schiedam ledereen kan straks toch eigen hulp kiezen Ervaring enKennis SCHIEDAM y Roeiboten in de Lange Haven? Kunstenaars kunnen naar voormalige Glasmuseum IIAILA weekvoordeei ♦DBA ■"l Ain verhuizen Z0NDAG 28 OKTOBER GE0PEND Politie zoekt getuigen overval Schoenenreus In 50 uur de wereld rond Historische gevel krijgt stalen ondersteuning Wintersport advertentie SPARTA -P.S.V. SPARTA-N.A.C.ESa Wi Oktober Woonmaond US?;; Schiedam Spirit wint van ODI Strijd beslecht door lokale zorgaanbieders ^1. van Mite llVerhuizingen GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Zondag 28 oktober a.s. om 14.30 uur Woensdag31 oktober a.s. om 20.00 uur Zie onze Sparta-pagina elders in deze krant. Hand/pers- sinaasappelen Aanrander aangehouden in sauna Tanden uit mond gestagen 40% korting 3 Tapijt, BOUMAIM Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 24 oktober 2007 14e Jaargang nr 43 Gratis afhalen WATERWEG - Wie hulp in de huishouding nodig heeft, kan vanaf 1 januari de vrije keus maken of het bij de vertrouwde thuiszorg blijft of dat de overstap wordt gemaakt naar een andere aanbieder. Dat is precies de manier, die in mei 2007 door direc- teur Ben de Koning van de Frankelandgroep werd aanbevolen aan de wethouders van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. SCHIEDAM - Het voorma lige Glasmuseum van Ce;es van Olst aan de Boterstraat wordt misschien aan een aantal kun stenaars verhuurd. Dat is een niet eerder genoemde locatie. Tot nu toe werd gesproken over een school aan de Iepenlaan in Tuindorp en het Wenneker- pand aan de Vijgensteeg, maar sinds de verhuizing van Cees van Olst naar Lelystad is ook deze locatie in zwang als ate- lierruimte. Zie ook onze in het sportgedeelte Net 2 kilo Zonwering met korting??? www.lykia.nl €995,- Je hoort het verschll 10% KORTING h.fcngerirtg (9 £3t meubelen Zondag open, 28 oktober van 12.00 -17.00 uur weekbladen Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenetaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikqebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweo Parkweg 404 Bewonersverenioinq Schiedam-Oost Boerhavelaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Stichtinq Hoefnaoel St. Luduinastraat 96A Fortunaweg 8 3113AN Schiedam 010 - 426 1224 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl door Kor Kegel Plezieriger nog dan dat het nu vol- gens zijn voorstel gaat gebeuren, vindt De Koning dat Frankeland bij de aanbesteding van de thuiszorg als beste uit de bus is gekomen. Dat is opmerkelijk, want vorig jaar sloten de drie gemeentebesturen de lokale thuiszorgaanbieders uit van deelname. Met een kort geding en een zaak in hoger beroep bereikte Frankeland dat de drie gemeenten de aanbesteding opnieuw moesten doen, volgens de Europese regel- geving. Op het punt kwaliteit scoort Fran keland het hoogst, qua prijs zijn de andere inschrijvers vergelijkbaar. Het is voor directieleden Ben de Koning en Anne-Marie van der Linden geen reden om nu de andere thuiszorgers zwaar te beconcurre- ren. „Het hoeft voor ons geen grote tak van sport te worden. Wij willen doen waar we goed in zijn, en dat is thuiszorg bieden aan 55-plussers in Schiedam en Vlaardingen," zegt De Koning. Schiedam wil behalve met de Fran kelandgroep ook met Careyn, Argos en Evean in zee. Vlaardingen kiest daarnaast nog voor de stichting Zorgcombinatie Nieuwe Maas. Clienten die van thuiszorg willen veranderen, zijn daar per 1 januari vrij in. De aanbieders verwachten vooralsnog geen groot verloop, want er bestond juist een jaar lang onrust onder bewoners dat ze de vertrouwde hulp zouden kwijtraken. De Koning: „Achteraf snap je er toch niks van, dat de gemeenten een aanbieder uit pakweg Groningen voorrang wilden geven op een orga- nisatie die plaatselijk goed bekend is? Het was onzin, dat er alleen gekeken werd naar ervaring op ba sis van miljoenen uren die je waar dan ook gedraaid had. Ervaring in Schiedam en Vlaardingen zelf telde niet mee. Maar het bekend zijn in eigen stad vinden wij een groot voordeel. Als een client moppert op de bestrating van de Broersvest, is het toch prettig als de huishoude- lijke hulp weet waar het over gaat? Het is toch