Markt weer van kerk tot kerk schiedam Milieudefensie vraagt Haan vuilste straten op te poetsen l Hill ill ill II i| OPRUIMING 25 /O kortingf n C i 'He, jij ook hier?' op Spieringshoek Jeugdtoernooi bij sv&hv Schiedam SCHIEDAM 1.0GB— kamera-exo/iess.n/ DIGITALS FOTG-SERVICE Museum trekt 25.000 bezoekers met Lucebert ZONDAG 24 JUNI GEOPEND www.ijssalon-lavenezia.nl in prijs verlaagd! Rotterdamsedijk heeft meer roet dan Broersvest AUTORUIT STUK BEL: 0800-0828 a Nieuw in ons assortment.. WimdeirHaan zomerschoenen maissta GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Alles over wonen in Schiedam Even eruit in Mantelzorg- cafe Vaste Week voor het MS Fonds Bingo DE GR0GTSTE EN GOEDKOQPSTE FOTOWIN'KEL! Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 20 juni 2007 14e Jaargang nr 25 [- 24 UUR SERVICE I - Gratis sterreparatie v.a. WA extra - Rechtstreekse schade- afwikkeling met alle verzekeraars en lease maatschappijen - Maximale korting op eigen risico - Gratis vervangend vervoer tijdens reparatie Verse Bospeenper bos 079 Jonge Tuinbonenheel kilo 079 Hollandse Komkommers2 stuks 098 Hollandse Bloemkoolper stuk 098 De lekkerste Kersenhalf kilo 398 Dore's en Frieslanders5 kilo 398 Diverse soorten rauwkost en salades alle soorten, nu100 gram 098 Wmkelcentruw "Pe Kctel" Borodmlaan 68 Schiedam Gratis afhalen IDEGAUDI KTV Cube Memory SD 1.0 GB 240 HUMMERS! 1 J® Sony SC-T10 Canon Power Shot A460 FujiFilm FinePix Z3 D GRATIS MAT MVR 9.00 T M 17, lp c a ijss PARKEREN zaterdag van 9.30 t m i6.t Digitaal formaat 4x15.2 cm weekbladen Vlaardingen Hoogstad 209,3131 KX Vlaardingen Tel. (010) 460 22 33 door Kor Kegel SCHIEDAM - De 's-Gravelandseweg en de Rotterdamsedijk behoren tot de smerigste straten van Schiedam, althans qua luchtvervuiling. Milieudefensie vindt dat verkeerswethouder Yorick Haan daar wat aan moet doen. Om die reden geeft Joris Wijnhoven, landelijk campagneleider verkeer van Milieudefensie, de wethouder donderdagavond een poetsdoek. Haan moet het roet maar van de straten poetsen, als hij niets beters verzint. In de Roet Poets Top 400 van Mi lieudefensie komen de BK-laan en de Broersvest niet meer voor. Wei staat de Oranjestraat er nog op, evenals de De Brauwweg, ver- moedelijk door de files tussen de 's-Gravelandseweg en de Matlin- geweg in de Spaanse Polder. Een nieuwe straat op de vuile lijst is de Boerhaavelaan, wat verklaard door Frank Willemse SCHIEDAM - Lucebert is een kaskraker geworden. Met 25.000 bezoekers in ruim drie maanden heeft de expositie van de overle- den Cobra-kunstenaar ruim aan de verwachtingen voldaan. Volgens een woordvoeder van het Stedelijk Museum hadden dat nog meer toe- schouwers kunnen zijn. Het warme voorjaar speelde het museum name- lijk parten en veroorzaakte, na een goed begin, een 'dip' in de bezoe- kersaantallen. De aantallen werd goedgemaakt door 'laatkomers' in de laatste weken van de tentoon- stelling. Met topdagen als Tweede Pinksterdag waarop meer dan 600 bezoekers naar het museum kwa- men. De bezoekers, die uit het heel Ne- derland op de expositie afkwamen, zijn een stimulans geweest voor de plaatselijke economie. Voorzitter Hans Eikenbroek van de Schiedam- se Evenementen (SEPS) stelt dat de Schiedamse horeca, andere musea en de fluisterboot flink hebben ge- profiteerd van dat museumbezoek. De expositie rond Lucebert werd begeleid door een grote reclame- campagne. Van Delfzijl tot aan Vlissingen stonden aankondigingen van de Lucebert-tentoonstelling. Met de nieuwe tentoonstelling over Armando hoopt het museum weer een kaskraker binnen te hebben. fclill Bij ons kunt u betalen met PIN. Aanbiedingen geldig van donderdag 21 juni t/m woensdag 27 juni. AARDAPPELEN GROENTEN FRUIT Sandalen en slippers 10 korting •geldt niet op de nieuwe collectie CO Q CO Broersvest 135 3\11 EE Schiedam www.dykstal.nl wordt uit het afdalen van roetdeel- tjes vanaf de Rotterdamsedijk. Waarom sommige drukke verkeers- wegen nu minder vervuild