journaal Mattheus Passion in nieuw jasje [UhtIN ROTTERDAMS Toneelversie van Louis Couperus's 'Eline Vere' Boek J.A. Blaauw over de doodstraf in Texas Win kaarten! Rocken voor jong en oud I www.uitburo.nl/rotterdam buro 010 I nieuwe Luxor Theater podium maasstad weekbladen -I i- i i j y J Egon Kracht speelt eigen Mattheus Passion Het werk van Blaauw is vooral bedoeld voor mensen die echt geïnteresseerd zijn in de zaken waarover hij be schrijft. Zijn boeken zijn niet sensatiebelust. Mattheus Passion van Egon Kracht The Troupe is in deze regio alleen te zien in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik Ido Ambacht. ROTTERDAM - Voormalig hoofd commissaris J.A. Blaauw publiceerde sinds zijn pen sioen verschillende boeken over misdaad. Zijn nieuwe boek 'Texas Dodencel Nr. T gaat over de doodstraf en de effecten daarvan. In 1997-1998 deed Jan Blaauw in de Amerikaanse staat Texas onderzoek naar seriemoordenaar Henry Lee Lucas. Texas is verantwoor delijk voor eenderde van het totaal aantal executies in de Verenigde Staten. Voor zijn nieuwe boek bestudeerde hij honderden gruwelijke zaken waarin de doodstraf werd uitgesproken. Hij beschrijft delicten, de processen en de 'laatste woorden' van de veroor deelden. Meest opvallende conclusie: de enorme tijd die in vrijwel alle gevallen verstreek tussen uitspraak en executie. Blaauw sprak onder meer met Ronald C. Chambers, die al 31 jaar wacht op 'de spuit'. Betrok kenen geven het rechtssy steem de schuld. Chambers blijft er nuchter onder: „Ik heb alle geduld van de we reld". Net als zijn eerdere boeken richt ook 'Texas Dodencel Nr. 1' zich op feiten en niet op sensatie. Zijn status (naast zijn Rotterdamse politiever- leden volgde hij als eerste Nederlander een opleiding aan de FBI-Academy) zorgt ervoor dat hij veel mensen te spreken kreeg. Naast ter dood veroordeelden ook ge vangenisdirecteuren, bewa kers en 'beulen'. Uiteindelijk stelt Blaauw geen voorstander te zijn van de doodstraf. Niet alleen moreel gezien en omdat vrij wel alle betrokkenen toege ven dat van de doodstraf geen afschrikkende werking uitgaat, maar vooral 'omdat de doodstraf onomkeerbaar is'. Hij verwijst daarbij niet alleen naar Texas, maar ook naar 'Putten' en 'Schiedam' die dichter bij huis' liggen. ROTTERDAM - Egon Kracht speelt sinds 2002 zijn ver sie van Mattheus Passion. Naar het muzikale gedach tegoed van Johann Sebas tian Bach, maar met een nieuwe, frisse aanpak. Op zondag 16 maart staan Egon Kracht The Troupe met de Mattheus Passion in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik Ido Ambacht. Egon Kracht is in het the ater vooral bekend als de contrabassist van dichter- zanger Maarten van Roo- zendaal. Daarnaast verzint hij onder de naam Egon Kracht The Troupe sinds 1994 uiteenlopende projec ten. Zo brachten ze de rock opera 'Joe's Garage' van Frank Zappa en 'De Ver leiding van Harry Faust'. 'Joe's Garage' werd door het publiek van de Rijnmond theaters bekroond met de Gouden ARTi Shock. Sinds 2002 speelt Egon Kracht rond Pasen een be werking van de Mattheus Passion. Het werk van Jo- han Sebastian Bach is ge stript tot de essentie. De vocalen zijn verdwenen. En er zijn geïmproviseerde jazzy solo's, die de jazzach- tergrond van Egon Kracht verraden. „Deze Mattheus klinkt heel erg Bach, en fa belachtig fris", schreef Het ROTTERDAM - Het boek 'Eli- ne Vere' uit 1889 van Louis Couperus wordt gezien als een van de meesterwerken uit de Nederlandse litera tuur. De roman schetst een beklemmend beeld van de negentiende eeuwse Haagse elite. Het Nationale Toneel speelt nu een toneelversie van 'Eline Vere' in de regie van Hagenaar Léon van der Sanden. 