rnaasstad mbiilk ©on steik Maarten Bezuijen brengt alle 150 zeeslepers van Smit in een boek Offroad triatlon ook voor teams en recreanten Open tuindag maassluis boekbeeld 'Als je hulp nodig hebt, moet je durven vragen' I Maasstad Lezersactie *p m OTBCL r .\T*iK" Filmhuis Beestenboel Een rampdag als drijfveer voor een hommage maasstad milieubericht week23 Analfabeten van hun schaamte afhelpen Donderdag 7 junf 2007 wx 53 door Kor Kegel SCHIEDAM - Het is een hommage aan de Hollandse zeesleepvaart. 'Smit vaart het zeegat uit' heet het boek en de auteur, Maarten Bezuijen, heeft bewust iets dubbelzinnigs in die titel gestopt. Gedurende 165 jaar voeren de zeeslepers van Smit de Rotterdamse ha ven uit, de wereldzeeen over. Dat tijdperk is in 2007 afge- sloten met een voor de kenners spectaculaire sleepreis naar Brazilie, maar het betekende meteen het einde van Smit Internationale. „Er kwam een eind aan een stuk Hollandse maritieme geschiedenis," zegt Maarten Bezuijen. westblaak 180 postbus 1685 3000 br rotterdam mam- DCMR Rijnmond In het Filmhuis draait donderdag 7 juni '12.08 East of Bucha rest'. Zestien jaar na de afzet- ting van Nicolae Ceausescu, op 22 december 2005, zendt een televisiestation in een dorp 'er- gens ten oosten van Boekarest' een televisieshow uit over de vraag: deed ons dorp mee aan de revolutie? De twee gasten, de gepensioneerde Pisconi en de drankverslaafde geschiedenisle- raar Manescu, raken verstrikt in persoonlijke herinneringen. Ook de hellers geven steeds wisse- lende versies van de feiten, wat resulteert in een absurdistische confrontatie met het verleden. Vrijdag 8 en zaterdag 9 juni is 'The Good Shepherd' te zien met Matt Damon, Angelina Jolie en Robert deNiro. The Good Shepherd ontsluiert de geheimen van veertig jaar CIA door de ogen van een van de oprichters. Edward Wilson (Damon) is een ijverige student. Hij wordt gerekruteerd door een geheim genootschap, een kweekvijver voor toekomstige wereldleiders. Zijn oprechte ge- loof in de Amerikaanse normen en waarden maken hem een uit- stekende kandidaat voor een car- riere bij de overheid. Hij wordt lijdens WO II overgeplaatst naar het OSS (voorloper van CIA) waar hij uiteindelijk verstrikt raakt in zijn eigen web van wan- trouwen en achterdochtigheid. De voorstellingen beginnen om 21.00 uur, een kaartje kost zeven euro. Reserveren via de VVV Schiedam, tel. 473 30 00. Ach, wat was dit een zieltje toen hij werd binnengebracht. Een oude kat die meer dood dan le- vend was. Toch wilden we hem nog een kans geven en die heeft vader Abraham (zoals hij inmid- dels genoemd is) met beide po- tjes aangegrepen. Na heel wat gedokter is hij nu zelfs zover dat we voorzichtig een nieuw mandje voor hem durven te zoe- ken. Wat krijgt u als u voor vader Abraham kiest? Een werkelijk superlieve en vriendelijke oude heer die op nierdieet staat wat wil je met 13+) en gewoon aan- doenlijk dankbaar is voor ieder aaitje over zijn bol. Abrahams koppie wordt gesierd door een grote wrat, deze krijgt u er gratis van ons bij. Mensen strijk nu eens over uw hart en kies voor dit schattige ouwe baasje, hij gaat dan misschien geen tien jaar meer mee maar een lievere kat dan deze zult u niet gauw tref- fen. Meer informatie over vader Abraham en de andere dieren uit het asiel is verkrijgbaar bij Dierentehuis Nieuwe Waterweg, Van Linden van den Heuvelweg 2c in Vlaardingen. Het dieren tehuis is geopend van maandag tot en met zaterdag van 12.30 tot 16.00 uur, tel. 010 - 434 53 35. Want het staat hem in zijn geheu- gen gegrift: 11 oktober 2006 was een tragische dag in het leven van de altijd actieve, immer opgewekt luidruchtige Schiedammer. Op die dag overleed zijn moeder. Zij was in Vlaardingen opgegroeid, bijna altijd zonder haar vader, „want die zat op zee en maakte reizen van vele maanden," schrijft Bezuijen in zijn voorwoord. Die vader was Maarten Hoogen- dam, die in de oorlogsjaren 1940- 1945 derde machinist was op de Zwarte Zee en daarna tot zijn dood in 1962 derde machinist was op de Thames. Het overlijden van zijn moeder maakte bij Maarten Be zuijen zo veel herinneringen los, dat het aanleiding was uitgebreider stil te staan bij het zeeleven van zijn opa. Maarten Bezuijen. 