schiedam Klachten sportdubs over allochtone leden SCHIEDAM PRIJZEN IRCUS Schoolplein ingeluid met tromgeroffel Weekvoordeel K 'HSP MERKSCHOENEN 1 PAAR 19.- 2 PAAR 30.- f| Zweed maakt 'd beste cocktail www.ijssalon-lavenezia.nl I Van der Valk vakanties >n voordelig WINTERSPORT TSJECHIE ■n-IHIiHHIUil'HH HH'fcM ,-k Zuid en West: geen bezwaar meer tegen Huisman-ltrec mm A1791! •tacP www.woneninrotterdam.nl GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT SSPLUS IIICIISTRCET 4l\ Expositie moet weg uit ziekenhuis itvjim Eindfeesten Kindertuinen Promskoor zoekt versterking Branders- feesten ook in Passage KELDER-LEEGVERKOOP DYKSTAL SCHOENEN B.V. 4 Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam Aleidazaal voor even sporttribune Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 26 September 2007 14e Jaargang nr 39 maass Gratis afhalen In deze krant vtndt u de spectale bijlage nieuwbouwlocaties September 2007 in net sportgedeelte Vanaf donderdag 27 September zijn diverse artikelen tot 30% afgeprijsd Profiteer van nog meer voordeel Het grootste voordeelspektakel van Nederland! Vertrouwd, verzorgd www.vandervalkvakanties.nl Hoom 199-170.2*04 hk Aipoen aan den Run Bruine en witte puntjes 6 stuks De verkoopprijs is 2 zakken van 1.90 099 .•ste= iCHOcnmnKERi) /Tlk I I Tegen inlevering van deze bon: I Hoogstraat 23 te Schiedam I Tel. 010-4262096 I •Hi ZATERDAG ZONDAG OP DE BRANDERS-KRAAM T/O ONZE WINKEL "1 r weekbladen wetkb I a d e rt B Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikgebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Stichtinq Hoefnaqel St. Luduinastraat 96A door Frank Willemse SCHIEDAM - Dat sport goed is voor je gezondheid is duidelijk. Maar dat sport ook belangrijk is voor sociale contacten is minder vanzelfsprekend. Sport als bindmiddel tussen bewoners. Sport als middel voor beleid van de gemeente of overheid. Over die communicatie tussen gemeente en de sportclubs ging afgelopen donderdag een openbare vergadering. Waarom? Omdat er fricties zijn tussen de gemeente Schiedam en de sportclubs. Een eerste avondje praten om de lucht wat te klaren. Er zijn veel te weinig bestuurders, vrijwilligers of ouders die de clubs tegenwoordig nog willen helpen. Dat is, naast de klacht van te weinig geld van de gemeente, een van de grote klachten die de sportclubs onmiddellijk uiten. Kinderen heb- ben tegenwoordig de keuze uit zo- veel dingen: sport, spel of cultuur. Het is voor sportverenigingen vaak moeilijk een jeugdafdeling in stand te houden. Daarnaast zijn er opvallend veel klachten over de andere nientaliteit van allochtone sporters. Vooral over de ouders die denken dat een sport- club een soort creche is. Ze stallen de kinderen voor een middag bij een sportclub volgens de sportbestuur- ders. Zo krijgen zij weinig binding met de sportclub en lopen makkelijk weg. De clubs achterlatend met een schuld omdat de contributie niet te innen is. In veel zuidelijke landen is het normaal dat de Staat zorgt voor faciliteiten en contributie. Een ander bijkomend probleem is dat de slecht Nederlands sprekende door Kor Kegel SCHIEDAM - De bewonersver- enigingen Schiedam-West en -Zuid dienen geen bezwaarschrift in tegen verdere bebouwing op het terrein van Huisman-ltrec. De verenigin- gen zijn overtuigd geraakt, dat de uitbreiding geen overlast voor de omgeving teweegbrengt. Eerder kan in de bouw van een magazijn een voordeel worden ge- zien, omdat goederen, die tot dusver buiten waren opgeslagen, nu in een overdekte ruimte komen te staan. Harry Visser, voorzitter van West: „Je zou kunnen zeggen dat daarmee een visuele vervuiling ongedaan wordt gemaakt." De besturen van Zuid en West heb- ben besloten om niet mee te gaan in een bezwaarprocedure, die door Milieudefensie was begonnen. In die overweging speelt mee, dat Huisman-ltrec de omwonenden en andere bedrijven in de buurt vooraf had ingelicht over de plannen. Daar was West wel bij, in de persoon van bestuurslid Tinus de Groot. Hij trof Milieudefensie daar niet aan. Vol gens De Groot is dat de verklaring, waarom Milieudefensie zich in haar bezwaarschrift baseerde op onjuiste informatie. Aanvankelijk neigde de