'Eline Vere' verscheen oor spronkelijk als feuilleton in Het Vaderland en daarna in boekvorm. Het verhaal over de temperamentvolle Eli ne is nog steeds een van de meest gelezen Nederlandse romans. In 1991 verscheen een filmversie van 'Eline Vere'. Nu heeft Léon van der Sanden, die eerder 'De Avonden' van Gerard Reve bewerkte tot theaterstuk, de roman bewerkt voor het Nationale Toneel. Eerder speelde dit gezelschap 'Klei ne Zielen' en 'Oude Mensen' van Couperus. Voor hem gaat 'Eline Vere' over jonge mensen op de drempel van volwassen heid, in gespannen afwach ting van de dingen die gaan komen. De jonge en mooie Eline leeft voor de buiten wereld volgens de regels van het milieu waar ze uit komt, de Haagse elite. Van binnen snakt ze echter naar avon tuur en romantiek. Ze doet moeite om in het keurslijf van hoe het hoort te passen, Leids Dagblad. „Dat levert een korte, maar heel krach tige en vooral levendige Mattheus op." Zelf vermijdt de contrabas sist het om deze Mattheus Passion jazz te noemen. „Het klinkt ieder jaar een beetje anders", zei hij in een interview. „Er zit ontwik keling in doordat ik speel met een vorm." Ook de be zetting van de muzikanten verandert, waardoor het telkens anders klinkt. Dit seizoen speelt Egon Kracht met Jan-Peter Bast, Vera van der Bie, Michiel van Dijk, Murk Jiskoot, Milan Kracht en Angelo Verploe- gen. Kenners van dit meester- maar is anders en wil ook anders zijn. Na een onbeantwoorde lief de voor een artiest, een mis lukte verloving met een keu rige baron en de zoveelste aanvaring met haar familie, vlucht ze weg uit Den Haag naar het woelige Brussel. De levensvervulling, waar naar ze zo hartstochtelijk verlangt, vindt ze ook niet in dit frivole milieu en de roes middelen die daar voorhan den zijn. Langzaam verliest ze de grip op de werkelijk heid en zichzelf. Van der Sanden noemt Eline 'een tragische figuur' omdat ze strijdt tegen de realiteit. werk, dat in Nederland zeer populair is, zullen de mu ziek volgens Kracht zeker herkennen. Tegelijkertijd zullen ze blij verrast zijn door de frisse aanpak van het wondermooie muziek stuk. „Deze Mattheus Pas sion a la Kracht is meer dan een bewerking of een ode. Het is een mooi afgerond werk, dat naast Bach over eind blijft omdat het Bach recht doet", schreef het Noordhollands Dagblad. Mattheus Passion van Egon Kracht The Troupe is in deze regio alleen te zien in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik Ido Ambacht op zondag 16 maart, aanvang. Reserveren: 078-6819230. „Wat mij het meest boeit is het thema van de enkeling tegenover de conformisti sche wereld, tegenover de mensen die zich aanpassen aan de maatschappij en die artistieke drijfveren volko men onderdrukken", ver telde Van der Sanden aan Arabesken, het tijdschrift van het Louis Couperus Ge nootschap. De hoofdrol in 'Eline Vere' wordt vertolkt door Maria Kraakman, die in 2005 een Gouden Kalf kreeg voor haar rol in de film 'Guernsey' van de Rotterdamse film maakster Nanouk Leopold. Andere rollen zijn er onder woensdag 5 maart 2008 - TX97 Tien lezers van Maasstad kunnen gratis naar de 'Mat theus Passion'. Hiervoor stelt Cultureel Centrum Cascade vijf keer twee vrijkaarten beschikbaar. Hoe maakt u kans op deze kaarten? Heel eenvoudig: stuur voor