belangrijk dat iemand begrepen wordt? Ook dat is een as pect van goede zorg aanreiken." In een gezamenlijke verklaring rep- pen de drie gemeenten met geen woord meer over het feit, dat ze dit voorjaar door de rechter wer- den teruggefloten. Ze beklemtonen dat iedereen een vrije keus kan maken. Wie niet voor een thuis- zorgorganisatie kiest, kan ook een persoonsgebonden budget krijgen, waarmee de client zelf een hulp kan contracteren. Per gemeente worden nu met de aanbieders overeenkomsten geslo- ten. De uitvoering wordt vervolgens gedaan door ROGplus, die binnen- kort alle clienten zal informeren hoe het verder gaat. De Frankelandgroep - door de ge meenten nog aangeduid als Sint Liduinastichting - heeft meteen be- kendgemaakt op 1 januari te starten met Zorg Thuis voor ouderen, vari- erend van hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding. „We zien het als onze taak de mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen," zegt Ben de Koning. VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - De politie onder- zoekt een overval op de Schoenen reus aan de Nieuwe Passage die dinsdagmiddag 9 oktober tussen 12.00 en 13.00 uur plaats heeft gevonden. Twee medewerkers werden in het magazijn van de winkel met geweld overvallen. De overvallers zijn er met een onbekend geldbedrag van- door gegaan. De politie is een uitgebreid on- derzoek gestart en wil graag in contact komen met klanten die op het genoemde tijdstip in de winkel waren; mensen die op een terras voor de winkel zaten of mensen die mogelijk anderszins over informatie beschikken met betrekking tot deze zaak. Zij worden verzocht contact op te nemen met de recherche van district Waterweg-Noord via 0900- 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800- 7000. SCHIEDAM - Bewegen en gezonde voeding staan deze week centraal tijdens de door jongeren- en buurtsportwerk georganiseerde Gezond en Fitweek voor de jeugd. Bewegen staat centraal, maar het gaat vooral om de 'fun'. Zondag 21 oktober werd er letterlijk en figuurlijk afgetrapt met een voetbaltoernooi, vrijdag 26 oktober wordt de week afgesloten met Speedball. Dat was afgelopen maandag ook al gespeeld in de Willem Pijperstraat en daar een groot succes gebleken. Foto: Roger van der Kraan door Kor Kegel ALS >T OM SPORT GAAT actieprijs 1.00 per kilo Actie getdig van 25-10-21007 t/m 27-10-2007 Plus Woudhoek - Schiedam Plus Spaland - Schiedam CP I 8 I C Geuzenplein 5-7 Hof van Spaland 68 T: 010-4705082 T: 010-2477299 Wat een verscnil. SCHIEDAM - In de tijd van internet en chatten behelpt de scouting zich nog met de ouderwetse zendbak. Met behulp van deze apparatuur gingen de scouts en explorers van Taize het afgelopen weekend in vijftig uur de gehele wereld rond. Zij probeerden in dit tijdsbestek zoveel mogelijk contacten te leg- gen met Scoutinggroepen in andere landen en werelddelen. De eerste avond kregen zij via de korte golf contact met een scoutinggroep in Amerika en daarna volgde al snel de rest van de wereld. Op de twee-meter band werden er contacten gelegd met groepen in het westen, midden en zuiden van het land. Ondanks het beperkte zend- bereik werd er zelfs contact gelegd met een groep in Engeland en Bel- gie. Ook kon er via slow-scan, tele- visie via de korte golf, beeldcontact gelegd worden met andere groepen. Vrijdagavond 19 oktober even voor 22.00 uur was het overigens premier Jan Peter Balkenende die vanuit zijn woonplaats Capelle a/d IJssel via Leusden de openingsactiviteiten verrichtte voor de Jota (Jamboree on the Air) en Joti (on the Internet) in Nederland. Van Olst heeft zijn hele hebben en houwen meegenomen naar de Noordoostpolder en vandaar pro- beert hij een nieuwe vestiging te vin den voor zijn Glasmuseum, wellicht in Harderwijk, voor zover bewoners van de Boterstraat weten. Destijds kwam Van Olst naar Schiedam met de bedoeling om zijn Glasmuseum onderdeel te doen zijn van een groot Glascentrum in het Wennekerpand. In afwachting daarvan vestigde hij zich in de Boterstraat. Mede door- dat het gemeentebestuur ging twij- felen aan een haalbare exploitatie van het Glascentrum, ontstonden er conflicten met Van Olst. Voor het Wennekerpand werd toen