Non-alcoholzone straks risico voor bewoners met biertje GRATIS N©flik Weer veel werk gemaakt van Sportgala slWeekvoordeel SCHIEDAM Wat heeft Henk beloofd? a Ervaring enKennis Rabobank A Last-minute Winterdeals IAEA i BELANGRIJKE MEDEDELING St PLUS D0NDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND in verhuizen gse Rotterdam stad www.ijssalon-lavenezia.nl Maasstad op tabloid TOTALE OPHEFFINGSUITVERKOOP PLUS Mosselgroente Literatuur van de hoge hakken Olifant heeft nieuwe plek m-m m GEMEENTEBERICHTEN WEKELIJKS IN DEZE KRANT ivanDliHe1^® Verhuizingen Gouden Lijst Maasstad Lezerspanel Kerstkaarten van Unicef Bomen sieren Bachplein op SPARTA-N.E.C. Ook voor al uw pizza's pastas...! UNIEK FREESTYLE M0T0RCR0SS EYENEMENT IN AHOY ROTTERDAM! Oplage 38.000 Totale oplage 621.385 SCmeaam 5 december 2007 14e Jaargang nr 49 Westblaak 180 Tel. 010-4004491 Bezorging 0900-2020299 (10 eurocent p. min.) SP: niet nodig dat het voor hele stad geldt Gratis afhalen SCHIEDAM - Goedwillende personen mogen niet het slachtof- fer worden van willekeur. Als bewoners buiten voor hun deur een biertje drinken, moet dat kunnen. Dan mogen ze er niet door de politie op gewezen worden, dat ze in een non-alcoholzone wonen. Dat zou veel te ver gaan, vindt Sinne Tolsma. Pak t.w.v. 1.19 Het waaigat Schiedam H fltl'i'l i! Bij aankoop van 2 PLUS Mosselen TOT 21.00 UUR OPEN 8 JANUARI 2008 u. 9 9 AHOY ROTTERDAM iak 180 postbus 1885 3000 br rotterdam Kijk voor onze in het sportqedeelte Zondag 9 december a.s. om 14.30 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. maas stad Tickets: Kassa Ahoy, 0900 2352469 0,45 p/m) of Mww.fmxfever.nl weakb)aden| Bij deze adressen: Woon+ Valeriusstraat 3 Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Van Loenen Decokav Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wiikaebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Maccie Hot van Spaland 6 Tabakshop Parkweq Parkweg 404 Bewonersvereniqinq Schiedam-Post Boerhavelaan 79 Drop-it lange Kerkstraat 86 Stichtino Hoefnaael St. Luduinastraat 96A door Kor Kegel Het gemeenteraadslid van de SP heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan het college van burge- meester en wethouders. Hij ver- baast zich er allereerst over dat het college op 13 november de hele stad Schiedam heeft aangewezen als non-alcoholzone, waar het ver- boden is in het openbaar alcohol te drinken of aangebroken flessen bij zich te hebben. Volgens Tolsma is dat in strijd met de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Er moet een gerechtvaar- digde vrees bestaan dat de open- bare orde wordt aangetast, wil een gebied worden aangewezen tot non- alcoholzone. Het college moet dat kunnen aantonen. Maar het lijkt hem ondoenlijk dat het college kan aantonen dat er overal in de Jene- verstad vrees bestaat voor proble- men. Een alcoholverbod moet zich beperken tot gebieden waar een In opdracht Na meer dan 40 jaar gaan ook wlj onze deuren detinitief sluiten en zijn helaas genoodzaakt en verplicht om over te gaan tot een eenmalige De magazijnen en winkels moeten helemaal leeg en daarom zijn wij genoodzaakt alles te verkopen met kortingen tot wel 80% VAN DE NORMALE WINKELPRIJS. Wij kunnen ons goed voorstellen dat de consument in Nederland misleid wordt door folders en uitverkopen welke aangeven dat er hoge kortingen worden vergeven. Lucky Leder, en hoe vervelend we het ook zelf vinden. is genoodzaakt om onze voorraden te verkopen met werkelijk hoge kortingen Wij hebben voor u leren bankstellen vanaf 498.