(L2 maasstad wojfc ©on Slechtvalk en Blauwe Kiekendief overwinteren in Midden Delfland Oude redameposters in Jenevermuseum ZVV stijgt met stip Lezersactie Sinterklaas- cadeautje in het Streek- museum vlaardings boekbeeld Zusterflat bij ziekenhuis behouden als monument Filmhuis Beestenboel Donderdag 29 november 2007 wx 53 Bijzondere gasten in de Aalkeetbuitenpolder door Bart van Zessen VLAARDINGEN - Het zijn zeldzame gasten, zo langs de A20 tussen Vlaardingen en Maasland. Een Slechtvalk en de Blauwe Kiekendief. Roof- vogels die je niet vaak ziet in Nederland. Dus al helemaal niet in de Aalkeetbuitenpolder, zou je denken. „Maar het ge- bied heeft alles wat de vogels nodig hebben om er de winter door te brengen", zo vertelt boswachter Martijn van Schie van Natuurmonumenten. Melchers Locomotief op plaat Vrienden, familieleden en collega's verte lien in boek over kunstschilder MAASSLUIS - Henk Fortuin, de Maassluise kunstenaar die dit voorjaar overleed, stond afgelopen weekeinde in zijn stad volop in de schijnwerpers. Reden was het verschijnen van een boek over zijn persoon. Zaterdag werd hiervan het eer ste exemplaar aangeboden aan burgemeester Koos Karssen. Rond het boek zijn in het Ge- meentemuseum Maassluis en Gallery RitsArt tentoonstellin- gen met werk van Henk, voor intimi 'Hein', Fortuin te zien. In het boek 'Henk Fortuin, kunst schilder' vertellen vrienden, fami lieleden en collega's over Fortuin. Over zijn passie voor het orgelspel, zijn geloofszoektocht, zijn liefde DCMR l^lyE SCHIEDAM - In het Filmhuis draait donderdag 29 november de film Summer Palace. Het plattelandsmeisje Yu gaat in Pe king studeren en valt als een blok voor de student Zhou - het type intellectueel dat wordt meegesleept door zijn woorden- stroom. Terwijl Yu en Zhou de liefde bedrijven, demonstreren studenten op het Plein van de Hemelse Vrede voor politieke vrijheid. Militairen grijpen in en de vrijheidsdroom eindigt in een bloedige nachtmerrie. Ook de liefde eindigt voor Yu in een desillusie als ze Zhou met een ander betrapt. Vrijdag 30 november en zater- dag 1 december draait Fur: an imaginary portrait of Diane Arbus. Fur is gebaseerd op het leven van de beroemde fotografe Diane Arbus. Aanvankelijk op- gesloten in een huisvrouwen- bestaan, raakt ze gefascineerd door een gemaskerde man die in de flat boven haar komt wonen. Deze Lionel oogt als een go rilla met overal lang haar. Lionel wordt Arbus' muze en laat haar kennismaken met dwergen, cir- cusartiesten, en Siamese twee- lingen. De voorstellingen beginnen om 21.00 uur, kaarten kosten 7,00 euro en donateurs betalen 5,50 euro. Reserveren via de VVV Schiedam, tel. 473 30 00. VLAARDINGEN - Doortje is een lieve dame die gevonden is en niet meer werd opgehaald door haar baasje. Doortje zoekt een thuis bij lieve konijnenfans waar ze weten hoe een konijn verzorgt moet worden. Ze zoekt een lekker groot hok en wil daarnaast elke dag eruit oin te rennen en springen. Last- but not least zoekt ze een hele lieve gecastreerde vent om bij te wo nen. Konijnen zijn zeer sociaal en hebben echt een partner no- dig. Komt u kennismaken met Doortje? Meer informatie over Doortje en de andere dieren uit het asiel is verkrijgbaar bij Dierentehuis Nieuwe Waterweg, Van Linden van den Heuvelweg 2c in Vlaar- dingen. Het dierentehuis is ge- opend van maandag tot en met zaterdag van 12.30 tot 16.00 uur, tel. 010 - 434 53 35. Het verkeer raast in de verte, ter wijl boswachter Van Schie met zijn kijker de polder in tuurt. Rokende schoorsteenpijpen, flatgebouwen en een moderne windmolen op de achtergrond. Een tijdje terug nog hangjongeren