een ander plan gemaakt. Eventu- eel kon er wel een glasexperti- secentrum komen, maar in sterk verkleinde vorm. Daarnaast was er voldoende ruimte voor een aan tal werkplaatsen voor kunstenaars, Jeugdtheater De Teerstoof en Film- huis Schiedam. Beide laatste orga- nisaties moeten de Teerstoof aan de Nieuwstraat verlaten; er was sprake van dat ze naar de Monopole aan de Hoogstraat konden, maar later werd een monumentaal pakhuis aan de Noordvestgracht genoemd - tot- dat Wenneker in beeld kwam, ooit een distilleerderij, later een soci- ale werkplaats (de voorloper van de Van Berkenrode Groep). Nu Van Olst de stad definitief de rug toegekeerd heeft, komt ook deze ruimte aan de Boterstraat vrij voor een culturele bestemming. De bovenwoning heeft de gemeente reeds verhuurd aan Bep en Henk Holmer, die mogelijk nog dit jaar hun conciergewoning in de Teer stoof zullen verlaten. Foto: Bart Bos SCHIEDAM - In de vroege morgen van 9 juni woedde er een grote brand aan de Westerkade. Het his torische pand Neptunes werd op de voor- en zijgevel na volledig verwoest. Direct na de brand werd een plan bedacht om instorting van de voorgevel uit 1870 te voorkomen omdat door de brand verbindings- balken waren verdwenen. Hierdoor viel niet meer in te schatten hoelang de gevel overeind zou blijven staan. De volgende dag werd daarom be- sloten om de gevel te ondersteunen met een aantal containers. Foto: Bart Bos Deze tijdelijke oplossing was niet tot ieders tevredenheid, want som- mige omwonenden vonden het op een containerterminal lijken. Nu lijkt er een betere oplossing te zijn gevonden. Met een staalconstructie aan beide kanten van de gevel wordt deze geheel ondersteund en kunnen de containers worden geruimd. Wat er met het pand gaat gebeu ren is nog onduidelijk, gesproken wordt over een appartementencom- plex. Wel duidelijk is dat de fraaie voorgevel wordt bespaard voor het Schiedamse erfgoed. Broersveld 127* Schiedam Tel. 473 33 16 SCHIEDAM - Een 29-jarige Rotterdammer is zaterdagavond in een Sauna- en Fitnesscentrum door de manager aangehouden nadat hij diverse vrouwen on- zedelijk in een sauna had betast. De vrouwen meldden dit bij de manager, die de man aanhield en direct de politie beide. In eerste instantie gaf de man een valse naam op, waarvoor hij eveneens proces-verbaal krijgt. Door een slachtoffer is aangifte gedaan, maar de politie verwacht meerdere aangiftes. SCHIEDAM - Tijdens een voetbal- training op de Parkweg, donder- dagavond rond 20.00 uur, is een 24- jarige Schiedammer zwaar gewond geraakt aan zijn gezicht. Na een onenigheid met een mede- speler kreeg de jongen een stomp in zijn gezicht. Een gescheurde bo- venlip was het gevolg. Ook moet de jongen vermoedelijk zijn twee voortanden missen. kcukens n a In ursliM-n Tot eind november op alle keukens Lykia keukens natuursteen Regoutstraat 1 3125 BH Schiedam Tel. 010-4518078 @01111 Home cinema uit slechts twee zichtbare luidsprekers, nu een nog grotere belevenis voor oog en oor Het BOSF 3-2-1* DVD home entertainment-systeem De sensatie van home cinema De belevenis van een 'live' muziekuitvoering a z e n a n www-hetglazenpand-nl De Veld beeld 8 geluid Noordmolenstraat 17 3111 PD Schiedam Tel.: Did-4737044 iM9WU!onw*B05E(Jt«le TDDENS DE OKTOBER WOONMAAND Ol' PARADE lAI'lH INNOVATIEVE LASERS VOL TECHNISCH VERNUFT 149TCzW8rt-zwart, De Zibro laserkachel: schoon, veilig, kindvriendelijk en bijzonder zuinig! Natuurlijk verkrijgbaar bij: Rubensplein 16-20 Schiedam 010 - 4269701 Win" &&n Sv2-v|ci Swift of &c-n oc-we-ldloe, re-kf Daarom bij uw aankoop van 29 soptoriii t/m zaterdag 3 november een gratis lot voor een Suzuki Swift t.w.v. 12.995,-1 Maak bovendien kans op een van de fantastische reizen* i.s.m. De Jong Intra: 20 dagen Zuid-Afrika! 8 d - AutoVerhoeve dagen Toscane! weekend Parijs! suzuf I Actie geldt ook bij Montel Rotterdam en Trendhopper Capelle. Bouman blijft bijzonder www.boumanmeubelen.nl IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111. U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naastbedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. Bouman blijft bijzonder

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1