•1 Weekvoordeel Ervaring enKennis Open Asieldag SCHIEDAM lt\) Klucht rond partijnaam Schiedam Actief Wibautplein tegen hoge prijs verkocht www.ijssalon-lavenezia.nl lin verhuizen Veriiuizlngen Brandersfeesten lijden niet onder regen Siljee opent vernieuwde weekmarkt met pretpakket 1 11 SPARTA - AJAX jaar 1 zona Toren Grote Kerk gaat open acS St PLUS Zondag 7 oktober a.s. om 12.30 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. H. van Diite Simpele winst VST Verkopers/sters (Fulltime/parttime) Die meer willen verdienen!! Jjn 7D& SMd/is& f&L 'tut PVcoots GEMEENTEBERICHTEN Bouman Meubelejn WEKELIJKS IN DEZE KRANT Kinder- Boek&Bal Open audities Teerstoof Kraambeurs Vlietland Sportdag binnen en buiten 7Negatieve publiciteit voor Schiedam' Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Gratis afhalen door Frank Willemse SCHIEDAM - Waar hebben we het nou toch eigenlijk over? Met deze retorische vraag reageert Ad Hekman van het CDA op wat hij, en anderen. een klucht noemen. „Deze hele interne juridische bla-bla-discussie interesseert nog geen tiende promille van de Schiedammers." Ook de partij van Hekman interesseert het niet 'het zal de Schiedammers en het CDA een biet zijn'. Duidelijk woorden over een warrige kwestie die volgens de WD 'de schijn tegen heeft dat de raad het nieuwe raadslid een hak wil zetten'. En de hoofdpersoon zelf? Die bijt van zich af en gaat door met zijn juridische strijd om de naam Schiedam Actief te blijven voeren. Donderdagavond oordeelde de meerderheid dat Rens de Ron niet de naam Schiedam Actief mag voe ren in de raad. Rens de Ron (27) wil per se onder die naam in de raad zitten. Dat gebeurt dus niet, het blijft Fractie De Ron. De Ron is een afsplitsing van de partij Gemeente Belangen Schiedam (GBS). For med oordeelde voorzitter Wilma Verver dat De Ron zijn nieuwe partijnaam niet mag voeren. Net als in de Tweede Kamer waar een af splitsing naar de persoon genoemd wordt zoals groep Wilders. Pas na verkiezingen mag de nieuwe partij naam in de raad. „Het is negatieve publiciteit voor Schiedam", zo voerde oppositielei- der Ad Mostert aan. De WD ziet de opstelling van PvdA en AOV als 'partijtje pesten'. Wat is er feitelijk gebeurd? De Ron nam de raadszetel over van de plotseling overleden Margot Strik van de GBS. De Ron Wij zijn jarig en vieren feest! van donderdag 4 oktober t/m zondag 7 oktober 10% korting op gehele collectie 20% korting op accessoires Zondag 7 oktober geopend van 12.00 - 17.00 uur fVlamorous eVold Pepsi 4-pack Sisi 4-pack 7-up 4-pack Cristal Clear 4-pack Van 4.79/4,29 Voor stond op de kieslijst maar was met ruzie uit deze partij gestapt. Na haar dood kreeg De Ron de zetel in zijn schoot geworpen. Ondanks dat hij die partij had verlaten. De Ron eiste de zetel op, en wel onder de naam Schiedam Actief. Dat ging raadslid Catelijne de Groot van het AOV te ver. Zij was ook als vriendin van Margot Strik ziedend over deze zetelroof. Daarom stelde zij het re- glement van orde voor. Zo mag sindsdien de naam Schie dam actief niet in de notulen. Wel fractie De Ron. De PvdA-fractie steunde dit voorstel met als ar gument dat niemand in Schiedam stemde op Schiedam Actief. Een principekwestie volgens PvdA- woordvoerder Gilsing. Waarbij hij wees naar de WD die met pers- berichten juist het vuurtje opstookt waardoor Schiedam toch weer slecht in het nieuws komt. De gemeenteraad steunde in meer derheid (PvdA, SP, GL en AOV) het voorstel om de eenmansfractie aan te duiden met fractie De Ron. Daar- mee steunt de raad de gemeentelijke bezwarencommissie door de klacht van Rens de Ron over de naam als niet ontvankelijk