in de observatiehut. „En toch is dit in het drukke Mid den Delfland een van de grootste, verlaten plekken. En als je daar he lemaal in het midden zit", zo wijst hij de polder in, „dan is het stil." En daar strijkt de Slechtvalk dan neer. Het liefst op een paaltje of een molshoop, het polderniveau iets ontstegen. „Daar kan ie dan de hele dag zitten", vertelt Van Schie, „totdat ie trek krijgt." Want naast een rustig gebied is de Aalkeetbui tenpolder ook een restaurant voor de Slechtvalk. „Een overvloed aan watervogels. Duizenden Smienten - eenden uit Siberie - liggen hier in de plassen." En verder verschil- lende soorten ganzen, slobeenden en meerkoeten. Als een efficiente jager, zo om- schrijft Van Schie de Slechtvalk. Een van de snelste jagers ter we- reld die in duikvlucht een snelheid van boven de 300 km/u kan ha- len. Vanuit een stootduik slaat de Slechtvalk zijn prooi uit de lucht. Want naast een rustig gebied is de „Spectaculair", stelt Van Schie. En dat dit nu in de Broekpolder te zien is, is bijzonder. Want in Nederland zijn er slechts zo'n twintig paren, schat hij. Misschien nog wel zeldzamer is de Blauwe Kiekendief, helemaal als broedvogel. Want: „in Nederland op twee handen te tellen." In vergelijking met de Slechtvalk een veel rankere roofvogel, om- schrijft Van Schie. En minstens net zo'n goede vlieger, maar een heel andere jager met een heel an- Aalkeetbuitenpolder ook een restaurant voor de Slechtvalk. „Een overvloed aan watervogels." der menu. „De Blauwe Kiekendief vliegt laag boven de ruigte: stuk- ken polder met hoog gras en Rid- derzuring. Daar houden muizen zich schuil en zoeken zangvogels naar zaden." En de roofvogel zit zelf ook graag in deze vegetatie om te slapen. De Blauwe Kiekendief die mo- menteel in de Aalkeetbuitenpolder verblijft is niet blauw, maar bruin. „De vogel dankt zijn naam aan de blauwgrijze tint van het mannetje", verklaart Van Schie, „en de vogel die nu in de polder verblijft is een vrouwtje." Overigens duidelijk te herkennen aan haar witte stuit, de plek boven de bruine staart. Natuurmonumenten laat de ruigere vegetatie een winter staan om de Blauwe Kiekendief in zijn leefge- bied tegemoet te komen. Normaal wordt deze zone in het najaar be- graasd door wat koeien, zodat het land 'kort' de winter in gaat. Maar die 'snoei' is nu tot het voorjaar uitgesteld. Dan wordt het land weer kaal gemaakt zodat weidevogels als de Grutto en de Tureluur er kunnen broeden. De kans de Blauwe Kiekendief of de Slechtvalk te spotten is vrij groot, stelt Van Schie. „Tenmin- ste, als je er de tijd voor neemt." De dijk langs de Broekpolder en het fietspad langs de Foppenplas bieden het beste overzicht over de Aalkeetbuitenpolder. De roofvo- gels werden er al meerrnaals gesig- naleerd. „Dus als je er een beetje rond fietst en een goede kijker meeneemt. SCHIEDAM - Het Jenevermuse um in Schiedam heeft een drietal prachtige redameposters verworven van Melchers Locomotief jenever en advocaat. Het zijn 'overmaatse' grote poster van 84 bij 105 cen timeter. Collectiemedewerker van het museum Henk Ettinga kwam de posters via internet op het spoor. De posters hebben de tand des tijds doorstaan. De reclameplaten stammen uit de jaren '50 en werden ontworpen door G. Scheerstra, een tekenleraar uit Haarlem. Omdat deze in die jaren VLAARDINGEN - De zwemploeg van ZVVlaardingen heeft goede za- ken gedaan tijdens de tweede ronde van de landelijke KNZB-B compe- titie. In Noordwijkerhout werd een achtste plaats behaald. In het lan- delijk klassement stegen de zwem- mers daardoor van de 21e naar de 13e plek. Doelstelling is nu een