bewoners- vereniging Schiedam-Zuid (BVSZ) in navolging van Milieudefensie wel een bezwaarschrift in te dienen. De veronderstelling bestond, dat de uitbreiding van Huisman-ltrec te- vens uitbreiding van de overlast zou betekenen. Zuid ondervindt door- gaans niet of nauwelijks overlast van Huisman-ltrec, maar volgens Milieudefensie zou dat bij een an dere windrichting wel degelijk het geval kunnen zijn. Toch is de BVSZ teruggekomen op het voornemen om een bezwaarschrift in te die- open huis ouders niet begrijpen dat opvoeders zelf elftalbegeleider mo'eten zijn. „Een trainer is vaak ook meer bezig met taal bezig om iets uit te leggen dan dat er getraind wordt", zo meldt de voorzitter van de tafeltennisclub. „Wij zijn toch geen sociaal wer- kers" vult een ander aan. „Het evenwicht is zoek", meldt Her- mes-voorzitter Will van Wijk. Bij sportclubs als Hermes DVS, Spirit en Excelsior 20 wordt overwogen een limiet aan allochtone leden te stellen. En dat terwijl Schiedam toch volgens diezelfde Van Wijl 'aan de top staat met faciliteiten en aantal sportclubs'. Naar deze problemen tussen al lochtone en autochtone leden wordt nadrukkelijk gekeken door de ge meente. De gemeente stelt bijvoor- beeld voor om de contributie voor allochtone kinderen te betalen. „Prima", volgens de sportbestuur- ders, „maar dan bevestig je die culturele gewoonte en maak je de ouders niet verantwoordelijk." De vergadering is een initiatief van vijf raadsleden die alle sportclubs hebben uitgenodigd. En natuurlijk ook de sportraad. Die toch opge- richt is om gevraagd of ongevraagd advies te geven aan de gemeente. Die sportraad wordt volgens voor zitter Cor van der Toorn vaak mis- bruikt door politieke partijen om hun standpunten door te drukken. Met leden als Will van Wijk (WD) en Mari Dingenouts (PvdA) die elkaar regelmatig in de haren vlie- gen. Slechts over een onderwerp bestaat overeenstemming tussen de sport clubs: er moet snel een vierde sport- hal bijkomen. Het liefst 'onder de spoorlijn'. Schieveste bij het Station is al eerder geopperd. Maar ook een multifunctionele sporthal plus zwembad in Zuid. Bij de Wilhel- minahaven waar nu Zwembad Zuid staat. „Dat zou wethouder Daska- lakis eens voortvarend moeten aan- pakken", zo lieten zij eenstemmig horen. SCHIEDAM - Op het toekomstige Toernooiveld, aan de rand van de Vlaardingerdijk, woedde afgelopen zaterdag een harde strijd tussen diverse ridders die allemaal de sleutel van een nieuw kasteel wilden bemachtigen. Het lijkt een verhaai uit de middeleeuwen, maar we spreken hier anno 2007. Uiteraard ging het maar om een spel om de nieuwbouw op het Toernooiveld te promoten. De woningen die daar in de nabije toekomst verrijzen gaan namen als Ridder en Jonkvrouwe krijgen, vandaar dat het de verkopers een leuk idee leek om een heus riddertoernooi te organiseren op het bouwterrein, waar in het verleden de roemruchte Slachthuisbuurt was gevestigd. Het feest werd geopend door wethouder Haan die de sleutel van het kasteel in beheer kreeg tot de winnaar van het duel bekend was, daarnaast mocht de winnaar nog een keuze maken uit de aanwezige jonkvrouwen. Tekst: Bart Bos, foto: Roger van der Kraan V&D Rotterdam Beursplein SCHIEDAM - Het schoolplein van basisschool De Troubadour in Groenoord was hard aan ver- nieuwing toe. De wortels van een grote boom drukten de tegels om- hoog, wat zorgde voor een rom- melige aanblik en de zandbak stond er meer voor de katten uit de buurt dan voor de kinderen. Daar moest dus hoognodig verandering in ko men. Omdat het schoolplein ook na schooltijd vaak gebruikt wordt door de kinderen uit Groenoord, kon hier en daar wat subsidie bij elkaar wor- Foto: Roger van der Kraan den geplukt van Woonplus en Jantje Beton om er ook echt een leuk plein van te maken. Hoewel in de grote vakantie alle te gels er al uit waren gegaan, de boel weer netjes was aangelegd en er wat leuke speeltoestellen waren bij- gekomen, werd het plein afgelopen maandag pas officieel geopend. En om te laten horen hoe blij de kinde ren met hun nieuwe speelplek wa ren, klonk er tromgeroffel uit ruim tweehonderd djembe's die door de leerlingen zelf werden bespeeld. PLUS bVu binnenzonwering nodig?