56 jaar, antwoordt dan ook op de vraag hoelang hij zich al met zee sleepvaart bezighoudt: „54 jaar." De zeesleepvaart is hem met de paplepel ingegoten. Maar 11 oktober 2006 was om nog twee redenen een rampdag. Het be- stuur van stichting Help de Hudson besloot's avonds dat het museum- schip niet zou worden toegerust met een werkende hoofdmotor. Het werd een financieel-technisch onmogelijke zaak geacht om de Hudson in voile glorie te herstel- De zeesleepvaart kreeg Maarten Bezuijen met de paplepel ingegoten. Niet vreemd dat juist hij een boek schreef over de 150 zeeslepers van Smit. Foto: Roger van der Kraan len. De Hudson, een vermaard res- tauratieproject dat geregeld in de havens van Maassluis, Vlaardingen en Rotterdam te bezichtigen is, was destijds een krachtige sleper, maar het schip moet zich nu zelf van haven naar haven laten trekken. Een bezienswaardigheid, welzeker, met een informatieve en educatieve tentoonstelling aan boord, maar tot op de dag van vandaag veert bestuurslid Maarten Bezuijen he- lemaal op als hij maar even het idee krijgt dat er ooit weer een echte hoofdmotor in zou kunnen komen. Dat anders besloten werd, deed hem uiteraard verdriet - ook al is hij realistisch genoeg om het te begrijpen. Maar 11 oktober 2006 was ook nog eens de dag, dat Smit Internatio nale besloot al zijn nog in de vaart zijnde zeesleepboten over te doen aan Svitzer-Wijsmuller, onderdeel van de Deense rederij Maersk (A.P. Moller). „Voor de oud-opvarenden was het een gevoelige klap. Het was de zoveelste rederij, die op- ging in een groter concern onder buitenlandse vlag," zegt Bezuijen. „Een ander roemrucht voorbeeld is Nedlloyd, groot geworden met de VSN, de KNSM en vele rederijen, maar uiteindelijk integraal opge- gaan in Maersk." Wat de drie drama's van 11 oktober 2006 verbindt, is dat ze alle direct of indirect met Smit te maken hebben. De moeder van Maarten, de Hudson, het einde van een 165- jarig tijdperk - Maarten Bezuijen zag er aanleiding in zijn kennis en deskundigheid samen te ballen in een collectie van 150 Smit-zeesle- pers in woord en beeld. „Ik moest het kwijt. Het is heel verblijdend dat de haven van Maassluis nu een stichting kent tot behoud van authentieke sleepboten, waarvan er diverse zijn die tot Leen Smit Co.'s Internationale Sleepdienst hebben behoord, maar nog even en niemand weet meer dat een ge- renommeerd bedrijf in de Rotter damse havengeschiedenis begon- nen is in Maassluis. De haven van Maassluis lag er vol mee." Bezuijen: „Ik heb niet de pretentie gehad om de prachtige boeken van Bram Oosterwijk en Gerrit J. de Boer uit 1992 over de geschiedenis van Smit naar de kroon te ste- ken. Die standaardwerken staan op zichzelf. Dit is een aanvulling voor de liefhebbers, door een liefhebber samengesteld." Piet de Nijs, voorzitter van stich ting Help de Hudson, zegt in een Ten Geleide erkentelijk te zijn dat Maarten Bezuijen het boekwerk over Smit aangrijpt om de Hud son nog eens in de publiciteit te brengen. De opbrengst komt ook ten goede aan het behoud van het museumschip, dat de Leuvehaven in Rotterdam als thuishaven heeft, maar vaak in Maassluis en Vlaar dingen ligt. 'Smit vaart het zeegat uit' door Maarten Bezuijen wordt zaterdag 9 juni om 14.00 uur gepresenteerd aan boord van de Hudson, die dan afgemeerd ligt aan de Haring- kade in Maassluis ter hoogte van scheepswerf De Haas. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan directeur Gert Vliegenthart van Vlierodam in Rhoon, toeleveran- cier van hijs- en hefmiddelen voor scheepvaart en offshore, en spon sor van de Hudson. VLAARDINGEN - Met een triatlon over een kortere afstand en de moge- lijkheid om in teams deel te nemen wil het organisatieteam van de of froad triatlon de drempel naar het sportevenement verlagen. Op sport- centrum Polderpoort wordt de tri atlon in samenwerking met triatlon- vereniging Rijnmond op zaterdag 17 juni voor de derde maal gehouden. „Zo'n team van drie personen legt de triatlon in estafetteverband af, een teamlid zwemt, een ander fietst en weer een ander loopt", legt organi- sator Rob van Zanten uit. De kortere triatlon over de achtste afstand be- staat uit 500 meter zwemmen in de Vlaardingse vaart, vijftien kilometer onverhard fietsen en vijf kilometer onverhard lopen door de Broekpol- der. Als extra kennismaking met de duursportcombinatie kunnen nu dus voor het eerst ook teams deelne- men aan deze triatlon over korte af stand. Voor meer wedstrijdgerichte atleten gaat de vertrouwde triatlon over de kwartafstand. Deze deelne- mers krijgen duizend meter zwem men, dertig kilometer ATB-fietsen en tien kilometer veldlopen voor de kiezen. Van Zanten, zelf gepokt en gemazeld triatleet en afgelopen weekeinde in zijn leeftijdscatego- rie nog Nederlands kampioen halve triatlon, heeft weer een uitdagend fiets- en loopparkoers uitgezet over de onverharde paden van de Vlaar dingse Broekpolder. Sportcentrum Polderpoort geldt in dat zwem/fiets/ looptraject als de centrale lokatie waar de deelnemers wisselen van zwemmen naar fietsen, van fiet sen naar lopen en uiteindelijke de finishlijn bereiken. Het fietspar- cours loopt dit jaar volledig door de Broekpolder en niet meer langs de Vlaardingse Vaart. Hierdoor komen we niet meer op de openbare weg en wordt het voor ons als organisatie eehvoudiger een veilig parkoers aan te bieden. In de Broekpolder zelf heb ik een zo afwisselend moge- lijke route uitgezet met enkele pit- tige technische stukjes", belooft de Vlaardingse veteraan. De Offroad Triatlon Vlaardingen gaat volgende week om 12.00 uur van start met de korte afstand. Een half uur later is het de beurt aan de mannen van de langere adem. Inmiddels staan al zo'n 150 duursporters op de deel- nemerslijst maar de inschrijflimiet is nog niet bereikt. Rob van Zanten legt uit dat er aan de achtste triatlon 75 individuele deelnemers mogen meedoen en 25 trio's. „Vooral bij de trio's hebben wij nog startplaat- sen genoeg op dit moment." Bij de kwartwedstrijd sluit de inschrijving als de teller op honderd staat. Meer gegevens over de Vlaardingse triat lon zijn te vinden via de website van triatlonvereniging Rijnmond: www. tvr86.nl. Onder het knopje 'Offroad Vlaardingen' is het programma en de verschillende parkoersen te vin den. Inschrijven kan rechtstreeks via www.ntbinschrijvingen.nl. Rob van Zanten vertelt tot slot dat deel nemers op woensdag 13 juni onder begeleiding het parkoers kunnen verkennen. „Vanaf 19.15 uur gaan wij dan op pad vanaf Polderpoort aan de Watersportweg 11 in Vlaar dingen." „Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat." Het is de lijfspreuk van persfotograaf Roger van de Kraan. Zeven dagen per week onderweg en bezig met het nieuws in de regio, de promotie van Maassluis in het algemeen, de zeeslepers Hudson en Elbe in het bijzonder en de Furi- ade specifiek. Toch weet hij ondanks de gevolgen van de ziekte van Crohn heel veel plezier te hebben in het leven en al wat hij doet. En juist daarom schreef hij een boekje over Maassluizers die iets durfden te vertellen over het leven met een beperking. Uit de interviews die Van der Kraan deed met een aantal van zijn gehandi- capte stadsgenoten, blijkt dat een goede positieve instelling het levensgeluk zeker kan bevorderen, ondanks de beperkingen van de handicap. Daar komt nog bij dat een positieve houding van de gehandicapten voor de men- sen in hun omgeving of de hulpverlening ook zeker een stimulans is om zich in te zetten voor anderen. In het voorwoord van zijn boekje: 'Als je hulp nodig hebt, moet je durven vragen' onderschrijft ook wethouder Pieter Kromdijk het belang dat gehan dicapten hebben om gewoon