurt nog even eer de eerste jenever die Van der Leun van het eerste ruwnat tot het afvullen van Foto: Jenevermuseum de fles op zijn conto kan schrijven, in de winkel ligt. De rijping neemt even tijd, dus het eerste distillaat dat hij in maart maakte, is nog lang niet drukbaar. Maar hij had wel de hand in het op smaak maken van Old Schiedam. Zijn ambitie was het de jenever zo te krijgen dat die appelleert aan de smaak van veel mensen, zonder concessies te doen aan de traditie. Dat is gelukt, vindt Van der Leun. Hij is trots op het product. „Waar, in welk museum maar ook daarbuiten, kun je de smaak van vroeger proeven? Let ter! ijk!" 1® Bomen uit Oost herplanten bij Excelsior '20. Bestuurslid Clarijs ziet er wel wat in. door Kor Kegel SCHIEDAM - Excelsior '20 is blij met het pleidooi van het Stedelijk Overleg Bewo- nersorganisaties (SOBO) om grote en gezonde bomen te herplanten in de kale omge- ving van de sportvelden. Het betreft een aantal bomen in de Professor Kamerlingh Onne- slaan, de Boerhaavelaan en de Lorentzlaan, alle in Schiedam- Oost. De volwassen bomen moeten hier weg in -verband met een herstructurering. Volgens de bewonersvereniging Schiedam-Oost en het SOBO is het merendeel van de bomen in goede conditie en zijn ze zonder meer de moeite waard om opnieuw geplant te worden. Een heel geschikte locatie is de kaalslag bij Excelsior '20. Het zou meteen bijdragen aan een opwaar- dering van het Prinses Beatrixpark. zegt Excelsior-bestuurslid Fred Clarijs. Hij ziet dan meteen bekende bomen terug, want Clarijs woont in Oost. Dat er nodig wat moet gebeuren aan de troosteloze situatie rond de sportvelden in het parkgedeelte van de Parkweg, vindt ook de vereni- ging Milieudefensie. Contactpersoon Fred van der Drift heeft in brieven aan leden en be- langstellenden gepleit voor actie in de eigen omgeving. Een van de hierbij getoonde foto's is de kaalslag ten behoeve van een cricketveld van Excelsior '20. Je zou hier wel tien boomfeestdagen moeten houden, wil het weer een beetje toonbaar worden. Milieudefensie laat behalve een slecht voorbeeld van openbare groenvoorziening ook andere voor- beelden zien, waar nodig iets aan verbeterd moet worden. De fiets- paden in de BK-laan hebben scheef gezakte tegels. En de schoorstenen van Huisman Itrec stoten jaarlijks veertigduizend kilo aan oplosmiddelen en broei- kasgassen uit, zegt Milieudefensie. Op de Koemarkt heeft Fred van der Drift samen met leden van GroenLinks borden geplaatst bij een gevaarlijk oversteekpunt. Milieudefensie blijft strijden te- gen aanleg van de A4 door Mid- den-Delfland en zet zich in voor een beter fietsbeleid in Schiedam. Met de opbrengst van oud-papie- Foto: Roger van der Kraan rinzameling kan Milieudefensie in Schiedam kleine natuurprojecten uitvoeren. SCHIEDAM - SWS Buurtsport- werk vertoeft momenteel met zo'n 30 Schiedamse jongeren tussen 16 en 24 jaar in Lloret de Mar. De organisatie die onderdeel is van het jongerenwerk in Schiedam, neemt met de jeugd uit de Woudhoek, Groenoord en Schiedam-Oost deel aan de 20e editie van een internati- onaal futsaltoernooi in Spanje. Dit sportkamp vormt d? afsluiting van twaalf maanden intensief sporten op zondag met Schiedamse jon geren. De zaalvoetbalreis is niet alleen bedoeld om overlast gevende jeugd van de straat te halen maar moet vooral een positieve impuls zijn voor deze jongeren. Door deelname aan het futsaltoernooi kunnen zij gedurende tien dagen werken aan hun zelfdiscipline en sportiviteit. Om de reis betaalbaar te maken, subsidieert SWS het sportkamp voor een groot gedeelte. Om