maasstad Een van de lelijkste gebouwen krijgt toekomst als 'babybank' Kampioen Sauna Zitten had nog wel langer kunnen zitten Visspecialist R. Bijl €l." €5.S0 «4 V krant Van der Valk vakarvtles en voordelig maasstad wijkkort Hi 5. €2.75 Nog een keer in een zijspan Sprookjes in Jenever- museum Campagne Nederland Leest Eeriijke pakketten beschikbaar KomKids van Kethel naar stadscentrum Saunacabine van 104 graden: 'alsofje in een oven gegrild wordt ZzZoeFf in de Teerstoof KERSTSHOPPING BERLIJN 159 pp maasstad weekbladen SCHIEDAM Woensdag 17 oktober 2007 door Karin Moerman SCHIEDAM - Als alle deelne- mers aan het NK Sauna Zitten al lang en breed gei'nstrueerd zijn, ze nog even zenuwachtig aan een sapje nippen tot het moment daar is dat ze de snik- hete paalsauna van Thermen Holiday inmogen, wordt er vanuit de verte gewenkt. „Er is nog een deelnemer", roept de rechterhand van directrice Sherita Narain en of ze die nog even vlug de spelregels kan vertellen. De rest heeft niet het idee er echt serieuze concurrence bij te hebben ge- kregen. „Is dat niet een beetje te warm?", vragen ze, wij- zend naar de lange boardshort die Philip Pieters (24) draagt. Maar 18 minuten en 43 secon- den later komt hij als Natio- naal Kampioen Sauna Zitten naar buiten. SAUN Altijd handig om in huis te hebben Visburgerperstuk De enige echte wilde zalmfilet.... 250 gram Wegens succes herhalen wij: Chinese roerbakschotel met zalm, panga en grote gamba's500 gram Om uw weekend compleet te maken: Scharreleisalade met gepocheerde zalm en Noorse garnalen250 gram 95 Visspecialist R. Bijl - Broersveld 113B - 010-4268710 Een 160 voor de bibliotheek Bingo en country in De Erker Bob Ross mini-workshop Podiumcafe De Graauwe Hengst Wake bij detentieboten Inloopconcert Grote Kerk Pottenbakken bij Eigen Werk Extra Mantelzorgcafe Expositie in HOED Kerklaan Avonturendagen Stichting Kinderspel SCHIEDAM - Niets te doen in de Herfstvakantie? Kom dan woens- dag 24 oktober naar het Jenever- museum. Vanaf 14.00 uur kun je leren op een echte djembe (een Afrikaanse trommel) te spelen, ga je je eigen speelgoed maken van afvalmateriaal - zoals ze ook in Afrika doen -en komt een verhalen- verteller een spannend Afrikaans verhaal vertellen. Na afloop krijg je in het proeflokaal een 'proeverijtje'. Uiteraard zonder alcohol. Opgeven kan bij Joyce Pinsel, tel. 246 96 76 of joyce@jenevermu- seum.nl. De middag is van 14.00 tot 16.30 uur en kost 5,50 euro. SCHIEDAM - Via de actie 'Ne derland leest' wordt het hele land uitgenodigd om tussen 19 oktober en 16 november hetzelfde boek te lezen; 'de gelukkige klas' van Theo Thijssen. Het idee is dat ieder bestaand lid van de bibliotheek vanaf 18 jaar uitgenodigd wordt het boek te lezen om er met elkaar over te discus- sieren. Het boek wordt daardoor in een speciale editie gedrukt en 3000 exemplaren zullen gratis verkrijg- baar zijn in bibliotheek Waterweg tijdens de campagneperiode, zolang de voorraad trekt. Op vrijdag 19 oktober vindt om 11.30 uur in bibliotheek Stadserf het startschot plaats. Op donderdag 22 november vindt in de bieb de afsluiting plaats van Nederland Leest. Op deze avond zal Jan Carmiggelt, directeur van de Stichting Theo Thijssen, vertellen waarom 'De ge lukkige klas' hem nog steeds ont- roert. Deze avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. SCHIEDAM - Ondanks de grote brand die afgelopen maand Fair Trade in Culemborg getroffen heeft, blijven Eeriijke Kerstpakketten, of eindejaarsgeschenken met culinaire lekkernijen en bijzondere geschen- ken uit de Wereldwinkel gewoon beschikbaar. Iedereen die zijn werknemers of medewerkers wil verrassen met een origineel, maatschappelijk ver- antwoord en eerlijk kerstpakket of eindejaarsgeschenk, kan bij de We reldwinkel Schiedam aan de Lange