±2 maasstad 'Het is meer dan op een trommel slaan' I i l}" Kunstenaars vrezen dat Wenneker ze als worstje voorgehouden wordt Open Dag Teerstoof Vrienden van't Paard bieden jonge muziekgroepen een nieuw podium [EI Wmm Voetbal in de regio vlaardings boekbeeld Maasstad Lezersactie Filmhuis Beestenboel f (tifi Schaduwen over Schiedam milieubericht week22 Donderdag 31 mei 2007 Bambata wil mensen echt interesseren voor djembespel VLAARDINGEN - Met djem beschool Bambata wil Robert van der Windt zoveel mogelijk Vlaardingers kennis laten ma- ken met de djembe. Wekelijks trommelen er nu al zo'n zestig man op los in De Vleet aan de Schiedamseweg. „Djembe spelen is veel meer dan alleen maar op een trommel slaan", benadrukt de djembeleraar. Na het conservatorium, waar Van der Windt studeerde voor ge- lu-idstechnicus en klassiek pianist, stapte hij op zijn motor. Hij reed van Vlaardingen naar Kaapstad en sindsdien laat Afrika hem niet meer los. Verbannen uit ateliers in de Westmolenstraat SCHIEDAM - De kunstenaars in de Westmolenstraat krijgen binnenkort officieel te horen dat er in het Wennekerpand tien ateliers komen, die ze eind 2008 in gebruik kunnen ne- men, maar ze zitten vol twijfel over de haalbaarheid en over de 'tijdelijkheid' van een tus- sentijdse voorziening. „Wat is tijdelijk?" vragen veel kunste naars zich af. „En zullen de nieuwe ateliers betaalbaar zijn en voldoende lichtinval heb ben? Het Wennekerpand is ta- melijk schemerig en is bepaald niet op het noorden georien- teerd. Goed daglicht heb je aan de noordkant." Gebroken Wit: 'Opdat jongeren niet in Noord hangen' V n OVER .ihM HI DCMR AJt SCHIEDAM - In het Filmhuis draait donderdag 31 mei de film Indigenes. 1943. Terwijl Frank- rijk zich tracht te bevrijden van het nazi-juk, proberen vier Noordafrikaanse recruten (de 'Indigenes') van het eerste Fran- se leger te overleven. Abdelka- der, Said. Messaoud en Yassin, gereputeerd omwille van hun moed, worden de eerste linies ingestuurd. Geld, liefde voor Frankrijk of voor het Franse leger, geloof in vrijheid en ge- lijkheid... hun motivatie is ver- schillend maar het gevecht dat ze leveren is hetzelfde: Frankrijk bevrijden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten duizen- den soldaten uit de Franse kolo- nien zij aan zij met de Fransen voor hun 'moederland'. Toen de kolonien echter in de jaren na de oorlog onafhankelijk werden, zette de Franse regering alle pensioenbetalingen aan de over- levende 'indigenes' stop. Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni is Notes on a scandal te zien. De mooie en hartelijke Sheba Hart (Cate Blanchett) krijgt een baan als lerares aan een mid- delbare school. Iedereen voelt zich tot haar aangetrokken en kijkt tegen haar op. Maar Sheba is niet gelukkig in haar huwe- lijk met de veel oudere Richard en heeft het zwaar met haar zoon Ben die aan het syndroom van Down lijdt. Mede hierdoor bezwijkt ze voor de aanhou- dende avances van edn van haar leerlingen. Haar oudere collega Barbara Covett (Judi Dench) ontdekt de clandestiene affaire en gebruikt deze kennis voor haar eigen doeleinden. Notes on a scandal is een sub- tiele thriller die je langzaam besluipt. Met uitstekend spel van Judi Dench en Cate Blanchett. Aanvang: 21.00 uur, toegang zeven euro, donateurs betalen 5,50. Reserveren via de VVV, tel. 473 30 00. VLAARDINGEN - Dit is Dana, een kruising Bull-terrier