maasstad Pardonregeling voor 95 Schiedammers Entree tot de stad kan vriendelijker Nominaties voor sportgala €179!! ^4 Visspecialist R. Bijl 4 *MLl nib a Wel gezellig je pilsje op de stoep blijven drinken !e kerstclag - m3 krant netel 5.50 8?° Dombo verhuist Winst HZPS Tekenen en schilderen Kerstmarkt maasstad wee kb laden SCHIEDAM Woensdag 28 riovember 2007 Burgemeester Verver steunt verblijfsstatus 27 asielzoekers door Kor Kegel SCHIEDAM - De A20, afrit 11. Langs de 's-Gravelandse- weg staat een verwaarloosde haag schaamgroen, kennelijk om saaie bedrijfspanden aan de Nieuwpoortweg aan het oog te onttrekken. Grauwe vi- aducten en lange rijen auto's zijn het eerste dat je van Schie dam ziet. vim a P-JT V£ Cultuurbreuk in non-alcoholzone? Vertrouwd, verzorgd f Van der Valk VakafltlCS en voordelig 1WINTERSPORT TSJECHIE 8-daagse autoreis, ind. halfpension Gegarandeerd de laagste prijzen!! www.vandenralkvakanties.nl Hoom i68-m, zm hk aium aan den Rim v.a <^i ©NELLE©LIET Kijk op onze site of bel: www.snellevliet.nl I (078) 69 20110 Ereburgers horen er nog bij Kerstmarkten v.a. 24 nov. Kijk op onze site of bel: www.snellevliet.nl t (078) 69 20 110 Qn.ell«eqliet Wijkcentrum DE ERKER organiseert: zaterdag 1 december: ROMMELMARKT woensdag 5 december: PARANORMALE AVOND a Gebakken Kibbeling metsaus500 gram Verse wilde zalmfilet. ....500 gram Krabsalade 240 Visbami 95 met krab en garnalen500 gram Visspecialist R. Bijl Broersveld 113B 010-4268710 v SCHIEDAM - Olifant Dombo staat al meer dan 45 jaar op het kleuter- plein van basisschool Het Startblok in Nieuwland. Dit kunstwerk van Hans Petri trotseert, op een ietwat onopvallende plek, al die jaren re- gen, wind en andere invloeden van buitenaf. Nu het kleuterplein van de basisschool geheel wordt opge- knapt, is onlangs besloten om de vertrouwde olifant een mooie plek bij de ingang van de school te ge- ven. Vanaf deze nieuwe plek kan ie- dereen, die over de Van Haarenlaan rijdt, dit kunstwerk aanschouwen. Het plan wordt meteen kracht bij- gezet. Dombo gaat deze week ver- huizen. Het Startblok belooft de nieuwe plek van de Petri-olifant binnenkort met een een officiele plechtigheid te vieren. SCHIEDAM - Schaakvereniging Het Zwarte Paard heeft in de eerste ronde van de bekercompetitie nipt gewonnen van WSV. In Waddinx- veen moest HZPS-voorzitter Frans Maas bijspringen wegens ziekte van een van de basisspelers. Hoewel Maas zich kranig weerde, verloor hij zijn partij. Aad Juijn nam een aanval van zijn opponent succesvol over en trok de stand weer gelijk, 1-1. David van der Mast kwam remise overeen (1,5-1,5) waardoor het gewicht van de wedstrijd op de schouders van Bob Hoos terecht kwam. Hoos kwam aanvankelijk op achterstand maar profiteerde in de tijdnoodfase van een misrekening van zijn tegenstander, 2,5-1,5. SCHIEDAM - Stichting Eigen Werk aan de Overschiesestraat 44 in Schiedam start met een nieuwe cursus tekenen en schilderen. Wie aan de lessen deelneemt, betaalt tot 1 juli 2008 een cursusgeld van 60,00 euro. De cursusmiddagen zijn op donderdag en de cursisten kun- nen kiezen uit werken met materia- len als acryl, olieverf, waterverf en houtskool. Voor meer informatie kan gebeld worden met Stichting Eigen Werk, (010) 426 35 69. SCHIEDAM - In wijkcentrum Oost is zondag 9 december een grote kerstmarkt. Aan de Boerhaavel- aan 79 in Schiedam worden zowel kerst- als rommelmarktspullen ver- kocht. Als randprogramma treedt zanger Erik Neuman op. Er komt een verhalenverteller en er is bingo. Voor de inwendige mens worden wintersoep en Surinaamse broodjes aangerukt. De gratis toegankelijke kerstmarkt is van 11.00 tot 15.00 geopend. www. maasstad weekbladennl KANTOOR: Westblaak 180 Postbus 1162 3000BD Rotterdam Telefoon 010 4004491 Fax 010 4128449 Emailadres advertentiegroep: verkoop® maasstadn I Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP email: bezorging@maasstad.nl Telefoon 0900 2020299 (10euroct. p.min.) ma. t/m do. 09.00-21.00 uur vrij. 09.00-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning MANAGER: H. Wirtz Telefoon 010 4004290 VERKOOPLEIDER: B. van Dongen Telefoon 06 53786940 VERTEGENWOORDIGER: F. de Klerk Telefoon 06 55858778 J. van Merwijk Telefoon 06 10928979 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur REDACTIE: Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam Telefoon 010 4004487 Fax 010 4116454 Email redactie: waterweg@maasstad.nl K. Moerman - van der Knaap Telefoon 010 4004322 B. van Zessen Telefoon 010 4004401 Chef-redactie: E. Meijer Telefoon 010-4004490 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 06 51562210 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag/12.00 uur UITGEVER: PcM Lokale Media b.v. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de Inhoud van) deze ultgave worden uttdrakkelljk voorbetiouden. Deze rechten berusten bij PcM Lokale Media b.v., c.q. de betreffende auteur. n LJ door Ted Konings SCHIEDAM - Een kleine hon- derd inwoners van Schiedam heb- ben van de Immigratie en Natu- ralisatiedienst (IND) gehoord dat ze in aanmerking komen voor de zogenaamde Pardonregeling voor asielzoekers. Om precies te zijn staat de teller op 95 mensen. Het huidige kabinet kwam een rege- ling overeen waarbij asielzoekers die al van voor 1 april 2001 in Nederland verblijven, onder voor- waarden een verblijfsvergunning kunnen krijgen. De afspraken werden bekend als Pardonrege ling. Deze ging officieel op 15 juni van dit jaar in. Maria Kluin, coordinator van Vluchtelingenwerk Maasdelta, af- deling Schiedam, legt uit dat er twee manieren zijn om voor de Pardon regeling in aanmerking te komen. „Mensen die al bij de IND bekend zijn, omdat bijvoorbeeld hun proce dure nog liep, krijgen een eenmalige aanbiedingsbrief. Onder voorwaar- den komen ze dan in aanmerking voor een verblijfsvergunning." De ze vergunning geldt voor een jaar. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de asielzoeker sinds april 2001 niet uit Nederland is weg geweest en dat hij of zij geen strafbare feiten heeft gepleegd die tot meer dan een maand straf hebben geleid. „Als asielzoekers zo'n brief ontvangen, hebben ze twee weken om te reage- ren. Als ze op het aanbod ingaan, moeten ze wel alle andere procedu res intrekken." De tweede manier waarop mensen in aanmerking komen voor een offi ciele verblijfsstatus in Nederland, is met behulp van de gemeente. Deze route is de Burgemeestersmethode genoemd. „Als asielzoekers voor de burgemeester aannemelijk kunnen maken dat ze in heel 2006 in Neder land waren, dan kan de burgemees ter een verklaring afgeven", aldus Kluin. Vluchtelingenwerk heeft met de gemeente afgesproken dat het als aanmeldloket fungeert. „Dat is no- dig, omdat mensen het vertrouwen moeten hebben om naar binnen te stappen." De drempel naar het stad- huis is dan toch wat hoog. Zodoende kreeg Vluchtelingenwerk afgelopen maanden veel werk te verstouwen. De drie deeltijd profes sionals en een twintigtal vrijwilli- gers namen de dossiers door van de mensen die bij Vluchtelingenwerk al bekend waren. „Maar ook zijn we in contact gekomen met zo'n 55 nieuwe uitgeprocedeerde asielzoekers." De mensen die via burgemeester Wilma Verver ('ze heeft de dossiers allemaal persoonlijk bekeken') in aanmerking willen komen voor de Pardonregeling, moeten aanneme lijk maken dat ze in 2006 onon- derbroken in Nederland verbleven. Bankafschriften bieden soms soe- laas, net als huurcontracten. „Maar veel van hen hebben jarenlang ge- zworven tussen landgenoten en an dere bekenden, van bank naar bank. Die hebben geen papieren waaruit hun verblijf blijkt, want ze moes- ten juist zo onopvallend mogelijk zijn." Dan moeten dus de mensen getuigen die hen onderdak gaven, of mensen vanuit kerken, scholen of bijvoorbeeld