.1 I' I» ra Hypotheekketens scoren goed rf k ERA. STERK DOOR SERVICE Ruim 12.000 woningen verkocht in januari 2008 ERA'S OPEN HUIZEN ROUTE ZATERDAG 8 MAART VAN 11.00 - 15.00 UUR SS DUPONT uws„Ca" Energielabel steeds bekender MAKELAARS _sf éÊtffïg) ANKE BOD.EWES en «er"en 6 6 6 <s <9 <s <s> <s> <s> <s> 6 6- 6 maasstad Schiedam/woonjournaal weekbladen woensdag 5 maart 2008 - XQ85 Sinds 1 januari 2008 moeten woningeigenaren bij verkoop of verhuur van hun huis een energielabel kunnen over leggen aan de koper of huur der. Ruim een maand na de invoering van het energiela bel is veertig procent van de Nederlandse huishoudens bekend met de nieuwe pro cedure. Dit is een forse toe name ten opzichte van au gustus 2007: toen bedroeg dit slechts zeven procent. Onder huiseigenaren is het energielabel bekender dan onder huurders: 46 procent tegenover 31 procent weet wat het label inhoudt. Niet iedereen heeft echter de zelfde mening over het ener gielabel. Er zijn zelfs meer tegenstanders (26 procent) dan voorstanders (20 pro cent) van dit initiatief. Veel genoemde redenen om de woning niet te labelen zijn de kosten ervan en het feit dat de discussies omtrent het label nog duren en men liever het resultaat daarvan nog even afwacht. Er ligt dus duidelijk nog een taak voor het ministerie van VROM om de tegenstanders te over tuigen van het nut van het energielabel. Ondertussen heeft de Vereniging Eigen Huis een actie-opgezet om de certificering van woningen consequent te laten uitvoe ren. Verzekeraars komen als slechtste uit de bus Nederlanders geven hun hypotheekverstrekker gemiddeld een 6,6. Hypotheekketens die onder het eigen label hypotheken aanbieden, zoals De Hy potheekshop en De Hypo- theker, krijgen een hogere consumentenwaardering voor hun diensten dan ban ken, verzekeraars en hypo theekbanken. Vooral op de- punten 'Klaarstaan voor de klant' (7,0) en 'Beloften na komen' (7,1) scoren de hy potheekketens beter. Dat blijkt uit onderzoek van de vergelijkingssite Indepen- der.nl onder 67.000 deelne mers. Nederlanders geven hypotheekketens gemiddeld een 6,9, grootbanken een 6,7, hypotheekbanken een 6,6 en verzekeraars een 6,4. Nederlanders zijn over het algemeen dus tevreden over de dienstverlening. Er zijn echter grote verschillen tus sen de diverse hypotheek verstrekkers. De wat min der bekende partijen krijgen de hoogste waardering van hun klanten. Zo scoort Phi lips Pensioen Fonds gemid deld een 7,8 en SPF Beheer een 7,6. DSB eindigt met een 5,3 op de laatste plaats. Ook Nationale Nederlanden, MNF Bank, AXA, Allianz en De Goudse scoorden slecht; deze vijf werden met een 6,0 gewaardeerd. Van de grote banken scoort de Rabo bank het beste. Klanten van deze bank zijn positief over de diensten en service. De andere grote banken, Post bank, ING Bank, SNS Bank, ABN Amro en Fortis Bank worden veel minder positief beoordeeld. De verzekeraars komen als slechtste uit de bus wat betreft consumen tenwaardering. Dit komt door de lage scores van in termediairverzekeraars AE- GON, Fortis ASR, Allianz, AXA en Nationale Nederlan den; verzekeraars die recht streeks klantcontact hebben (MonëYou, OHRA, Centraal Beheer Achmea) doen het beter. Prijsstijging vlakt af Sinds afgelopen september is de prijsstijging van be staande koopwoningen ge