DIGUALE FOTO-SERVICE schiedam Bermplantje gele dood k||jn voor paarden 20e Maasboulevardfeest kan op steun gemeente rekenen SCHIEDAM Ervaring enKennis in verhuizen Van dervalk vakanties en voordelig Nazomeren aan het Gardameer Trotse Korenbeurs verpietert ft Kijk hoe een beetje vroeger gaat wordei Straluma ZONDAG 5 AUGUSTUS GEOPEND EEN HEEL BROOD NAAR KEUZE 2 CHOCO DONUTS ORCOM £L KL00TWIJK i/nnP naaman l%l%l 'Jammer, dat kleine incidenten de aaridacht afleidden' AUTORUIT STUK BEL: 0800-0828 GEMEENTEBERICHTEN WEKEUJKS IN DEZE KRANT H.ranBiHe^®S Veihuizingen es maass Geen geld voor dak Margriethal Extra geld voor SOBO NU in prijs verlaagd! Wat zijn Des Bouvrie's plannen met historisch gebouw? Vakantie Steunpunt Mantelzorg Koopzondag met gratis ijs en muziek Aanranding in zwembad Groenoord Prijzenregen Jenever- museum Drogerij van hennep ontmanteld Relaxfauteuil Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 1 augustus 2007 14e Jaargang nr 31 f- 24 UUR SERVICE - Gratis sterreparatie v.a. WA extra - Rechtstreekse schade- afwikkeling met alle verzekeraars en lease maatschappijen - Maximale korting op eigen risico - Gratis vervangend vervoer tijdens reparatie f»]TL^J\lT0T 17.00 UUR Gratis afhalen Vertrouwd, www.vandenralkvakanties.nl Hoom ibb-uo. hk aan den Rim set* Kijk op Yorcom.nl of bezoek onze showroom. www.nieuwcrooswijk.nl geheel leder weekbladen Digitaal formaat 1x15,2 cm vanaf 50stuks Vlaardingen Hoogstad 209,3131 KX Vlaardingen Tel. (010) 460 22 33 door Kor Kegel SCHIEDAM - Om het Maasboulevardfeest volgend jaar pro- bleemloos te laten verlopen zullen de organisatie en de gemeente voorafgaand uitgebreider contact hebben. Dat is afgesproken in een volgens John van Oudenaarde plezierig verlopen evaluatie met burgemeester Verver en crisismanager Marco Caris. Van de zijde van stichting VAGE, die het Maasboulevardfeest van 12 tot en met 15 juli voor de negentiende keer organiseerde, waren behalve Van Oudenaarde ook Hendrik van Katwijk en Marianne Hartman aanwezig. Beide partijen hebben aangegeven het jammer te vinden, dat enkele kleine incidenten de aandacht heb ben afgeleid van de leuke kanten van het feest. De gezamenlijke con- clusie is dat dankzij de inzet van alle betrokkenen gesproken mag worden van een geslaagd volksfeest. Daar moet het om gaan: „Evenals voorgaande jaren trok het evene- ment veel publiek en vele duizenden bezoekers beleefden er een of meer leuke dagen. Het feest verliep dit jaar voor het overgrote deel in een prima sfeer," staat in een gezamen lijke verklaring van de gemeente en VAGE. Burgemeester Verver heeft het feest zelf niet bijgewoond; eerst was zij verhinderd wegens ziekte en daar- na had zij andere verplichtingen. Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 42612 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl VAN 12.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN s* e a k b I a t e nH Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikoebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersverenioinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Stichting Hoefnaqel St. Luduinastraat 96A Wat een vakantievoordeel! Want u proftteert natuurlijk van dit geweldige aanbod. Hotel Internazionale incl. halfpension 8 dgn v.a. 179 15 dgn v.a.C 349 Dit keurige 3-sterren plus vakantiehotel is gelegen op slechts 30 m van het meer in de leuke badplaats Torri del Benaco. Aankomstdata: iedere zaterdag vanaf 22/9 t/m 27/10. Parkhotel Jolanda incl. halfpension 8 dgn v.a. 179 15 