aan staande zaterdag een mailtje naar prijsvraag@maasstad. nl met als onderwerp 'Mat theus Passion'. Vermeld in de mail uw naam, adres en telefoonnummer. Uit de in zendingen worden vijf win naars getrokken. Over de uitslag wordt niet gecorres pondeerd ROTTERDAM - Elke ge neratie moet de rock 'n roll opnieuw ontdekken, en de voorstelling Rockende Rol- lies is daarvoor bij uitstek geschikt. Wies Merkx en haar dansers presenteren een energieke voorstelling voor jong en oud, waarin ze rock 'n roll combineren met acrobatiek, moderne dans en live gezongen liedjes. De aanstekelijke muziek uit de fifties en sixties is net zo leuk voor (groot)ouders als voor kinderen. Rockende Rollies is zondag 16 maart te zien in de Rot terdamse Schouwburg. meer voor Eva Damen, Je roen Spitzenberger, Marie- Christine de Both, Pauline Greidanus en Tijn Docter. Volgens NRC Next verdient Kraakman alle lof: „Het is haar gelukt van Eline de on begrepen buitenstaander te maken, die zij is. Haar lot is dat ze zichzelf evenmin be grijpt; dat maakt de teloor gang van haar Eline tot een griezelige zielsgeschiede nis." 'Eline Vere' van het Nationa le Toneel is op 9 en 10 maart te zien in de Rotterdamse Schouwburg. Reserveren: 010-4118110 of www.rotter- damseschouwburg.nl. 484 33 33 I www.luxortheater.nl Posthumalaan 13072 AG Rotterdam. Kassa is elke dag geopend van 12-18 uur. wo t/m 8/3 20.00u Herman Finkers terug in het theater met zijn programma Na de Pauze zo 9/3 15.00u Die Csardasfürsfin kostelijke operette door St. Internationale Operaproducties di 11/3 20.00u Wereld Muziektheater Festival Taiwan gevechtskunst, percussie en dans do-zo 13-16/3 20.00u Najib Amhali met zijn cabaretprogramma Zorg dat je erbij komt 010 I oude Luxor Theater 484 33 33 I www.luxortheater.nl Kruiskade 10, 3012 EH Rotterdam. Kassa is elke dag geopend van 12-18 uur. do 6/3 20.00U jim de Groot de Matangi's De kleine man.Het Nederlandse lied, 1890 -1930 vr 7/3 20.00u Da Bounce Comedy Night mix van Standnjp Comedians en Streeldance za 8/3 20.00u Van Dik Hout theaterconcert van één van Neerlands populairste bands zo 9/3 20.00u Rondje Hollands gezellig inhaken met deze meezingkomedie met Marianne Weber di-do 11-13/3 20.00u Plien Bianca Wie dan allemaal... Als vanouds absurd, fysiek en doldwaas vr 14/3 20.00u Wereld Muziektheater Festival Una Sola Voz - muziek- danstheater uit Venezuela za-do 15-20/3 20.00u Ashton Brothers Charlatans, a medecine show. zondag lóu 010 World Music Dance Centre 24 44 516 1 www.wmdc.nl Pieter de Hoochweg 125, 3024 BG Rotterdam do 6/3 20.00u World Jam Jamsessie van wereldmuziek met Benjamin Herman. Gratis vr 7/3 20.30u Paco Serrano met Antonio Campos Intens flamencogitaarspel. 10/ 8 oio 20 30 203 Zuidplein 60, 3083 CW Rotterdam. Kassa: n Theater Zuidplein www.theaterzuidpiein.nl a 15-17uur Telefonisch tot 18.00 ui do 6/3 20.15u Berry Lussenburg Sprekend Cabaret zo 9/3 14.15u Theater Groep Dries Kookeiland (6+) jeugd klucht wo 12/3 20.00u Wereld Muziek Theater Festival I Progress Theater I Peaches Engels Gesproken do 13/3 14.00u Lenny Kuhr Veertig jaar Verliefd I middagtheater muziek do 13/3 19.15u Productiehuis On ill Skill Squad Space Invasion (break) dance a voor meer informatie en kaartverkoop naar het Rotterdams Uitburo in de Centrale Bibliotheek (Hoogstraat 110). Maria Kraakman speelt de titelrol in 'Eline Vere' van het Nationale Toneel. foto Leo van Velzen J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 25