maasstad Nederlandse jenever bij veel traditionele Afrikaanse rituelen Zoektocht naar Oer-Vlaardinger beloond Manon Ossevoort met trekker de weide wereld in inboedel. Lezersactie Voetbaltoernooi Speelhonk Babber At vlaardin boekbeeld milieubericht WEEK42 Filmhuis Beestenboel King of Drinks: Schiedamse jenever in Ghana Felicitaties en vraagtekens gaan hand in hand tijdens uitreiking Bob Verbiest Cultuurprijs Dwars door Afrika naar de Zuidpool DCMR Donderdag 18 oktober 2007 wx 53 SCHIEDAM - Schnapps heet de jenever in West Afrika. Naar het Duitse woord voor een oude klare. Schnapps of Dutch Gin wordt in Ghana al eeuwen gedronken. Gin is de traditionele drank bij een fees- telijke gelegenheid. Niet alleen om te drinken maar ook als offer aan geesten. En een be- zoek aan de plaatselijke Chief wordt pas een succes als je als gift een paar flessen Schnapps meeneemt. door Peter de Jong REGIO - De grote cultuur prijs van het Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken is toegekend aan HarmJan Luth en Tim de Ridder. Zij kregen de prijs voor het achterhalen van de Oer-Vlaardingen met DNA-onderzoek. De felicita ties aan hun adres gingen ech- ter gepaard met vraagtekens over de wijze waarop de jury het begrip cultuur heeft be- oordeeld. ikUiTl GELUIDSOVERLAST VAN F-16'S IN LANSINGERLAND Rijnmond SCHIEDAM - In het Filmhuis draait donderdag 18 oktober de film Cesar et Rosalie met Romy Schneider en Yves Montand. Zij schitteren in Claude Sautets klassieke menage a trois. Rosalie worsted met haar gevoelens voor twee mannen, de vermogende schroothandelaar Cesar en de artistiek bevlogen striptekenaar David. Cesar is hartveroverend grofbesnaard, luidruchtig en jo- viaal; David is in zichzelf ge- keerd, afstandelijk en poetisch. Samen vormen zij De Ideale Man. Na enige verwikkelingen en schermutselingen ontstaat er een goede relatie tussen beide mannen. Zo goed zelfs dat Rosa lie min of meer ongewild wordt buitengesloten, wat uitloopt op een ironisch open einde. Het geestige dn bitterzoete Cesar et Rosalie was in Frankrijk een publiekssucces dat in 1972 zelfs meer bezoekers trok dan The Godfather. Vrijdag 19 en zaterdag 20 okto ber is Irina Palm te zien. De 50-jarige weduwe Maggie (grappige rol van Marianne Faithfull) is wanhopig op zoek naar voldoende geld om een dure operatie voor haar klein- zoontje te kunnen betalen. Ze probeert tevergeefs bij een bank geld te lenen en ziet dan dat een seksclub in Londen 'gastvrou- wen' vraagt. Hoog loon gega- randeerd. De voorstellingen beginnen om 21.00 uur. Losse kaarten kosten zeven euro. Reserveren via de VVV Schie dam, tel. 473 30 00. VLAARDINGEN - Minous is een cyperse gesteriliseerde poes van 13 jaar oud. Ze zit nu voor de tweede keer in het asiel. Mi- nous kan niet bij honden, wel kan zij samen bij een andere kat geplaatst worden. Het is een hele lieve kroelkat. Verder kan zij goed alleen zijn, is ze zindelijk en is het een binnenkat. Wij ho- pen nu dat er iemand is die deze lieverd nog een nieuwe kans geeft. Een plekje waar zij nu wel de rest van haar leven mag blij- ven, misschien wel bij u? Meer informalie over Minous en de andere dieren uit het asiel is verkrijgbaar bij Dierentehuis Nieuwe Waterweg, Van Linden van den Heuvelweg 2c in Vlaar- dingen. Het dierentehuis is ge- opend van maandag tot en met zaterdag van 12.30 tot 16.00 uur. tel. 010 - 434 53 35. door Frank Willemse In maart 1957 wordt Ghana een onafhankelijk staat. Dit jaar precies vijftig jaar geleden. Op een foto uit die tijd is te zien