De starterslening: waterweg Nederland leest Laatste rondvaarten fluiterboot voor dit jaar Gemeenteraad bezoekt Schiedam Nieuwland op de fiets Erfgoedproject van start Pas op voor de babbeltruc Kom naar de bibliotheek in Schiewaegh! www.schiedam.nl financieel steuntje in de rug bij het kopen van een huis Geboorteakte of parkeer- vergunning aanvragen? bibliotheek gemeente Schiedam Dat kan 24 uur per dag via het Digitaal Loket Digitaal LokeV op Schiedam.nl SSSSSaa« *1 Week 42 Woensdag 17 oktober 2007 i\ i Gemeenteberi Beginnende koopstarters in Schiedam kunnen gebruikmaken van de Starterslening. Koopstarters kunnen, als ze aan de voor de lening gestelde voorwaarden voldoen, het aanmeldingsformulier afhalen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in de Stadswinkel aan het Stadserf 1. De voorwaarden en aanvraagprocedure vindt u op de gemeentelijke website www.schiedam.nl. De Starterslening in het kort De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Veel jonge huishoudens willen voor het eerst een woning kopen, maar kunnen hier vaak niet voldoende hypotheek voor krijgen. De hoge woningprijzen staan in geen verhouding tot hun inkomen. Daarnaast is het aanbod van geschikte starterswoningen onvoldoende. Om deze koopstarters een financieel steuntje in de rug te geven hebben gemeenten en Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de Starterslening ontwikkeld. Gemeente en SVn bieden de lening aan als aanvulling op de eerste hypotheek van de koopstarter. De Starterslening beweegt mee met de inkomensontwikkeling van de klant. De eerste 3 jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. In de loop van de tijd groeit het inkomen naar verwachting dusdanig dat de klant op enig moment de marktconforme rente en aflossing kan betalen. Een voorbeeld: Een tweepersoonshuishouden heeft een gezamenlijk inkomen van 30.000,-. Het tweetal wil een nieuwbouwwoning kopen van 160.000 v.o.n. De bijkomende kosten (de verwervingskosten) zijn 8%. De totale koopsom komt dan neer op 172.800,-. Bij een rente van 5% kan dit huishouden volgens de NHG- normen maximaal 138.314,- lenen bij de eerste hypotheekgever. Het verschil tussen de maximale lste hypotheek en de totale koopsom van de woning bedraagt 34.468,-. Voor dit bedrag kan een Starterslening worden verstrekt. Een starterlening mag maximaal 20% van de totale verwervingskosten van een woning bedragen www.schiedam.nl Op vrijdag 19 oktober start de landelijke campagne Nederland Leest. Een campagne waarin iedereen in Nederland hetzelfde boek leest en er met elkaar over praat. 'De gelukkige Idas' van Theo Thijssen is het boek dat dit jaar centraal staat tijdens Nederland Leest. Het boek is daarvoor in een speciale editie gedrukt en voor bibliotheekleden gratis verkrijgbaar in de bibliotheek tijdens de campagneperiode (19 oktober t/m 16 november 2007). Op vrijdag 19 oktober a.s. om 11.30 uur geeft wethouder Menno Siljee in Bibliotheek Stadserf het startschot voor de campagne Nederland Leest in Schiedam. Hij doet dit samen met Schiedamse leners die in 1926 geboren zijn, het jaar waarin Het boek 'De gelukkige Idas' is verschenen. Op donderdag 22 november vindt in Bibliotheek Stadserf de afsluiting plaats van Nederland Leest. Op deze avond zal Jan Carmiggelt, directeur van de Stichting Theo Thijssen, vertellen waarom De gelukkige klas hem nog steeds ontroert, evenals trouwens andere romans van Thijssen, zoals Kees de jongen. En ook hoe Thijssens geest voortleeft in het aan hem gewijde knusse museumpje in Thijssens geboortehuis in de schaduw van de Westertoren. Journalist Jan Carmiggelt (1943) is sinds 2001 (onbezoldigd) directeur van het Theo Thijssen Museum in de Amsterdamse Jordaan. Tientallen jaren was hij redactiechef van STAD Radio Amsterdam en daarna Radio Noord-Holland. A1 zijn leven lang is hij in de ban van Theo Thijssen. - een passie die hij overigens deelde met zijn beroemde oom Simon. Uiteraard is er op deze avond ook gelegenheid om in het leescafe heerlijk na te praten over 'De gelukkige klas'. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en de toegang is gratis. Kijk voor meer info op www.bibliotheekwaterweg.nl Nog tot en met 28 oktober kunt u met de fluisterboot een prachtige rondvaart door de binnenstad van Schiedam maken. Daarna gaan de boten vanwege de naderende winter uit het water en kunt u pas in het voorjaar weer de binnenstad via de grachten verkennen. De boten vertrekken bij Museummolen De Nieuwe Palmboom aan de Noordvest 34 en varen van dinsdag tot en met zondag af om 12.00, 13.30 en 15.00uur. Voor meer informatie: www.rondvaartenschiedam.nl. Een groot aantal leden van de Schiedams gemeenteraad heeft op zaterdag 13 oktober ISIfflff te voet en op de fiets een bezoek gebracht aan de wijk Nieuwland. Begeleid door de M EjfWfiiL. bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland en wijkprocesmanager Daphne Kunst heeft de gemeenteraad onder aanvoering van de heer Oosthof kennis kunnen nemen van diverse ontwikkelingen, die in de wijk aandacht vragen. Na ontvangst in het onderkomen van de bewonersvereniging aan de Nieuwe Damlaan bezocht de gemeenteraad een groot aantal objecten en projecten. Bij de winkelstrip langs de Mgr. Nolenslaan werd de gemeenteraad ontvangen door een de- legatie van de winkeliersvereniging. Er zijn plannen in voorbereiding voor het herinrichten van de Mgr. Nolenslaan. De winkeliers en het winkelend publiek ondervinden er ernstige overlast van een groep hangouderen. Sinds kort is in de Mgr. Nolenslaan en op de Parkweg een winkelstraatmanager actief, die de problemen inventariseert en oplossingen aandraagt. In het stratengebied ten zuiden van de Mgr. Nolenslaan, begrensd door Piersonstraat en Nieuwe Damlaan, te weten de De Meesterstraat, De Wildestraat, Albardastraat en Loeff- straat loopt een project 'Velige Woonomgeving'. Een medewerker van de afdeling Veilig- heid lichtte een en ander toe. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het communicatiebureau. Hier werd een toelich- ting gegeven op de werkzaamheden en op de periodiek te verschijnen Nieuwlandkrant, die verspreid wordt onder alle bewoners van Nieuwland. Op het Dr. Wibautplein gaf de projectmanager Nieuwland een korte toelichting op de stand van zaken van de plannen voor het Dr. Wibautplein, mede tegen de achtergrond van het recent verwerven van de winkelstrip aldaar. De raadsleden werden hier door buurt- bewoners bijgepraat over hun woonsituatie en het buurtpreventieteam, dat actief is in de omgeving van het plein. Bewoners van de voormalige Opstandingskerk, die tot woongebouw is getransformeerd, lieten weten veel overlast te ondervinden van een sociaal onveilige woonomgeving. Plan nen zijn in voorbereiding. Ook in de omgeving van het nabijgelegen metrostation Troelstralaan wordt overlast on- dervonden van een groep hangjongeren. Voortdurend wordt forse schade aangebracht aan het metrostation in de vorm van graffiti en vernielingen. Bewoners van de Vlaardingerdijk en omgeving waren ter plekke om de gemeenteraad te informeren over de zeer ernstige overlast, die ook zij ondervinden van deze groep. Correspondentie en foto's van de talrijke vernielingen werden aan de gemeenteraad overhandigd. De politie gaf aan bekend te zijn met de problematiek en onderzoekt de mogelijkheden om de overlast terug te dringen. Daarna werd een toelichting gegeven op de woningbouwplannen in het gebied Burgemees- ter van Haarenlaan/PJ Troelstralaan en omgeving. De Burgemeester van Haarenlaan, het gedeelte tussen Nieuwlandplein en Vlaardingerdijk wordt gereconstrueerd. De werkzaam heden in dit gebied beginnen nog dit jaar. 1:1 7 - foto: Marcel Houtkamp Aandacht werd ook gevraagd voor de bereikbaarheid van NS-station Schiedam-Nieuwland. Ook de haltering van de tram kwam ter sprake. Verderop, nabij de Piersonstraat, werd gekeken naar het tunneltje onder de spoorlijn. Daar is sprake van een sociaal onveilige situatie voor de gebruikers van het tunneltje. De mogelijkheden om de situatie daar te verbeteren zullen worden onderzocht, maar een probleem is, dat niet de gemeente eigenaar van het terrein is, maar de NS. De rondgang door Nieuwland werd afgesloten met een bezoek aan twee locaties nabij de Parkweg. De geplande woningbouw op het gedeelte ten westen van de Parkweg, waar 