SCHIEDAM PRIJSKNALLER schiedam Insprekende burgers te vaak de mond gesnoerd weekvoordeel Waterige zaakjes IQCKrJlEDER Restaurant iVarckjtoeve Z0NDAG 21 OKTOBER GE0PEND Spektakel bij N.K. Sauna Zitten OTWIJK kijk op WWW KLOOTW"*'- Vlindernaam op Beukenhof Zuid stelt jubileumreceptie uit na overlijden Jan Joore BELAWGRIJKE MEDEDELING GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Clinic Spirit levert 10.000 euro op Minister Vogelaar in Nieuwland Orpheus druk aan het oefenen Sranang Wojo op het Bachplein Speciale aflevering over falend Stadserf /maasstaai\ Winx Club on Tour Jongens gooi- en ruit in TOTALE OPHEFFINGSUITVERKOOP DONDERDAG 18 OKTOBER Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam 17 oktober 2007 14e Jaargang nr 42 Halloween BBQ en Speurtocht v.a. 17.00 uur EEN HEEL P0LDERV0LK0REN kk- S,«\ Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 Alle gekookte hammen 3e pakje GRATIS Gratis afhalen Van Loenen Decokav Dam 37-45 Boeren- schouderham Schiedam (in het Prinses Beatrixpark 1) zaterdag 26 en 27 oktober a.s. Lekker genieten van n smakelijke soep uit de ketel en ONBEPERKT BARBECUE Kinderen 9,50 en volwassenen 16,50 Reserveren tot 23 oktober: 010 - 471 7420 BERGWEG EN CEINTUURBAAN Geidig van maandag 15 t/m zaterdag 20 oktober 2007 Warm binnen, inbrekers buiten! Dus... rolluiken van: u Broersveld 127 Schiedam Tel. 473 33 16 weekbladen SCHIEDAM - Minister Ella Vo gelaar gaat woensdag 24 okto ber in wijkcentrum Dreesplein in discussie met de aanwezige Schiedammers. De avond begint om 20.00 uur. Ella Vogelaar zit in het kabi- net met de portefeuille Wonen Wijken en Integratie. Uiteraard zal de wijk Nieuwland als een van de 40 wijken waaraan een behoolrijk geldbedrag is toege- kend deze avond centraal staan. De PvdA hoopt dat de Minister buiten de toegezegde 44 miljoen deze avond nog wat uit haar ministeriele achterzak zal halen voor Nieuwland. SCHIEDAM - Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Or pheus zit niet stil. Er is geen enkele behoefte om in de ge- lauwerde stoel van haar eerste voorzitter van destijds Burge- meester Honnerlage Grete van Schiedam neer te zijgen. Deze stoel laat men liever bij de tentoonstelling 'Zitten in Stijl' in het Stedelijk Museum. Orpheus is zich inmiddels alweer enige tijd aan het voorbereiden op de finale van de Korendagen waaruit 27 oktober 'het beste koor van Holland' rolt. Zaterdag 20 oktober houdt Or pheus een generale repetitie in De Ark aan het Hargplein vanaf 13.00 uur, vervolgens zal een try-out worden gehouden in het Jacobs Gasthuis aan de Burge- meester Knappertlaan 59. SCHIEDAM - In de herfst een zonnig gevoel krijgen? Dat kan tijdens de Sranang Wojo Schie dam, een Surinaamse multicul- turele markt met informatie, leu- ke kramen, amusement, kunst en heerlijke gerechten. De Sranang Wojo wordt zondag 28 oktober op het Bachplein ge houden van 15.00 tot 20.00 uur. De bekende voetballer Ricardo Pinto uit het televisieprogramma Street Legends zal voetbalde- monstraties geven en wed- strijdjes spelen met bezoekers. Toegang is twee euro voor vol wassenen, kinderen tot 12 jaar een euro. door Frank Willemse SCHIEDAM - Ze waren er heel vroeg bij. De bruid en bruidegom die afgeiopen maandag met elkaar in de echt werden verbonden door burgemeester Verver zullen niet ouder dan een jaar of zes zijn geweest. Ook de gasten waren niet veel ouder en alsof dat allemaal niet genoeg was werd er daarna ook nog eens aangifte gedaan van de geboorte van een baby. Natuurlijk was dit allemaal maar 'voor nep'. Het was de premiere van het educatieve project 'Trouwen, trouwen, strikjes op je mouwen... en de baby heet', waarmee kinderen op een zinnige manier iets leren over de geschiedenis van