hoe regeringslei- ders triomfantelijk met de nationale drank van Ghana zwaaien. Nee, geen whisky of rum maar plaatse- lijk gestookte Schnapps. Die zit in de zo typisch taps toelopende vier- kante modelfles uit Holland. In dit geval van het merk Henkes. Al eeuwen eerder speelt Schiedam se jenever een rol in West Afrika. Al tijdens de slavenhandel werd het gebruikt als ruilmiddel. Oude eti- ketten en flessen zijn in Afrika nog altijd te vinden. Toch is het Schie damse vocht vaak te duur. Na 1850 wordt door technische innovatie en goedkopere productie Dutch Gin werkelijk populair in West Afrika. Nederlandse jenever speelt in West Afrika nog steeds een rol. Niet zo zeer als duur, koloniaal drankje waar de meeste fabrikanten mee adverteren. Nee, jenever is in Gha na een traditionele drank gewor- den. Een oude traditie die gebruikt wordt bij ceremonies en rituelen. Flessen jenever als bruidschat voor een huwelijk, jenever als ritueel bij begrafenissen, geboorte of als ge- luksbrenger op de plek waar je een nieuw huis wil bouwen. 'King of Drinks' heet de nieuwe ten- toonstelling in het Jenevermuseum. Zaterdagmiddag officieel geopend door de ambassadrice van Ghana in Nederland. Daar sprak ook Dimitri Van den Bersselaar, docent aan de universiteit van Liverpool, die een boek heeft geschreven over Schie damse Jenever en West Afrika. Toeval of niet. De docent is geboren en getogen in Schiedam, in de Henri Polak- De expositie en boek zijn tot en met januari te bezichtigen in het Schiedams Jenevermuseum. straat, en is na zijn studie geschie- denis naar Liverpool verhuisd om daar verder te studeren in de Afri- Foto: Roger van der Kraan kakunde. Daar stuitte hij op het fenomeen Schiedamse Jenever in West Afrika. Burgemeester Karssen verwel- komde zaterdag in de Koningshof enkele honderden culturele ver- tegenwoordigers uit Schiedam, Vlaardingen en zijn eigen Maas- sluis. Ze waren als gasten van het Fonds naar de eerste stad aan de Waterweg gekomen voor het be- langrijkste culturele gebeuren dat de Bob Verbiestprijs pretendeert te zijn. Op het podium wist presenta- tor Margreet Dolman de culturele kopstukken uit de drie Maassteden op geanimeerde wijze in spanning te houden over de uitslag. Van de 25 voorgedragen kandi- daten bleken de Maassluise An dreas, Petrus en Pauluskerk, de Schiedamse Heenvlietshof en het Vlaardingse DNA-onderzoek de drie genomineerden te zijn. Naar oordeel van de jury had- den de Vlaardingse Stadsarchiva- ris Luth en Stadsarcheoloog de Ridder met hun DNA-onderzoek op oorspronkelijke wijze en met grote publieke participatie een on- gebaand pad betreden. Reden om de tweejaarlijkse cultuurprijs aan hen toe te kennen. Met de toekenning van haar grote cultuurprijs benadrukt het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. dat cul tuur niet alleen een zaak van kunst is, maar heel veel breder gezien dient te worden. „Alles is cul tuur, ook kerken en architectuur. Ik kan mij zeker in de nominaties en toekenning vinden", aldus Fonds- Naar oordeel van de jury hadden de Vlaardingse Stadsarchivaris Luth en Stadsarcheoloog de Ridder met hun DNA-onderzoek op oorspronkelijke wijze en met grote publieke participatie een ongebaand pad betreden. Foto: Roger van der Kraan directeur drs. IJsbrand van der Vel- den. Een stelling die door vele van de aanwezigen zeker niet direct als zodanig onderstreept werd. Welis- waar kon iedereen de persoonlijke dynamiek van de winnaars abso- luut waarderen, voor velen bleek nominatie van een gemeentelijke