van elf maanden. Ze heeft in korte tijd al drie eigenaren gehad en dat is voor een hond helemaal niet leuk natuurlijk. Dana is een ont- zettend vrolijke en vriertdelijke meid die ondanks haar verleden haar vertrouwen in de mens- heid nog niet heeft verloren. Ze kwispelt haar staart uit haar lijf als je haar begroet en is zo blij als een hond maar zijn kan. Dana kan buiten wel met andere honden opschieten, maar binnen vindt ze dat minder geslaagd. ze wil de aandacht van haar toekomstige baasje of bazinnetje niet delen. Dana is echt een top per die absoluut nog een kans verdient. Meer informatie over Dana en de andere dieren uit het asiel is verkrijgbaar bij Dierentehuis Nieuwe Waterweg, Van Linden van den Heuvelweg 2c in Vlaar- dingen. Het dierentehuis is ge- opend van maandag tot en met zaterdag van 12.30 tot 16.00 uur. tel. 010 - 434 53 35. wx 53 door Bart van Zessen Nog vele malen keerde hij terug, maar dan vooral naar West-Afrika, waar de djembe zijn oorsprong vindt. In Dakar, Senegal probeerde Van der Windt het djembe spelen nog beter onder de knie te krijgen. „Je gaat er op zoek naar een djembe- master, je speelt wat voor en dan hoop je dat hij je een beetje verder wil heipen." Zo belandde Van der Windt in 2003 op het punt waarop hij de tijd rijp achtte om op ei gen kracht djembeschool Bambata voort te zetten. „Ik wil proberen mensen echt te interesseren voor djembespel", ver- telt de djembeleraar. Hij hoopt dit te bereiken met lange cursussen. „Niet tien a vijftien lessen, maar een heel jaar. Anders stop je net op het moment dat je op gang komt." Samen met Ibou Niang, een mas- terdrummer uit Senegal en djem beleraar Momo Toure uit Guinee geeft Van der Windt nu fulltime les op djembd en doundoun, een bastrommel. En dat is meer dan een beetje op een trommel slaan, stelt hij. „Het werkt ontspannend, even los van de gejaagdheid van het moderne Djembeles afgelopen maandag bij Bambata in de Vleet. „Even los van de gejaagdheid van het moderne leven." leven. Bijna meditatief. Want als je aan iets anders denkt dan aan het ritme, dan raak je het kwijt", vertelt de djembdleraar. „En ook al ben je moe, je gaat vaak energiek en met een opgeruimd gemoed weer naar huis." Ook het gevoel van even lekker met zijn alien trommelen spreekt aan. „Saamhorigheidsgevoel, van sa men iets tot stand brengen, dat is iets dat tegenwoordig op veel plek- ken in de maatschappij ontbreekt", meent Van der Windt. Dat djembespelen echt voor ieder een is, blijkt wel uit het gemeleerde gezelschap dat de lessen van Bam bata bezoekt. „Van stratenmaker tot advocaat, secretaresse of huis- vrouw. het maakt niet uit", stelt Van der Windt. ,,'Trommelen, dat is iets zonder grenzen', zo stellen de Afrikaanse spelers, als er mu- ziek gemaakt wordt is iedereen in eerste plaats mens." Certificaten of diploma's zijn er niet te verdienen bij Bambata. „Het past niet zo binnen de cultuur", vindt Van der Windt. In Afrika bepalen andere djembemasters of je een titel verdient of niet. Zij kunnen je erkennen als iemand die het ook kan. Maar dan moet je je eerst bewijzen door je spel te laten horen." Bambata geeft ook lessen op scho- len en workshops bij bedrijven. Van de zomer gaat er een bus vol trommels naar Zuid-Frankrijk waar verschillende campings inte- resse hebben in de djembelessen Foto Roger van der Kraan voor hun zomerprogramma. Voor- dat het zover