zijn dan andere doorgaande wegen in en rond Schiedam-Centrum, zonder dat er opvallende maatregelen zijn genomen, kan Milieudefensie niet aangeven. Het blijkt eenvoudig uit objectieve metingen. Of er sprake is van weersinvloeden of andere effec- ten, waardoor de volgorde van vieze straten is veranderd, is onduidelijk. In September 2005 dacht Yorick Haan een simpele verklaring te heb ben. De vieze straten waren toen de BK-laan, Oranjestraat, Broersvest en 's-Gravelandseweg: de drukste route door Schiedam, tussen Vlaar dingen en Rotterdam, of liever tus sen Vijfsluizen en de Spaanse Pol der. Toen kwam Milieudefensie met het advies transportverkeer uit de binnenstad te weren of om strenge parkeermaatregelen te nemen en eenrichtingverkeer in te stellen. Haan vond die suggesties te ge- makzuchtig. De SP'er ziet zulke maatregelen niet haalbaar op de belangrijkste verkeersader door Schiedam-Centrum. Maar: „Wat dan?" vroeg Haan zich af. Milieu defensie vindt dat de verkeerswet houder nu lang genoeg tijd heeft ge- had om daarover na te denken. De poetsdoek is maar een symbolisch schoonmaakmiddel. Liever hoort campagneleider Wijnhoven echte oplossingen van wethouder Haan. w a e 5 a Ei a n Bij deze adressen: Woon+ Wateriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. No)enslaan460 Wiikqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boertiavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 36 Stichtino Hoefnagel St. Luduinastraat 96A VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR] BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - Het was een voile bak afgelopen zaterdag in sporthal Margriet tijdens de jaarlijkse springwedstrijden. Heel veel turners en turnsters uit het rayon Delfland zetten nog eenmaal hun beste beentje voor in de wedstrijd die traditioneel de afsluiting van het turnseizoen betekent. Veel familie en andere belangstellenden kwamen kijken naar de vernuftige sprongen op mat, kast, mini-trampoline en tumblingbaan die vooraf met veel geduld op de trainingen waren geoefend. Na afloop werd een karrenvracht aan medailles aangerukt om de best gelukte sprongen te belonen. Foto Roger van der Kraan Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - Een feest der her- kenning was het afgelopen zaterdag tijdens de reunie van Scholenge- meenschap Spieringshoek. Hoewel de verwachte stormloop uitbleef, hadden toch nog enkele honderden oud-leerlingen, -docenten en -me- dewerkers zich gemeld. Het was ouderwets gezellig en er werden natuurlijk veel herinneringen opge- haald. Ook werd er vol bewondering naar de nieuwbouw gekeken. SCHIEDAM - Het laatste stukje Sveaparken krijgt vorm. Afgelopen vrijdag ging, na drie dagen vertra- ging, de eerste paal de grond in van de riante 2-onder-l-kapwoningen van projectontwikkelaar Baas en Groen. Het project komt in het meest noord- westelijke deel van Svea te lig- gen. In tegenstelling tot het enorme Krona-complex waren hierbij geen Foto: Miranda Kouwenhoven burgemeester en andere genodigden aanwezig, maar een oplettende ko- per was zo gelukkig dit heugelijke feit toch vast te leggen op de gevoe- lige plaat. Wei waren er natuurlijk een aantal medewerkers van Bouw- en Wo- ningtoezicht van de gemeente en van bouwer WEBA uit Naaldwijk aanwezig om alles onder toezicht te laten verlopen. SCHIEDAM - Soft- en honkbal- vereniging Schiedam is zondag 24 juni gastheer van een groot jeugd toernooi. Op vier velden wordt in vier ver- schillende categorieen het slaghout ter hand genomen. De meisjes en jongens tussen 4 en 6 jaar spelen gezamenlijk volgens de Peanuts- regels. Daarnaast wordt er door jongens en meisjes van 7 tot 10 jaar afzonderlijk gespeeld in een opgooi-toernooi en tot slot zijn er wedstrijden voor de stoere honkbal- jongens van 10 tot 12 jaar. Het toernooi start om 10.00 uur en rond 15.00 uur vindt de prijsuit- reiking plaats. Aansluitend speelt het eerste honkbalteam van sv&hv Schiedam om 17.00 