organisatie of een kerk te zeer onderhevig aan andere beoordeling dan die van een culturele hoofd- prijs, Dolmans leuke opmerkin- gen over moslims die in een kerk gewoon hun schoenen aan mogen houden ten spijt. ..De winnaars zijn prima mensen, maar de toekenning heeft een hoog Musis gehalte. Veilig, niet vernieu- wend, niet stimulerend naar het vrije kleinere culturele veld dat het begrip cultuur 'op de werkvloer' van de maatschappij invult en nu alleen maar als decor aanwezig mag zijn", aldus de Vlaardingse toneelschrijver Ger van Veen. Ook kandidaten als Frank Tomei, Hans Rikken en Sjef Hendrickx plaatsten hun kanttekeningen bij de manier waarop de prijs zijn invul- ling krijgt. „Grote organisaties die allang over de drempel heen zijn. Kleinere projecten of personen kunnen hier nooit aan voorbij. De grote jongens uit alle drie de steden moeten nu eenmaal allemaal aan de beurt komen. Volgend jaar zul- len het dus wel Schiedamse molens worden. De systematiek van de prijs deugt niet." Het oer-Hollandse moderne cultuur gebeuren in de Koningshof was ook voor andere kritische kant tekeningen vatbaar. Van de door het Fonds zelf zo zeer gewenste multicultureie integratie van be- volkingsgroepen was in publiek en kandidaten niets te merken. Toch was de grote culturele avond zeker de moeite waard voor het publiek dat zich de rode dresscode in optima forma had aangetrokken. Tweede ster van de avond naast Margreet Dolman was Roosbeef met haar maatschappelijk geen- gageerde teksten over sloop van oude boerderijen en lelijk beton dat bouwvakkers naar opdracht blindeloos in het rond storten. De Schiedamse mevrouw Scheeres die met haar tegenwoordig gewone burgerman ook acte de presence in Maassluis gaf, kon het maatschap- pelijke bewustzijn van zangeres Roos wel waarderen. „Wel een beetje plat, maar gelukkig niet zo erg als Rotterdams." door Frank Willemse SCHIEDAM - „Ik ben zelf de grootse angsthaas van al lemaal", bekent ze met haar tengere postuur naast de le- vensgrote tractor. Maar, die angsthaas heeft wel avontu- renbloed. En daarover vertelt ze meeslepend in het boek 'Op de tractor naar de Zuidpool' en zaterdag 'live' toen ze met twee tractoren langskwam in Schiedam. Ze maakte een reis van Holland dwars door don- ker Afrika naar de Zuidpool. Met 20 kilometer per uur op een groene trekker. „Ik zoek op het eind van de dag een slaapplek. En parkeer maar brutaal tegenover wat plaggenhutten. Ben benieuwd of ze me wegsturen. De bewoners van het gehucht en ik kij- ken voorzichtig naar elkaar. Beide een beetje bang: ik ben vreemd voor hen en andersom. Maar als haar hondje Kosovo kwispelend naar de bewoners toe loopt, is het ijs snel gebroken. Nieuwsgierigheid wint het van angst en de reizigster met die vreemde auto wordt gastvrij ontvangen." Ook de winkelende Schiedammers kijken zaterdamiddag vreemd op als ze de landbouwmachines zien staan bij de sluizen van de Dam. Twee levensgrote tractoren als 'aliens' op de stadskade. Voor de Land- en Tuinbouwtentoonstelling zeker, grapt een Schiedammer. Nee, wel als blikvanger voor boekhandel Jongen's Boeken. Waar de schrijf- ster op straat vertelt en haar boek vol spannende avonturen signeert. Schrijfster Manon Ossevoort staat boven op haar Deutz-tractor. Voor- bijgangers stoppen en luisteren naar haar verhalen. Tot de kinderen: „Kijk, hier maak ik mijn tent vast aan de trekker en mijn hangmat is hier. En zo maakte ik een beetje huiskamer van de trekker." „Waarom een tractor?", vraagt ie mand uit het publiek. „Dan