-. stoffen bankstellen vanaf 298,-, salontafels vanaf 99,- en eethoeken vanaf 398,-. PLUS Woudhoek - Schiedam Geuzenplein 7 T: 010-4705062 F- 010-4717836 PLUS Hof van Spaland - Schiedam Hot van Spaland 68 T 010-2477299 F 010-4491159 t/m zat 8 dee donadakbed r r"™" Noflik Is het Frisss woerd voor ■snganaam. Etn riMm die perfect past bij aan boxxprlng walkt mat lorg in Frlasland gemaakt wordt Door gabrulk van hat niauwsta traagschulm Embrace ervaart u aan gezonde naohtruat. Dlt traagschulm hooft ssn zser open est en vantllssrt daardoor beter dan sndtre. U Inapt al op can Noflik vanaf C 2250.-- (180x200cm) Wear Info «n actlsvoorwaardan kwaHte 11 abeddan Markt 57 Vlaardlngen Tel010-4343685 www.kwalltaltabadden.nl -mumiii Rotterdam. Alexandrium III, 010-2204608 Den Haag, Megastores, 070-3887984 Utrecht, Kanaleneiland, 030-2887878 dergelijk risico wel aanwezig is. De Vereniging van Nederlandse Ge- meenten (VNG) is die mening ook toegedaan, zegt Sinne Tolsma. Ook de PvdA trekt aan de bel. Aanleiding is het wijkoverleg Zuid van 19 november, waar aan de orde kwam dat als de hele stad een non-alcoholzone is, dat een cultuur- breuk kan betekenen in die wijken, waar bewoners het normaal vinden buiten op de stoep de avond door te brengen. In veel gevallen gaat het om bewoners van kleinere huizen zonder tuintje. Vooral in de Gorzen, het Singelkwartier en het Westen zijn honderden bewoners het ge- wend om de avond door te brengen voor hun deur, met alle gezelligheid die erbij hoort. De SP en de PvdA vinden het niet de bedoeling, dat zij door de politie worden gesommeerd om naar binnen te gaan. De politie in Zuid heeft wel aan- gegeven dat er niet strikt op ge- handhaafd zal worden en ook de WD heeft laten weten dat dat niet de bedoeling mag zijn, maar de SP-fractie vindt dat de regelgeving geen verwarring mag wekken. Be ter is het om de non-alcoholzones te beperken tot een aantal gebieden waar drinken in het openbaar wer kelijk overlast geeft. Artikel 3.4 van de Awb uit 1992 houdt in dat de nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot het doel. In dit geval is er geen evenre- digheid meer tussen middel en doel, zegt Tolsma. Het SP-raadslid stuit op nog iets eigenaardigs. Het college heeft be- sloten dat er voor evenementen vrij- stelling kan worden verleend. Maar dat betekent volgens Tolsma een wijziging van de Algemene Plaat- selijke Verordening (APV), waar de gemeenteraad niet in gekend is. En het heeft ook gevolgen voor artikelen uit de APV, die door de gemeenteraad aan de burgemeester gemandateerd zijn. Maar het is niet aan het college om in die man- daten wijzigingen aan te brengen. Tolsma vraagt of het college geen toestemming aan de raad had moe ten vragen - en waarom dat niet gebeurd is. Sinne Tolsma wil zijn vragen voor le gemeenteraadsvergadering van 20 december beantwoord hebben. Wat een verschil. SCHIEDAM - Het was een gekkenhuis afgelopen zaterdag tijdens de heropening van zwembad Groenoord. Topact Chipz trok rond het middaguur zoveel bezoekers dat overal op en rond het zwembadterrein de auto's geparkeerd stonden. Na het flitsende optreden zochten velen direct de verkoeling van het frisse zwembadwater op, want er was gelukkig weer van alles te doen in