te verklaren. De Ron legt zich er niet bij neer en zegt tot aan de Hoge Raad door te willen procederen. SCHIEDAM - De dammers van Van Stigt Thans hebben in de tweede ronde van de nationale competitie een simpele overwinning geboekt op Denk en Zet, 3-17. Overwin- ningen van Frits Luteijn op Sergio Mac-Gillavry, Ron Heusdens op Daan van Os, Anton van Berkel op Bram Verhoef en Rob Clerc op Jan Riesthuis zorgden voor een com- fortabele 8-0 voorsprong voor de Schie-dammers. Ook Anatoli Gant- warg en Dirk van Schaik jr, maar dat duurde wat langer, wisten hun persoonlijke opponent te verslaan. Na twee competitieronden heeft Van Stigt Thans twee overwinnin- gen geboekt en deelt het deze score met Hiltex, Witte van Moort en Damvereniging VBI. Zaterdag 13 oktober speelt Van Stigt Thans van- af 12.00 uur in Dienstencentrum De Woudhoek tijdens de derde ronde tegen Heijmans Excelsior. Theore- tisch is deze tegenstander die staat in de middenmoot van de erek- lasse, een gemakkelijke prooi van de Schie-dammers. op de Schiedamse markt hun waren proberen te slijten. Een enkeling zelfs al sinds de jaren 60. Verderop in het Broersveld was het Standwerkersconcours aan de gang. Hier probeerden diverse standwer- kers in aanmerking te komen voor de bokaal van beste standwerker 2007. SCHIEDAM - In sporthal Mar- griet en op de velden van Her mes DVS worden donderdag 4 en vrijdag 5 oktober voor de 15e keer de jaarlijkse sportda- gen voor alle leerlingen van de Schiedamse basisscholen gehouden. Met medewerking van diverse verenigingen kunnen de kinde- ren kennismaken met tal van sporten gedurende 15 minuten. Instructeurs en instructrices vertellen iets over hun sport, demonstreren een paar onder- delen en laten de kinderen zelf de bewegingen ervaren. SCHIEDAM - De deuren van het asiel aan de Sportlaan gaan zater dag 6 oktober open tijdens de Open Asieldag. Er kan dan een kijkje achter de schermen worden geno- men en centraal staan uiteraard de asieldieren waarvoor een nieuw thuis wordt gezocht. Daarnaast is er genoeg te doen voor jong en oud. Voor de kinderen is er de Kids for Animals-stand, een springkussen en een clown. Het marktplein is ge- vuld met verschillende organisaties zoals de Dierenambulance Rotter dam, Vogelklas Karel Schot en de Wereldwinkel Schiedam. Honden- school Braaf geeft demonstraties. Zoals elke eigenaar van een huis- dier weet kan voeding een dure aan- gelegenheid zijn. Dit geldt ook voor een asiel dat jaarlijks honderden monden te voeden heeft. Tijdens de Open Asieldag wordt een grote inzameling gehouden voor de asiel dieren. Gevraagd wordt om tijdens de Open Dag blikvoer, brokken, koekjes of andere dierbenodigd- heden mee te nemen en deze te doneren. De Open Asieldag duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Dl B3 Zondag open, 7 oktober van 12.00 -17.00 uur 30 november t/m 2 december 2007 Ahoy Rotterdam Oplage 38.00 3 oktober 21 llolluiken voor een speciale prijsf Broersveld 127* Schiedam Tel. 473 33 16 SCHIEDAM - De weekmarkt is vernieuwd, reden om deze officieel te openen. Wethouder Siljee deed dit afge- lopen vrijdag door het 'product' Schiedam als een standwerker te verkopen aan het marktpubliek. Dat product bestond uit een verrassings- pakket van een euro vol met Schie damse producten. Wat er precies in zat? Dat bleef een verrassing, maar de pakketten waren in no-time uit- verkocht en de kopers gingen er als een haas mee vandoor om thuis te openen en zich te laten verrassen. De wethouder zette ook nog een aantal marktkooplieden in het zon- netje die al sinds mensenheugenis SCHIEDAM - Jeugdtheaterschool De Teerstoof houdt zaterdag 13 ok tober open audities. Heb jij altijd al willen schitteren op het podium van het theater? Jeugd theaterschool De Teerstoof is op zoek naar talent. Alle kinderen en jongeren vanaf 10 jaar kunnen zich nu opgeven voor de open audities. 