Achterweg terecht. Voor meer informatie: 273 13 85. www.maasstadweekbladen.ril KANTOOR: Westblaak 180 Postbus 1162 3000BD Rotterdam Telefoon 010 4004491 Fax 010 4128449 Emailadres advertentiegroep: verkoop@maasstad.nl Geopend ma. t/mvr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP email: bezorging@maasstad.nl Telefoon 0900 2020299 (10 euro ct. p.min.) ma. t/m do. 09.00-21.00 uur vrlj. 09.00-17.00 uur □IRECTIE: R. M. de Koning MANAGER: H. Wirtz Telefoon 010 4004290 VERKOOPLEIDER: B. van Dongen Telefoon 06 53786940 VERTEGENWOORDIGER: F. van der Giessen Telefoon 0610921009 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur REDACTIE: Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam Telefoon 010 4004487 Fax 010 4116454 Email redactie: waterweg@maasstad.nl K. Moerman - van der Knaap Telefoon 010 4004322 B. van Zessen Telefoon 010 4004401 Chef-redactie: E. Meijer Telefoon 010-4004490 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 0651562210 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: PcM Lokale Media b.v. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uttgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij PcM Lokale Media b.v., c.q. de betreffende auteur. door Kor Kegel SCHIEDAM - In de omgeving wordt het al de babybank ge- noemd. Bepaald niet een term die de lading dekt, want in de eerste plaats gaat het vooral ook om peuters en kleuters en in de tweede plaats is een kin- derdagverblijf geen bank. Maar de bijnaam is wel een verwij- zing naar de ABN-Amro, die hier aan de Gerrit Verboonstraat geves- tigd was voor de verhuizing naar het Land van Belofte. En Schiedam laat nu ook eens zien dat het goed is in koosnaampjes, net als Rotterdam waar je de Koopgoot, de Blunder- put en de Zwaan hebt. Tot nu toe hadden we in Schiedam alleen de Scheur van het Stedelijk Museum, waarmee de ingang wordt bedoeld. Kinderopvang KomKids verlaat de Kerklaan in Kethel om met het cen- trale kantoor en een kinderdagver- blijf prominent aanwezig te zijn in Schiedam-Centrum. De organisatie slaagde er ook op de achteraf-lo- catie in om fors te groeien, maar directeur Yde Dragstra vindt de tijd gekomen om de kinderopvang als belangrijke voorziening op een in het oog springende locatie te presenteren. Aan het eind van het lopende schoolseizoen opent Kom Kids de deuren in het voormalige bankgebouw, waar de kinderop vang de beschikking krijgt over 1500 vierkante meter. Bewoners en ondernemers in de omgeving reageren met gemengde gevoelens. De meesten vinden het positief dat leegstand ongedaan wordt gemaakt. „Toen het werd op- geknapt, was dat al een voorteken dat er een bestemming voor gevon- den was," zegt een kerkganger van de evangelisch-Lutherse gemeente aan de overkant. Toch bestaan zor- gen over de parkeerdruk, omdat ook bij scholen vaak onveilige si- tuaties bestaan, die door de ouders zelf veroorzaakt worden. „Het zal toch niet zo zijn, dat ze de kinderen op de busbaan afzetten?" zeggen stamgasten van cafe De Unie. KomKids heeft echter al laten we- ten dat de parkeerdruk vergelijk- baar zal zijn met de eerdere situatie, toen de ABN-Amro er zat. Bij de belangen- en bewonersvereniging De Plantage was het al langer be- kend dat er kinderopvang zou ko- men. De vereniging wordt nauw betrokken bij de plannen, die de gemeente wil maken voor de kop van de Plantage, vanaf het monu ment tot de muziekschelp. In het verleden koesterden bestuursleden de hoop dat het bankgebouw na het vertrek van ANB-Amro zou worden afgebroken. Ten eerste vond men het een lelijk gebouw, een van de lelijkste gebouwen van Schie dam zelfs, dat het zicht onttrok aan oude gevels aan de Westvest en dit deel van de Lange Nieuwstraat. Ten tweede had toenmalig voorzitter Aad van de Griendt het fraai gevon- den, als