moet je mijn boek maar lezen", zegt ze gevat. Maar dan vertelt ze dat zij als meisje uit Twente droomde van ver- re reizen. Van reizen en onderwijl theatervoorstellingen geven overal waar dat kan. „Maar waarom dan per tractor"? houdt de vragensteller vol. „Een tractor bundelt doorzet- tingsvermogen, kracht en humor. Daarorn een trekker", zegt ze met een licht Twents accent. Haar doel is de Zuidpool halen. Manon is nu op de helft van haar wereldreis. Op 19 juni 2005 vertrok zij vanaf het Oerolfestival op Ter- schelling voor de wereldreis. Eerst naar Belgievwaar bleek dat je een kenteken nodig hebt voor de open- bare weg. Gauw door naar Frank rijk waar ze op enkele festivals kon spelen. Via Italie naar de Bal kan waar ze een trouwe reisgenoot krijgt. Een hondje dat bij de grens kwispelend op haar af loopt en die ze Kosovo noemt. De tractor die voor de Korenbeurs staat is niet die van haar reis. Die staat geparkeerd in midden Afrika. Die heeft het al lang volgehouden dwars door Egypte, Soedan, Ethio- pie, Kenia en Oeganda. Zij houdt nu een stop om even te- rug te zijn in Nederland. En waar ze haar inmiddels geschreven boek kan promoten. Deze oude Deutz- tractor is ons land niet uit geweest. Maar heeft wel dezelfde kleur en hetzelfde model. Een net zo'n oud en roestig beestje als waar ze de wereld mee rond reist. Waarom wil ze tenslotte toch zo graag naar de Zuidpool? „0mdat dat voor mijn idee het einde van de wereld is." Manon gelooft in die droom en gaat binnenkort verder met haar reis. Ze moet hier nog wat dingen regelen hier. Zoals een goede monteur voor de tractor. „Zodat ik hem bij panne zelf kan maken." 'Op de tractor naar de Zuidpool' door Mannon Ossevoort. Uitgever De Geus, Breda. €19.50. door Peter de Jong SCHIEDAM - De pre- sentatie van Threes Coenders 'Inboedel, leven in dingen', bleek van een aangenaam kunstzinnig en cul- tureel niveau te zijn. De dag na de uitrei king van de 'grote' Bob Verbiestprijs in Maassluis, was er in de Schiedamse lerie 'Hier is het aanmerkelijk meer artistiek geneigd le ven en vitaliteit te bespeuren, zonder dat dit overigens van de daken 'ge- schreeuwd' werd. De tentoonstelling en het gepresen- teerde boek(je) voldeden gewoon aan de verwach- tingen die gewekt worden bij een kunstzinnig over- zicht van het kunstzinnige leven van een 'gewoon' mens Het zaterdag gepresenteerde boekje 'Inboedel' kan niet alleen gelezen worden als eerbetoon aan Threes die decennia lang heel dicht bij de kunst stond in Schiedam. 'Inboedel' is tegelijkertijd ook de legenda bij de ten toonstelling die Bertjan Pot op aansprekende wijze inrichtte met voorwer- pen die Threes Coenders ooit heeft gekoesterd. 'Inboedel' werd door Erik Wong op zakformaat vormgegeven, Mariette Wijne schreef de korte tekstjes, Mandy Pieper maakte de vele kleuren- foto's. De 184 pagina's en 88 voorwerpen geven wellicht blijk van een 'braaf leven' van een vrouw. Ze getuigen echter zeker wel van een gevoel voor kwaliteit, schoonheid en waarde van dingen, zonder dat dit in geld of simplistische begrippen als luxe overdaad en kleurloos veilig wooncomfort uitgedrukt dient te worden. Tot en met 11 november zijn 'Inboedel' en de steeds wisselende dingen uit het leven van Threes Coenders te zien en te koop in Emmy Miltenburg's galerie 'Hier is het' aan de Lange Haven 106. 