Gesprek aan de Schie Onmetelijk Optimisme Galeriehouders en hun kunstenaar, 1945-1970 Sinterklaas op de markt met Victor DeConinck Trouwen in Schiedam Dingen in gedichten Bestemmingsplannen gemeente Schiedam online Sofinummer is Burger Service Nummer geworden De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen vergadert Gedichtendag donderdag 31 januari 2008 gemeente Schiedam Week 48 Woensdag 28 november 2007 Uittreksel of kapvergunning aanvragen? Dat kan 24 uur per dag via het Digitaal Loket Digitaal Loket op Schiedam.nl SSSSS^.. www.schiedam.nl v foto: Jan van der Ploeg opvzii** deScV>3 Gemeenteber" Met ingang van maandag 26 november is uw sofinummer automatisch omgezet in uw burgerservicenummer (bsn). Uw burgerservicenummer is uw eigen unieke persoons- nummer, dat bestaat uit negen cijfers. U kunt zich in de contacten met de gemeente identificeren met uw burgerservicenummer. Dit nummer staat ook vermeid op het paspoort, de identiteitskaart en het rijbewijs. De gemeente Schiedam en de overige overheidsorganisaties gebruiken het burgerservicenummer bij het uitwisselen van gegevens. Hierdoor kunnen de gemeente en de overheid efficienter en sneller werken. In de Stadswinkel ligt de folder uw burgerservicenummer'. Meer informatie over het burgerservicenummer kunt u vinden op www.burgerservicenummer.nl Vrijdag 30 november komt Sinterklaas met zijn Pieten naar de weekmarkt op het Stadserf en de Lange Kerkstraat. De Sint maakt van 11.00 tot 13.00 uur een rondje over de markt. Na een korte onderbreking om wat uit te rusten, is hij er opnieuw tussen 14.00 en 15.00 uur. Natuurlijk brengt hij voor de kinderen wat lekkers mee. Een draaiorgel zal het bezoek van de Sint muzikaal begeleiden. Op 30 november organiseert Bibliotheek Waterweg een Gesprek aan de Schie rond het thema Communicatie. Communiceren doen wij de hele dag. Iedere dag vinden we post en krant in onze brievenbus, maar de wereld verandert snel, de digitale wereld is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven: Second Life, YouTube, Linkedin, Wiki's. Het lijkt wel alsof deze sites een revolutie hebben ontketend. Ook Schiedamse politici communice ren op het net. Op 30 november houdt Paul de Gooijer, senior adviseur internet bij TamTam een pre- sentatie over dit onderwerp en is er onder leiding van Victor DeConinck aansluitend een debat tussen publiek en een panel, dat een visie heeft op communicatie. Is 100 digitaal, hype of toekomst? Kom naar de bibliotheek en praat hierover mee op 30 november! Bibliotheek Stadserf, Stadserf 1, Schiedam. Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Toegang: gratis. Op 28 november 2007 vergadert de Rekenkamercommissie over onder meer het verzoek van de gemeenteraad van Vlaardingen om een onderzoek in te stellen aangaande de Stads- gehoorzaal. Maar ook de stand van zaken van de lopende onderzoeken komt aan de orde, zoals: de quick scan naar de verkeersveiligheid random scholen onderwijs achterstandenbeleid en de programmabegroting 2008, jaarverslag 2006 Wilt u meer weten over de agenda of het werk van de Rekenkamercommissie? Informa tie is te vinden op de website van Schiedam of Vlaardingen (www.schiedam.nl of www. vlaardingen.nl). U kunt ook de secretaris benaderen via telefoon 010-246 5336 of e-mail j.pegtel@schie- dam.nl Als u de vergadering wilt bijwonen kan dat natuurlijk ook. Wilt u daarover de secretaris informeren? Dit met het oog op de faciliteiten. De vergadering vindt plaats in het Stads- kantoor van de gemeente Schiedam, Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam, aanvang 20.00 uur. 9 december 2007 - 2 maart 2008 In samenwerking met de Stichting Visioen en Visie organiseert het Stedelijk Museum Schiedam de tentoonstelling Onmetelijk Optimisme. Galeriehouders en hun kunste- naars, 1945 - 1970. De tentoonstelling is gewijd aan dertien roemruchte Nederlandse galeries die de avant-gardekunst uit deze jaren onder de aandacht van een breder publiek brachten. Over het 'cultureel ondernemerschap' van de galeriehouders, over hun pas- sies en hun pionierswerk wordt verteld aan de hand van teksten, foto's, documenten en audiovisueel materiaal, maar vooral ook aan de hand van de kunstwerken die zij tentoon- stelden en die door hun bemiddeling hun weg naar verzamelaars en musea vonden. De tentoonstelling Onmetelijk Optimisme. Galeriehouders en hun kunstenaars, 1945 1970 is een eerbetoon aan de pioniers van het Nederlandse galeriewezen en is een eerste verkenning van een gebied waarnaar nog weinig kunsthistorisch en cultuurhistorisch onderzoek is verricht. De tentoonstelling is het derde deel van een drieluik. Het eerste deel is een zesdelige documentaireserie uitgezonden door de AVRO, het tweede deel een boek uitgegeven door Waanders te Zwolle. Zes documentaires uitgezonden door de AVRO en publicatie Onmetelijk Optimisme. Kunstenaars en hun bemiddelaars, 1945-1970 is de titel van een serie van zes documentaires over avant-gardekunstenaars en hun relatie tot de mensen die hun werk toonden en verspreidden. Elke documentaire bestaat uit een aantal interviews waarbij bekende kunstenaars en kunstbemiddelaars vertellen over het kunstklimaat in de jaren vijftig en zestig. De documentaireserie wordt opnieuw door de AVRO uitgezonden in het ochtendpro- gramma Panorama (Nederland 1) op de zaterdagen: 10 november, 17 november en 24 november en op 1 december, 8 december en 15 december om 10.30 uur. Het boek Onmetelijk Optimisme. Kunstenaars en hun bemiddelaars in de jaren 1945 - 1970 inclusief de dvd met de documentaireserie is verkrijgbaar voor de speciale prijs van 24,95 (actiecode 901-45902). Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.stedelijkmuseumschiedam.nl Adres Stedelijk Museum Schiedam Hoogstraat 112 3111 HL Schiedam Openingstijden: Dinsdag t/m zondag 10.00 - 17.00 uur Gesloten op maandag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag Anton Rooskens op zijn tentoonstelling in galerie Le Canard, Amsterdam 1952, met naast hem Theo Wolvecamp (links) en Conctant midden). Foto: Hein de Bouter (collectie Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen) Opening Op zaterdag 8 december van 15.00 - 17.00 uur is de opening van de tentoonstelling. Na een welkomstwoord van Diana A. Wind, directeur van het Stedelijk Museum Schiedam wordt de tentoonstelling geopend door Janine van den Ende, VandenEndeFoundation, journalist en schrijver H.J.A Hofland en Rene van den Bichelaer, voorzitter Stichting Visioen en Visie. Vervolgens treedt de componist Theo Loevendie op met zijn ensemble Ziggurat Limited. Gedichtendag is het poeziefeest van Nederland en Vlaanderen. Ieder jaar op de laatste donderdag van januari, staat de poezie een dag lang in het zonnetje. Bibliotheek Water weg organiseert deze dag samen met SAGE en Theo Reyman. Alles kan poezie worden. Tijdens Gedichtendag 2008 staat de relatie tussen poezie en dingen centraal. Gewone voorwerpen die ons in het dagelijks leven omringen, worden op allerlei manieren gebruikt in de poezie, de dichter vindt ze. Rutger Kopland bezong een glas in zijn bundel Dankzij de dingen. De Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog dichtte 'ik ben ding, hoor je!', Remco Campert schreef een ode aan zijn jas en K. Michel dichtte: 'Vandaag ben ik een ding in fantasieverpakking'. Of de dichter zich nu identificeert met dingen of dat het ding wordt bezield, op Gedichtendag 2008 krijgt het ding de ruimte. De organisatie nodigt dichters uit een gedicht te maken over een ding. Dit jaar geen wedstrijd, maar een deelname voor de eer. De inzendingen, gedicht en ding, zullen worden gepresenteerd in vitrines van Bibliotheek Stadserf en Noord. Bij teveel inzendingen maakt de organisatie een keuze. Dichters worden uitgenodigd hun gedicht voor te dragen tijdens de Gedichtendag bij- eenkomst. Deze zal plaats vinden op donderdag 31 januari 2007, aanvang 19.30 uur in Bibliotheek Stadserf, Stadserf 1Schiedam. Ook vinden er optredens plaats van Mustafa Stitou en Judith Scholte. Wat is de bedoeling van het thema Gedicht ding? We worden omringd door dingen, ons leven lang. Dingen die er altijd zijn en waarvan de meeste na een tijdje al niet meer opgemerkt worden omdat het zo gewoon is dat ze er altijd zijn. Pas als ze verdwenen zijn begin je ze te missen, ga je beseffen hoe belangrijk ze in sommige gevallen voor je waren. Welnu, wat is er mooier, als zo'n ding verdwenen is, om er een gedicht over te schrijven, zodat je het ding als het ware terug kunt halen, er de bete- kenis aan kan geven die het eigenlijk verdient na zo'n tijd, kort of lang, van aanwezigheid. Maar ook over dingen die niet verdwenen zijn is natuurlijk een vers te schrijven. Zo kan je er bijvoorbeeld naar kijken en beschrijven wat je ziet. Ook over de beleving met een ding is te schrijven. Zelfs kan je een gedicht schrijven vanuit het ding, het ding naar jou laten kijken of naar zijn omgeving, of hoe het de wereld beleefd. Kortom mogelijkheden genoeg. De gedichten en dingen kunnen ingeleverd worden tot 31 december 2007 bij Bibliotheek Stadserf, Stadserf 1 of Bibliotheek Noord, Bachplein 589, graag ter attentie van Greet van Norde Na deze datum worden de inzendingen in vitrines geplaatst. In de periode 2001-2005 is een aantal bestemmingsplannen van de gemeente Schiedam geactualiseerd. Inmiddels zijn deze plannen alle rechtsgeldig. Vervolgens zijn deze bestem mingsplannen -zoals dat in vaktermen heet- IMRO-gecodeerd. IMRO staat voor Informa- tiemodel voor de ruimtelijke ordening. Als u op de website van de gemeente Schiedam gaat naar 'Digitaal loket' ziet u de bestem mingsplannen online staan. U kunt dus nu direct zien welke bestemming op een bepaald perceel ligt. Door op de plankaart te klikken en vervolgens te klikken op het perceel waarover u informatie wenst, krijgt u alle informatie die in het bestemmingsplan over dat perceel aanwezig is. Het blijft natuurlijk altijd mogelijk deze informatie te verkrijgen in de Stadswinkel aan het Stadserf, maar u kunt nu dus ook vanachter uw pc deze informatie inzien of printen. Colofon Openingstijden Stadswinkel Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Rax: (010) 473 70 21 maandag 12.00 tot 16.00 uur Postadres Postbus 150113100 EA Schiedam E-mail: info@schiedam.nl dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur Buiten kantooruren voor 1 donderdag 08.00 tot 20.00 uur spoedeisende veiligheidszaker Tel.: (010) 246 54 00

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 3