SCHIEDAM ZONDAG 17 JUNI GEOPEND 398r Straluma schiedam DIGITALE FOTO-SERVICE Polderweg wil ook wel 'ns aandacht Regeringsvluchten voortaan vanaf Rotterdam Airport Stralende 102-jarige Twijfels na brand Neptunus: hoe veilig zijn monumenten? www.ijssalon-lavenezia.nl Wa Oplossing gezocht voor cursisten Medelanders Slack Jaw verrassend www.tegel-palace.nl .stolk-bv.nl GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Relaxfauteuil in prijs veriaagd! Schiedam-Noord vreest uitbreiding nachtvluchten TEGtL-PMACf Auto schept vrouw op snorfiets Wake in Merwehaven Geslaagde harpdag Wiskunde- giganten Woonlasten niet extra omhoog Duizenderi spullen gaan in rook op Springen in Margriethal Nieuwe kunst in Plantage Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) op de 2e verdieping Lederen Keuze uit meer dan 50 modellen jl Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 13 juni 2007 14e Jaargang nr 24 it VIDE AUDI KTV Gratis afhalen Tegds&Plavuijen v- BERGWEG EN CEINTUURBAAN 7500 m2 klassieke en moderne meubelen en verlichting OPENINGSTUDEN MAANDAC van 11.00 tot 17.30 uur DINSDAC T/M DONDERDAC van 9.00 tot 17.30 uur VRUDAC van 9.00 tot 21.00 uur ZATERDAG van 9.00 tot 17.00 uur IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND GEOPEND van 11.00 tot 17.00 uur verstelbaar van 698.- nu voor slechts Zeemanstraat 17 2991 XR Barendrecht Rotterdam! Jsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-292 10 26 Meubelen Tel. 010-292 10 22 Verlichting Ring Rotterdam-Zuid A15 afslag 20 Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde GRATIS PARKER EN VOOR DE DEUR weekbladen w Digitaal formaat i11,4x15,2 cm vanaf 50 stuks dan 20 vakiaken alti/d bij u in de buurtl 1 Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaiand 6 Tabakshop Parkweo Parkweg 404 Bewonersvereniqino Schiedam-Post Boertiavelaan 79 Prop-it lange Kerkstraat 86 Stichtino Hoefnaqel St. Luduinastraat 96A U klint bij ons terccht voor: •AJIesoorten A wand- en vloertegels Plavuizen - Manner - Natuursteen Vloerverwarmingen OPENINGSTUDEN: Di.t/mvr. 9.30 -17.30 uur. •sAvondsopafspraak. Za. 9.30-17.00 uur. Tel. 010-426 69 25 Fax 010-273 20 32 Jan Evertsenweg 24 3115 JA Schiedam (Industrieterrein de Vijfsluizen) Gratis parkeren door Frank Willemse SCHIEDAM - De gemeenteraad kan niet 'zomaar even' beslissen en heeft meer tijd nodig voor het formuleren van een standpunt over de plannen van de regering voor meer nachtvluchten en een uitbreiding van de geluidszones vanaf Rotterdam Airport. Wet- houder Haan heeft tijd nodig om te oordelen over de plannen van minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) voor uitbreiding van de geluidszones die over Schiedam-Noord gaan. De raadsleden hielden hun kruit nog droog. Alleen GroenLinks vreest dat meer landingen's nachts de mensen uit de slaap houden. Schiedam kreeg vorige week een presentatie van de plannen voor een wijziging van de Aanwijzingspro- cedure Rotterdam Airport. Minister Eurlings (CDA) wil de luchthaven een vergunning geven voor rege- rings- en militaire vluchten en .de geluidsnormen oprekken tot over de spoorlijn Delft-Schiedam. Volgens de minister gaat het hier om een reparatie van eerdere wetgeving die wegens nieuwe feiten nodig aange- past moeten worden. Sluiting van Marinevliegkamp Val- kenburg betekent dat regerings- en marinevluchten nu vanaf de Rot- terdamse vluchthaven gaan. De regering heeft een voorkeur voor het oude Zestienhoven omdat dat