Alleen op de wereld in de Gorzen Spektakel: papegaaienshow in de Boshoek Theaterstraat speelt Parels van Nieuwland Broadwayhit 'The World Goes 'Round' in Schiedam Nieuw I Peel Club Krantnetel Echtpaar blijft zitten, ondanks renovatie Heenvlietseplein woensdag 5 maart 2008 - XQ83 SCHIEDAM - In het Filmhuis draait donderdag 6 maart de film The Year my Parents went on Vacation. Mauro wordt in 1970 door zijn vader en moeder afge zet bij zijn opa in de Joodse buurt van Sao Paolo. Terwijl zijn ouders hals over kop vertrekken, komt Mauro er achter dat zijn opa net die dag is overleden. Terwijl heel het land in de ban is van het WK voetbal, moet Mauro al leen zien te overleven. Waar zijn ouders naar toe zijn en wanneer ze terug komen, weet hij niet. De oude Sh- lomo schiet hem tegen wil en dank te hulp. Vrijdag 7 en zaterdag 8 maart is Nadine te zien. Hierin spelen Halina Reijn, Sanne- ke Bos en Monic Hendrickx dezelfde vrouw in verschil lende levensfasen. Nadine is een carrièrevrouw: suc cesvol en ambitieus. Maar ze is ook single, de veertig net gepasseerd en nog steeds kinderloos. Haar biologische klok is als een tijdbom. Om een explo sie te voorkomen, begaat ze een even impulsieve als ex treme daad. Tweede film van regisseur Eric de Bruyn, langverwach te opvolger van het veelge prezen debuut Wilde Mos sels is als psychologische roadmovie schitterend. Aanvang: 21.00 uur, kaar ten: 7 euro. Reserveren via 473 30 00. maasstad Schiedam/wijk&streek weekbladen Of ik alleen maar nare en zure stukjes kan schrij ven? Dat is de kritiek die ik kreeg op mijn Krantne tel van twee weken geleden. Ik schreef - nogal ba dinerend - over het Vlaardingse feest deez zomer waarbij 'de slag b\j Vlaardingen' uit 1018 wordt nagespeeld. Een, naar mijn mening, onbelangrij ke ruzie in de toenmalige moerassen bij Vlaardin gen waar niet meer dan anderhalve paardenkop woonde. Oké, dan hier mijn positieve bijdrage. Minder zuur meer zoet. Zondag net terug van wintersportvakantie, loop ik met vrouw (zonder kinderen) naar mijn Bank op de Broersvest. De zon scheen en voor ons doemde het oude Hemaplein op. 'Wat is dat plein toch leuk opgeknapt' zo stelde m\jn vrouw. Meestal begin ik dan al met schelden op wat 'die besluitvormers' nu weer hebben fout gedaan. Maar nu zag ik het ook. Door mijn roze zonnebril zag ik een mooi ovaal plein. Dat warempel in de verte wel lijkt op het be roemde schelpvormige plein van Sienna. En wat een mooie naam Land van Belofte die ver wijst naar lang vervlogen tijden toen daar in die buurt een klooster stond. Het nieuwe plein volgt niet het oude stratenpatroon. Maar ondanks deze doodzonde voor historici - en dat ben ik van huis uit - lijkt het plein daar al eeuwen te zijn geweest. Midden op staat een oude, statige plataan. Die stond er al, maar ziet er herboren uit. Vroeger weggedrukt en nu alsof hij ervoor gemaakt is. Er omheen een cirkel van zwarte, uitnodigende bank jes. Temidden van de hardstenen tegels een cirkel die de contouren aangeeft waar vroeger de oude stomp van molen de Oost heeft gestaan. De molen van Jilles, de fruithandelaar die daar zijn bananen bewaarde. De plint van het plein wordt keurig afgemaakt met de oude gevels van de Lange Kerkstraat. Zelfs de nieuwbouw sluit aan. Alles past en zelfs het lelijke Stadserf (toch nog kritiek!) komt er beter door uit te zien. Het Ijjkt wel een puzzel die af is. Het zal een mooie zomer worden daar op dat Plein van Belofte. Ik ben er groos op. Frank Willemse SCHIEDAM - Zoals de kleine Remi uit 'Alleen op de We reld'. Zo moeten deze bewo ners in het renovatiecom plex Heenvlietseplein zich voelen. Terwijl alle woningen rond om zijn dichtgetimmerd lij ken zij zich niet gewonnen te hebben gegeven tegen over Woonplus. Ze zijn ge zellig in hun woning blijven zitten, terwijl buren en om wonenden kozen voor een wisselwoning terwijl het complex compleet gereno veerd wordt. Nou ja, gezel lig... Uitzicht en daglicht zijn ver te zoeken door de golfpla ten op de steigers die voor de ramen staan en bepaald rustig is het er ook niet. In alle vroegte wordt er al ge timmerd en geboord en dat gaat de hele dag door. De bedoeling is dat ook deze woning op den duur gerenoveerd