'De mythe van de draak van Els- worth' is de eindproductie van het theater en wordt in het voorjaar van 2008 opgevoerd. Door mee te doen aan de audities maak je kans op een rol in dit stuk. Opgeven kan via www.deteerstoof. nl, of via nummer 246 59 32 en vraag naar Cassandra Willemse. WATERWEG - De splinter- nieuwe Stadsgehoorzaal is za terdag 6 oktober het decor van het eerste KinderBoek&Bal. Op deze geheimzinnige dag, georganiseerd in het kader van de Kinderboekenweek, kunnen kinderen meedoen aan aller- lei spannende workshops onder leiding van de schrijvers Anke Kranendonk, Stasia Cramer en Ted van Lieshout. Je leert bijvoorbeeld hoe je een griezelverhaal schrijft, of een spannend avontuur en je maakt daar de meest enge tekeningen bij. Verder ga je ook aan de slag om je eigen supercoole masker te maken voor het gemaskerd disco-bal. Het KinderBoek&Bal is een grote ontdekkingstocht door het theater, met kijkjes achter de schermen, een swingend ge- maskerd-disco-bal en de aller- nieuwste, mooiste en spannend- ste boeken. Het begint om 12.30 en duurt tot 17.00 uur. Kaarten kosten vijf euro en zijn te koop bij de bibliotheekfilialen in Vlaardingen en Schiedam. Ouders mogen de kinderen al- leen afzetten en worden aan de deur geweigerd. SCHIEDAM - Het Vlietland Ziekenhuis in Vlaardingen houdt zaterdag 13 oktober van 10.30 tot 16.00 uur opnieuw de halfjaarlijkse kraambeurs 'Roze en Blauw'. Aanstaande ouders kunnen zich hier laten voorlich- ten over alles wat met zwanger- schap, geboorte, kraamtijd en de zorg voor pasgeborenen en kleine kinderen te maken heeft. Ook zijn er allerlei leuke spul- letjes te koop. Er worden doorlopend presenta- ties gehouden over bevallen in het ziekenhuis, bevallen thuis en het geven van borstvoeding. Op de beurs zijn bovendien tientallen kraampjes met onder meer baby- en kinderkleding en verzorgingsproducten. Ook zijn er informatiestands over kraam- zorg en kinderopvang. SCHIEDAM - „Vastgoedhande- laar George Toth maakt misbruik van deze hele zaak", zo betoogde GroenLinks in de raad. „Dat is toch allang bekend", sneerde Mar cel Houtlamp (D66) terug over de machtige positie van De Vries Robe Groep. Die DVRG vraagt (te) veel geld voor de winkelplint van het Wibautplein. De raad ging mok- kend akkoord met de prijs van 2,2 miljoen euro terwijl bij de taxatie de teller stopte bij 1,6 miljoen euro. Het rijtje winkelpanden op het Wi bautplein was al eerder in bezit van Schiedam. Maar enige jaren terug kocht DVRG het stuk grond voor beduidend minder geld van de gemeente. Toth werd, samen met de projectontwikkelaar, de derde partij die het Wibautplein zou opknappen. Toth schermde ermee dat zich in de winkelplint een supermarkt wilde vestigen. Die supermarkt ging ech- ter niet door en DVRG trok zich terug uit het project. Gevolg was dat zonder deze grond de plannen voor nieuwbouw, zoals Het Gazon, te duur werden. En daarmee onverkoopbaar. Bovendien stelt wethouder Haan dat de leef- baarheid op het Wibautplein achter- uit holt. En daarmee de nieuwbouw- plannen door moeten gaan. Met die redenering ging de raad, uitgezon- derd D66, morrend akkoord. De raad accepteerde die 6 ton meer dan de taxatiewaarde. Maar nog altijd minder dan de vraagprijs, al- dus Haan. De prijs is ontstaan door tijdsdruk want anders zouden de subsidies van VROM vervallen. Op de plek van de winkelplint