vaste plaats bij de laatste 10 verove- ren. Hoofdtrainer Marcel Hartman blaakte na afloop van tevredenheid. Tijdens de zwemwedstrijd werden vier podiumplaatsen bij de estafet- tes behaald. Drie daarvan waren eerste plekken. Ook nam de ploeg 32 medailles individuele medailles mee naar Vlaardingen. Uitblin- kers waren Asmara Ritmeijer, Timo Dinkelberg, Victor Poot, Kimber- ley Albers, Paul Brinkman, Jurrien Hartman en Nadya Putter. Het gaat sowieso goed met het wed- strijd zwemmen in Vlaardingen. Maar liefst zeven zwemmers star- ten eind decemvber tijdens Open Nederlandse Kampioenschappen in Amsterdam. niet boven de salarisgrens van zijn school mocht komen, kon hij als bijverdienste slechts eem commer- ciele vrije opdracht per jaar maken. In opdracht van Melchers ontwierp hij in de jaren '50 daarom elk jaar een poster van sublieme kwali- teit in vormgeving. De ontwerper Scheerstra overleed in 2006 op 94- jarige leeftijd. De redameposters stammen van een oudwerknemer die ze vond bij een zolderopruiming in 1970. Be- halve de posters schonk de eige- naar ook een groot aantal etiketten, foto's en briefpapier van de firma Melchers. De poster zullen vanaf half december in het Jenevermu seum te zien zijn, maar nu dus als primeur alvast een voorproefje in Maasstad Weekbladen. De poster zullen vanaf half december in het Jenevermuseum te zien zijn, maar nu dus als primeur alvast een voorproefje in de Maasstad. VLAARDINGEN - Met de film die Jan Dulfer in 1966 voor de Vlaar- dingse Middenstand Centrale draai- de tijdens de intocht van Sint Nico- laas, laat Jan Anderson dit weekend zien hoe de nostalgie rondom de goedheiligman veranderd is. Bij de Pelmolen ontvangt burgemeester Heusdens de sint met muziekcorp- sen en de DAF die de hoofdprijs was van de 'Altijd Prijs' actie. Een paar pieten vermaken al jonglerend het publiek, dat op dit moment nog niet in de gaten heeft welke wereld- carriere Bassie en Adriaan van Toor zullen gaan maken. Gqen winkel staat leeg en Bracco Gardner, Juwelier Sluis, Loodgieter Struis en Jaap Ligthart van het Kin- derparadijs zijn de voorbeelden van ondernemers uit het Vlaardingse winkelparadijs waarvoor de groot- winkelketens uit heel het land maar al te graag naar de kleine 'wereld- stad' aan de Nieuwe Maas wilden komen. In zaal Triangel vindt de trekking van de hoofdprijs plaats, waarna een ieder weer tevreden huiswaarts keert met de 'Altijd Prijs' speculaas pop. De film is dit weekend te zien in het Streekmu- seum Anderson aan de Kethelweg 50. Maassluis koestert Fortuin voor dieren en over zijn zonderlinge gedrag. Vanzelfsprekend is er - in woord maar vooral in beeld - ruime aandacht voor Fortuins kunst. Het boek is gemaakt door fotograaf Theo van Pelt, vormgever Anika Klevering/Vers Ontwerp en jour nalist Jos van Nierop. Wethouder John Scheerstra en Karssen spra- ken zaterdag hun bewondering uit over het kleurrijke boek en over de kunstenaar zelf. Beiden refereerden aan het feit dat Fortuin kort voor zijn dood de erepenning van Maas sluis ontving. „Afgelopen voorjaar toen Fortuin naar een verpleeghuis moest, vroeg hij zich tegenover zijn aangetrouwde neef Kees Goedhart hardop af of de burgemeester wel wist dat een ereburger de stad ver- liet", meldden de bestuurders. Een bijzondere gast bij de Fortuin- festiviteiten was tv-maker Frans Van links af: Burgemeester Karssen met journalist Jos van Nierop, fotograaf Theo van Pelt en vormgever Anika Klevering. Foto: Roger van der Kraan Bromet. Met een team was hij aan- wezig om de laatste opnamen te maken voor een filmportret over Henk Fortuin. Bromet is al een half jaar in