is treden de trom- melaars eerst nog op in eigen stad. Tijdens het Loggerfestival speelt Bambata's middags voor de Salon, 's Avonds trommelen leerlingen en leraren in de Salon tijdens de jaarlijkse eindpresentatie van de djembeschool. Voor meer info: www.bambata.nl; email: info@bambata.nl of neem contact op met Robert van der Windt, tel. 0629294629. door Kor Kegel De kunstenaars vrezen dat het Wen nekerpand ze als smakelijk worstje voorgehouden wordt, om ze snel uit hun ateliers aan de Westmolenstraat te krijgen. In de voormalige school wil een projectontwikkelaar appar- tementen bouwen. Volgens de bewo- nersvereniging Schiedam-Centrum ligt er een plan voor appartementen, dat ook de Stadstimmerwerf aan de Korte Haven behelst. De vereniging had het interessanter gevonden, als op deze plek een hotel zou komen. De kunstenaars mogen best in de Westmolenstraat blijven, als het aan de bewonersver- eniging ligt. „Er zitten de beste en bekendste kunstenaars die Schiedam telt," SCHIEDAM - Jeugdtheaterschool De Teerstoof organiseert zaterdag 2 juni een Open Dag. Tijdens deze dag zullen van 13.00 tot 15.00 uur drie docenten klaarstaan om gratis les te geven in toneel, dans en zang. Jeugdtheaterschool De. Teerstoof is er voor iedereen van 7 tot 21 jaar. Met ongeveer 200 leerlingen is het een naar verhouding kleine school. De Teerstoof is te vinden in de Nieuwstraat 12, de Open Dag zater dag duurt van 13.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis. zegt bestuurslid John van Gestel. „Daan van Golden, Sjef Hende- rickx, Harr Wiegman, Marjo van Soest, Henny van Leeuwen, Albert Verkade, Jacques Tange, het zijn klinkende namen. Ze vinden er hun inspiratie, sommigen hebben hier hun hele carriere opgebouwd. Dat maakt het tot een plek om zuinig op te zijn." Uit een gemeentelijke nota blijkt dat Schiedam te weinig ateliers voor beeldende kunstenaars heeft. De sluiting van atelierruimte aan de Warande in 2004 en op het Bach- plein in 2006 heeft de nood nog hoger gemaakt. Vijftien kunstenaars staan op de wachtlijst. Ook zijn de huren hoog, het dubbele van het landelijke ge- middelde. Daarom overweegt de gemeente de huurprijs van de ate liers in de Zalmstraat in de Gorzen te verlagen van 63 naar 35 euro per vierkante meter. In het Wennekerpand zou aanvan- kelijk het Glascentrum Schiedam komen, waaronder het Glasmuseum van Cees van Olst, particuliere ver- zamelingen en werkruimte ten be- hoeve van glastoepassingen van de Technische Universiteit. Het plan was financieel niet rond te krij gen, volgens ingewijden omdat het niet serieus geprobeerd is. Daarna ontstond het idee om Jeugdthea- ter De Teerstoof en het Filmhuis Schiedam onder te brengen in het Wennekerpand. In het gebouw aan de Vijgensteeg zou de resterende ruimte dan aan kunstenaars kunnen toevallen, is nu het plan. Maar de kunstenaars vragen zich af, of ze er wel op vooruitgaan. En ze vrezen in de tussentijd ergens 'weggestopt' te worden. door Kor Kegel SCHIEDAM - Een spetterend uitgaansleven heeft Schiedam niet en er zijn weinig plek- ken waar je relaxt naar een popgroep kunt luisteren. Bij Total Music in de Calandstraat zijn oefenruimten, waar muzi- kanten elkaar ontmoeten. De Graauwe Hengst aan de Lange Haven is al dertig jaar een po dium voor jamsessies en seri- euze optredens. Een enkel cafe in de binnenstad biedt ook nog wel eens live-muziek, „maar dan gaat