dichterbij is en minder druk dan bijvoorbeeld Schiphol. Jaarlijks, zo berekende het ministe- rie, mag Rotterdam Airport 27.000 vluchtbewegingen hebben. Feite- lijk landden of vertrokken er maar 24.000. Dat betekent toch 3000 vluchtbewegingen over? „Ja", be- aamde de woordvoerder van het mi- nisterie schoorvoetend. De woord voerder sprak van een reparatie van eerdere wetgeving waarin 'foutjes' zijn gemaakt. Ondanks de kritische vragen van John Witjes (GroenLinks) hield hij vol dat ondanks regeringsvluch ten (1300 stuks) en herstel van de 'deukjes' het aantal vluchten en de hinder voor Schiedam niet zal toenemen. De veranderende geluidscontouren waarbinnen een vliegtuig herrie mag maken wordt ook iets verlegd. Juist door strengere regels, volgens het ministerie, is de geluidsoverlast eerder minder geworden. Boven- dien zijn het vooral de vertrekkende vliegtuigen die zorgen voor lawaai zo probeerde hij de raadsleden te sussen. „Ja dat klopt. Maar dat betekent wel dat de meeste nacht vluchten juist landen via Schie dam", betoogde Witjes. „En daar krijgt Schiedam-Noord dus behoor- lijk wat mee te stellen." SCHIEDAM - Op de kruising 's- Gravelandseweg - Brauweg vond zaterdagmiddag een verkeersonge- val plaats, waarbij een 70-jarige vrouw gewond raakte. De gewonde vrouw reed, omstreeks 14.30 uur, op haar snorfiets op het fietspad in de richting van de 's- Gravelandseweg en kwam uit de richting van het Hazepad. Een personenauto kwam vanaf de Burgemeester van Haarenlaan in de richting van Schiedam-Noord en schepte de vrouw. Zij werd met twee gebroken ribben, een gat in het hoofd en wat gekneusde ledematen naar het Erasmus MC gebracht. SCHIEDAM - Bij de twee de- tentieboten in de Merwehaven wordt zondag 17 juni weer een wake gehouden. De Raad van Kerken Schiedam organiseert deze maandelijks en wil hiermee het Nederiandse uit- zetbeleid aan de kaak stellen en de mensen op de boten steunen. Meer dan driehonderd mannen zitten hier vast, voorafgaand aan uitzetting naar hun land van herkomst. Ze zijn gedetineerd, nadat bleek dat ze illegaal in Nederland zijn. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. De boten liggen achter de grensflat (Rot- terdamsedijk), op de Gustoweg. SCHIEDAM - Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Harpe Davids-Zoetermeer or- ganiseerde deze vereniging weer eens de zogenaamde 'Harpdag'. In het oude en nieuwe centrum van Zoetermeer traden de gehele dag door alle muziekverenigin- gen uit Nederland op met de naam Harpe Davids. Natuurlijk was ook Harpe Da vids Schiedam van de partij met het harmonieorkest en de twirlteams. Hoogtepunt was het gezamenlijk optreden van alle muzikanten van Harpe Davids (meer dan 225!) op het Stadhuis- plein van Zoetermeer. SCHIEDAM - Bij de Kangoeroe- wedstrijd, gericht op wiskunde voor het hogere middelbaar on- derwijs, hebben een aantal leer- lingen van het Stedelijk Gymna sium zeer goed gescoord. Suthes Balasooriyan uit klas lc werd vijfde en kreeg daarom een officieel diploma en een halfjaarabonnement op de Kijk. Ook Mees Poppe en Marc Paul Noordman vielen in de prijzen en krijgen een halfjaar lang de Kijk op de deurmat. SCHIEDAM - Het kabinet en de Vereniging van Nederiandse Gemeenten (VNG) hebben vo rige week een akkoord geslo- ten waarin is vastgelegd, dat de limiet op de onroerende zaak belasting (OZB) verdwijnt. Met name de Vereniging Eigen Huis (VEH) ziet grote bezwaren. Ver- hogingen tussen de twintig- en de veertig