Fijne feestdagen bij Winterhart www.schiedam.nl cursussen aanbiedei Als verplegende op vakantie? Ga mee met de Zonnebloem! 10 - 4004 391 gemeente Schiedam Plaats dan uw advertentie met een bereik van 621.385 brievenbussen Wie brengt 'r even naar haar droomkasteel? Week 48 Woensdag 28 november 2007 Kennisgeving Monumentenwet 1988 I Bouwzaken weekbladen Steun het CliniClowns effect! Ben jij verpleegkundige of ziekenverzorgende en wil je langdurig zieken en gehandicapten de vakantie van hun leven bezorgen? Sluit je dan aan bij ons supergemotiveerde team vrijwilligers. Bel (076) 564 63 65 of kijk op www.zonnebloem.nl de Zonnebloem Week 48 MAASPOST 1-2-3 - XQ06 Beschikkingen Algemeen Voor ingrepen aan beschermde monumenten is een vergunning vereist. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning: een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen; een beschermd monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Een vergunning moet ex.art.12 lid 1 van de Monumentenwet 1988 worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders. De procedure voor het behandelen van de aanvraag bestaat uit twee stappen: het opstellen van een ontwerp van de vergunning (ontwerpbeschikking) en vervolgens het verlenen van de vergunning (beschikking). Onderwerp Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend de navolgende aanvraag om vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 te hebben ontvangen. Op 22 november 2006 is een aanvraag ontvangen van Parochiebestuur H.H. Jacobus om een vergunning voor het wijzigen van het rijksmonument Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam. De aanvraag betreft in hoofdlijnen groot onderhoud van het orgel (schoonmaak en reparatie). Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Inzage U kunt de beschikkingen, de aanvraag en de overige van belangzijnde stukken van 28 november 2007 tot en met 10 januari 2008 op werkdagen inzien in de stadswinkel: maandag van 12.00-16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00-16.00 uur en donderdagvan 8.00-20.00 uur. Beroep Binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na de verzenddatum van dit besluit, kan alleen beroep worden ingesteld als u belanghebbende bent en als u een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht). Omdat het indienen van een beroepschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, een verzoek om voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden) indienen. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een beroepschrift is ingediend. Inlichtingen Voor informatie over de aanvragen en de beschikkingen kunt u zich wenden tot mw. drs. V. van der Vlerk of mw. ir. C. Bakker van de Gemeente Schiedam, telefoon- nummer 010-2191791 of 010-2191792. Projectnummer: 936-2006 Was de Grote- of St. Janskerk het afgelopen weekend nog het toneel van films tijdens het SuikerZoetFilmfestival, op donderdag 13 december gaat hier om 12 uur de Kerst- markt van start. Diezelfde dag gaat ook de IJsbaan open en worden de lichtjes in de Kerstboom ontstoken. De mooiste en lekkerste kerstcadeaus kun je hier gedurende drie dagen verkrijgen. Ruim twintig Schiedamse ondernemers bieden hun producten aan, waaronder bloemen, boeken, sierraden, beddengoed, tassen en meubels, maar ook wijnen, koffie, bonbons en biologische producten. Op het Winterplein kunnen bezoekers heerlijke hapjes en drankjes nuttigen. Ook de overdekte ijsbaan op het Stadserf gaat donderdag 13 december, om 17.45 uur, open. Liefhebbers kunnen tot en met zondag 6 januari schaatsen. De dieren uit de voor- stelling de Fabeltjeskrant, zoals Meneer de Uil en Willem Bever, openen de ijsbaan en vereniging Rijnland geeft een demonstratie kunstschaatsen. De overige drie weken staan bol van de ijspret met onder meer de