het vaak om metal- bandjes die zo hard spelen dat je elkaar niet meer verstaat of er wordt geblowd bij het le ven," zegt Robbert Guis. Sinds kort is er voor jonge muziek- formaties een nieuw podium. De Vrienden van 't Paard maken elke eerste zaterdagavond van de maand „tussen de pilaar en de spiegel" ruimte vrij voor groepen die de feedback van publiek willen gebrui- ken om zich verder te ontwikkelen. In een garage kun je ongestraft doorexperimenteren, maar de reac hes van vrienden en familie maken het spannend. Dan moet je uiter- aard wel kunnen optreden. Spijs- dranksalon't Paard op de Hoogstraat heeft nooit een muziek- cafe willen zijn, want eigenaar Pirn Zaal wil dat het accent op lekkere maaltijden blijft liggen. Maar toen Pirn op 3 maart met vakantie was, sprak zijn zoon Martijn met de drie bandleden van Gebroken Wit af dat dat ze, nadat iedereen uitgegeten was, hun repertoire konden laten horen. „Het werd zo'n supergezel- lige avond, dat we besloten om het te herhalen," zegt Martijn. Robbert Guis (zang en gitaar), Tom Jansen (drums) en Dominique Vermeulen (bas en gitaar) vormen sinds december 2005 de formatie Gebroken Wit. Het zijn drie 18- jarige jongens die geboren zijn en 4 opgroeiden in de nieuwbouwwijken van Schiedam-Noord. In plaats van op straat rond te hangen, zoals te veel jongeren in Noord doen, besloten ze hun talenten te gebrui- ken. Repetitieruimte vinden ze in De Vergulde Hand in Vlaardingen, maar met de oprichting van de Vrienden van 't Paard hebben ze zich een podium verworven, dat ook gelegenheid biedt aan andere beginnende bands. Op 3 maart en 7 april traden bijvoor- beeld ook Jip, de Goudvissen, Lik! en Red Apples op en de volgende keer zal Gebroken Wit optreden in - een programma met verder de Astma Boys, Skivvy en De Groep Vincent Niks. Die volgende keer is zaterdagavond 9 juni. „lnderdaad, we wijken meteen al af van de gewoonte dat we de eerste zaterdagavond van de maand in 't Paard terecht kunnen," beaamt Robbert Guis. Hun motivatie? „We willen laten zien dat er ook leuke dingen gebeu- ren in Schiedam," zegt Robbert. „En we doen het, opdat jongeren niet in Noord hoeven rond te han gen." Muzikaal willen ze het inte- ressant houden door verschillende stijlen te combineren. De stijl van Gebroken Wit is Nederlands indie, om even duidelijk te maken dat het tussen indie en Dutch pop in zit. Op hun website staan The Polce, The Beatles, David Bowie, Jimi Hendrix en de Red Hot Cilli Pep pers tussen de groepen waardoor ze bei'nvloed zijn. Evenals Acda De Munnik, want Gebroken Wit brengt Nederlandsta- •3 lige nummers. „Een alternatief voor disco," zeggen ze bescheiden. De eerste avonden in 't Paard waren veel meer volwassenen aanwezig dan Dominique Vermeulen had ver- wacht. Tom Jansen veronderstelt dat gaandeweg meer leeftijdgeno- ten naar de muziekavonden van 't Paard komen. Als andere groepen belangstelling hebben om op te treden, kunnen ze mailen naar gebrokenwit@live. nl of meer te weten komen via www.myspace.com/gebrokenwit- watanders, een beetje rare naam, maar dat komt omdat Dominque het wachtwoord kwijt was en iemand zei: doe dan wat anders. Voor het vaste publiek van 't Paard wil Martijn nog wel benadrukken, dat de optredens pas plaatsvinden nadat de laatste mensen aan tafel uitgegeten zijn. „Ook al staat de apparatuur al klaar, onze gasten moeten rustig kunnen eten." Robbert Guis: „Het moet voor iedereen leuk zijn. Het moet voor het publiek net zo leuk zijn als voor de muzikanten." (jfbtnnetusw* en Mevrnivum tgrfant de beteuinj-sjafen I94d-t445 Wat de waarde kan zijn van een consistente lokale organisatie om cultuur en geschiedenis vast te leg- gen en op de voet te volgen blijkt uit de twee delen van 'Schaduwen over Schiedam'. Deze publicaties van het Fonds Historische Publicaties Schiedam gelden als het standaard- werk van geschiedschrijving over Schiedam in de Tweede Wereldoor log. De schrijvers Bas van Bochove, Ser Louis en Herman Noordergraaf hebben de 'gebeurtenissen en bele- venissen tijdens de bezettingsjaren' zo compleet mogelijk beschreven in deel 1, dat is gebaseerd op archief- onderzoek en documented Deel 2 bevat de aanvullende persoonlijke verhalen die los kwamen na publi- catie van deel 1 in 1995. Ser Louis zette deze persoonlijke verhalen op schrift. Hij verwerkte ze tot goed leesbare verhalen die toch heel herken- baar afkomstig bleven van de vertellers. Het verhaal van de familie Wai- ner, die haar diaspora vanuit Rusland via Schiedam retour Rusland moest maken om via Armenie in het beloofde land te kunnen komen, is ook een getuigenis van de grote wereldgeschiedenis die via de Schiedamse context tot openbaring komt. Maar ook de andere persoonlijke herinneringen geven een beeld van de lokale geschiedenis zoals deze zich voordeed aan gewone mensen in een uitzonderlijke tijd. Zoals de schrijvers zelf al zeggen is het niet 'het totale' verhaal van alle Schiedammers. Zo konden onder meer de slachtoffers van de hongerwinter niet genoemd worden. Toch hebben de schrijvers. met veel respect voor alle betrokkenen, heel veel meer neergezet dan een opsomming van data en feiten. Het relaas van de hongerwinter zelf en de vreselijke gevolgen worden uitvoerig beschreven. Indrukwek- kend zijn de lijsten met namen van omgekomen Schiedammers en de uit Schiedam getransporteerde Joden in deel 1. Hoofdstuk 11 'Zuiveringen en Tribunaal', geeft daarnaast ook een klein inzicht in het relaas van 'foute' Schiedammers. Over de vergelding na de oorlog kon slechts een enkele korte anekdote en relaas worden gewijd. Dit omdat de samenstellers nie- mand konden vinden die deze andere donkere kant van het verhaal kon of wilde vertellen. De twee delen van 'Schaduwen over Schiedam' werden samengesteld en uitgegeven door het Fonds Historische Publicaties Schiedam in samen- werking met het Gemeentearchief Schiedam. In de derde druk van deel 1 werden enkele fouten uit de eerste druk gecorrigeerd. Ter gelegenheid van de derde druk van deel 1 werd met deel 2 een combi- natiepakket samengesteld dat bij elkaar 24,95 euro kost. 'Schaduwen over Schiedam' is verkrijgbaar bij de boekhandels in Schiedam en Vlaardin gen. De redactie van Maasstad Week- bladen verloot onder Maasstadle- zers een exemplaar van 'Schadu wen over Schiedam'. Wie kans wil maken op beide delen hoeft maar den ding te doen. Stuur een mail- tje naar b.vanzessen@maasstad. nl of een briefkaart naar Maas stad Weekbladen, t.a.v. Bart van Zessen, Postbus 1685, 3000 BR Rotterdam. Vergeet niet naam en adres te vermelden en de titel van het boek waarnaar u wilt meedin- gen. De winnaars worden onder het eerstvolgende Boekbeeld ge- publiceerd en krijgen hun boek daarna toegestuurd. De winnaar van het boek 'Onze premiers' is Margot Beem (Stati- onstraat