procent worden niet uitgesloten. Als het aan de PvdA Schiedam door Kor Kegel SCHIEDAM - Loco-burgemeester Menno Siljee voelt veel voor een rondgang langs alle vijfhonderd monumenten in Schiedam om te checken of ze voldoende brandvei- lig zijn. Hij zegt dat na de uitslaan- de brand, zaterdagochtend, waarbij het rijksmonument Neptunus aan de Westerkade 30 werd verwoest. In het gebouw bevond zich rommel- markt Mozes met duizenden spul- len, antiek en curiosa, waarvan vele snel brandbaar. Siljee besloot zaterdag in samen- spraak met eigenaar Albert Bijloo dat aannemer Van de Tempel een deel van de muren gecontroleerd naar beneden zou halen. Nadat de brand was geblust, bleek namelijk dat grote delen van het monumen- tale gebouw zo zwaar waren be- schadigd, dat er instortingsgevaar was. Het dak was ingestort. De hele rommelmarkt van Lorenzo van Gelderen was in vlammen opge- gaan. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. Evenals de zijmuren bleek de voor- gevel aan de Westerkade te gam- mel om zomaar te laten staan. Een windvlaag zou genoeg zijn om de muur te doen bezwijken. De gevel is vervormd en de verankeringen zijn weggevallen. Maar omdat Nep tunus vooral vanwege de voorge- vel een rijksmonument is, wordt SCHIEDAM - Mevrouw van de Heuvel-Meure is op 6 juni 102 jaar geworden. Een mijlpaal waarmee ze de oudste bewoner van Franke- land en de op een na oudste inwoner van Schiedam werd. Ze woont al 27 jaar in Huize Fran- keland en heeft een prachtige kamer met uitzicht op de ingang. Hoewel Foto: Roger van der Kraan ze de honderd al gepasseerd is is ze nog altijd goed van geest en slaat ze geen .voetbalwedstrijd over op televisie. Ook leest ze iedere dag de krant. Regelmatig gaat ze met Frankeland nog een uitje maken naar Rockanje, haar dochter gaat dan mee als vrij- willigster. SCHIEDAM - Veel turners en turn- sters uit het rayon Delfland sluiten komende zaterdag het wedstrijdsei- zoen af tijdens de jaarlijkse spring- wedstrijden in sporthal Margriet. Er wordt gesprongen op de mat, de kast, de mini-trampoline en de tum- blingbaan. De springdag valt uiteen in een ochtend- en middagsessie. De jonge jeugd komt van 9.30 tot 12.45 uur in actie en de wat oudere turn(st)ers van 13.30 tot 16.00 uur. De wedstrijd in de sporthal aan de Nieuwe Damlaan 5 in Schiedam is 16 juni gratis toegankelijk voor het publiek. SCHIEDAM - In De Plantage werd afgelopen zaterdag het kunstwerk 'Anti Pode' van kunstenaar Lon Pennock onthuld. Met zijn rechthoekige platen pro- beert hij 'de ruimte om het beeld zichtbaar te maken' en creeert hij een contrast met het landschap of de stedelijke omgeving waarin ze staan. Hier is hij waarschijnlijk het meest bekend met zijn twintig me ter hoge zwarte rechthoeken op de Blaak. door Kor Kegel SCHIEDAM - Anders dan de ge meenten Schiedam en Den Haag weigert de gemeente Rotterdam mee te werken aan een doorstart van Bureau Medelanders. Daardoor kunnen de paar honderd cursisten in Schiedam en Den Haag hun inburgeringscursus bij Medelan ders voltooien. In Rotterdam echter zoekt wethouder Orhan Kaya naar een andere oplossing. De Groen- Links-wethouder beeindigde subiet het contract met Medelanders, op- gericht door Bea Oomens en Erik Dijkhuizen - saillant detail: bei- den ooit politiek actief voor Groen Links. Curator Bert Verburg vroeg alle betrokken gemeenten om mee te werken aan een doorstart. Kaya ging hier niet op in. De wethouder hoopt de 452 cursisten, die Mede