in beeld 'Ondanks zijn leeftijd blijft hij aan het werk' si Week in, week uit (1) Vrouwendag is een achterhaald fenomeen Bx 'Boete is bijdrage in opvoeding' lezers 'We zijn niet de enige Hol landers.' Evert knikte naar een tafeltje verderop. Xenia volgde zijn blik. Twee toeris ten. De man viel op door zijn grootte en door zijn hemd in een verschoten Afrikaan se print. Voor hem lagen 'Krijg nou niks! Kijk... die mensen uit Córdoba, weet je nog wel' een zware camera en een ANWB-gids. Hij kon ken nelijk geen wijs uit de me nukaart en schoof hem door naar de vrouw. Xenia lachte. 'Wie weet gaat dat beter, ze ziet er in ieder geval Spaan- ser uit.' Mooi is ze ook, dacht Evert, dat donkere haar staat haar goed en er zit karakter in haar gezicht. Hij hield even tuele fantasieën tegen en lachte kort. 'Spaans! Wat een onzin, ze komt waarschijnlijk gewoon uit Almere.' De ober onderbrak hun tijdverdrijf en zette een paar dampende schotels neer. Ze roken naar tomaat, tijm en knoflook. 'Gelukkig,' zei Xenia, 'ik be gon langzamerhand om te vallen. Die Spaanse etens tijden... mijn lijf kan er niet aan wennen'. Overdag hadden ze rond gelopen in Córdoba en ver koeling gevonden in de Me- zquita. 'Hcfeveel zuilen staan hier wel niet?' had Xenia ge vraagd, het lijkt wel een bos. Ze had de ene foto na de an dere genomen en was over weldigd door de ruimte. En dat er in de Middeleeuwen een complete kathedraal middenin de oude moskee was gebouwd. Bizar gewoon. maasstad Waterweg weekbladen woensdag 5 maart 2008 - WX Bij de koffie vouwde Evert de kaart open. Xenia zucht te onhoorbaar. Ze wist heus wel dat ze morgen naar Jerez zouden trekken en dat het de sherrystad is. Maar Evert kon het niet laten, ook op va kantie moest hij iets mana gen. 'We kunnen de kelders van Domecq opzoeken. Drie eeuwen oud, fraaie architec tuur, en het kost maar de helft van wat ze bij Tio Pepe vragen.' 'Ik vind het best, als het maar lekker koel is in die kelders.' En als er maar geen gids is, dacht ze, die ons driehonderd jaar geschiede nis door de strot wil duwen. Twee dagen later stonden ze in een bar in Granada naast hetzelfde stel. 'Krijg nou niks.' Evert stootte Xe nia aan. 'Kijk, die mensen uit Córdoba, uit El Cabal- lo Rojo, weet je wel.' Evert draaide zich om naar de on miskenbare Hollander, don kerblond, blauwe ogen, va kantiekleurtje. 'En, lekker gegeten in Cór doba?' 'Huh... ja, inderdaad, maar hoe weetje dat?' 'Wij zaten twee tafeltjes ver derop.' 'Nee maar... daar mogen we wel op drinken. Ik ben Frank en dit is mijn vrouw, Alina.' Evert en Xenia stelden zich voor. Er werden reisverhalen uitgewisseld, de glazen weer gevuld. Evert vroeg waar ze woonden in Nederland. 'Rotterdam.' 'Ja, wij ook. Waar?' 'De Lambertusstraat.' 'Dat kan niet! Daar wonen wij.' 'En?' Frank lachte over zijn hele gezicht. 'Wij zijn er tien dagen geleden komen wo nen. Na de vakantie geven we een feestje om het nieu we huis in te wijden. Jullie moeten beslist komen!' KEES SCHREVEL, SCHRIJVERSSCHOOL SKVR Gouden Lijst In deze rubriek deelt iemand een rode kaart uit aan een Instantie die afspraken niet na llomt. Of zet iemand een ander Juist in het zonnetje. ABBENBROEK - Corrie Hollaar uit Abbenbroek weet wel wie ze in de Gouden Lijst wil zetten. Ze bedankt de man die haar jaren geleden uit de brand holp en met wie ze inmiddels een goed contact heeft. „Het is weliswaar veertig jaar geleden dat hij mij hielp, maar ik denk er nog regelmatig aan." Corrie werkte destijds in Pernis en reed door de pol ders naar huis in Zuidland. „Plotselinghield mijn brom mer er mee op en ja hoor, de tank was leeg. Wat was die kerktoren van Zuidland nog ver weg! Ik was er echt niet vrolijk onder", vertelt ze. Na een tijdje lopen zag ze iemand bij een boerde rij bezig. „Ik