Groenoord. Deze gehele week staat het zwembad nog in het teken van leuke acties, die het teed dat op 14 augustus door de brand werd aangericht, een beetje moeten doen vergeten. v Foto: Roger van der Kraan door Frank Willemse SCHIEDAM - Wat je belooft, dat moet je doen... Henk' staat op het bord boven de twee horecazaken op het nieuwe plein 'Land van Be- lofte'. Wie is Henk en wat heeft hij aan wie belooft? Nieuwsgierig ge- beld met de vastgoedontwikkelaar Van Doom en Salari. D&S doen erg terughoudend en geheimzinnig. „Nee, wij zijn niet Henk." Uitein- delijk geven zij toch het telefoon- nummer van afzender 'Henk'. 'Goedemorgen, Henk wat heb jij beloofd? Aan wie? En wat voor zaak komt op het Land van Be- lofte?' De mysterieuze 'Henk' blijkt Henk Bernard te zijn. Hij is eigenaar van restaurant Proefwerk aan de Schoolstraat en gaat op het nieuwe plein, in het verlengde van vr w 4^r Komende maanden worden het 'Groot Schiedamsch Kaffee' en nachtzaak 'Kent' verbouwd tot een grote, nieuwe horecaonderneming. Het bord op Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 Bel Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl 19 mm*n1 I Tickets: Kassa Ahoy, 0900-2352469 o,4'i pirn) of www.zesdaagserotterdam.nl Rabobank de gevel blijkt een 'teaser' te zijn. het Stadserf, een nieuwe, grote ho- recazaak beginnen. Komende maanden worden het 'Groot Schiedamsch Kaffee' en nachtzaak 'Kent' tot een grote, nieuwe horecaonderneming ver bouwd. Een grand-cafe? Een loun- TABLOID NIEUWS - U kent vast ook wel zo iemand; ze vra gen zelf nergens om maar staan wel altijd voor een ander klaar. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. En voor hen is het dat ook. Voor Maasstad weekbladen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. De redactie is op zoek naar juist dat soort mensen. Mensen die de zon la- ten schijnen voor een ander; die ervoor zorgen dat het leven een gouden randje krijgt. Kent u zo iemand die het verdient om eens een keer zelf in de schijn- werpers te staan, uit de schaduw te stappen en, al is het maar voor een keer, zelf het stralende mid- delpunt te zijn? Laat het ons dan weten. Nomineer iemand voor onze rubriek De Gouden Lijst en help Maasstad weekbladen deze helden van de samenleving een keer de aandacht te geven die ze zo verdienen. Mail uw reactie naar e.meijer@ maasstad.nl. Vergeet niet uw ei- gen gegevens te vermelden zo- dat we contact met u kunnen opnemen. Foto: Roger van der Kraan gecafe, restaurant of meer een groot terrascafe? 'Henk' houdt zijn mond potdicht. Het moet nog even geheim blijven wat voor soort horecaonderneming daar komt. Het bord op de gevel blijkt een 'teaser' te zijn; een plage- rige en uitdagende boodschap. Een reclame met als doel de voorbijgan- gers nieuwsgierig te maken naar de inhoud van de verpakking. Als een omgekeerde striptease komt elke maand een nieuw bord met nieuwe tekst erbij. Zodat langzaam, maar zeker, het raadsel ontrafeld wordt. TABLOID NIEUWS - In 2008 gaat er bij Maasstad weekbladen veel veranderen. Misschien wel de meest markante verandering is de insteek. Niet alleen brengt onze krant het nieuws bij u op de deur- mat; de krant zal ook een platform worden waarop lezers zelf hun ver- halen, hun foto's, hun oproepen en hun mening kwijt kunnen. Speciaal daarvoor is de pagina 'Lezers in Beeld' ontwikkeld. Voor die pagina is de redactie op zoek naar