wordt. Van buiten en van van binnen. Maar dat zal nog een hele klus worden, want de be woners zijn niet echt van plan om werklui binnen te laten. Voorlopig gaat de re novatie dus gewoon verder om een stel koppige bewo ners heen. Waar ze zich wel druk om lijken te maken is het ont breken van post. De post bode heeft blijkbaar moeite de woning te vinden, van daar dat er een groot bord tegen de golfplaten werd gemonteerd met de tekst 'TNT, ook op 37b doen we gewoon nog mee'. Verscholen tussen de golfplaten en steigers bevindt zich de deur van de woning. Aan dachtstrekker is de gemonteerde oproep voor de postbode, toto: Bart Bos vanaf 985,- Het Waaigat - Markt 57 - Vlaardingen www.waaigatwonen.nl SCHIEDAM - Altijd al graag to neel willen spelen of iets met theater willen doen dan is hier je kans om mee te doen aan Parels van Nieuwland. De Theaterstraat is op zoek naar enthousiaste deelne mers, denkers, doeners en spelers die zich willen inzet ten voor de wijk en het voor al leuk vinden om met me debewoners te werken aan een theaterproductie. Het is de bedoeling dat er in oktober tijdens twee week enden, met een wandeling langs vier locaties, voorstel lingen worden gespeeld waar verschillende onderwerpen aan bod komen. Welke onderwerpen dat zijn wordt bekend gemaakt tij dens de eerste spellessen. Na de spellessen hoeft pas definitief te worden beslo ten of er daadwerkelijk aan de spellessen wordt meege daan. Deelname is gratis en ieder een is welkom van 12 jaar tot 112 jaar. Ook mensen die liever ach ter de schermen willen wer ken kunnen meedoen. De spellessen zijn gepland op woensdag 12,19 en 26 maart om 19.30 uur bij Stichting Welzijn Schiedam aan het Dreesplein. Aanmelden kan bij Anne- marie Kort (SONOR), tel. 06 -14 98 26 05, of via de mail: a.kort@sonor.nl SCHIEDAM - De Boshoek be staat twintig jaar en orga niseert daarom een flink aantal extra activiteiten om haar naam als Poort van Midden-Delfland waar te maken. Zondag 9 maart wordt van start gegaan met een kindermiddag van 12.00 tot 16.30 uur. Salavtorre komt naar Schie dam met een spectaculaire papegaaienshow. Natuurlijk zijn er dan papegaaien te zien die kunstjes vertonen, maar er kunnen die middag ook uilenballen worden uit geplozen, nestkastjes wor den gemaakt en vlinder- stokken getimmerd. Onderdeel van de Poort tot Midden-Delfland vormen ook Speel-O-Theek Ikkie, waar een clown een optre den zal geven en boerderij de Groene Raet waar ieder een voor tuinadvies terecht kan. De toegang voor .deze show is gratis. Voor meer infor matie: www.natuurcen- trumdeboshoek.nl SCHIEDAM - De Broadwayhit The World Goes Round toert de komenden maanden door Nederland en beleeft maan dag 10 maart de premiere in het Schiedamse Theater a.d Schie. De cast van deze show, op gebouwd rondom de songs van de schrijvers Kander en Ebb, bestaat uit Jon van Eerd, Mylène d'Anjou, Tony Neef, Ellen Evers en Laura Vlasblom. 'New York, New York', 'Mo ney Money', 'All That Jazz', 'Cabaret' en 'Mr. Cellopha ne'. Op Broadway zijn al deze songs showstoppers. Voor een zogenaamde show stopper wordt de show even stil gelegd om de cast het ovationele applaus in ont vangst te laten nemen. In The World Goes 'Round komen deze showstoppers maar ook vele andere parel tjes voorbij; liedjes die alle aspecten van leven bevat ten: hoogte- en dieptepun ten, hoop, stille wensen, in tens verdriet en uitbundige vreugde. De cast van The World Goed 'Round. In maart en april toeren ze door Nederland, de pre miere vindt maandag 10 maart plaats in Schiedam. Foto: Petra van viiet Op Broadway won de kaskra ker The World Goes 'Round zo'n beetje elke prijs die er te winnen viel. De show is nu voor een korte tournee in Nederland en is zich eigen gemaakt door vijf opvallen de Nederlandse toppers. De liedjes zijn allemaal ge schreven door het Ameri kaanse songwritersduo John Kander en Fred Ebb. Sa men maakten zij vele jazzy Broadwaysongs en bekende stukken als Cabaret, Chica go, Kiss of the Spiderwoman en New York, New York. The World Goes 'Round gaat op 10 maart in première in het Theater a.d. Schie. Voor de complete speellijst zie www.worldgoesround. nl.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 9