de Voedselbank. Burgemeester Verver heeft onder- tussen in ruim dertig gevallen een besluit genomen. Enkelen daarvan vallen onder de 95 mensen die van de IND een aanbiedingsbrief kre- gen. „Na vier tot zes weken volgt dan het identiteitspasje waarmee de verblijfsvergunning aantoonbaar is." Volgens Kluin hebben nu ruim zeventig mensen die pasje ontvan gen, zodat zij in ieder geval tot 15 juni volgend jaar mogen blijven. „Zij kunnen nu gaan werken of in aanmerking komen voor een uit- kering." Dat betekent niet dat dezer dagen iedereen op het kantoor van Vluch telingenwerk aan de Van Swinden- singel met een grote lach op zijn gezicht rondloopt, aldus Kluin. „Knelpunt blijft toch de mensen voor wie de deur dicht blijft, omdat er geen burgemeestersverklaring wordt afgegeven." En ook de span ning van de mensen die nu hoop hebben gekregen werkt door bij Vluchtelingenwerk. „De stress loopt soms hoog op. Hier geldt echt dat de laatste loodjes het zwaarst zijn." Werk en een huis voor de mensen die nu echt aan de slag mogen, is er ook niet direct, zodat teleurstel- lingen op de loer liggen. Maar goed: voor Vluchtelingenwerk is het een tijd van oogsten. Wat wil Kluin zeggen tegen de mensen die mopperen op 'al die buitenlanders die nu weer mogen blijven'? „Deze groep was er al. De mensen waren toch niet weggegaan, anders waren ze dat al. Nu krijgen ze een kans om echt aan hun toekomst te bouwen en een bijdrage aan de stad te leveren. Iedereen is het er over eens dat er van een aanzuigende werking geen sprake is, met mensen die al ten- minste zes jaar in Nederland zijn." De automobilist, die zojuist, ko- mend uit Rotterdam, een van de lelijkste rijkswegen van Nederland heeft verlaten, ziet nergens aan dat hij een Jeneverstad met historie binnenrijdt. De entree tot Schie dam bestaat uit verveloze infra- structuur en de eerste woningen die je tegenkomt, zijn flats die ze bij de vernieuwing van Nieuwland vergeten zijn te slopen. Pas bij het Proveniershuis en het Doeleplein begin je te begrijpen dat Schiedam misschien ook aar- dige stadsgezichten te bieden heeft. Maar dan heb je de eerste indruk van Schiedam al te pakken. Bah, wat een onvriendelijke entree! Hetzelfde als je het Kethelplein verlaat en de Nieuwe Damlaan op- rijdt. Je ziet een stad, die niets om haar uitstraling geeft. Of als je via de Horvathweg langs die armoe- dige wand van de metrolijn rijdt: wat is dat voor ontwerpersgeklun- gel! Waarom die ruimte niet benut voor kleine bedrijfjes? Je wilt hier zo snel mogelijk weg wezen. Dan liever de route Marconiplein, Schiedamseweg, Rotterdamsedijk? Over smaak valt niet te twisten, maar wel over de vraag waarom deze oude dijk niet wordt aange- kleed met verse plantsoenen, vro- lijke banieren en welkomstborden. Dan is het vanuit de Beneluxtun- nel of Vlaardingen-Oost net iets aangenamer om Schiedam binnen te rijden, met een paar opvallende kantoorflats en bloeiende onderne- mingen, hoewel aan de overzijde van de Vlaardingerdijk de gesloop- te Slachthuisbuurt een gapend gat VAH ocs V*l* KTfWt** HOTAfitSSE# Centrum De belangrijkste entree tot de stad Schiedam moet als gevolg van een motie mooier worden. Gedoeld wordt op de entree bij de afslag Schiedam- Centrum, 's-Gravenlandseweg. Fofo: Roger van der Kraan biedt, waar een plukje nieuwbouw bepaald niet overtuigt. De enige mooie entrees tot Schiedam zijn er via de steiger in de Nieuwe Maas en de oude Kethelse landwegen als je niet verder kijkt dan je neus lang is. Kortom, de gemeenteraad van Schiedam heeft een besluit geno men. dat de gemeenteraad in de jaren vijftig al had moeten nemen. In elk geval moet de belangrijk ste entree tot de stad Schiedam mooier worden, staat in de aange- nomen motie van PvdA-raadsleden Harry van der Hoeven en Liesbeth Schoel. Zij doelen op de entree bij de afslag Schiedam-Centrum, 's- Gravelandseweg. Dat zou een goed