Vlaardingen). Zij krijgt het boek binnenkort thuisge- stuurd. REGIO - Voor voetbalclubs Excel sior Maassluis, RKWIK en sc Spa- land stonden er afgelopen pinkster- weekeinde belangrijke wedstrijden op het programma. Excelsior-M en RKWIK moesten in de nacompe- titie zien om degradatie ongedaan te maken. Beide clubs slaagden in hun missie. De Maassluise hoofdklasser speelde een beslissingswedstrijd in Naald- wijk tegen de beste eersteklasser uit de nacompetitie, Scheveningen. De Maassluizers moesten alles uit de kast halen om een 3-1 achterstand, opgelopen in de eerste helft, nog ongedaan te maken. Nadat de aansluitingstreffer was gemaakt door Excelsior-M, ver- loor Scheveningen de grip op de wedstrijd. Bij 3-3 mocht Excelsior Maassluis vanaf elf meter de win- nende treffer maken en blijft de Maassluise club behouden voor de hoofdklasse. RKWIK stond na een eerste wed strijd tegen ADS, 6-0, eigenlijk al met een been weer in de vierde klasse. De ploeg van trainer Frans Schaap had maandag opnieuw geen moeite met de vijfdeklasser ADS en stelde met een 4-1 overwinning nog een jaar vierde klasse veilig op sportpark 't Nieuwelant. Pepijn Westerdijk scoorde driemaal. Het Schiedamse sc Spaland stond maandag in de finale van het KNVB-bekertoernooi. De eind- strijd in groep twee van de beker- competitie werd gespeeld in Noord- wijkerhout. De ploeg van trainer Peter van Gestel kwam tekort tegen Soccer Boys. Reeds na tien minu- ten stonden de Schiedammers op achterstand en kort voor rust werd dat ook nog 2-0. In de tweede helft hield sc Spaland de gelederen lang gesloten maar slaagde er zelf niet echt in gevaarlijk te worden voor de goal van Soccer Boys. In de slotfase vergrootte deze ploeg de marge naar drie en nam daar- mee de Schiedammers definitief de KNVB-beker uit handen. De DCMR werkt al 35 jaar aan een leefbare en veilige Rijnmond De DCMR Milieudienst Rijnmond behandelt meldingen van bewoners in het Rijnmondgebied over stank, stof en lawaai en onderneemt waar mogelijk actie om de overlast te stoppen. In verband met het Pinksterweekend deze week een terugblik op de 249 meldingen die van 21 tot 25 mei zijn binnengekomen. Meer weten over het werk van de DCMR en ontvangen meldingen? Kijk op www.dcmr.nl. GEEN BIJZ0NDERE V00RVALLEN Tot en met donderdag zijn er geen incidenten geweest met meer dan twee of drie meldingen. Individuele meldingen van bewoners onderzoekt de meldkamer op basis van prioriteit. Daarnaast behandelt de meldkamer gemiddeld 100 bedrijfs- en incidentmeldingen per week van bedrijven als er een verstoring is in het normale bedrijfsproces. Deze meldingen zijn belangrijk om maatregelen te nemen om de bevolking en het milieu te beschermen tegen de gevolgen van een ongewoon voorval. 0NDERZ0EK NAAR GELUIDSSITUATIE IN 00STV00RNE Afgelopen week ontving de DCMR enkele meldingen van bewoners van Oostvoorne over geluidsoverlast van de Maasvlakte. In april zijn bedrijven (EM0, ECT, Havenbedrijf) en overheden (gemeente Westvoorne, provincie Zuid-Holland, DCMR) een gezamenlijk onderzoek gestart om een beter beeld te krijgen van de geluidssituatie in het gebied rondom Oostvoorne. Meer informatie op www.geluidinbeeld.nl. milieudienst Rijnmond MELDKAMER: 010 47 33 333 (DAG EN NACHT) www.dcmr.nl/mjlieuklacht 'f Paard wordt, na het diner, een podium voor muzikaal talent. Foto: Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 6