de Plantage over de Gerrit Verboonstraat heen doorgetrokken kon worden richting Westvest, met uiteraard een veilige inpassing van de verkeersstromen. Maar dit plan is door de gemeente niet realistisch bevonden, vanwege de kosten. Het bankgebouw blijft dus staan, en kinderen zijn de toekomst. Kom Kids huurt het hele gebouw, maar zal de bovenste etage onderverhu- ren aan een maatschappelijke or ganisatie die aan de kinderopvang gelieerd is. De twee enorme kluizen in de kelder blijven gehandhaafd, om nostalgische redenen. Niet om er stoute kindertjes op te sluiten. Vooraf is er nogal wat te doen geweest over dit N.K. De Ne- derlandse Sauna Vereniging liet geen mogelijkheid onbenut haar afgrijzen te uiten over dit in haar ogen idiote plan. „Dit heeft niets meer met sauna te maken, maar is pure waanzin", meldde ze keer op keer. Hoofdscheidsrechter Han de Koster, 27 jaar sauna-ervaring en deskundig op het gebied van hittebelasting, vindt dergelijke uit- latingen ronduit jammer. „Koud- watervrees, noem ik dat", zegt hij gedecideerd. „Je geeft daar- mee een signaal af dat het nemen van een sauna levensgevaarlijk is. Pure onzin. Deze mensen hebben allemaal een gezondheidsverkla- ring moeten overleggen en zijn getrainde saunagangers. Ze weten wat ze doen en de begeleiding hier is dermate deskundig dat er niets fout kan gaan." Hagenees Philip Pieters kwam na 18 minuten en 43 seconden als winnaar naar buiten. Vooraf had niemand rekening met hem gehouden. Foto: Roger van der Kraan Nou was die deskundigheid ook wel hard nodig afgelopen zaterdag, want het N.K. Sauna Zitten, ging wel even wat verder dan het gewone saunaatje pakken. In de cabine liep de temperatuur op tot om en nabij de 104 graden en doordat er elke minuut water op de stenen werd gegooid werd de gevoelstempera- tuur nog eens vele malen hoger. „Alsof je in een oven stapt", zou Ricardo van Gent, de eerste die de sauna na ruim zes minuten verliet, daar later over zeggen. „Ik heb een kaal hoofd en dat begon op een gegeven moment verschrikkelijk te branden." Als tweede komt ver- slaggeefster Barbara de Jong van Metro naar buiten. Redelijk onge- traind met een saunafrequentie van een tot twee keer per jaar, stapt zij net na Van Gent naar buiten. „Ik kreeg een ontzettend drukkend gevoel op mijn borst, dat was voor mij het sein te stoppen. Na een minuut of twaalf komen er in rap tempo een groot aantal deel- nemers uit de sauna zetten, de een wankeler dan de ander. Maar met in het achterhoofd het wereldrecord van de Fin Timo Kaukonen met 16.15 minuten, wordt de spanning toch wel erg hoog in Schiedam als de klok al op vijftien minuten staat en er nog drie mannen binnenzit- ten. Na 16 minuten is het avontuur voor I. van der Woerd ten einde. Hij ziet er echt niet lekker meer uit en moet stapje voor stapje de trap af worden geholpen. Twee minuten later komt Nico van der Zwaan, als voorlaatste de sauna uit en moet van de scheidsrechter zelfs subiet op een brancard worden afgevoerd. De winnaar staat even later achter hem in de deuropening, te wachten tot Zwaan ingepakt is en weg- gedragen kan worden. En ook al ziet hij er zo stoned als een garnaal uit, hij komt toch redelijk fris de trap af. Achteraf zegt Pieters het best nog wat langer vol te hebben kunnen houden. „Maar ja, als de laatste er uit gaat, is de druk van de ketel." Als hij op een ligbed aan de verplichte cooling down bezig is, krijgt hij alweer praatjes.„Waar ik zin in heb? Een koud bad, maar ja, dat mag niet van de leiding. Zou niet goed voor me zijn." De an- dere deelnemers die even daarvoor vaak helemaal kapot naar beneden kwamen zijn inmiddels ook alweer helemaal opgeknapt. „Saunaatje pikken?", grapt er een. In plaats daarvan springen ze massaal in bad, want daarvoor heeft Han de Koster nu wel groen licht gegeven. 