'Inboedel' is tevens te koop bij uitgever Artemis en in de boekhandel voor de prijs van 17,50 euro. Maasstad Weekbladen verloot on- der lezers drie exemplaren van 'Inboedel'. Wie kans wil maken op het boekje hoeft maar een ding te doen. Stuur een mail naar b.vanzessen@maasstad.nl of een briefkaart naar Maasstad Week bladen, t.a.v. Bart van Zessen, Postbus 1685, 3000 BR Rotter dam. Vergeet niet naam en adres te vermelden en de titel van het boek waarnaar u wilt meedingen. De winnaars van het boek 'Susie, your shopping guide' zijn J. Hui- zer (Ambachtshof, Ridderkerk), P. Liebregts (Buys Ballotsingel, Schiedam) en S. van Ingen (P.K. Onneslaan, Schiedam). Zij krij- gen de shoppig guide binnenkort toegestuurd. VLAARDINGEN - Speelhonk 'Babber' organiseert in samen- werking met voetbalvereniging RKWIK op woensdag 24 oktober uur een voetbal tienkamp. Het voet baltoernooi wordt georganiseerd voor jongens en meisjes in de leef- tijd van 4 tot en met 12 jaar en de deelname is gratis. Het voetbalspektakel begint rond de klok van 10.00 uur op de velden van RKWIK. En zal naar verwachting tot ongeveer 15.30 uur duren. Voor een hapje en een drankje wordt ge- zorgd. Tijdens de dag zijn er mooie prijzen te winnen, maar geen enkele deelnemer zal met lege handen naar huis gaan want iedereeen krijgt een uniek 'bewijs van deelname', zo meldt de organisatie van het voetbaltoernooi, het Bureau Wel- zijnsprojecten. Voorinschrijvingen worden beloond met een origineel aanmoedigingskado. Inschrijven kan op woensdagmid- dag bij Speelhonk de Babber aan van Hogendorplaan 139 of via 0653625198. Hier is eventueel ook meer informatie over het voetbal toernooi verkrijgbaar. De DCMR werkt al 35 jaar aan een leefbare en veilige Rijnmond De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft van 8 tot 15 oktober 433 meldingen behan- deld. Waar mogelijk onderneemt de DCMR actie om de overlast van stank, stof en lawaai te stoppen. Meer weten over het werk van de DCMR en de ontvangen meldingen? Kijk op www.dcmr.nl. Maandagmorgen 8 oktober ontvangt de meldkamer van de DCMR 28 meldingen over het iawaai van straaljagers. Twee F-16's begeleiden het regeringstoestel van de Duitse minister-president Kohier naar Rotterdam Airport. Kohler bracht een staatsbezoek aan Nederland. STANKCODE1 INGETROKKEN Dinsdagmorgen 9 oktober is stankcode 1 ingetrokken vanwege gunstiger weers- omstandigheden voor het milieu. De luchtvochtigheid daalde en de wind nam toe. In totaal heeft de meldkamer van de DCMR tegen de twintig meldingen over olie- en gaslucht ontvangen uit het zuidelijk Rijrimondgebied. GELUIDSOVERLAST IN MAASSLUIS VAN VL0EIST0FP0MPEN Afgelopen weekend zijn meer dan twintig meldingen over een bromtoon binnengekomen van bewoners van Maassluis. De uitrukdienst van de meldkamer constateert dat de vloeistofpompen in een schip aan de steiger bij Vopak Terminal Europoort, de overlast veroorzaken. Er wordt stookolie naar de wal gepompt waarbij meer pompen dan gebruikelijk, zijn ingezet. Dit omdat de pier maandagmorgen vrij moet zijn voor reparatiewerkzaamheden. SYMPOSIUM OVER LUCHTKWALITEIT 0VERSCHIE Op maandag 29 oktober wordt voor bewoners van Overschie een symposium gehouden in het Rotterdam Airport Hotel. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Deskundigen van verschiilende Rotterdamse diensten, die bezig zijn met de luchtkwaliteit in Overschie, komen aan het woord. Bewoners kunnen vragen stellen en opmerkingen maken. Meer informatie of aanmelden: Haydee de Conceigao. telefoonnummer 010 - 246 81 52, haydee.deconceicao@dcmr.nl. m milieudienst MELDKAMER: 010 473 33 33 (DAG EN NACHT) www.dcmr.nl/milieuklacht

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 6