schiedam Crisis over armoedebeleid h Weekvoordeel Ml 8plus Rabobank RIJSKNALLER Ervaring enKennis SCHIEDAM ORCOM 0 Schiewaegh gaat voor zilver INGEZONDEN BRIEF .EDEI 6-daagseRotterdam in verhuizen VeMzingen VHWUIffFS ZONDAG 18 NOVEMBER GE0PEND Waterleiding Vlietland twee keer gesprongen FoxconrV Ventura overklast DWS Daskalakis geeft geen centimeter toe damai het waaicjat Finalefeest rond Harry Potter H.uanDilke Asvion-Spirit ak 180 postbus 1 685 3000 br rotterdam Intocht Sint Feest op het Hargplein Snoeien bij centrum De Groene Raat Twijfelachtige inzameling Ook voor al uw pizza's pastas...! www.ijssalon-lavenezia.nl -3, het waaigat f Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) Schiedam iMr m r Dole 1 Bananen K\lo Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 14 november 2007 14e Jaargang nr 46 3 - 8 JANUARI 2008 AHOY ROTTERDAM Tickets: Kassa Ahoy, 0900-2352469 0,45 pim) of www.zesdaagserotterdam.nl GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT Gratis afhalen Van Loenen Pecokav EQUITIS PC 7 111 MCE - AMD Sempron 3000+ - Foxconn moederbord - 1GB DDR2 geheugen - 160GB harde schijf - 20 speed DVD-brander - 53-in-l kaartlezer - X1250 videokaart - Windows XP Media Center Microsoft Kijk op Yorcom.nl of bezoek onze showroom SKsSr* d§ jubileum boxsprmg met een aangename prijs weekbladen 100% peroatine katoen met borduur appltcaties, normoal 79.95 tw 49.96 Mark! 57 - Vhmrdtngcn „Hier gaat het college op vallen als het college niet meegeeft", dreigt fractieleider Stam tijdens de eerste schorsing. Een eerste schorsing na een felle discussie in de raad. De PvdA eist op hoge toon een nieuwe en wel heldere nota die 'Alle Schie- dammers tellen mee' is genoemd. Dat pikt het CDA niet en gaat recht achter haar wethouder staan. Met de woorden: „We moeten per l I door Frank Willemse SCHIEDAM - Ruzie in de tent. Deining in de politiek. Onenig- heid tussen coalitiepartijen zorgde donderdag nog voor wat de een haarscheurtjes noemt en de ander juist flinke deuken in de eens- gezindheid van het College. Kritische vragen van de PvdA-fractie schoten in het verkeerde keelgat van wethouder Daskalakis. Haar nota Armoedebeleid kreeg een dikke onvoldoende van de 'be- vriende' PvdA-fractie. Wat een verschil. Den Haag 12-11-2007 Geachte Consument. Een aantal weken geleden bent u wellicht overvallen door het feit dat Lucky Leder na ruim 40 jaar de deuren definitief zal sluiten en gestart is met een opheffingsverkoop. In de eerste weken zijn er meer dan 1200 bankstellen verkocht alsmede vele eethoeken, salontafels en woonaccessoires. Duizenden mensen hebben geprofiteerd van hoge kortingen. De magazijnen zijn nog lang niet leeg en wij hebben voor u leren bankstellen vanaf 498.- stoffen bankstellen vanaf 198,-, salontafels vanaf 99,- en eethoeken vanaf 398.-. U zult ervaren dat kortingen kunnen oplopen tot wel 80%. Alle meubelen kunnen worden bezorgd dan wel worden afgehaald. U bent van harte welkom. Met vriendelijke groet. C.B van Schip Commercieel directeur Rotterdam. Alexandrium III. 010-2204608 Den Haag. Megastores, 070-3887984 Utrecht. Kanaleneiland, 030-2887878 1 Rabobank TWIT,PtAATB* ••■"■OFF VQ1KQREW kloothuw^ KIJK OP WWW januari beginnen met dit beleid en weer een nieuwe visie verzinnen." Ook de derde coalitiegenoot rea- geert onaangenaam verrast op de aanval van de linkse partner. Twee grotere oppositiepartijen, de WD en Leefbaar Schiedam krij- gen een niet verwachte kans om dit college uit elkaar te drijven. Met hun steun is er een meerderheid voor de motie tegen Daskalakis. Ze geeft echter geen centimeter toe en verklaart haar armoedenota ongewijzigd te gaan uitvoeren. Volgens haar neemt deze nota het immers op voor de zwakke- ren in de samenleving als de zie- ken, werklozen en gehandicapten. Het is geen geld weggooien want Schiedam staat bekend om haar strenge controle en stevige aanpak bij fraude. Onomwonden verklaart zij niet mee te gaan met wijzingen in haar nota. Een tweede schorsing volgt. Nu aangevraagd door B&W. Crisistijd want er gaan zo koppen rollen. „Wat gaan we doen" is de grote vraag tussen de wethouders. Blij- ven ze unaniem achter de wethou der staan of laten zij