leidelijk teruggelopen. Wa ren de verkochte bestaande koopwoningen in december 2007 nog 4,1 procent duur der dan een jaar eerder; in januari 2008 was dit vier procent. In januari 2008 werden ruim 12.000 bestaande koopwoningen verkocht; het aantal woningen dat van eigenaar wisselde was hiermee negen procent la ger dan een jaar eerder. Overigens werden alle ty pen eengezinswoningen minder verkocht. Apparte menten waren een stuk po pulairder: hiervan werden er in januari 2008 ruim twintig procent meer ver kocht dan in januari 2007. Vooral appartementen doen het goed in de verkoop. Deelnemende woning verkoopprijs Deelnemende woning verkoopprijs Bachplein 532 139.000,- k.k. Hoppersingel 6 229.000,- k.k. Hollandiahof 42 272.500,- k.k. Simon Stevinstraat 37 194.500,- k.k. Faassenplein 10 229.500,- k.k. Hier had uw woning kunnen staan! M. Zeldenruststraat 51 295.000,- k.k. Havendijk 551 451 272.500,- k.k. Scheepvaartweg 31 167.500,- k.k. Merwedestraat 56 199.500,- k.k. Buis 11 219.500,- k.k. Merwedestraat 42 174.500,- k.k. Basilicumveld 10 279.000,- k.k. Groenelaan 64a 159.000,- k.k. Mieriksveld 23 269.000,- k.k. Rhoonsestraat 10 164.950,- k.k. Kalixfors 79 214.500,- k.k. Zwartewaalsestraat 40 189.000,- k.k. Olof Palmeborg 186 387.500,- k.k. Hogenbanweg 423 109.000,- k.k. G.Vasaborg34 249.000,- k.k. Oosterstraat 78 149.000,- k.k. Dam 3a 199.000,- k.k. Oosterstraat 101a 119.000,- k.k. Schie 17h 399.000,- k.k. Potgieterstraat 19a 124.750,- k.k. Korte Kerkstraat 15 245.000,- k.k. Rubensplein 7a 124.000,- k.k. J. Sra^e<nsTe"kstraat6 7 137.500,- k.k. Van Hogendorplaan 1659 115.000,- k.k. Burg. Honnerl. Gretelaan 383 374.000,- k.k. Vlaardingen I Overweegt u uw woning te verkopen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Stadserf 32 3112 DX Schiedam Telefoon 010-426.81.35 Telefax 010-426.73.49 nvm E-mail: info@dupont.nl Internet www.dupont.nl LUXE EN MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNIT GELEGEN AAN DE JAN VAN GALENSTRAAT 108 OP BEDRIJVENPARK VIJFSLUIZEN TE SCHIEDAM Oppervlakten: begane grond: 92 m2 en verdieping: 72 m2. De verdieping leent zich, mede door de extra grote raampartij in de zijgevel, uitstekend om te worden gebruikt als kantoorruimte. De bedrijfsruimte wordt opgeleverd met de navolgende voorzieningen: Monoliet afgewerkte betonvloer (max. bel. 1000 kg/m2), totale vrijehoogte ca. 6,70 meter, aluminium overheaddeur van 3,70 x 4,20 (bxh), profielnorm systeem verdiepingsvloer, vrije hoogte verdieping ca. 3,50 meter, geheel betegeld toilet met fontein, verwarming middels gasheater, brandslanghaspel. In overleg met huurder zal de kantoorruimte worden voorzien van pantry met warmwatervoorziening, systeemplafond met verlichting en houten pui ter plaatse van de vide. Voor nadere informatie en/of bezichtiging kunt u contact opnemen met ons kantoor onder telefoonnummer 010-2464444. MAKtlAAtD'IJ G 8.V. U ziet het... niet alleen voor wonen kunt u bij Anke Bodewes makelaardij terecht, maar ook kunnen wij u helpen bij het vinden van diverse bedrijfsunits. ANKE *«ec'allSt BODEWES Nieuwe Haven 155 3117 AA Schiedam T 010 - 246 44 44 Hargplein 118 3112 VG Schiedam »T 010 - 449 04 12 info@arikebodewes.nl www.ankebodewes.nl NVM <9 <9 <S 6 <9 <0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 13