landers in Rotterdam heeft, bij een andere instelling verder te laten inburgeren. Hij zou ook de docen- ten willen 'redden'. Eind juni moet ligt, zal in Schiedam niet wor den overgegaan tot een extra verhoging van de OZB en zal de verhoging van de gemeentelijke onderzocht welk delen ervan op een verantwoorde manier kunnen blijven staan. De Westerkade telt veel voormalige branderijen en pakhuizen, die alle op de monumentenlijst staan. Op de hoek van de Stadhouderslaan was Neptunus het meest opvallend pand. Het heeft in de loop der ja- ren verschillende functies gehad. De functie van rommelmarkt was een tijdelijke. Lorenzo van Gelde ren zei onlangs het pand tot maart 2008 van Albert Bijloo te hebben gehuurd. De brand brak zaterdagochtend SCHIEDAM - Scholengemeenschap Spieringshoek viert deze maand het 50-jarig bestaan. Daarom werd er afgelopen donderdag en vrijdag al feest gevierd rond het schoolgebouw en op sportcentrum Polderpoort in Vlaardingen. De 1400 leerlingen van de school werden hier verwacht voor een mega sportfestijn met een grote variatie aan bekende en onbekende sporten. Zaterdag 16 juni wordt nog een reunie georganiseerd voor oud-leeringen en -docenten. Belangstellenden kunnen zich hier nog altijd voor opgeven via de site van de school. Foto: Roger van der Kraan er een oplossing zijn, heeft hij de gemeenteraad beloofd. Het Rotterdamse PvdA-raadslid Peggy Wijntuin zegt niet eenvoudig ja of nee te kunnen antwoorden op de vraag,of wethouder Kaya ge- blunderd heeft door het contract met Medelanders meteen op te zeg- gen. „Ik begrijp dat Den Haag en Schiedam wel doorgaan, maar dat het daar om kleinere aantallen cur sisten gaat. In Rotterdam is het een hele bulk, dus daar is meer geld mee gemoeid." Bureau Medelanders-directeur Bea Oomens hoopt dat er eind van de week duidelijkheid is over de door start en met hoeveel van de 120 werknemers dat zal zijn. Dan zal ook bekend zijn wat de toekomst is van de andere BM- projecten, zoals de leerwerkrestau- rants PAN in Schiedam-Nieuwland en Wijn of Water op de Lloyd- pier in Rotterdam, een aannemerij, een modebedrijf met atelier op de Nieuwe Binnenweg en artiestenbe- middeling. En is dat niet Jan Traas daar achter die microfoon? Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - Voor de bands van muziekschool OpMaat was afgelo pen zaterdag de dag. Optreden voor cafe De Unie voor het voorbijtrek- kend en winkelend publiek. Maar ook voor vrienden, familie en fans van de amateur popbands. Hier is Slack Jaw bezig met haar set op het pleintje naast de Koemarktbrug. Deze zes man/vrouwsband speelde nummers van popbands als The Stones, Maroon 5 en Queens of the Stone Age. Het jaarlijkse buiten- lucht optreden wordt verzorgd door de popafdeling van muziekschool Opmaat. Optredens van een achttal bands van beginners tot aan bijna professionals. Allemaal met de ze- nuwen in hun lijf, maar ze stonden er wel! Foto: Bart Bos even voor vijf uur uit. De brandweer was op dat moment in de buurt. In de Frangois HaverSchmidtlaan, hoek Jacob Catslaan, was om kwart over vier een geparkeerde auto in brand gevlogen. De auto stond onder een boom en er bestond gevaar dat het vuur via de takken zou overslaan naar de hoekwoning ernaast. De bewoners werden gealarmeerd. Er bestaat vooralsnog geen vermoe- den dat de ene brand met de andere te maken heeft, maar omwonen- den herkenden de deels uitgebrande Seat niet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1