begin zijn. De vraag is wel, of het mooier maken van de entree beperkt moet blijven tot de viaducten. Het zal een hele verbetering kunnen zijn, als kunstenaars de kunstwerken van Rijkswaterstaat en de Neder- landse Spoorwegen onder handen nemen en er beeldende-kunstwer- ken van maken. Er is natuurlijk toestemming van Rijkswaterstaat en de NS voor nodig en het is aan wethouder Menno Siljee om op de eigenaren van die grauwe beton- bakken in te praten. Maar het gaat om bepaald meer dan die naargeestige objecten. De wijdere omgeving verdient een be- tere staat van onderhoud en kwa- liteit. Schiedam zal meer moeten doen om op de bezoekers een gast- vrije indruk te maken. En is het wel verstandig om de kunstenaars op te zadelen met jon- geren. die bij de aanpak van die lelijke viaducten betrokken moeten worden, zoals in de motie van Harry van der Hoeven en Liesbeth Schoel staat. Kinderkunst, hoe sympathiek ook, levert zelden illu- straties op die de openbare ruimte verduurzamen en bovendien moe ten we eens af van de misvatting dat kinderkunst kunst is. Laat ver- fraaiing alsjeblieft over aan men- sen die er verstand van hebben! Die motie is een eerste daad. En er is nog een motie, die de sympathie kreeg van de gemeenteraad. Hierin vragen het AOV, GroenLinks en D66 om een aanpak van de graffiti bij de stations, want bij de entrees tot de stad moet je ook aan reizi- gers met het openbaar vervoer den- ken en aan voetgangers en fietsers. Maar er zullen meer moties no- dig zijn, die ook op de andere toegangswegen betrekking hebben. Het ziet er naar uit, dat er nog wel wat opinies en ideeen uitgewis- seld moeten worden, alvorens een stadsbreed besef doorbreekt dat er voor een warme aankleding van de buitenruimte meer nodig is dan een kunstenaar potjes verf en kwasten laten uitdelen aan jongeren, die dan op andere plekken weer niet met verf mogen spuiten. Als het bij deze moties blijft, levert het niet veel meer op dan een verplaatsing van 'muurkunst'. SCHIEDAM - De gemeente Schie dam staat komende vrijdagavond middels een gala-avond stil bij de prestaties van haar sporters en sportteams in 2007. Nadat vorig jaar met de jaarlijkse feestavond aansluiting werd gezocht bij een bedanksessie voor alle Schiedamse vrijwilligers, richt het gala zich dit jaar weer alleen op de sportende Schiedammer. Het sportgala dat 30 november om 20.00 uur in sporthal Groenoord van start gaat, wordt opgeluisterd met een trampolineact van turn- club Alliantie, voetbaldemonstraties van de Soccer Show Down-groep. Voormalig topturnster Renske En- del toont haar gymnastische kunsten en de avond wordt afgesloten door een Marco Borsato-achtige zan ger. Natuurlijk is er ook aandacht voor de Schiedamse sporter zelf. De verschillende kampioenen wor den gehuldigd door burgemeester Verver-Aartsen en sportwethouder Daskalakis. Vorige week werden de nomina ties bekend voor deze gemeentelijke sportprijzen bekendgemaakt. In de categorie teams zijn de mannen hoc- keyvereniging Spirit, voetbalvereni- ging SVDPW en zaalvoetbalvereni- ging Groenoord kanshebber voor de titel sportploeg van het jaar. Spirit werd kampioen in de tweede klasse. SVDPW mocht in een vroeg stadi um het kampioenschap in de vierde klasse vieren en de zaalvoetballers van Groenoord promoveerden naar Lynne Maas is een van de genomineerden voor de titel 'sporter van het jaar'. de landelijke eerste divisie. Bij de individuele sporters gingen de nominaties uit naar judoka De- nise Jongekrijg, tafeltennisser Rend Waterreus en dressuurruiter Lynne Maas. Jongekrijg keerde na een lan ge blessureperiode terug op het na tional podium met het behalen van de NK titel. Rene Waterreus werd Nederlands kampioen in de B-klasse en Lynne Maas won het kampioen schap van Zuid-Holland en behaalde ereprijzen op het NK dressuur. De genomineerde talenten zijn tae- kwondoka Killian Verwiel, tafel