aan de samenleving en maatschappij deel te kunnen nemen, waarbij hij dit aspect van de WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning - tevens bij het brede publiek introduceert. Het boekje geeft dan ook een beknopte maar begrijpelijke uitleg over de WMO. De publicatie 'Als je hulp nodig hebt moet je het durven vragen' is gratis verkrijgbaar op het stadhuis van Maassluis. De redactie van Maasstad Week- bladen verloot onder Maasstadle- zers drie exemplaren van 'Als je hulp nodig hebt, moet je durven vragen'. Wie kans wil maken op het boekje hoeft maar den ding te doen. Stuur een mailtje naar b.vanzessen@maasstad.nl of een briefkaart naar Maasstad Week- bladen, t.a.v. Bart van Zessen, Postbus 1685, 3000 BR Rotter dam. Vergeet niet naam en adres te vermelden en de titel van het boek waarnaar u wilt meedingen. De winnaars worden onder het eerstvolgende Boekbeeld gepubli- ceerd en krijgen hun boek daarna toegestuurd. De winnaar van het boek 'Scha- duwen over Schiedam' is P. M. Schoo- Van Ingen (Burg, van Haarenlaan, Schiedam). Het boek wordt binnenkort thuisgestuurd. VLAARDINGEN - De Vlaardingse afdeling van Groei Bloei organi- seert op zaterdag 16 juni een open tuindag in de Westwijk. De start van de open dag is om 10.00 uur in de Heemtuin aan het Heemtuinpad 1 in de Westwijk. De bezoekers ontvangen daar een fietsroute/auto- route met de tuinen die meedoen. Bij voldoende belangstelling zullen de medewerkers van de Heemtuin een rondleiding geven. De in de route door de Westwijk opgenomen tuinen zijn zeer gevarieerd. Er zijn prive tuinen, schooltuinen, volks- tuinen, boerderijtuinen en een beel- dentuin. Deelname aan de Open tuindag is gratis. De DCMR werkt al 35 jaar aan een leefbare en veilige Rijnmond i 1 M""-- - Van 21 tot 28 mei behandelt de DCMR Milieudienst Rijnmond 459 meldingen en van 28 mei tot 4 juni 545 meldingen van bewoners in het Rijnmondgebied over stank, stof en lawaai. Het weekgemiddelde in 2007 is 413. Waar mogelijk onderneemt de DCMR actie om de milieuoverlast te stoppen. Meer weten over het werk van de DCMR en ontvangen meldingen? Kijk op www.dcmr.nl. ONGERUSTHEID OVER LOGGERFESTIVAL IN VLAARDINGEN EN PERNIS Bewoners van Vlaardingen en Pernis bellen zaterdagmiddag 2 juni over lawaai- en lichtoverlast van het Loggerfestival in Vlaardingen. De meldingen gaan vooral over de herrie van de voorbereidingen van het festival. Sommige bewoners reageren ongerust op het lichtconcert met vlammenwerpers en gasknallen. Voor het festival heeft de gemeente Vlaardingen een vergunning afgegeven. GELUIDSOVERLAST VAN DE H0RECA Het Pinksterweekend verloopt met 40 horecameldingen, relatief rustig. Hiervan komen 23 meldingen van bewoners in Rotterdam en 17 uit verschillende regiogemeenten. Afgelopen weekend ontvangt de DCMR 74 meldingen over de horeca: 63 uit Rotterdam en 11 van de regiogemeenten. De DCMR behandelt meldingen over horeca en evenehienten in samenwerking met de politie. Uitgangspunt is om een evenwicht te vinden tussen wonen en recreeren in de stad. m milieudienst MEL3KAMER: 010 47 33 333 (DAG EN NACHT) www.dcmr.nl/miljeuklacht Als je kunt lezen en schrijven, kun je nog een heleboel meer door Kor Kegel VLAARDINGEN - Een op de vijf mensen heeft grote pro- blemen dit stuk te begrijpen. Dat kan aan de auteur liggen, maar.vier op de vijf mensen hebben er geen problemen mee. Ze kunnen lezen. Ze praten erover. Maar moet je dan eens opletten! Wie dit stuk niet gele- zen heeft, zegt dat hij de krant niet gehad heeft. Of dat hij geen tijd heeft gehad. Of dat de krant al in de kattenbak lag. Nooit zal iemand toegeven, dat hij het stuk niet gelezen heeft omdat hij niet kan lezen. Volgens de gemeen- ten Vlaardingen, Schiedam en Rot terdam is er grote schaamte onder de mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Als ze aan een loket staan en iets moeten invullen, verzinnen ze smoesjes. „Ik heb mijn bril niet bij me." Of: „Helpt u mij even, ik