dgn v.a. 379 Een compleet 3-sterren hotel met een schitterende ligging in de bergen, gelegen op slechts 100 m vanaf het centrum van het plaatsje San Zeno in Montagna en op ca. 8 km vanaf het plaatsje Garda en het Gardameer. Aankomstdata: iedere zaterdag vanaf 11/8 t/m 15/9. Deze autovakanties zijn excl. 15 reserveringskosten. Let op! Dit zijn geen Van derValk hotels. Voor meer Inlormatle/boeklngee 0172 - 46 96 96 ot kUk ep: v Nm- J /y! Geldig van maandag 30 |uh -/)<! Z" fxt't/n'i t/m zaterdag 4 augustus 2007 KiJK OP WWW.KLOOTWIJK.COM VOOR ALLE WINKELS Maar zij heeft de organisatie laten weten allerlei berichten te hebben gekregen over het succesvolle ver- loop. Verver heeft de overtuiging dat een beter en tijdig contact kan helpen om de twintigste editie zon- der vervelende akkefietjes te laten verlopen. VAGE is het daarmee eens. De medewerking van de gemeente is altijd positief geweest en het gevoel bestond dat het dit keer wat minder was, zegt John van Oudenaarde. Hij schrijft het daaraan toe dat de organisatie zich kon vergissen in de planning op vrijdagavond. „Andere jaren mochten we op vrij dagavond doorgaan tot twaalf uur. Het was ons ontgaan dat in de vergunning ditmaal een vroeger tijdstip was vermeld, zonder dat we wisten waarom." De organisa tie keek er vreemd van op, dat de politie kort na elf uur kwam eisen om onmiddellijk te stoppen, terwijl de Maasboulevard een hossende en swingende massa vertoonde. Van Oudenaarde erkent dat het geluid aan de harde kant was en de orga nisatie baalt ervan dat het klachten uit de omgeving heeft opgeleverd, „omdat wij er alles aan proberen te doen een goede verstandhouding met de omwonenden te hebben." Op de zaterdag en zondag greep de politie nog driemaal in, „mede op verzoek van de organisatie." Het was nodig enige onrust in de kiem te smoren. In een enkel geval leek het alsof de inzet van de politie groter was dan waarom het incident vroeg," staat in de verklaring. Van Oudenaarde zegt dat hij aanvanke- lijk ook vond dat de politie veel te robuust optrad, maar VAGE heeft zich laten uitleggen waarom de po litie op die manier escalatie wilde voorkomen. Mede doordat het niet uit de hand liep, kan VAGE zich iets meer bij die aanpak voorstellen. De gemeente op haar beurt geeft aan, dat ook de inzet van de VAGE-me- dewerkers een belangrijke rol heeft gespeeld in het beteugelen van de incidenten. „Het gesprek heeft ons goede moed gegeven dat het volgend jaar hele- maal toppie wordt," aldus John van Oudenaarde. SCHIEDAM - Volgens de WD is er geen geld om het dak van de sporthal Margriet te restaureren. De sporthal is in de jaren zestig ge- bouwd rond een oude vliegtuighan gaar. VVD's fractievoorzitter Ad Mostert is verbaasd dat het dak nog niet is gerepareerd en hiervoor geen geld is gereserveerd in de Voor- jaarsnota. Hij vreest gevaarlijke situaties zeker na de overvloedige regen van de laatste tijd. SCHIEDAM - Het SOBO krijgt van de gemeente Schiedam flink meer subsidie en daar stelt D66 vragen bij. Waarom krijgt het Schiedamse overleg van nu drie keer zoveel subsidie? Wethouder Groene vindt de hogere subsidie gerechtvaardigd omdat de gemeente het SOBO heeft uitgedaagd. De subsidie gaat naar wijkgerichtwerken waar de geza menlijke bewonersverenigingen zo het werk uit handen van de gemeen te nemen. Zo verklaarde Groene de extra subsidie. Maar wie controleert ze en wie geeft ze sturing? pro- beerde raadslid Houtman nog. 0! p.st SCHIEDAM - In de toekomst kun je niet kijken? Wei! Met een beetje