tennisser Britt Eerland en bowler Bianca Wiekenraad. Killian Verwiel werd Europees kampioen all style en Britt Eerland haalde de landelijke Archieffoto: Roger van der Kraan pers begin dit jaar als jongste speel- ster ooit in de eredivisie. Bianca Wiekenraad werd onder meer Euro- pees kampioen all events. Tot slot werden voor de vrijwil- ligersprijs vier Schiedamse super- vrijwilligers naar voor geschoven. SVDPW-er Ina van Delden, SRB- preses Frans Jansen, HBSS-man Klaas Gijze en zvv Groenoord-lid Freek Wetters maken kans op deze lucratieve prijs. Voor het sportgala van komende vrijdag in sporthal Groenoord kun nen gratis kaarten worden afgehaald bij de Dienst Sport en Recreatie aan Nieuwe Damlaan 5 (Sporthal Mar- griet) in Schiedam, (010) 208 23 23 of e-mail: sport@schiedam.nl. door Kor Kegel SCHIEDAM - He, daar had nog niemand over nagedacht. Schiedam wordt een non-alcoholzone, zodat het nu overal verboden is om in het openbaar alcohol te nuttigen, maar hoe zit dat in een wijk als de Gorzen, waar veel bewoners bij ge- brek aan een tuintje op straat, op de stoep, een biertje drinken op zachte zwoele avonden? Ambtenaren en politici keken el- kaar aan, toen vorige week in het wijkoverleg van Schiedam-Zuid die vraag gesteld werd. De Gorzenaren moeten toch wel voor hun gevel, buiten, kunnen blijven doen wat ze al sinds jaar en dag doen? De non-alcoholzone mag toch geen cultuurbreuk betekenen? Marijke van Impelen, de wijkagente, sprak als eerste geruststellende woorden. „Dat mag niet de strekking zijn van de maatregel. De bewoners moeten dat gewoon kunnen blijven doen." De aanwezige gemeenteraadsleden Ad Mostert (WD) en Mari Dinge- nouts (PvdA) beaamden eveneens dat het alcoholverbod niet voor die gevallen geldt. „Het is vooral een middel om bij overlast op te kunnen treden," zei Mostert. Waarop de vraag gesteld werd,of dat dan ook even wordt doorgegeven aan alle surveillerende politieagenten. Voor- dat er straks brave burgers worden bekeurd. Skien in het Reuzengebergte, meer dan 20 skipistes met verschillende moeilijkheidsgraad. Ook kan je hier goed langlaufen. Het winterseizoen is lang: vanaf december en soms ligt er nog sneeuw tot half mei! U verblijft in het Sporthotel Bohemia, een keurig 3-sterren familiehotel. Aankomst: iedere zaterdag vanaf 22/12 t/m 15/3 Voor meer Intormatie/lioeklngen 0172 - 06 96 96 ot kljk ap: SCR Sluit je ogen en droom van een betoverende kerst met twinkelende sneeuwvlokken dwarrelen naar beneden. Kerst in Brugge, incl diner 5650 Surprisetocht, ind diner 68 Station Noordpool, ind diner 7250 Holiday on Ice, incl brunch 6995 Div. opstapplaatsen in de regio >193^^2007 DAGT0CHTEN v Het is een bekend fenomeen. Aan het eind van je loopbaan krijg je een horloge en daarna zien ze je nooit meer. Daarom is een afscheidsca- deau echt afscheid. Toch is dat niet de koninklijke weg en ik vind het een heel sympathieke suggestie van het CDA om de ereburgers van Schiedam blijvend bij activiteiten te betrekken. Ze zouden tenminste bij speciale gebeurtenissen uitgenodigd moeten worden - en dan liever niet de begrotingsbehandeling of de intocht van Sinterklaas, maar als er echt iets belangrijks te vieren valt, zoals straks de bouw van Schiedams zevende molen, De Kameel, in 2009. Of de heropening van de Monopole in 2010. Het CDA heeft bedacht dat ereburgers niet ereburgers zijn geworden om achter de geraniums en sanseveria's te verdwijnen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de suggestie omarmd en zoekt nu uit bij welke gelegenheden de ereburgers nog eens op de voorste rijen mogen zitten. Wanneer ben je eigenlijk ereburger? De gemeente Schiedam hanteert die term in feite niet. Wel bestaan er twee onderscheidingen, de Aleidapenning en de M.C.M. de Grootspeld, en twee gemeentewoordvoerders vertelden me gisteren dat het voor de hand ligt om de onderscheiden