haar vallen. Het geheime torentjesoverleg gaat ruim anderhalf uur duren. Frac- tievoorzitters Snellen zich naar bo- ven, druk overleg in een raadszaal tussen de politieke hoofdpersonen. Fractieoverleg in de fractiekamers. Ver na middernacht komt er rook uit de schoorsteen. Witte of zwar- te? Eerder grijs, want de uitkomst is dat de B&W verklaart geen una niem standpunt te hebben. Het is duidelijk; er is een politieke cri sis. Om 01.30 uur besluit de bur- gemeester de vergadering wegens 'groeiende irritatie' maar te eindi- gen. Achter de bestuurstafel zitten de wethouders met norse blikken. Raadslid Houtkamp dreigt onmid- dellijk naar huis te gaan. Maar onder gelach blijft hij zitten omdat hij - op dit late uur - met een ander raadslid moet meerijden. De PvdA doet nog een laatste poging om de tekst van de motie aan te passen. Zodat wel de gemaakte keuzes (welke armoedegrens? Evaluatie en om hoeveel clienten gaat het precies?) allemaal opnieuw in een stevig rapport komen. In verwar- ring gaat de raad om 02.00 uur's nachts naarstig naar huis. Maandagavond, tijdens de belang- rijke begrotingsvergadering, doet de PvdA of er niets aan de hand is. Fractievoorzitter Stam verklaart formeel dat de PvdA geen crisis wil en bereid is om door te gaan. Het resultaat van een weekend lang overleggen, bellen, mailen. Tussen de politici van de coalitiepartijen. Waar zoals nu blijkt een compro- mis is bereikt. Een moeizaam com- promis. Vlak voor het begin van de begrotingsraad wordt het vergelijk in een brief aan de raad op alle stoelen neergelegd. De dreigende breuk lijkt bezworen. Volgens de tekst komt er en een nieuwe nota en het oude voorgestelde beleid wordt (grotendeels) uitgevoerd. Alle par- tijen hebben water bij de wijn ge- daan. Het college lijkt gered. Over drie maanden gaat de ge- meenteraad (weer) oordelen over de aangepaste nota Armoedebe leid. Volgens de oppositiepartijen moet dit 'hele gedoe wel een heel bittere pil zijn voor de wethouder'. Die zo graag haar sociale gezicht wil laten zien en nu links wordt in- gehaald door een kritische PvdA. SCHIEDAM - Storm en regen moesten de kinderen afgelopen zondag trotseren om mee te lopen in de lampionnenoptocht ter ere van Sint Maarten. Op de elfde van de elfde wordt traditiegetrouw de naamdag van Sint Maarten gevierd en in Sveaparken is het inmiddels een aardige traditie om de optocht te lopen. Ook nu weer was een groot aantal kinderen en ouders op de been om op het schoolplein van basisschool De Vlinder eerst te luisteren naar het verhaal van de jonge Romeinse legerofficier Maarten die zijn mantel in tweeen hakte en de helft aan een bedelaar gaf. Later bleef hij zoveel goeds doen dat we hem nu als heilige kennen. Foto: Roger van der Kraan Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42www.hvandijke.nl VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR BERGWEG EN CEINTUURBAAN SCHIEDAM - Hockeyminnend Schiedam kijkt vol verwachting uit naar de onvervalste derby die ko- mende zondag op het programma staat tussen Asvion en Spirit in de eerste klasse. Beide teams lijken op tijd in vorm voor het treffen aan de Abtsweide op sportpark Thurlede. Asvion versloeg zondag Capelle, 1-2. Spirit won overtuigend van Kieviten, 3-1. Beide clubs zijn mo- menteel middenmoter in de eerste klasse. Asvion heeft de meeste er varing op dit niveau en staat met 15 punten uit negen wedstrijden op plaats vijf. Promovendus Spirit verrast met een zesde plaats en 14 punten uit evenzoveel wedstrijden. Afgaande op deze cijfers staat de hockeyliefhebbers zondag een bij- zonder spannende pot te wachten. Asvion-Spirit begint om 14.45 uur. weekbladen Bij deze adressen: Woon+ Vaiemusstiaat 3 Tabakshon Boor OoeneSaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf I Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenpfem 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Notensiaan460 Wiikaebouw De Erker Jan van Avemestraat Tabakshoo Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshoo Maccie Hof van Spaland 6 Tabakshoo Parkweq Paritweg 404 Bewonersvereniging Schiedam-Post Boertiavetaan 79 Drop-it Lange Kerkstraat 86 Stichtina Hoefnaoel St Luduinastraat 96A SCHIEDAM - Sinterklaas komt zaterdag aan in Nederland. Rond 12.00 uur arriveert de Sint op het Hoofd. Tussen 13.00 en 13.15 uur vertrekt hij vanaf het Hoofd per boot naar het centrum van Schiedam. Rond 14.00 uur komt hij aan op de Vis- markt en om ongeveer 14.45 uur start de rondrit door het centrum die om 15.15 uur eindigt op de Grote Markt. Er werd met man en macht gewerkt om het water weg te krijgen. Foto: Sven van Beek SCHIEDAM - Het Vlietland Zie- kenhuis is afgelopen zaterdag twee keer getroffen door een gesprongen waterleiding. 