deze subsi- die te compenseren deden de voet- ballers de afgelopen periode 'heitje voor een karweitje' bij onder meer Woonplus en Funkey Events. Het is de bedoeling dat de voetballers ook na de reis een actieve bijdrage gaan leveren aan 'opzoomeracties' in de wijk en bij seniorenprojecten. De dertig voetballers zijn geselec- teerd bij wedstrijden gehouden in sporthal Margriet. Daarbij werd niet alleen gekeken naar balvaardigheid maar juist ook naar gedrag, per- soonlijkheid, normen en waarden. In Spanje wordt niet alleen futsal gedaan, er wordt ook een bezoek gebracht aan het Gaudi museum, de Ramblas en het voetbalstadion Camp Nou. SCHIEDAM - Het vrouwenkoor 'Femmes vocales' is een koor dat bestaat uit vrouwen die van zingen houden. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat dit op een goede manier gebeurt. Sinds September 2006 hebben ze een nieuwe diri- gent: Andre Vis. Op dit moment zijn ze bezig met het instuderen van het stuk 'Tabat Mater' van Pergo- lesi. Wie mee wil doen kan langs- komen op een van de repetities: maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Magnalia Deikerk aan de Alberdastraat. Het lijkt er akelig op, dat het kabinet-Balkenende IV manipuleert met probleemwijken. Je mag verwachten, als het kabinet een lijst presenteert met veertig probleemwijken, dat die wijken de grootste problemen heb ben, grotere problemen dan andere wijken. En dat daar dus de grootste aandacht naar uitgaat. Lees: het meeste geld. Zodat de situatie verbe- tert. Tot zover logisch, nietwaar? Maar ik denk dat Ella Vogelaar de mi nister van Wonen, Wijken en Integratie, wel heel graag en heel snel resultaten wil laten zien. Daarom staat Schiedam-Nieuwland wel op haar lijstje en Schiedam-Oost niet, terwijl de meest recente statistieken laten zien dat Oost er erger aan toe is dan Nieuwland. Ik kom daar zo op terug, want ik heb nog een voorbeeld. Van de veertig probleemwijken zijn er zeven in Rotterdam. Ja ja. Als je naar de omschrijving kijkt, is er al wat loos. Het kabinet noemt onder andere Oud West, Oud Noord en Oud Zuid. Maar dat zijn helemaal geen Rotterdamse termen. Rotterdammers hebben het over het Oude Westen, het Oude Noorden en Zuid. Het kabinet bedoelt er klaarblijkelijk heel iets anders mee. Onder Oud West dienen we te verstaan: Spangen, Bos- polder, Tussendijken, Delfshaven, het Nieuwe Westen, Middelland en het Oude Westen. En onder Oud Noord wordt niet alleen het Oude Noor den verstaan, maar ook Crooswijk en Rubroek. Als je goed telt, kom je in Rotterdam uit op vijfentwintig probleemwijken, voor de gelegenheid opgedeeld in zeven stadsdelen. Zo omvat Bergpolder ineens ook de Pro- venierswijk. Wat is nu de grap hiervan? Dat minister Vogelaar in 2010 al gauw kan zeggen dat haar aanpak geslaagd is. Als het in Spangen, Delfshaven en het Nieuwe Westen beter gaat, maar in Middelland en Bospolder minder goed, dan kan het kabinet toch trots melden dat Oud West er per saldo op vooruitgegaan is. En dan kun je mooi verzwijgen dat echte probleemwijken nog verder in de misere zijn geraakt. Die zijn dan voor het volgende kabinet. In Schiedam gaat het met Nieuwland de goede kant op, dankzij ja- renlange gerichte inzet via het grote-stedenbeleid. Er is in Nieuwland veel gesloopt, er liggen hectaren braak, er zijn bouwplannen bij de vleet - kunnen we Nieuwland nog probleemwijk noemen? Er zijn wel slechte delen, ten westen van de P.J. Troelstralaan en aan weerszijden van de Mgr. Nolenslaan, maar dat rechtvaardigt niet dat Nieuwland domweg probleemwijk wordt genoemd. Ik vind dat Nieuwland