personen ah ereburger te beschouwen. Het CDA opperde om ook alle mensen met een koninklijke onderschei- ding zo te bezien, maar dat zijn er wel erg veel en vaak komt het voor dat iemand een lintje krijgt voor activiteiten die niets met Schiedam te maken hebben, behalve dan het feit dat de desbetreffende persoon in Schiedam woont. Toch zijn er veel mensen met een lintje, die minstens zo veel voor de Schiedamse samenleving hebben gedaan ah zij die de stedelijke versierselen kregen. Maar laten we ons eerst even beperken tot degenen die de Aleidapenning hebben gekregen (voor jarenlange persoonlijke inzet voor de stad Schie dam en haar inwoners) en de M.C.M. de Grootspeld (voor jarenlange persoonlijke inzet op sociaal, maatschappelijk, cultureel of sportief-re- creatief gebied). Er zijn tot dusver achttien mensen die de Aleidapenning hebben gekregen. Vijf van hen zijn inmiddels overleden: kunstenaar Doop Wiegman, distillateur Frans Geerdes, ziekenhuisvoorzitter Toon Stegmann en oud-gemeenteraadsleden Piet Roosen en Yvonne Siljee. Ah je lang genoeg wethouder of raadslid bent geweest, heb je kennelijk iets meer kans op de Aleidapenning: Cor Bolmers, Chris Zijdeveld, Aad Wiegman, Adri Reijnhout en Luub Hafkamp zijn wethouder geweest en Gerard Verhulsdonk, Siem Rosman en Mahir Engin zaten in de raad. Een speciale gouden Aleidapenning was er voor Reinier Scheeres bij zijn afscheid ah burgemeester. De Aleidapenning werd door burgemeester en wethouders voorts toege- kend aan kunstweldoener en maecenas Piet Sanders jr., Frankeland- directeuren Ben de Koning en Anne-Marie van der Linden en museum- vriendin C.E.G. Zuydgeest-Breugelmans. Dertien Schiedammers werden onderscheiden met de M.C.M. de Groot speld. Van hen is advocaat en cultuurstimulator Bert Calje overleden en molenaar Jan Kies kreeg hem postuum. De anderen zijn restauratie- professor G.Chr. Meeuse, loodgieter Harry Bek, judoka Mark Huizinga, paralympier Willem Noorduin, mevrouw E. Mekes-Rosman van het Schiedams Vrouwenkoor, voorzitter Frans van Krugten van de sport- raad, Ser Louis van de Historische Vereniging, Ambrosius-dirigent Ton Lansbergen, VVV-directeur Ruud Pillard, de voor de beeldende kunst belangrijke Threes Moolhuysen-Coenders en niet te vergeten Siem Ros man, oud-voorzitter van de Historische Vereniging Schiedam, de enige die allebei de onderscheidingen ontving en dus ere-ereburger genoemd mag worden. Met 24 nog in leven zijnde ereburgers zit het Theater aan de Schie nog lang niet vol, en ik kan uit mijn hoofd nog tweehonderd potentiele ereburgers opdreunen zonder af te dingen op het prestige van de twee onderscheidingen. Maar sommigen zijn nog te jong of volop in de run ning en die komen we toch wel tegen, dus alles op z'n tijd. Toch vindt het gemeentebestuur kennelijk dat je voor het ereburgerschap nooit te jong kunt zijn, want er wordt voor de jeugd een prijsvraag ingezet om tot een onderscheiding van jongeren te komen. Een tien en een griffel en een plakplaatje na vijf stempels zijn blijkbaar aan inflatie onderhevig geraakt. Kor Kegel Ir* I- Iinl.n nnlrlnn wekelijks Aken elke za Dortmund elke za ObeitiaUSen elke woe, vrij en za Maastricht elke za Dusseldorf elke di, vrij en za Antwerpen elke do en za Essen elke woe en za Brugge elke za Keulen elke di en za BruSSel elke do en za Munster elke do en za Paiijs elke even za v.a. 10 nov. 2 dgn Keulen Dusseldorf €64,50 2 dgn Luxemburg Trier €75 Div. opstapplaatsen in de regio 10:00 tot 15:00 uur. Tafelhuur 8,00. Toegang gratis, zaterdag 1 december: VRIJE DANSSALON f 19:30 tot 24:00 uur. o.l.v. Aad Stevens. Entree 2,00 Martin Reul, psychometrie; helderziende waarnemingen aan de hand van een nummertje dat u ontvangt. 20:00 tot 22:00 uur. Entree 5,00. Zaal open 19:30 uur Jan van Avennesstraat 32 3117 PR Schiedam 010-4267767

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 4