komt de voorlopige dependance van de Islamitische basisschool El Furkan. Later volgt nieuwbouw voor de Is lamitische basisschool. De WD voerde aan bang te zijn voor een rotte kies als de school de lang ver- wachte nieuwbouw krijgt. .u'.fcV.yHLftND; Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan S3 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenpleln 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikoebouw De Erker Jan van Avannestraat Tabakshop Bas de Haard Langa Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweo Parkweg 404 Bewonersverenioing Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Langa Kerkstraat 66 Stichtinq Hoefnaqel St. Ludulnastraat 96A (aanbledingen tiitgezoruJerd) um mm nieuyvste trend /J Trendhopper XL Capelle/Rotterdam Woonboulevard CapHle Lyiantso Boon 6b Fel. 010-2861919 www.trendhopper.com PLUS Spaland - Schiedam Hof van Spaland 68 T: 010-24777299 Geldig van donderdag 4 tfm raterdeg 6 oktober 2007 Wat een verschil. Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.tivandijke.nll Foto: Bart Bos Foka is een unieke winkel die een extreem groot assortiment foto, audio, video en LCD/plasma televisies. Wij verkopen uitsluitend A merken,en alle produkten voor internet prijzen. Al onze producten staan op www.foka.nl en worden dagelijks bijgewerkt. Door dit unieke concept van een echte grote winkel (1000m2) en een website waarop meer dan 5000 producten staan, voor laagste prijzen van Nederiand, verdubbelen wij de omzet dit jaar. Om in onze drukke winkel de klanten toch snel te woord te kunnen staan zijn wij op zoek naar extra verkopers en verkoopsters in fulltime of parttime dienstverband. U kunt bij ons als verkoper heel veel verkopen en middels ons bonussysteem daarmee heel veel verdienen. U kunt uw eigen salaris uiteindelijk hiermee bepalen. Hoe werkt het 7 U ontvangt een uitstekend vast salaris. Over omzet die u realiseert krijgt u de extra bonus die wij elke dag netto uitkeren (boter bij de vis). Zo bepaalt u uw eigen salaris, hoe meer u verkoopt hoe meer u verdient. Nieuwsgierig geworden? Op www.foka.nl/topverkopers vind u.alle informatie over Foka en de topverkopers/sters die wij zoeken met alle extra's die wij u te bieden hebben. miRRi BERGWEG110. ROTTERDAM LSI presents: A K - Exclusief in Nederiand! De oudste en beroemdste rijschool ter wereld Reserveer nu uw kriartcn! Kassa Ahoy: 0900 235 2469 Ticket Service: 0900 300 1250 (i> .is ,pmi Rangen en tocgangsprijzen: www.spaanserijschool.nl Win' ecti Si/2wfci Swiff of een gpweidigp reij\ d septei j aankoop t/m zaterdag 3 november een voor een Suzuki Swift t.< Maak De Jong 8 d£ de Intra: m Zuid-Afrika! 8 dagen Toscane! weekend Parijs! kctie geldt ook bij Montel Rotterdam en Trendhopper Capelle. Auto Verhoeve SUZUKI W4J> 5 Schiedam weekbladen SCHIEDAM - De weersvoorspellingen waren dit jaar niet best voor de avond van de Gondelvaart, traditiegetrouw het hoogtepunt van de Brandersfeesten. Maar wie rond negen uur's avonds een kijkje ging nemen, merkte al snel dat het reuze meeviel. Slechts af en toe kon er een paraplu worden uitgeklapt, maar met bakken kwam de regen gelukkig niet uit de hemel. Dweilorkesten brachten er al snel sfeer in tangs de Lange Haven. Jammer alleen dat de Gondelvaart nou nooit eens gewoon op tijd kan beginnen en het altijd zo tang wachten is op dat allereerste verlichte bootje. Net als de rest van de Brandersfeesten stond ook deze Gondelvaart in het teken van Europa. Watersportvereniging De Nieuwe Haven won de publieksprijs met haar Griekse Tempel op het water. Foto: Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1