'Over het Water' moet verrijzen, ondervindt vertraging. Omwonenden van het Dr. Drees- plein deden gemeenteraadsleden suggesties om de leefbaarheid van het plein te verhogen. Tot slot vond in restaurant Pan aan de Parkweg een discussie plaats tussen bewoners en gemeenteraadsleden, waarin zowel het werkbezoek als eventueel te nemen vervolgstappen aan de orde kwamen. Van het werkbezoek wordt een verslag gemaakt met een voortgangsnotitie. Deelnemers aan het werkbezoek krijgen een verslag toegestuurd. Overige belangstellenden kunnen zich melden bij: Griffie, Harrie Jansson, telefoon 010-246 5434 of per e-mail hc.jansson@schiedam.nl Maandagochtend gaf burgemeester Verver-Aartsen in het stadhuis op de Grote Markt het startsein voor het project 'Trouwen, trouwen, strikjes op je mouwen (en de baby heet)'. Dit project, dat is ontwikkeld in het kader van het 'Erfgoedmenu' voor het basisonderwijs in Schiedam, heeft als doel kinderen op een zinnige manier iets te leren over de geschiedenis van Schiedam. Bij dit project wordt het sluiten van een huwelijk nagebootst. De burgemeester mocht het gelukkige paar trouwen en samen met hen de bruidstaart aansnijden. Na de voltrekking van het huwelijk verplaatsten de leerlingen zich naar de Stadswinkel, waar het aangeven van de geboorte van een baby werd gespeeld. Het project is een 'co-productie' tussen de Stadswinkel, OBS De Singel, het Gemeentearchief en de sectie Cultuureducatie van de gemeente Schiedam en een veelheid aan instellingen in Schiedam verleent zijn medewerking, zoals het Gemeentearchief, Bibliotheek Waterweg, Stedelijk Museum Schiedam, De Schiedamse Molens, Filmhuis Schiedam, Het Jenevermuseum, het Nationaal Cooperatiemuseum, De St. Janskerk met de toren en de Stadswinkel. foto: Jan van der Ploeg In Schiedam zijn de laatste tijd oplichters actief die er op uit zijn om met een babbeltruc huizen binnen te komen. Eenmaal binnen proberen zij vervolgens geld, pinpassen en/of waardevolle spullen mee te nemen. De smoezen die worden gebruikt om (meestal met 2 personen) binnen te komen varieren van lekkage bij bovenburen, meterstanden opnemen, gaslekkages tot dak controleren. Kortom. alles wordt uit de kast gehaald om binnen te komen. Waar moet u op letten: laat geen onbekenden zomaar in uw huis binnen. Kijk goed wie er voor de deur staat vraag een legitimatie als ze namens een bedrijf of organisatie komen vraag een telefoonnummer van het bedrijf of organisatie en bel even of het klopt laat tijdens het bellen de mensen wel gewoon buiten wachten vertrouw niet op aardige gezichten en mooie praatjes mocht u toch slachtoffer zijn geworden bel dan direct de politie (112) neem signalement en/of kenteken van auto op Bent u 55+ en woont u in Nieuwland? Leest u graag en maakt u graag een praatje met andere mensen? Kom dan naar het ServicePlusPunt van Bibliotheek Waterweg in Schiewaegh. Bij binnenkomst vindt u tegenover de receptie kleurrijke boekenkasten met een ruime keuze aan spannende boeken, familieromans, boeken over Schiedam, groteletterboeken en boeken voor hobby en vrije tijd. Met een kopje koffie of thee uit De Serre kunt u op uw gemak een krant of tijdschrift lezen. Bibliotheekmedewerkers helpen u graag en kunnen u adviseren bij het kiezen van uw boeken. Voor het lenen van deze boeken heeft u een bibliotheekabonnement nodig. Bent u n nog geen bibliotheeklid? Wanneer u zich laat inschrijven, ontvangt u een leuke bibliotheektas kado! De bibliotheek is op de volgende dagen geopend: Dinsdag en vrijdag 9.00 - 11.00 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur ServicePlusPunt Schiewaegh Nieuwe Damlaan 759, 3119 AT Schiedam, telefoon 010 409 3200 Colofon Stadskantoor Tel.: ,010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 E-mail: irtfo@schiedam.nl Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 tot 16,00 uur dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur donderdag 08.00 tot 20.00 uur Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 15011 3100 EA Schiedam Buiten kantooruren voor spoedelsende veiligheidszaken Tel.: (010) 246 54 00 V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 2