fotoshop kun je soms best aardig voorspellen hoe iets er over een paar jaar uit gaat zien. Moien de Kameel bijvoorbeeld, die tussen 1715 en 1868 gebouwd is als moutmolen. Begin 2000 werd voor het eerst binnen Stichting De Schiedamse Molens serieus gesproken over herbouw van De Kameel. De oorspronkelijke standplaats, bij de Noordvestgracht, kan niet als iocatie worden gekozen. In 1960 is al de hoek waar de Schie en Noordvestgracht samenkomen afgegraven ten behoeve van een zwaaikom. Om die reden wordt gekozen voor het Doeleplein. Foto: Roger van der Kraan door Frank Willemse SCHIEDAM - Het geduld van de gemeente raakt langzaam op. Wethouder Menno Siljee (PvdA) richt zich tot de ge- meenteraad. En dan fel: 'Jan des Bouvrie moet snel met plannen komen voor de Korenbeurs. En nu iets concreets, want op dit moment staat de Korenbeurs maar te verpieteren.' Het laatste jaar is er weinig te- rechtgekomen van de eens zo am- bitieuze plannen van de nationaal bekende interieurontwerper. Het gebouw staat leeg en te verkrotten. En dat terwijl hij eens zo lovend en ambitieus was over het prachtige gebouw aan de Lange Haven. In 2001 wist hij de gemeente Schie dam te bewegen om hem voor een symbolische gulden het statige gebouw uit 1785 te verkopen. He- laas mislukten zijn plannen voor een tweede Arsenaal jammerlijk. Hij gaf de gemeente daarvan de schuld omdat die moeilijk deed met vergunningen en parkeren. Na twee jaar sloot hij de vestiging al en Des Bouvrie sleurde een aantal plaatselijke winkeliers mee in dit Wie de Korenbeurs van wat dichterbij bekijkt, ziet dat de verf aan het afbladderen is. faillissement. Vorig jaar maakte Des Bouvrie bekend nieuwe plannen te hebben. Hij wilde de Korenbeurs gaan ver- huren aan de B.V. Kasteelfeesten. Een organisatie uit het midden van het land die hoogwaardige thema- feesten, recepties en partijen orga- niseert. Daarbij moest de gemeente wel de condities verruimen die Foto: Roger van der Kraan staan in het bestemmingsplan en de erfpacht. Die condities zijn dat alleen aan 'hoogwaardige functies' als museum, congresgebouw of veilingen met horeca tot 23.00 uur toestemming wordt gegeven. Sinds vorig jaar is er geen actie meer waargenomen in het histori- sche gebouw juist op de plek waar Schiedam zijn naam aan ontleent: de sluizen bij de Dam. Geen party- centrum annex kasteelfeesten. Het historische gebouw staat te ver- kommeren. De blinde ramen zijn een graffitiplek voor de jeugd en de verf bladdert af. De Korenbeurs ziet er precies zo stil en armoedig uit als toen de tafeltennisclubs er speelden. Alleen wat ingegooide ruiten zijn (verplicht) vernieuwd. Voor de rest gebeurt er niets. Aan de raad beloofde wethouder Siljee actie. Hij wil snel een ontmoeting met de eigenaar organiseren. „Des- noods moet de terugkoopregeling in werking gaan", sprak Siljee ferm. Maar allereerst wii hij Des Bouvrie overtuigen snel met actie in de Korenbeurs te komen. Zo niet? Dan trekken wij de voorde- lige regeling in met toestemming voor onderhuur met hoogwaardige functies. Ook de eis dat het pand tenminste drie maanden per jaar een openbare functie moet heb ben zal onder de aandacht van De Bouvrie worden gebracht. Een pu- blieksgerichte functie zodat Schie- dammers weer het opgeknapte in- terieur kunnen bekijken. Alle politieke partijen gingen akkoord met deze uitleg van de wethouder. D66 eiste wel dat in September de wethouder met resul- taten moet komen. COMPUTERS COMRONENTEN.... Yorcom Computers Hoogstad 265-267 3131KX