weekbladen Barre tijden voor wethouder Ervaring Eenzaam en alleen achterblijven in renovatiecomplex snun-MMJC en Kennis Erfgoed van Schiedam onder de loep genomen Fotowedstrijd over mooie dingen in Schiedam West ORCOM kin verhuizen ufcU Sportjournaal Wi k Streek The Curves Nuttige zege 'TNT, ook op 37b doen we gewoon nog mee' rH. van Dllkt 1 Verhuizingen m stad door Frank Willemse SCHIEDAM - Het zijn barre tijden voor wethouder Daskalakis. Ze zit deze maanden echt in de hoek waar de klappen val len. Onlangs kreeg zij een lading kritiek te verwerken van de Schiedamse sportclubs, nu kreeg zij de raad over zich heen. Vorig jaar begon het al toen haar armoedenota van tafel werd geveegd door de raad. Maar afgelopen maandag avond werd zij wederom op haar vingers getikt door de gemeenteraad. En wel over haar gebrek aan toezicht op de financiering van het Openbaar Onderwijs. Het lijkt wel op de discussie in Frankrijk waar de nieuwe en verliefde president Sarko- zy fel wordt aangevallen. Al leen niet op zijn beleid maar vooral vanwege zijn affaire met zijn inmiddels nieuwe vrouw Carla Bruni. Bij onze wethouder gaat het precies andersom. Sinds haar trou wen, vorig jaar zomer, lijkt het wel of zij niks meer goed kan doen. Op de agenda maandag avond staat de begroting en jaarrekening van het Pri mair en Voortgezet Onder wijs. Formeel een hamer stuk, maar dat loopt anders. *LEES VERDER VOOR VERVOLG Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas Al onze kranten op um www.mijnmaasstad.nl 'Eiiite Vere' op liet toneel Naar het boek van Louis Couperus Jonge honden favoriet voor Popprijs Ridderhof uit degradatienood De kinderen die tijdens de afgelopen voorjaarsvakantie de BSO van Mundo bezochten, hadden geluk. De week stond helemaal in het teken van circus. Goochelen en balanceren, alles werd ze bijgebracht door circusschool Hannes Co. woensdag 5 maart 2008 I 15e jaargang nr.10 I Oplage 38.790 I Totale oplage 621.385 Westblaak 180 I tel. 010-4004491 I Bezorging 0900-1010107 (10 eurocent p.min.) SCHIEDAM - In het Jenever museum wordt vandaag de Dag van de Culturele Erf goededucatie georganiseerd. Deze bijeenkomst voor de basisscholen in Schiedam wordt door de afdeling Edu catie in samenwerking met de culturele instellingen en Erfgoed Nederland georga niseerd. Doel van deze middag is de basisscholen te-enthousias meren over de ontwikkelin gen die zich hier voordoen op erfgoededucatie. De wet houders Siljee en Daskalak is overhandigen het eerste Cueka-spel. Dit is bedoeld voor de scholen als hand vat om al spelenderwijs te ontdekken hoe ze een visie op cultuureducatie kunnen ontwikkelen. SCHIEDAM - Bewonersvereni ging Schiedam-West organi seert ter gelegenheid van het bijna 35-jarige bestaan een fotowedstrijd die de nadruk legt op het mooie van de wijk. Het gaat erom de ogen te openen voor de waarde volle en beeldbepalende ge bouwen, straten en stadsge zichten in het Westen van Schiedam. We vragen de deelnemers de onontdekte kwaliteiten van West met de camera bloot te leggen. Iedereen kan meedoen. De inzendtermijn is tot maan dag 19 mei, want dan heeft de jury nog even tijd om een keuze te maken, voordat het jubileum op zaterdag 7 juni wordt gevierd. Foto's kun nen naar BVSW, postbus 262,3100 AG in Schiedam. Zondag 9 maart a.s. om 14.30 uur Zie onze Sparta-pagina elders in de krant. Yorcom Computers pre-installeert legitieme Windows® Software Yorcom Computers Hoogstad 265-267 3131KX Vlaardingen Tel: 010 44 55 400 Toshiba Satellite L40-1SF - 15,4* WXGA beeldscherm - Intel Dual Core T2310 - 1GB DOR2 geheugen - 80GB harde schijf - DVD-brander double Layer - Wireless Lan 56K modem - Intel; GMA X31QQ - Windows Vista Business i TV ontvanger recovery cd met licentie» UIT VOORRAAD LEVERBAAR Kijk op Yorcom.nl of bezoek onze showroom Prijzen zijn inclusief 19 BTW en zolang de voorraad strekt Hoog water in Zuid. Bij een beetje noodweer en storm, zo als afgelopen weekend, is het weer zover. Foto: Bart bos SCHIEDAM - Een verlate febru aristorm passeerde het afge lopen weekend het land. Zoals altijd zorgt dit weer voor de nodige sensatie in Schiedam-Zuid, de Maas treedt bij storm al snel bui ten haar oevers en zorgt er voor dat het Hoofdplein tot kniehoogte en soms zelfs hoger onder water komt te staan. Het is een bekend gegeven in de dorpachtige wijk de Gor zen, in vroegere tijden kwam het water zelfs uit de putten in de straten omhoog. Ge lukkig voor de bewoners be hoort dit tot het verleden, maar het blijft altijd span nend om te kijken hoe hoog het water nu weer komt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 1