blijvend aandacht nodig heeft en dat er extra miljoenen ingezet moeten worden om de vernieuwing van Nieuwland af te ronden, maar de kwalificatie probleemwijk is niet juist meer. En zeker niet, als je kijkt naar Schie dam-Oost. Deze wijk zit in zwaar onweer. Oost heeft prachtige singels, mooie lanen, maar als je er doorheen kijkt, zie je de sociale problemen toenemen: hoge werkloosheid, laag opleidingsniveau, criminaliteit, onverschilligheid, geringe koopkracht, huisjesmelkerij. Het is duidelijk dat Oost minder van het grote-stedenbeleid geprofiteerd heeft. In Oost is het GSB mislukt. En dat is precies de reden, waarom het kabinet het niet aandurft om Schiedam-Oost er op de probleemlijst bij te zetten. Het lukt gewoon niet om Oost er in 2010 bovenop te krijgen. En dan zou het kabinet opnieuw falen. Daarom is het veiliger om Nieuwland wel te noemen. Dan weet je dat succes verzekerd is. Ik daag het kabinet en de Tweede Kamer uit om Schiedam-Oost onmiddellijk prioriteit te geven. Kor Kegel SCHIEDAM - Na de introductie van een nieuwe naam en huisstijl gaat op 1 juni ook de gloednieuwe website van het Jenevermuseum de lucht in. Aan deze lancering is een leuke actie gekoppeld: wie voor 1 juli de site bezoekt en vier vra- gen goed beantwoordt, maakt kans op een compleet verzorgd jenever- weekend in Hasselt, Belgie. 10:00 tot 15:00 uur. TafelhuurC 7,00 Entree 0,50 meer informatie op www.welzijnschiedam.nl 12:00 tot 17:00 uur. Toegang gratis. Consult 5,00 Woensdag 6 juni: PARANORMALE AVOND Gerard Heuting, Psychometrie 19:30 tot 22:00 uur. Entree 5,00 meer informatie op www.paranormale-dag.nl Wijkcentrum De Erker, Jan van Avennesstraat 32, 3117 PR Schiedam 010-426 77 67 De woontoren Coopvaert, op de hoek van de Blaak en de Coolsingel, is een blikvanger van formaat. Iedereen die in de stad loopt of rijdt, kent haar ongetwijfeld. Maar niet al leen aan de buitenkant straalt deze woontoren allure uit. De luxe in de toren en haar uitzicht zijn bijzonder, en dat kan iedereen nu zelf ervaren. Want tijdens de Coopvaert woonweek van 2 tot en met 7 juni is de toren van binnen te bezichtigen en kun je een appartement voor een wel heel aantrekkelijke prijs huren of kopen. Bekijk de blikvanger van binnenuit Op zaterdag 2 juni is de start van de Coopvaert woonweek van 11.00 tot 14.00 uur in de Coopvaert. Dan kun gebreide brochure opvragen bij de makelaar, waar alle typen in detail worden beschreven. je vrii inlopen. Van maandag 4 tot en met 7 juni kun je op afspraak tussen m< 17.00 en 19.00 uur een rondleiding Ontspannen temidden van talloze krijgen met een van de makelaars. Dan zijn de modelwoningen op de 9e verdieping en op een van de hoaere verdiepingen te bezichtigen. Na deze unieke ervaring sta je weer buiten, midden in de stad, met de keuze tus sen de beste cappuccino, lekker naar de bios of gezellig een biertje in de kroeg. De auto hoef je daarvoor niet meer te pakken als je woont in de Coopvaert. En dat is nu voor meer mensen mogelijk... Kijk voor meer informatie over de Coopvaert Woon week op www.coopvaert.nl. Huren met korting De Coopvaert is een gebouw met al lure. Door de hoogte, de gevel en de locatie valt het gebouw enorm op in de binnenstad. Zo centraal en luxe wonen lijkt soms onbereikbaar, maar daar is verandering in gekomen. Wonen in de Coopvaert is voor meer mensen bereik- baar, door aantrekkelijke kortingen. Er zijn momenteel nog 3- en 4-kamerap- partementen te huur met kortingen die kunnen oplopen tot wel 439,- per maand*. Dat betekent dat huren al kan vanaf 875,- per maand. Kopen kan al vanaf €- 