moest even wat moed verzamelen om te vragen of hij soms wat □s H -r- De heer Baris helpt zijn zoon nog dagelijks op de boerderij. Veertig jaar geleden hielp hij Corrie Hollaar toen ze zonder brandstof langs de kant van de weg stond. brommerbenzine voor me had. Zijn zoon kwam er ook bij staan en ik hoor hem nog zeggen: „zullen we dat meis- sie een beetje trekkerben- zine geven?" En jawel hoor, even later reed mijn brom mertje weer. Ik bedankte deze mensen hartelijk, niet wetende dat ik deze voor mij toen nog vreemde man na vele, vele jaren nog veel vaker zou ontmoeten." Weldoener Zondag zat Corrie in de kerk in Geervliet bijvoorbeeld nog naast deze weldoener, A. Baris. Ook gaat ze re gelmatig bij hem op de kof fie. „Vrijdag 29 februari is hij 22 jaar geworden", zegt Corrie met een knipoog. „Ondanks zijn hoge leeftijd blijft hij aan het werk en laat hij zich niet kennen. Hij helpt zijn zoon, die naast hem woont en het boeren bedrijf heeft overgenomen, dagelijks. Met al die lam metjes is het voor hem nu een drukke tijd." T Bewoners van een flat aan de Valeriusstraat in Schiedam hebben rond de ingang een erg gezellig stukje gemaakt. Als meer mensen dat zouden doen, wordt het straatbeeld een stuk gezelliger. Ik weet niet wie dit hebben gedaan maar het is erg leuk. p. de zwart Gouden lijst - Rode kaart Wilt u iemand in het zonne tje zetten of een juist rode kaart uitdelen? Mail naar waterweg@maasstad.nl met de reden voor de nominatie en uw contactgegevens. Mijn feestje Juf getrouwd? Een 60-jarig huwelijk? Een buurtfeest? U vindt het leuk om deze feest vreugde te delen, dan kunt u de foto kwijt in de rubriek 'Mijn feestje'. Stuur de foto naar waterweg@maasstad. nl. Foto Ook zo'n mooie foto gemaakt waarvan u eigenlijk denkt 'die zou in de krant moeten'? Mail de foto dan naar water- weg@maasstad.nl met een korte begeleidende tekst. maasstad lezersforum CAROLINE ANTONIO (VLAARDIN- GEN) - Het lijkt erop dat de emancipatie van vrouwen zich de laatste decennia in de samenleving heeft geïn tegreerd. Dat is merkbaar in het programma van 8 maart. Deze is meer gericht op vrou wen van niet Nederlandse afkomst. Prima! Maar laten wij ook de volgende genera- r_J^nj£t vergeten. JOS WERKMAN (VLAARDINGEN) - Als vrouwendag een achter haald fenomeen is dan zou den we de andere dagen als vaderdag, moederdag en al die uitheemse feestdagen als haloween, Valentijnsdag en wat u maar kan verzinnen aan onzindagen ook eens te gen het licht moeten houden. Laten wij ieder zijn dag gun nen. Mp|ggjjis deihüne. ANNEMIEK HARRE (SCHIEDAM) - Ja...! Er is ook geen aparte man- nendag en als de vrouw, nu nog, een aparte dag nodig heeft is de emancipatie dus niet geslaagd. Een zelfverzekerde vrouw heeft dat tegenwoordig toch niet meer nodig! ROBERT WESDORP (SCHIEDAM) - Ik ben nu 37 jaar en voor mijn gevoel is het inderdaad een achterhaald fenomeen, heb ik vanuit mijn opvoe ding (lees: van mijn moeder) meegekregen. Vrouwen van mijn generatie hebben dat toch niet meer nodig. Laten we de Vrou wendag vervangen door Mensendag. Ik wil graag reageren op de brief die de heer Stolze vo rige week instuurde over de boete die zijn zoon kreeg voor het weggooien van een koekje. Beschouw die 38 euro maar als bijdrage in de opvoe ding van uw kind. Want het is u kennelijk niet gelukt om uw kind te leren niets op straat te gooien, maar in de vuilnisbak. Ik woon op de vreet- en slooproute tussen het winkel centrum en een mavo. Wekelijks haal ik vijf liter afval uit mijn voortuin aan chipszakken, sigarettenverpak- kingen, half afgekauwde etenswaren enz. Elk kind gooit maar één dingetje op straat, maar met een school van honderden kinderen is dat een hele berg rotzooi. Daarom: leve de politie! l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 17