touw met de opna men die zullen worden uitgezonden in het tv-programma De Nalaten- schap. De verwachting is dat het programma over enkele maanden op tv te zien is. Met een tentoonstelling sluit het Gemeentemuseum Maassluis aan bij het boek 'Henk Fortuin, kunst schilder'. In de Podiumzaal van het Gemeentemuseum Maassluis zijn tot 27 januari de donkere stadsge- zichten te zien waar Fortuin zo be- kend om is maar ook zijn vroegere werk waaronder zeer gedetailleerde tekeningen. Daarnaast krijgt religi- eus gei'nspireerd mystiek werk een plaatsje. De tentoonstelling die in samenwerking met Fortuin-kenner Margaret Strijbosch is ingericht, wordt gecompleteerd met foto's en voorwerpen die verwijzen naar het kunstenaarsleven van de bekende Maassluizer. Ook in Gallery RitsArt is veel werk van Henk Fortuin te zien. In deze verkooptentoonstelling wordt het werk van de oude Maassluise mees- ter gecombineerd met kunst van de Maassluise Gerda Ploeg en de Vlaardingse Dike Hof. Zowel bij RitsArt (Veerstraat 3, Maassluis) als het gemeentemuse um (Zuiddijk 16, Maassluis) kan het boek 'Henk Fortuin, kunstschilder' aangeschaft worden. Het gebonden boek in een Iinnen band kost 18,50 euro en is tevens verkrijgbaar bij Boekhandel Het Keizerrijk (Noord- vliet 27, Maassluis) en Boekhandel Plantage Books More (Konings- hoek 92.415/416, Maassluis). Be- stellen kan ook via internet: www. versontwerp.nl/henkfortuin. Het 'gewich- tige' jaarboek van de Histo- rische Vereni- ging Vlaar dingen bewijst ook dit jaar weer dat de tijd in Vlaardingen niet onge- merkt voorbij gaat. Cobi Bot en Marianne van Papeveld- Horst be- schrijven in de kronieken van 1956 en 2006 weer nauwge- zet wat er toen en nu in Vlaar dingen gebeur- de, bijkwam en verdween. De eerste zwartwit ad- vertentie voor demonstratie van televisietoestellen bij Jeronimus aan de Bil- litonlaan, het aflopen van VL 7 Ada, de opening van Station Vlaardingen Oost en het aanbieden van de 'eerste nieuwe' aan de koningin, verhouden zich 50 jaar later tot de kleurrijk moderne 'oversteekhand' bij de veilige schoolzone's en de sloop van de LTS en het kantoorgebouw van HVO, het laatste waarvoor de HVV een dikke onvoldoende geeft aan de gemeente. Wel blijkt de HVV bij de pas aangetreden wethouder Versluijs een nieuw en welwillend luisterend oor voor haar historische pleidooi te vinden. Het zijn feiten die in kleur en zwartwit in beeld en onder woorden worden ge- bracht. Een rode draad die ook door Jeroen ter Brugge vastgehouden wordt met zijn artikel over de Vlaardingse fotografen van voor de oorlog. Dat de fotografie in Vlaardingen een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het vastleggen van de lokale historie, wordt daarbovenop ook bewezen met het belangwekkende artikel over de ambachtsheerlijkheid Zouteveen. Jacques Moerman en Frits van Ooststroom beschrijven de geschiedenis van dit gebied rond 'den Kruisweg, een uur gaans' boven Schiedam en Vlaardingen. Met de afronding tot recreatiepark in 2006 verdween het rijke agrarische verleden van de polders hier definitief ten faveure van stadsuit- breiding en recreatie. Naast tekeningen en antieke kadasterkaarten geven een aantal oude foto's een beeld van wat er verdween. Met een goed ogende strakke vormgeving gaf Klaas Bloem van Stout Grafische Dienstverlening het jaarboek zijn vertrouwde vorm. Het jaar boek 2006 is een uitgave van de HVV met dank aan de sponsoren die het mogelijk maakten dat de prijs slechts 17,50 euro bedraagt. Het jaarboek is verkrijgbaar bij de lokale boekhandels. Pieter Kornelis van Ebscheuten Maasstad Weekbladen verloot on der lezers