Kerstman, kinderschminken, muzikale thema- avonden, een kinderdisco, braadworst en kinderknutselen. Gei'nteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (archief-)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1 maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. Ingekomen aanvragen van 19 november t/m 23 november 2007 bouwaanvragen: A. Ariensstraat 176 t/m 200, 3119 VC VvE A. Ariensstraat gevels gedeeltelijk veranderen A. Harms overkapping dakterras ALDI Vastgoed BV winkel vergroten Timmer& Onderhouds- R. Veth berging plaatsen Northwood Projectontwikkeling bedrijfspand vernieuwen hoogspannings- componenten plaatsen bedrijfsruimte met daarop woning verbouwen woning renovatie, dakop- bouw plaatsen en schuif pui in de achtergevel plaatsen achtergevel vervangen door schuifpui Baan 60, 3111 LA Borodinlaan 70-74, 3322 HB Nabij nr. 49-6l,Goereesestraat 0, 3114 BG Van Heekstraat 37,3125 BN 's-Gravelandseweg Zuid-zijde, RW A20, Tennet TSO b.v. Noordvestsingel 83, 3119 DC L. Kapoen en C.D.van Lith Oosterstraat 77, 3112 SG R.R. Hardin Verzonden: 21 november 2007 Jan van Galenstraat 41,3115 JG Verzonden: 22 november 2007 's-Gravelandseweg 399,3125 BJ Heinsiusstraat 1 t/m 79 Hoogstraat 10, 3111 HH Karel Doormanweg 27A Koggeschip 7, 3123 BK Punter 34,3123 BM J.D.A. Plikaar gedeeltelijk vergroten van bedrijfspand J. de Graaf Vastgoed BV vervangen van een bestaand bedrijfspand VvE Flatgebouw Heinsiusstr. 1-79 kunstof kozijnen plaatsen D. Chen aanbrengen van zon- wering boven de winkelpui Parnassia Bavo Groep geheel plaatsen van licht reclame installatie Fam. Most plaatsen van een dak- kapel op voor-en achter dakvlak Th. V.d. Raaf plaatsen van een dak- kapel op het voordakvlak Tjalk 67, 3123 BV F.M.J. de Prez Verleende bouwvergunningen Verzonden: 20 november 2007 Hoogstraat 172, 3111 HP A.J. de Vos-Burchart veranderen van bedrijfs ruimte en bovenwoning N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behandeling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Colofon Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Openingstljden Stadswinkel maandag 12.00 tot 16.00 uur dinsdag t/m vrijdag 08.00 tot 16.00 uur donderdag 08.00 tot 20.00 uur Gemeentelijk Informatlepunt Stadswinkel, Stadserf 11 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 150113100 EA Schiedam Bulten kantooruren voor spoedeisende velligheldszaksn Tel.: (010) 246 54 00 Twee CliniClowns komen in het ziekenhuis de kamer van Liesbeth binnen. Ze kijkt verdrietig. Haar bed ligt lang niet zo lekker als haar eigen bed thuis. De clowns weten wel waarom. Ze is een prinses en er ligt een erwt onder haar matras. En ja, iedereen weet dat prinsesjes dan slecht slapen. Omzichtig wordt de denkbeeldige erwt weggehaald en Liesbeth krijgt even een £chte prinsessenbehandeling van de clowns. Als de clowns weer weggaan, slaapt ze in een heerlijk bed. In haar eigen droomkasteel. Clini Clowns £iro 6640 Kijk, dit noemen we nou het CliniClowns effect: zieke kinderen weer even kind laten zijn. Soms willen kinderen lekker lachen. Zich niet bewust zijn van hun omgeving en zelf controle hebben over hun situatie. CliniClowns zijn getrainde professionals die met creativiteit en improvisatie zieke kinderen plezier en afleiding bezorgen. Steun daarom het CliniClowns effect en word dona- teur. Bel 0900 30 30 300 (ca. 0.10 p.m.). Of kijk op www.cliniclowns.nl Gemeenteber" Donderdagavond 13 december is tradidoneel Kaarslichtavond op Grote Markt. Vanaf 19.00 uur ontsteekt burgemeester W.M. Verver-Aartsen de lichtjes in de kerstboom. Onder het genot van warme chocomelk is het genieten van jeugdkoor Reuzeleuk, harmonieorkest Harpe Davids en de kerstman. Winterhart Ijsbaan 13 december t/m 6 januari Kerstmarkt 13 t/m 15 december www.winterhart.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 6