heb niet genoeg daglicht." Vaak denken zij dat zij de enige zijn met dit probleem, zegt Anny Attema, wethouder in Vlaardingen. Maar als bijna een op de vijf in- woners laaggeletterd is, zoals het analfabeet zijn tegenwoordig wordt genoemd, dan zijn het wel 8500 mensen in Vlaardingen, 980C in Schiedam en 97.000 mensen in Rot terdam. Hoezo, de enige? „Omdat het zo veel mensen zijn, gaan we het probleem van laaggeletterdheid regiobreed aanpakken", zei de Rot terdamse wethouder Orhan Kaya vrijdag in tramlijn 23. Onderweg deelde hij bij de haltes op de Broersvest en de Holysingel folders uit, samen met zijn Vlaar dingse collega Anny Attema en de Schiedamse wethouder Christine Daskalakis. Je kon aan de tram zien dat er een campagne wordt gevoerd. De campagne wil veel laaggelet- terden stimuleren om een cursus te volgen. Want lezen kun je leren. Schrijven kun je leren. En als je kunt lezen en schrijven, merk je dat je veel meer kunt. Je kunt er plezier in krijgen. Je kunt de wereld beter begrijpen. Je kunt zelf een fonnu- lier invullen - zonder smoesje. De gemeenten Schiedam, Vlaardingen Omdat het zo veel mensen zijn, gaan we het probleem van laaggeletterdheid regiobreed aanpakken." Foto: Roger van der Kraan en Rotterdam hebben ambassadeurs ingezet, die tot voor kort laaggelet terd waren, maar de stap durfden te zetten om een cursus te volgen. De ambassadeurs weten wat het is - hoe het was en wat je eraan kunt doen. Ze motiveren anderen om ook hun taalprobleem aan te pak- ken. Waarom spreekt de overheid tegenwoordig van laaggeletterdheid, terwijl je het net zo goed analfa- betisme kunt noemen? „Die vraag heb ik zelf ook gesteld", zegt Jelle Metz van de afdeling Educatie van de gemeente Schiedam. „Het heeft te maken met de negatieve klank van de term analfabeten. En laag geletterdheid duidt erop dat het om meer gaat dan niet kunnen lezen en schrijven, maar dat het ook gaat om minder goed kunnen functioneren in onze complexe informatiemaat- schappij." De gemeente Schiedam en Vlaar dingen komen binnenkort met een Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2007-2010. Het aanvalsplan moet het taboe doorbreken. Van de ruim 75.000 Schiedammers vallen er 9800 onder de definitie van laaggeletterdheid (dat is 17 procent van de inwoners tussen 15 en 74 jaar). In Vlaardin gen gaat het om 16 procent, 8500 in woners, en in Rotterdam is het zelfs 22 procent. Het landelijk percentage is 13. Uiteraard heeft die hoge score in de Rijnmondgemeenten te maken met de grote werkloosheid, het toch al lage opleidingsniveau en soci- ale desinteresse. Rotterdam heeft al een aanvalsplan: Rotterdam leest! Rotterdam schrijft! 2007- 2010. De campagne roept vooral werkzoe- kenden en ouders op mee te doen met leren lezen en schrijven, maar ook werkende mensen die verder kunnen komen. De campagne is dus niet alleen gericht op mensen die moeten inburgeren. Rotterdam koopt meer opleidingstrajecten in bij het Albeda College en ROC Zad- kine. Doelstelling is dat het aantal cursisten stijgt van 560 naar 1000 op jaarbasis. Schiedam koopt de opleidingen in bij ROC Zadkine en Vlaardingen bij Albeda. Onder deel van de campagne is dat wijk- en bewonersorganisaties en andere instellingen worden gei'nformeerd over het verschijnsel laaggeletterd heid, opdat ze alert reageren als ze een potentiele cursist ontwaren. En als mensen dan op een cursus komen, sluit de lesstof dan ook aan op hun belevingswereld? Jelle Metz: „Het besef dat dat voordelen heeft, zie je toenemen op het hele terrein van de volwasseneneducatie. Natuurlijk zitten er op zo'n cursus deelnemers met heel verschillende achtergronden, maar er wordt zo veel mogelijk ingespeeld op indivi duele situaties." Voor informatie en aanmeldingen kan men terecht bij ROC Zadkine aan de Liduinastraat 35 in Schiedam of via telefoonnummer 4733377. Ook kan het landelijke nummer 0800-0234444 worden gebeld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 6