's Morgens sprang in de ruimte naast de operatiekamers een leiding van de warmwatervoor- ziening wat grote wateroverlast op de onderliggende afdelingen, het liftplein, de liften voor het bezoe- kersverkeer en delen van de polikli- niek tot gevolg had. Zaterdagavond gebeurde hetzelfde aan de andere kant van de eerste verdieping op de dagverpleging. Het laatste lek werd wel snel geconstateerd zodat er minder water uit de geknapte lei ding vloeide dan eerder die dag. De overlast op de verpleegafdelin- gen bleef beperkt tot het uitvallen van de verwarming een aantal uur. Daarom kregen patienten op die af delingen extra dekens. De patienten hebben gelukkig geen enkel gevaar of risico gelopen. Alle verpleegaf- delingen bleven voorzien van elek- tra, verwarming en warm water. De operatiekamers waren wel tijdelijk buiten gebruik, maar patienten kon- den uitwijken naar het Vlietland in Vlaardingen. Het gehele weekend door is er hard gewerkt om de problemen aan de leidingen op te lossen en de overlast beperkt te houden. Maandagoch- tend was het ziekenhuis weer hele- maal operationeel. SCHIEDAM - Bij Jongens's Boeken op de Dam kan nu al een exemplaar van 'Harry Potter en de relieken van de dood' worden besteld. Op vrijdag 16 november om 21.30 uur organiseert deze boekenwinkel in de Korenbeurs een spetterend nachtelijk Harry Potter finalefeest. SCHIEDAM - De bewonersver eniging van het Hargplein orga niseert vrijdag 23 november een groot feest vanwege de viering van het eerste lustrum van de vereniging en de ingebruikname van appartementencomplex 'De Nieuwe Harg' aan het plein. De bedoeling is dat 'oude' en 'nieuwe' bewoners van het Harg plein met elkaar kennis maken om zo de sociale samenhang te vergroten. Het feest begint om 16.00 uur met een kort bezoek van Sinterklaas en eindigt rond 18.30 uur met een Swinging Dinner Party. De Nieuwe Harg telt 45 koopappartementen, 28 huurwoningen en wat kantoren. Een aantal bewoners van de ap- partementen in dit complex stelt op 23 november zijn woning open voor een bezichtiging. SCHIEDAM - In voorlichtings- centrum de Groene Raat aan de Harreweg worden op 23 en 24 november weer snoeicursussen gegeven. Deze keer is het on- derwerp snoeien, opkweken en aankopen van fruitbomen. Vooral de grote fruitbomen ko men aan de beurt: zoals appel-, peren- en kersenbomen. Op beide dagen begint de cursus voor 'beginners' om 10.00 uur en voor de 'gevorderden' om 13.00 uur. Deelname aan de cursus is gratis. Telefonisch (on der werktijd) opgeven bij Chris Meering, tel. 06 - 538 64 959. SCHIEDAM - Er worden op dit moment in Schiedam men- sen benaderd voor het inzame- len van geld voor een nieuwe auto van de dierenambulance. De Dierenambulance Schiedam weet echter van niets en ook an dere dierenambulances zijn geen inzameling gestart. Twijfelach- tig is dus van wie dit initiatief afkomstig is en daarom wil de dierenambulance Schiedam ie- dereen hiervoor waarschuwen. Yorcom Computers pre-installeert legitieme Windows® Software Yorcom Computers Hoogstad 265-267 3131KX Vlaardingen Tel: 010 44 55 400 COMPUTERS COMPONENTEN.... C E R T I F I E D Partner Prijzen zijn inclusief 19 BTW en zolang de voorraad strekt AVEK bestaat 80 jaar en vlert dit met de jubileum boxspring '1927', dlemetzorg en vakmanschap in Friesland gemaakt wordt. Hat bed bestaat uit maar llefst drie comfortabele lagen, die eik zorgen voor een heerlijk ontspannen nachtruat. Nu tijdelijk een complete set vanaf C1827.-. Meer aanbiedingen en actlevoorwaarden kwaliteitsbeddan Markt 57 Vlaardingen 010-4343685 www. k waliteitsbedcten. nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1