5 voor SCHIEDAM - Iedereen vraagt zich wel eens af wat hij of zij nog wil doen in het leven. Voor de terminaal zieke Hans Scholte uit Groenoord kwam die vraag eerder dan hij had gehoopt, maar hij wist het wel meteen. Nog een keer mee- rijden in een grote stoet motorrij- ders, zittend in de zijspan van een vette Harley. Toen deze laatste wens Rob Oost- hof. bekend politicus en motorfa- Foto: Bart Bos naat, ter ore kwam trommelde deze al zijn motorvrienden op om in de vroege zondagochtend met veel kabaal en rokende motoren op de stoep bij Hans te verschijnen. Tot diens grote verrassing. Hans werd verzocht om een motor- pak aan te trekken en plaats te ne men in die gewenste zijspan om een onvergetelijke rit te gaan maken. Soms is geluk, met de hulp van wat vrienden, heel simpel te creeren. SCHIEDAM - Lindai Boogerman speelt zondag 28 oktober de voor- stelling ZzZoeFf in Jeugdtheater De Teerstoof. Boogerman is al jaren poppenspeler en speelt in kleine en grote thea- terproducties. In 1986 richtte zij samen met Virga Lipman Theater Thije op, een begrip in het pop- pentheater. Ze werkte bovendien mee aan tv-programma's als Otje, Koekeloere, Sesamstraat, Huisje Boompje Beestje en de Schatkast. Met een paar dozen, een buis, een toetertje, papier en een knuffelmuis ontstaat een verhaal vol avontuur. Zzzoeff is een voorstelling met ge- luiden om naar te luisteren en naar te kijken, voor iedereen vanaf twee jaar. Aanvang van de voorstelling is 14.30 uur, na afloop van de voor stelling mogen de kinderen kleuren en verven. De entree is 4,50 voor kinderen en 5,50 voor volwassenen. Reserveren kan op twee manieren: via de VVV Schiedam, tel. 473 30 00 of een uur voor aanvang van de voorstelling via 449 03 44. Of an- ders gewoon aan de kassa. Ik wilde lezen, maar wist niet wat. Ik ging naar de bieb in de stad. Daar zag ik honderdzestig tekens, alle spades meegerekend. Ik lees nu een gedicht - da's zat! Bovenstaand gedichtje is een 160. Een 160 is een gedicht van 160 tekens inclusief alle spaties, de maximale lengte van een sms-bericht. Biblio theek Waterweg spaart ze. Ter gelegenheid van de nieuwe website heeft de bibliotheek een 160-dichtwedstrijd uitgeschreven en voor 1 november moeten alle inzendingen binnen zijn. Je kunt er een webpak- ket mee winnen. Het is een leuk initiatief. In Vlaardingen bestaat een aardige dichtcul- tuur, met velerlei initiatieven, waaronder Poezie in De Steeg en het 15-jarig bestaan van schrijfkring Rotonde, maar in Schiedam merk je doorgaans weinig van dichters, de Jeneverstad moet het meer van ope ners hebben. Gerrit van Schuppen en Saskia van Herwijnen vormen het duo SAGE en zij laten geregeld combinaties zien van beeldende kunst en poezie. Het is al een kwart eeuw geleden, dat er in Schiedam een haiku-wedstrijd was, ook georganiseerd door de bibliotheek, geloof ik. Haiku's waren toen populair, door een bundel van de Schiedamse haiku-dichter Simon Buschman. Ooit waren er meer plaatsgenoten, die tijd namen voor een goed gedicht, maar toen had je nog normaal onderwijs. Eenmaal was Willibrord Hosman dichter. Letterlijk. In cafe De Unie haalde Jos van Leeuwen zondagavond een herinnering op aan wat hij ooit in Bistro Hosman Freres had meegemaakt. Hosman, een groot wijnkenner, had werkelijk voortreffelijke wijnen op zijn kaart staan. Op een avond kwam er een patserige Amerikaan, in gezelschap, en de man bestelde de allerduurste wijn; hij wilde er wel ijs in. Dat ging Willibrord Hosman te ver. ljsblokjes in zulk een uitstekende wijn! Dat ,was heiligschennis. Willibrord weigerde. Hij wilde zijn supe- rieure wijnen niet vermorsen aan een poenerige slurper uit Texas. Hij hield de fles dicht. Kijk, dat is ook dichtkunst. Ik vind zo'n anecdote puur