uur-een thuis- wedstrijd aan de Burgemeester Ver- veenstraat in Schiedam-Bijdorp. SCHIEDAM - Het is een hot item in de media en politiek geweest de laatste maanden. De brug voor de tram die straks de Overschie- scheweg moet verbinden met de 's Gravelandsepolder zou voor pro- blemen gaan zorgen met betrekking tot het watertoerisme in de stad. De onderdoorgang zou maar veertig in plaats van de aangekondigde tach- tig centimeter hoog worden en de boten zouden niet zonder hulp van een brugwachter Schiedam in en uit kunnen varen. En dat terwijl de Foto: Bart Bos tram om de paar minuten over de brug zal rijden. Maar afgelopen maandag arriveer- de de brug ondanks alles toch in de vroege ochtend om in de loop van de dag op een ponton naar zijn locatie te worden gevaren. Geen simpele operatie want het gevaarte moest met twee kranen op de pon ton worden gehesen en dat kostte veel passen en meten om de brug precies op zijn plek te krijgen. Toen dat eenmaal voor elkaar was kon de brug naar zijn locatie ver- derop worden gevaren waar hij de komende dagen op zijn vaste plek zal worden geplaatst. Hier is al het nodige voorbereidende werk verricht. Met meer dan 20 vakzaken altijd bij u in de buurt! SCHIEDAM - Vanuit een tent op het Stadserf krijgen woning- zoekenden zaterdag 23 juni alle informatie over bestaande bouw en nieuwbouw in Schiedam. Of iemand nu aan het begin of het eind van zijn of haar wooncarriere staat: het gaat om huur- en koopwoningen in alle prijsklassen. De Woon Informa tiedag wordt georganiseerd door het Woon Informatie Centrum (WIC) dat de mogelijkheden van woonstad Schiedam onder de aandacht van woningzoekenden wil brengen. De Woon Infor- matiedag duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Op de Woon Informatiedag is het tevens mogelijk zelf projec- ten te bezoeken. Het WIC stelt een Open Huizen Route samen, die langs acht projecten gaat. SCHIEDAM - Het Mantelzorg- cafe Schiedam opent dinsdag 26 juni haar deuren voor alle Schiedamse (ex-)mantelzorgers die zin hebben in een kopje kof- fie, thee en gezelligheid. Mensen die langdurig zorg(d)en voor een chronisch zieke of ge- handicapte in de familie- of ken- nissenkring, zijn tussen 10.00 en 12.30 uur welkom aan het Broersveld 123. Ouderenadviseurs van Stichting Ouderenwerk Nieuwe Waterweg Noord zullen informatie geven over wat zij voor mantelzorgers en ex-mantelzorgers kunnen be- tekenen. Voor meer informatie: Steunpunt Mantelzorg Schie dam, tel. 06 - 516 94 REGIO - Onder het motto 'Actie Vaste Week' hoopt het Nati- onaal MS Fonds in november 5.000 collectanten te hebben. Dat is nodig om van de Stichting Collectenplan een vaste week toegewezen te krijgen waarin er gecollecteerd mag worden. Een van de criteria om op het collecterooster te komen is het inzamelen van minimaal 500.000 euro. Het Nationaal MS Fonds heeft in 2006 met bijna 2000 collectanten het bedrag van 214.000 euro opgehaald. Het streven is om in 2007 dus minimaal 5.000 collectanten te kunnen vinden. Het Nationaal MS Fonds zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen met MS te verbete- ren. Dit doet zij door voorlich- ting te verstrekken, activiteiten en vakanties te organiseren en onderzoek te verrichten. Voor meer informatie: 591 98 39 en www.nationaalmsfonds.nl SCHIEDAM - Bingo is een spel waar gezelligheid en ontmoe- ting centraal staan. Woensdag 27 juni wordt het gespeeld in wijkcentrum De Blauwe Brug aan het Bachplein waar de zaal dan om 9.30 uur open gaat. De Bingo begint om 10.00 uur en de kosten zijn 3,50. I.ISA IE i x Aileen in zilver 7.1 miljoen pixels 5.1 miljoen pixels 5.1 miljoen pixels Inclusief Accu Lader! Inclusief Accu Lader Nederlandse handleiding Nederlandse handleiding Ax optische zoom Nederlandse handleiding VAN DA AG BESTELD, MORGEN IN HUISI r% ro ATIC TELEFOON 010 74 TELEFOON 010 7B4 74 50 MAT MVR 9.00 T M 17.30 ZATERDAG VAN 9.30 T M 16-00

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1