275.000 v.o.n. En dat levert nogal wat op, namelijk de rust van wonen in een heerlijk huis op een zeer comfortabele locatie. vraag de makelaars naar de voor- waarden. Beschikbaar woningaanbod De Coopvaert bieat een ruime keuze aan woonoppervlakten en indelin- gen. Er is momenteel keuze uit ap- partementen van 85 tot 136 m2. Voor meer informatie kun je de uit- logelijkhedc In de Coopvaert woon je midden in dynamisch Rotterdam. En dat geeft rust. Want de binnenstad is altijd en te voet bereikbaar. Nooit meer afhanke- lijk van het openbaar vervoer. De win- kels zijn het gehele weekend open. En er is iedere dag weer de keuze uit res taurants, barretjes, of een van de bi- oscopen... Plannen hoeven niet vooraf gemaakt te worden, alles kan spon- taan. En waar de behoefte ook ligt: van even een boodschap tot spontaan een Italiaans hapje of een cultureel bezoek, het is allemaal in de buurt. In de Coopvaert huur of koop je een luxe woning. Maar de stad Rotterdam is een bijzonder cadeau dat je er bij krijgt. Door sommigen nog onontdekt, maar dat komt mooi uit, want met de Coopvaert is deze stad van jou. Wil je de stad even achter je laten, dan is de snelweg via de Maasboulevard in een paar minuten bereikt, zoals ook het Centraal Station met het openbaar vervoer of lopend. Comfortabele afwerking In de Coopvaert kan genoten worden van een koop- of huurappartement van niveau. Letterlijk en figuurlijk, want de 119 woonappartementen zijn te vinden op de 9e tot en met de 30e verdieping. De comfortabele apparte- menten zijn compleet uitgerust met eeri luxe keuken en badkamer, maar ook is er een huismeester aanwezig die tot uw dienst staat. Het uitzicht is adem- benemend en de rust is weldadig, zo hoog boven de stad. Aangezien u hartje Rotterdam woont, is er voor parkeren een speciale voor- ziening getroffen. Voor elk apparte ment in de Coopvaert wordt minimaal een stallingsplaats aangeboden in de volledig nieuwe garage in de Wijn- straat. Deze staat in directe verbinding met de centrale hal van de Coopvaert door middel van een overdekte loop- brug. In de garage is (evens ruimte voor uw fiets in een aparte fietsen- stalling. Niet alleen voor u is het wonen in de Coopvaert spectaculair. Ook met het comfort van uw gasten is rekening gehouden. Op de 28e verdieping be- vinden zich twee volledig ingerichte gastenverbliiven met een terras op het zuiden. De kamers zijn voor alle be- woners van de Coopvaert op inschrij- ving te gebruiken. En als u verder nog wensen heeft? Dan is er altijd nog het woongemak van Amvest. Huurders en kopers van de Coopvaert kunnen hier terecht voor beheerszaken en aanvullende dien- sten. Denk aan een hondenuitlaatser- vice, boodschappenservice, maar ook zorg aan huis en hulp bij notariele za- ken (om het comfort te vervolmaken). 'Prive-restauranT aan huis Enige tijd geleden heeft Restaurant de Coopvaert, gelegen op de begane grond van de Coopvaert, haar deuren geopend. Ideaal om 's morgens voor net werk nog even snel te ontbijten of een kopje koffie te nuttigen. Ook wordt er elke avond een culinaire maaltijd geserveerd. Misschien een idee om nier uw vrienden uit te nodigen voor diner? Even helemaal weg, maar toch aan huis. Kijk voor meer informatie op www.coopvaert.com. Contact makelaars Voor een afspraak tijdens de Coop vaert woonweek of voor het opvragen van meer informatie over de Coop vaert, neem dan contact op met een van de makelaars: Atta Makelaars: 010 - 433 57 10, Verwey Vastgoed: 010 - 266 00 00. Of kijk op www. coopvaert.nl.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 4