twee exemplaren van het Jaarboek van de Historische Vereniging Vlaardingen. Wie kans wil maken op het boek hoeft maar een ding te doen. Stuur een mail naar b.vanzessen@maasstad. nl of een briefkaart naar Maas stad Weekbladen, t.a.v. Bart van Zessen, Postbus 1685, 3000 BR Rotterdam. Vergeet niet naam en adres te vermelden en de titel van het boek waarnaar u wilt meedingen. De winnaars van het boek 'Mo- lenrijk Zuid-Holland' zijn J. Werkman (Hoogstraat, Vlaardin gen), H. en C. Mellegers (Schie- damseweg 248d) en J. Krouwer (Elzendreef, Vlaardingen). Zij krijgen het boek binnenkort thuis- gestuurd. door Frank Willemse SCHIEDAM - De zusterflat van het Schiedamse Vlietland zieken huis moet een gemeentelijk monu ment worden. Dat stelde Marcel Houtkamp (D66) tijdens de begro- tingsbehandeling. Niet het voorstel zelf maar het 'vergeten monument' zorgde voor opwinding bij de raad. Waar ligt dat zusterhuis dan? En wordt daarmee niet de 'Hunker- bunker' op de hoek van de Van Stolberg- en Noletstraat? Nee dus. De panden die D66 graag op de monumentenlijst wil hebben, liggen verscholen vanaf de straatkant mid den op het terrein van het ziekenhuis zelf. Het zijn de bewaarde opstallen van het gemeenteziekenhuis uit het begin van de vorige eeuw. Het idee om dit oudste deel van het ziekenhuis niet te slopen, kwam aan de orde tijdens vragen vanuit de raad over de toekomst van het ziekenhuisterrein als deze in 2008 verhuist. Wethouder Groene van Ruimtelijke Ordening, antwoordde dat er gesprekken zijn maar (nog) geen concrete plannen. De gemeen te wil een visie ontwikkelen over mogelijke (dure?) woningbouw voor het gebied dat als een A-locatie te boek staat bij de makelaars. De wethouder beloofde de raad om in het eerste kwart van 2008 met een visie te komen. Daarbij toonde de wethouder zich verrast over het pleidooi tot behoud van het zuster huis. Hij beloofde het monument 'mee te nemen' in de toekomstvisie over het terrein. De DCMR werkt al 35 jaar aan een leefbare en veilige Rijnmond Van 19 tot 26 november ontvangt de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond 342 meldingen. Dat is onder het weekgemiddelde van bijna 450 in 2007. Meer weten over het werk van de DCMR en de ontvangen meldingenKijk op www.dcmr.nl. MEESTE MELDINGEN OVER VLIEGTUIGGELUID De meldkamer van de DCMR behandelt meldingen over stank, stof, lawaai en andere overlast in het Rijnmondgebied. Veel lawaaimeldingen gaan over vliegtuiggeluid. De DCMR noteert deze klachten en geeft ze (zonder persoonskenmerken) door aan de Commissie Milieuhygiene Luchtvaartterrein Rotterdam (CMLR of Commissie 28 naar een artikel uit de Luchtvaartwet). De commissie behandelt alle milieuaspecten van de luchthaven. In de commissie zitten onder andere vertegenwoordigers van gemeenten en bewoners rondom Rotterdam Airport, van de luchthaven zelf en van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VR0M en de provincie Zuid-Holland. De DCMR is adviseur van de commissie. NIEUW P+R-TERREIN MELANCHTONWEG ROTTERDAM Het 31e P+R-terrein in de Rotterdamse regio is afgelopen week geopend. P+R staat voor park en ride en is bedoeld voor automobilisten die willen parkeren bij een station om verder te reizen met openbaar vervoer. P+R is een van de projecten van de Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit. Daarin werkt de DCMR samen met andere overheden in het Rijnmondgebied, de RET en het Havenbedrijf Rotterdam aan verbetering van de luchtkwaliteit. m milieudienst Rijnmond MELDKAMER: 010 473 33 33 (DAG EN NACHT) www.dcmr.nl/milieuklacht

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 9