Schiedam. Als eerste waren de leerlingen van basisschool De Singel aan de beurt. Foto: Roger van der Kraan Een terechte vraag maandagavond bij de speciale aflevering van het Stadserf. Niet in de Aleidazaal maar in de bieb. Daar probeerde de raad uit te zoeken waarom Het Stad serf altijd dezelfde en zo weinig 'riieuwe' burgers trekt. Met vragen als 'is het spreekrecht geen was- sen neus' en 'moet wel iedereen alles kunnen vertellen?'De raad zit met de handen in het haar. Er zijn nu vijf afleveringen geweest maar er komen steeds minder mensen op het Stadserf af. Hoe krijg je de burgers naar de vergaderingen? En kunnen deze burgers de raadsleden voeden met opmerkingen en tips uit de stad. In de politicologie wordt dit zoeken naar contact 'kandidaat zoekt stemmers' genoemd. Alleen merkte PvdA'er Rob Gilsing op dat bij raadsverkiezingen het gekozen raadslid niet bestraft of beloond wordt door de kiezer. Die kiezer stemt 'landelijk' op landelijke par- tijen en issues. Niet op plaatselijke politieke kwesties. Een oud probleem dus dat in ander steden - zie Vlaardingen met haar Carrousel- ook speelt. De politiek heeft het moeilijk, zeker ook omdat het inspreken al snel over loslig- gende stoeptegels gaat. Vandaar dat Ad Mostert (WD) opmerkte dat de burger niet in beleid maar wel in de praktijk is geinteresseerd. Vandaar dat de politiek vaak eenzaam is en SCHIEDAM - „Zit de raad wel te wachten op mensen zoals ik?" Emotievol vertelt een Schiedamse burger zijn verhaal als inspre- ker bij een raadsvergadering. Hij werd de mond gesnoerd, mocht niet uitpraten en kreeg het verwijt de verkeerde dingen te zeggen. De inspreker, de heer Van der Gheest, merkte dat raadsleden hem als zeurpiet en kwaadwillend behandelden. „Wat nu inspraak?", stelde hij retorisch en nogmaals vroeg hij: „Zitten raadsleden wel te wachten op mensen zoals ik?" naarstig op zoek naar steun, draag- vlak en informatie uit de bevolking Sinds maart werkt dat nieuwe ver- gaderen op het Stadserf maar moei- zaam. Deze avond ging daarover. En op deze speciale avond mochten eerst de burgers het woord doen. De politiek moest luisteren. Pas na de pauze mocht die losbarsten. Maar eerst de vaste insprekers met beken de namen als de heren Van Gestel, Rose, Dekkers, Kalkman, Rosman, Van der Boom en Van der Gheest. Allemaal Schiedammers die dicht bij het vuur zitten en de weg naar de politiek juist prima weten te vin- den. Het gaat toch om die gewone burger? Na de pauze reageerden de raadsleden. Gouweleeuw (Leef- baar Schiedam) vertelde hoe hij een klagende burger meenam om in te spreken. Maar dat die bibberend van angst zijn woordje deed en later geen blik waardig werd gekeurd. „Daar moet aan gewerkt worden", aldus de raad vol zelfberouw.. Andere raadsleden stelden het voor- zitterschap aan de orde. De raad is de baas en kiest daarom uit eigen kring de voorzitter. Maar voorzit- ten is niet gemakkelijk. Daarom werd juist de schuld voor de slechte 'Stadserven'gegeven aan die voor- zitters. Die de burgers niet uit la- ten praten en weinig op het gemak stellen. Daarbij werd gekeken naar voorzitters als Rob Oosthof (WD) en Harry van der Hoeven (PvdA). Andere faalfactoren bij het Stad serf: de locatie (de Aleidazaal) waar publiek en burgers elkaar op de rug zien, de strakke regels en beperkte spreektijd. En na hun zegje worden de insprekers aan hun lot overgela- ten en is er geen terugkoppeling. Ook het gastheerschap van de raad schiet te kort. Wie verwelkomt de inspreker en wie maakt duidelijk of een klacht wel door de raad op- gelost kan worden. Moet de klacht niet rechtstreeks naar het College spreekuur of Wijkoverleg? Het was ex-raadslid Siem Rosman (CDA) die de kernvraag 'Hoe de Schiedammer dichter bij de poli