weekbladen CDA pleit voor defibrillatoren Maatschappelijke stage middelbare scholieren O Schiedam woonbeurs* Sad kijk ook op www.mijnmaasstad.nl 10 DAGEN stapelgekte: WOONING nieuwbouw Baal op de bühne Receptie voor Jan van Vugt Succesreeks Wilco Wapenaar Extra handen zijn meer dan welkom in vrijwilligerswerk lees Wijk&Streek Zuilen en site voor inburgering Beleid tegen zakkenrollers werpt vruchten af Sport Extra Raemon Sluiter m stad Juist op het moment dat het CBS meldt dat het aantal hart infarcten met 1/3 is afgenomen, komt het CDA met schrifte lijke vragen over het gebrek aan hartdefibrillatoren in Schie dam. Met een stroomstoot van dit apparaat en beademing kan een ritmestoornis van het hart verholpen worden. Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas I Al onze kranten op 1 j www.mijnmaasstad.nl RO Theater doet Brecht Afscheid met een wrang tintje Wederopstanding van DVO'32 door Frank Willemse SCHIEDAM - In brandweerwa gens is een hartdefibrillator standaard aanwezig. Spuit gasten hebben daarvoor een cursus gevolgd. Sinds kort mogen ook burgers deze handeling verrichten. Dan moet wel duidelijk zijn waar Automatische Externe De fibrillatoren te vjnden zijn. Het CDA vraagt nu om een inventarisatie en een vignet waarmee wordt gemarkeerd waar de apparaten in de stad aanwezig zijn. Het CDA pleit ook voor een aanschafsubsi- die. De apparaten zouden in wijkcentra, in supermark ten en bij sportverenigingen moeten staan. De gemeente moet het gebruik ervan sti muleren met cursussen. De CDA-vragen komen net nu er nieuwe cijfers zijn over het aantal hartinfarcten in Nederland. Gezonder leven leidt tot 1/3 minder zieken huisopnames door hartfa len. Jong en oud vermaakten zich zondag prima met grappige handtamme papegaaien van Salvatore's Papegaaienshow. In de jubilerende Boshoek deden de praatvogels tot enthousiasme van de aanwezige kids spectaculaire kunstjes. woensdag 12 maart 2008 I 15e jaargang nr.11 I Oplage 38.790 i Totale oplage 621.385 Westblaak 180 I tel. 010-4004491 i Bezorging 0900-1010107 (10 eurocent p.min.) SCHIEDAM - Wethouder Daskalakis heeft vandaag in het wijkcentrum aan het Dr. Willem Dreesplein inburgeringszuilen en een inburge- ringssite ingebruikgenomen. Via de zuilen en de site wordt op een laagdrempelige manier informatie gegeven over inburgering in Schiedam. De gemeente maakt werk van het inburgeringsbeleid. In februari werd al het Inburgeringsloket in het gebouw van het Werkplein Nieuwe Waterweg aan het Stationsplein geopend. Veel mensen hebben vragen over inburgering en de gemeentelijke initia tieven moeten daarin houvast bieden. De ingebruikgenomen zuilen en de site zijn meertalig uitgevoerd en worden ook met geluid on dersteund. De zuilen zijn te vinden in wijkcentrum Dreesplein, De Blauwe Brug, de Stadswinkel en bij de moskee aan de Dr. Schaep- mansingel. Op internet is het adres www.schiedam.nl/inburgeren. CAIW, een kabelexploitant fors in de groei. We ontwikkelen continu nieuwe diensten voor onze 150.000 rtv-abonnees, 70.000 internetabonnees en 22.000 telefonie-abonnees. CAIW is een plezierig bedrijf om voor te werken. Informeel en stimulerend, met prima arbeidsvoorwaarden. Kijk op www.werkenbijcaiw.nl voor actuele f CtCÏiW mrormeei Open avond op 26 maart! Meld je aan op www.werkenbijcaiw.nl SCHIEDAM - Net in een aantal plaatsen rondom ons, wordt in Schiedam een verhoogde activiteit van zakkenrollers waargenomen. Met name in het centrum zijn geval len bekend van mensen die tijdens het winkelen zijn be stolen. Burgemeester Verver heeft in overleg met de po litie een aantal maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat de pakkans voor daders wordt vergroot. Tegelijker- In de*» krant vindt u de special 10.00 -16.00 uur Cruise Terminal Rotterdam Gratis toegang! tijd wordt actief ingezet op preventie door voorlichting middels flyers aan het pu bliek. De verhoogde inzet heeft inmiddels geleid tot de aanhouding van 3 Bulgaarse vrouwen. Zij werden onlangs betrapt. Het beleid wordt de komende tijd verder geïn tensiveerd. opent Nederlands grootste tenniswinkel i LaaUtP wpolei GRATIS GRATIS 3 APPARATEN BEN SANITAIR- NAAR KEUZE PAKKET (AEG, Wwlpoot, Bmknechtj t.w.v. €2.750,-* I GRATIS LIJM EN VOEGSEL "Actie niet geldig in combinatie met andere acties en niet voor projecten. Vraag naar de voorwaarden in de showroom. Gevestigdin: Bergschenhoek Den Haag I Naaldwijk* Numansdorp mmnmmmtat Rotterdam Vlaardingen 1 Kijkvooradressenenopeningstijdenopwww.wooning.org w miste KHiit pis Koning!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 1