^ www.vd.nl Skien in het Reuzengebergte, meer dan 20 skipistes met verschillende moeilljkheidsgraad. Ook kan je hier goed langlaufen. Het winterseizoen is lang: vanaf december en soms ligt er nog sneeuw tot half mei! U verblijft in het Sporthotel Bohemia, een keurig 3-sterren familiehotel, gunstig gelegen en zeer goed gesprijsd! Diverse aankomstdata van december t/m maart Voor meer lotormatie/Ooeklngen 0172 - 46 96 96 of kijk 09: 8-daagse autoreis ind. halfpension v.a. Reiscode: ATSJB0H8 SCR CXdtg von donderd.9 2/ Vm uxtrdiq 29 j*p(emb«r 20 PLUS Spaland - Schiedam Hof van Spaland 68 T: 016-24777299 Wat een verschil. HoogHiooi 23 icbtedom. fel 010 42*207* jteutel *p«ciol*f rvoamplafen vssSm- Ljheve ""Wwt forntturen t jtomerlj Actie geldt alleen op 28 en 29 September 2007 Broersveld 127 Schiedam Tel. 473 3316 SCHIEDAM - Zes dagen na de opening is de expositie van Jaap Verweij in het Vlietland Zieken huis op last van de directie stop- gezet. Alle vijftig schilderijen van de Schiedamse amateurschilder zijn van de muren gehaald. De expositie in het Vlietland Zie kenhuis in Schiedam zou tot het eind van dit jaar daar hangen. Nu is de tentoonstelling vroegtijdig af- gebroken op bevel van de Raad van het Bestuur. Volgens een briefje, op de nu kale wanden, riepen sommige kunst- werken 'te heftige reacties op bij de patienten en het personeef. De gepensioneerde schilder is veront- waardigd dat het weghalen zonder zijn toestemming is gebeurd. Jaap Verweij kreeg pal na de ope ning te horen dat sommige schilde rijen met doodskoppen de patienten in entree en op de Spoedeisende Afdeling deden afschrikken. Ver weij werd verzocht die 'doodskop pen' weg te halen. „Een regelrechte inbreuk op mijn werk", vond hij en daarom bedacht Verweij maar om zelf zijn werken weg te halen. De Raad van Bestuur was hem voor. 'Een schande', volgens de bejaarde schilder. k! TOT 17.00 UUR SCHIEDAM - In de week van 1 oktober vieren ongeveer 350 kinderen die deelnamen aan de Kindertuinen het eindfeest van dit tuinseizoen. Voor de deel- nemers van Tuincomplex Park Kethel zijn de festiviteiten op maandag 1 oktober en dinsdag 2 oktober in Natuurcentrum De Boshoek. Voor de deelnemers van Tuincomplex Viijfsluizen wordt het eindfeest gehouden op maandag I oktober in Klubhuis Zuid. De eindfeesten beginnen om 16.00 uur. Tijdens de middag maken de kinderen naar eigen inzicht een droogbloemstukje. Droogbloe- men als Strobloem en Lamsoor die hierbij gebruikt worden, zijn door de kinderen in hun eigen moestuintje gekweekt. Aan het eind van de middag krijgen alle deelnemers een getuigschrift uitgereikt, als bewijs van deel- name aan het natte, maar toch geslaagde tuinseizoen. SCHIEDAM - Het Promskoor Schiedam is op zoek naar een aantal enthousiaste mannen die het koor willen versterken. Zo- wel bij de tenoren als bij de bassen zijn enkele mannen meer dan welkom. Het Promskoor bestaat uit 50 mannen en vrouwen. Het reper toire is heel gevarieerd; zowel pop, klassiek, als musical, alles waar muziek in zit komt voorbij. De dirigent houdt van niet-alle- daags repertoire en dus wordt er ieder jaar weer naar nieuwe en bijzondere uitdagingen gezocht. Het Promskoor repeteert iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in Zaal De Noord in Schiedam Kethel. Meer informatie of een keer op een repetitie komen kijken? Neem dan contact op met Debby Smits, tel 473 81 88 of dsmits@ orange.nl, of kijk op www.sin- tradboud.nl SCHIEDAM - Winkelcentrum Nieuwe Passage haakt ook dit jaar in op de Brandersfees- ten met diverse optredens van straatartiesten. De ondernemers hebben voor 29 en 30 September enkele bijzondere en talentvolle performers uitgenodigd. Zaterdag 29 September is Duo Bakboord aanwezig, muzikan- ten met een hoog meezingge- halte. Ook Out of Space zal in het winkelcentrum te vinden zijn, die via een universele ver- taler gesprekken aangaan met de huidige aardbewoners. Zondag 30 September zijn de winkels open van 12.00 tot 17.00 uur en kan er tijdens het winke- len genoten worden van Khalid Co. Parkeren in de garage is zondag gratis. BROERSVEST 135-SCHIEDAM CENTRUM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1