Maasstad-lezers die deel willen uitmaken van het 'lezerspa nel'. Het werkt als volgt: de redactie legt u aan de hand van de actualiteit een stelling voor en vraagt u hier- over een mening te geven. Panel- leden verschijnen vervolgens met een foto vergezeld van hun mening op de speciale lezerspagina. Wilt u ook wel eens laten weten wat u ervan vindt, meld u dan nu aan voor het Maasstad lezerspanel en zeg gewoon waar het op staat! Belangstelling? Stuur dan een mail- tje met naam en woonplaats naar e.meijer@maasstad.nl. SCHIEDAM - Olifant Dombo is de afgelopen week verplaatst naar het grasveld voor basis- school 't Startblok aan de kant van de Van Haarenlaan. Het kunstwerk van Hans Petri (bijna 7 ton zwaar) is met een speciale hijskraan naar de nieuwe plek gebracht. De komende weken wordt er gewerkt aan het verfraaien van Dombo's stal. 't Startblok zal over enige tijd nog een offici- ele openingsplechtigheid houden rond Dombo's nieuwe onderko- men. SCHIEDAM - Onder het motto 'Nooit meer bang' voert Unicef dit najaar campagne voor de miljoenen kinderen in conflict- gebieden, die voortdurend in angst leven door de dreiging van geweld. Unicef helpt door het geven van voorlichting, onder- wijs en medische en psychische hulp. Unicef Schiedam draagt zijn steentje bij door kerstkaarten en -cadeaus te verkopen. Op 11 de cember zijn zij nog te vinden in de bibliotheek aan het Bachplein en op zaterdag 8 december bij de Albert Heijn in Spaland. Ook op de kerstmarkt heeft Uni cef een plekje, en wel op zater dag 15 december. SCHIEDAM - Aan wijkparkje Bachplein wordt donderdag 13 december de laatste hand ge- legd. Het parkje heeft drie speel- en hangplekken gekregen die op een verhoging zijn gecreeerd. Hiermee zijn speelplekken voor verschillende leeftijden ontstaan. Ook is er een kunstgrasvoetbal- veldje neergelegd. De leerlingen van speciale basis- school Atelier zijn bij de ontwik- keling van het parkje betrokken geweest en zullen de nu nog ontbrekende bomen in het parkje gaan planten. ALS r OM SPORT GAAT ROTTERDAM - Maasstad weekbladen staat aan de voor- avond van ingrijpende verande- ringen. In de afgelopen maan den is door de gehele organisatie keihard gewerkt om u in 2008 te kunnen verrassen. Die ver- rassing valt begin januari bij u in de bus in de vorm van een tabloid. Is dat het dan? Een maatje klei- ner? Integendeel! Maasstad week bladen grijpt de gelegenheid aan om het totale product op de schop te nemen. De redactiepagina's, de vormgeving. Het is volgend jaar de 'Alles is Anders Show'. We doen dat met maar een doel voor ogen; u als lezer zo goed mogelijk van dienst zijn. De nieuwe 'Maasstad' kenmerkt zich door kleur (van voor tot ach- ter full colour), kwaliteit, over- zichtelijkheid, herkenbaarheid, duidelijkheid, volledigheid en klantgerichtheid. Kleiner in for- maat, groter in alle andere aspec- ten. Groeien door te krimpen dus. Maasstad weekbladen nieuwe stijl bevat uiteraard ook veel nieuwe AtexaiMterpos l WWm&W&fiVW weekbladen elementen. Zo is er bijvoorbeeld de pagina 'Lezers in beeld', een eigen podium waarop de lezers kunnen laten zien wat hen bezig- houdt. De papieren kranten krijgen vanaf de eerste week in januari 2008 bo- vendien nog eens gezelschap van de website www.mijnmaasstad.nl waarop de kranten een op een zijn terug te vinden. FEVER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2007 | | pagina 1