poezie. Hos man liet kwaliteit en stijl met elkaar rijmen. In de bistro zat een yank te zeuren om de wijntank. Willibrord de gastheer zei: „U bent in de olie. Wij hebben wijn in /lessen. Maar niet om dorst mee te lessen. Ook dit is een 160. Is iedereen nu voldoende opgewarmd om 160'jes op te sturen naar de bibliotheek? Je bent er zo. Deze column telt precies 2400 tekens. Daar kun je al 15 van die gedichtjes in kwijt. Kor Kegel Vertrouwd, In verband met grote belangstelling EXTRA VERTREKDATA1 Berlijn is een fantastische stad om te shoppen. Zeker voor de kerstdagen als de stad feestelijk is verlicht en er extra mogelijkheden zijn op de vermaarde kerstmarkt. U verblijft tijdens deze reis in het Van der Valk Hotel Berliner Ring Boeknu, want vol vol!!! Vertrekdata: 29/11,9/12,16/12,20/12 Inform cor ook naar onze andere kerstreizen! I Voor meer Inhmnatie/tiaekingen 0172 - 46 96 K el klik ok i www.vandervalkvakanlies.nl Hoom iss-uo, 2m hk Airmen aan den riio 4-daagse busreis slechts I incl. daqelijks ontbijtbuffet SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker wordt woensdag 24 oktober bingo gedraaid. Per boekje kost dat 6,50. Zondag 21 oktober is er een country middag verzorgd door DJ Goos. Mensen die zin hebben om hun voetjes weer in een rij van linedancers te laten bewegen kunnen deze avond hun hart ophalen. De toegang is 2 euro per persoon. De middag is van 13.00 uur tot 16.00 uur. SCHIEDAM - Nu kunnen er ook bloemen worden geschilderd in de 'nat in nat' olieverftechniek in wijkcentrum De Erker. Naast de populaire Bob Ross landschap schilderworkshops op de laatste zondagmiddag van de maand, worden nu ook op de laatste zaterdagmiddag van de maand bloemen schilderworkshops gegeven. Wie voor twee workshops in een weekend kiest krijgt tien euro korting. Voor info: 435 36 60, e-mail info@ studio-fatamorgana.nl SCHIEDAM - In podiumcafe de Graauwe Hengst wordt dinsdag een Jamsessie gehouden van 21.00 tot 24.00 uur. Donderdag 18 oktober vanaf 22.00 uur Treedt 'Got it?' op, een swingende funkband en zaterdag 20 oktober 'Vegas for Millions en Belmondo'. SCHIEDAM - Bij de twee detentieboten in de Merwehaven wordt zondag 21 oktober weer een wake gehouden. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt ruim een half uur. De boten liggen achter de grensflat (Rotterdam- sedijk), op de Gustoweg. SCHIEDAM - Het wekelijkse inloopconcert in de Grote Kerk wordt za terdag 20 oktober verzorgd door CGK 'Canticum Novum' uit Rozenburg. Aanvang is 15.00 uur en de toegang is vrij. SCHIEDAM - Bij Stichting Eigen Werk aan de Overschiesestraat 44 kun nen ouders met hun kinderen komen pottenbakken. Voor afspraken en informatie over kosten kan gebeld worden met nummer: 426 35 69. SCHIEDAM - Het maandelijkse Mantelzorgcafe in Schiedam, bestemd voor alle mantelzorgers wordt altijd druk bezocht. Niet iedere mantelzorger is in de gelegenheid de bestaande koffieochtenden te bezoeken.Daarom heeft het Steunpunt Mantelzorg besloten om dit najaar de deuren vaker en op een andere tijd open te stellen. Iedereen is welkom op maandag 22 okto ber van 13.30 - 16.00 uur in aanloophuis De Wissel, Broersveld 123. SCHIEDAM - Paul van Mansum exposeert van 1 oktober tot en met 31 december zijn foto's op de eerste etage van de HOED op de Kerklaan. Er zijn foto's te zien die hij heeft gemaakt in Parijs tussen 1989 en 2006. SCHIEDAM - Stichting Kinderspel organiseert in de herfstvakantie, op dinsdag 23 en woensdag 24 oktober, twee avonturendagen voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Op het hindernissenparcours gaan de kinderen klim- men, klauteren en slingeren over en door hindernissen. Deelnemen koste twee euro. Voor info: Leon Collignon, tel. 06-25 21 00 10-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 4