tiek te krijgen' zo beantwoordde: „We proberen het nu al jaren Ik weet het echt nietHet is nog nooit gelukt." door Kor Kegel weekbladen H| Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikoebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Bewonersvereniqing Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Stichtina Hoefnaoel St, Luduinastraat 96A SCHIEDAM - Een fanatiek strij- der voor bewonersbelangen is in het harnas gestorven. Jan Joore, bestuurslid van de bewonersvereni- ging Schiedam-Zuid (BVSZ) en het Stedelijk Overleg Bewonersorgani- saties (SOBO), bezweek zondag- middag aan een vijand, die hij in al zijn vechtlust en gedrevenheid over het hoofd gezien had en zijn lichaam zwaar aantastte. Het bestuur van de BVSZ besloot maandagavond de voor zaterdag ge- plande jubileumreceptie in verband met het 35-jarig bestaan uit te stel len. De dag ervoor is er een herden- kingsdienst in de Heilig Hartkerk en de crematie op de Beukenhof. „Wij zijn een gouden vent kwijtge- raakt," zegt John van Gestel, voor zitter van het SOBO. „Jan stond altijd op de barricaden, met be- wonderenswaardige toewijding aan bewoners die gemangeld werden in de bureaucratie," zegt BVSZ-voor- zitter Albert Bons. Het is heel wrang, dat Jan Joore de kroon op zijn werk niet kan meemaken. In 1993 wilde de Wo- ningbouwvereniging Schiedam (WBS) enkele blokken slopen in de Gorzen. Samen met buren en de BVSZ kwam Joore in opstand. Slapeloze nachten waren zijn deel na protestbrieven van bij elkaar vele honderden pagina's, maar Joore, SCHIEDAM - Zaken doen op het ritme van de golven, dat is Busi ness op het water. Voor de vierde maal had The River Dream aange- legd op het Hoofd om ondernemers uit de regio op een ontspannende wijze kennis te laten maken met elkaar. De vorige keren waren een groot succes en ook deze keer was er een grote opkomst op de par- tyboot. Alle lokale ondernemers kregen een uitnodiging om gratis een kijkje op de drijvende bedrij- Foto: Bart Bos venbeurs te komen nemen. Voor 40 ondernemers in Schiedam waren er stands te huur om zich als bedrijf nog eens extra te presenteren. Tijdens een 'speedmeet' kregen ondernemers de gelegenheid om in korte tijd met andere ondernemers of bezoekers van gedachten te wis- selen over de bedrijfsactiviteiten. Volgend jaar is een lustrum voor de beurs en de organisatie is van plan om dan nog grootser uit te pakken. zijn werkgroep Huurdersbelangen en de BVSZ wonnen. De WBS trok het sloopplan in en de rechtsopvol- ger, Woonplus, was bereid tot res- tauratie van het Joore-blok, rond het Heenvlietseplein. Het ging om een blok, zoals andere blokken in de Gorzen ontworpen door de Schie damse architect Piet Sanders. Het restauratieplan gaat door, maar werd uitgesteld vanwege financiele perikelen. Het plan werd vrijdag- avond tweede bij de uitreiking van de Bob Verbiest Cultuurprijs en Marijke Joore nam de honneurs waar. Twee dagen later overleed haar man. „We zullen Jan blijven herinneren als een doorzetter met humor, pit en een warm hart," zegt het bestuur van het SOBO. „Jan maakte van zijn hart geen moordkuil en was altijd recht voor zijn raap." In de Gorzette kon je altijd lezen wat er nu weer gebeurd was in Schiedam-Zuid en wat Jan daarvan vond. Zijn scherpe pen heeft menig bestuurder en bureaucraat in de gordijnen gejaagd." Jan Joore was een luis in de pels bij de gemeente en Woonplus, maar ook aan medestanders stelde hij hoge eisen. De BVSZ omschrijft Jan Joore als een rots in de branding. Joore liet zich door geen autoriteit opzij zetten. „De Gorzen zou er minder florissant bij staan, als Jan Joore er niet was geweest." SCHIEDAM - De bekende TV serie The Winx Club op Nickelodeon is nu ook in het theater te zien. Een