Vlaardingen Tel: 010 44 55 400 15,4 inch scherm - Intel M440 processor - 512mb werkgeheugen - 80gb hardeschijf - Dvd brander - Wireless netwerk - Windows Vista Basic -> Extra 512mb Toshiba geheugen: 25,- -> Tosiba laptoptas, muis en hubje: 29,95 -> TV Kaart Conceptronic DVB-T USB pocket remote 39,- Prijzen zijn inclusief 19% BTW en zolang de voorraad strekt. SCHIEDAM - In verband met vakantie van de mantelzorgconsulent, zal het Steunpunt Mantelzorg, aan de Singel 85, gesloten zijn tot maandag 27 augustus. ledereen die langdurig voor een ziek persoon zorgt kan voor informatie en advies terecht bij het steunpunt.Vanaf 27 augustus kan er weer gebeld worden naar: 06 516 94 096 of gemaild naar: man- telzorg.schiedam@zonnet.nl. Met meer dan 20 vakzaken altijd bij u in de buurtl SCHIEDAM - Het is zondag weer koopzondag in Schiedam en de Nieuwe Passage. De on- dernemers openen van 12.00 tot 17.00 uur hun deuren. Zoals ge- bruikelijk zorgt de Nieuwe Pas sage voor een stukje muzikaal entertainment en dit keer ook voor een ijskoude tractatie. Daddy Multiplex zal de Pas sage vullen met vrolijke klan- ken. Deze eigentijdse Nikkelen Nelis zal met een stukje con- trabas, driekwart pianoklavier, een halve trommel, twee bek- kens, een draaiorgel en een klein bakfietsje het winkelend publiek vermaken. Ook trekt deze middag de ijs- cocar van la Venezia door het winkelcentrum. Van daaruit wordt gratis ijs uitgedeeld. Het parkeren van de auto is deze dag natuurlijk gratis. SCHIEDAM - Zes minderjarige jongens uit Rotterdam zijn af- gelopen donderdagmiddag aan- gehouden voor aanranding in Zwembad Groenoord. Een medewerker van het zwem bad meldde rond 14.00 uur dat een aantal meisjes door een groep jongeren onzedelijk was betast. Hierop kon de politie zes jongeren aanhouden. Na overleg met Justitie werd besloten dat de twee 12-jarige en twee 14-jarige knapen zich moeten verantwoorden bij de kinderrechter. De twee 11-jarige jongens komen in het hulpverle- ningstraject 'Pak je Kans'. SCHIEDAM - Onlangs viel het Jenevermuseum met haar nieu we huisstijl in de prijzen. Nu deelt het museum op haar beurt weer prijzen uit. De actie die aan de lancering van de nieuwe website gekoppeld was, heeft drie prijswinnaars opgeleverd. Afgelopen week hebben zij de prijzen persoonlijk uitgereikt gekregen. Hoewel de deelnemers uit heel Nederland kwamen, zijn de win- naars alle drie Schiedammers. De eerste prijs, een compleet verzorgd weekend naar Hasselt tijdens de Jeneverfeesten in ok- tober, is gewonnen door me- vrouw van Duivenbode, geheel toevallig een vaste bezoeker van het proeflokaal van het Jenever museum. De tweede en derde prijs be- staan uit een bezoek aan het Jenevermuseum en zijn gewon nen door de heer Goeree en mevrouw Feddema. SCHIEDAM - De politie heeft af gelopen maandag een onderzoek ingesteld in een woning aan het Chopinplein. In het pand werd een hennepdrogerij aangetroffen en een aantal zakken met gedroogde hen- neptoppen. In de kelder werd ap paratus voor een hennepkwekerij aangetroffen. De goederen zijn in beslag genomen. handmatige bediening electrische bediening en modeme meubelen en verlichting OPENINCSTUDEN MAANDAG van 11.00 tot 17.30 uur DINSDAG T/M DONDERDAG van 9.00 tot 17.30 uur VRUDAG van 9.00 tot 21.00 uur ZATERDAG van 9.00 tot 17.00 uur Zeemanstraat 17 2991 XR Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-292 10 26 Meubelen Tel 010-292 10 22 Verlichting Ring Rotterdam-Zuid A15 afslag 20 Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1