show vol illusie, dans en avontuur over het verhaal van Heks Trix die een hoop narigheid wil gaan uithalen. The Winx Club on Tour is zondag 28 oktober te zien in het Fortis Theater a.d Schie. Tijdens de meet greet na afloop kunnen alle kinderen met 'The Winx' op de foto. De slechte heks Trix is een plan- netje aan het smeden om een hoop slechte dingen te gaan doen in Ma- gix. De Winx Feeen krijgen daarom van het schoolhoofd Faragonda de opdracht om op zoek te gaan naar de mysterieuze magische cirkel, want alleen daarmee kunnen ze de duistere plannen van Trix te- genhouden. Maar Flora wordt ont- voerd, waardoor de feeen de kracht van zes niet kunnen gebruiken en ze vrijwel kansloos zijn tegen het kwaad. Gelukkig krijgen de meiden hulp van De Specialisten en wordt de zoektocht een zeer spannend en mysterieus avontuur door de wereld van Magix. Deze familieshow is geschikt voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. The Winx Club on Tour is te zien op zondag 28 oktober om 14.00 en 16.00 uur. Kaarten voor de voorstelling zijn verkrijgbaar aan de kassa via 2 467 467 of via www.theateradschie.nl. Plus Woudhoek - Schiedam Plus Spaland - Schiedam mm §5 1 Geuzenplein 5-7 Hof van Spaland 68 T: 010-4705082 T: 010-2477299 Wat een versch 11 SCHIEDAM - De politie heeft drie jongens van 8 en 13 jaar aangehou- den voor het ingooien en vernielen van een ruit. Zaterdag rond kwart voor zes kreeg de politie een mel ding binnen dat enkele jongeren een ruit hadden ingegooid van een portiek bij de Willem Pijperstraat in Groenoord. Op een nabijgelegen voetbalveld hielden agenten vervol gens de drie jongeren aan. Actie geidig van 18-10-21007 t/m 20-10-2007 v.. Foto: Beukenhof SCHIEDAM - Beukenhof is de eerste begraafplaats in Nederland waar je straks vlinders in een speci ale herinneringsboom kunt hangen. Vrijdag 2 november om 10.30 uur wordt de boom, de zogenaamde Vlindernaam, onthuld. Het is een persoonlijke herinneringsplaats in de vorm van een boom vol vlinders die blikkeren in de boom en de zon- nestralen weerkaatsen. De boom staat in een rustige omge- ving op de begraafplaats, dichtbij de plek waar korte tijd het Kinder- monument heeft gestaan. Om een speciaal gevoel uit te drukken ter nagedachtenis aan Nienke Kleiss en Bob Verbiest, plaatst Beukenhof een vlinder met hun naam in de boom. Voor Nienke om haar korte leventje uit te drukken en voor Bob als dank voor zijn enthousiasme voor het creeren van een speciale gedenkplek zoals een Kindermo- nument. Hans Leutscher, gespecialiseerd in het maken van persoonlijke graf- monumenten is de creatieve kracht achter Vlindernaam en maakt ook de vlinders. Deze kunnen bij Beu kenhof worden besteld. Wanneer de bestelde vlinder klaar is, kan hij op een zelf uitgezochte plek in de boom worden bevestigd. Degene die een vlinder heeft aangekocht krijgt automatisch toegang tot een website en forum. Zo kunnen rou- wenden met elkaar in contact ko men en ervaringen uitwisselen. In opdracht Na meer dan 40 jaar gaan ook wij onze deuren definitief sluiten en zijn helaas genoodzaakt en verplicht om over te gaan tot een eenmalige De magazijnen en winkels moeten helemaal leeg en daarom zijn wij genoodzaakt alles te verkopen met kortingen tot wel 80% VAN DE NORMALE WINKELPRIJS. Tijdens deze ver- plichte verkoop vindt u bij ons 2.400 bankstellen en aanzienlijke aantallen fauteuils, salontafels en eethoeken. Wij starten op: Wij danken al onze klanten voor het vertrouwen dat zij in de afgeiopen jaren in ons hebben gehad. De directie Rotterdam. Alexandrium III. 010-2204608 Den Haag. Megastores. 070-3887984 Amsterdam. Villa Arena. 020-3659605 Utrecht. Kanaleneiland. 030-2887878

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1