s s FOKfl perfleX Mr. Van Vollenhoven legt eerste steen Nigel doet mee aan Holland's Got Talent SJSr Jaarconcert Harpe Davids Gorzentoernooi Zwarte Paard Plassen en poepen zoals het moet ALTIJjyiO~25% korting op alle LCD/PLASMA televisies, kijk op WWW.FOKA.NL Samsung LE 32M87 Philips 42 PFL7862, we®? cLhr maasstad Schiedam/wijk&streek weekbladen woensdag 26 maart 2008 - XQ82 www.mijnmaasstad.nl Westblaak 180 Postbus 1162- 3000 BD Rotterdam Tel. 010 4004491 Fax. 0104004453 e-mail: info@maasstad.nl Bezorging: Bezorging Maasstad B.V. e-mail: bezorging@maasstad.nl Tel. 09001010107 0,10/min) Manager H. Wirtz, tel. 010 4004 290 Verkoopleider B. van Dongen, tel. 0653 786940 Accountmanagement T. v. Nieuwenhuijzen, tel. 0629 597654 R. v.d. Heijden, tel. 0653 362793 Vertegenwoordigers J. van Merwijk, tel. 0610 920979 F. de Klerk, tel. 0655 858778 Inzendtermijnen Advertenties: tot maandag 16.00 uur Redactie: tot maandag 12.00 uur Redactie: K. Moerman, tel. 0629 299696 E-mail: waterweg@maasstad.nl Fax: 010 4116454 Chefredactie: E. Meijer, tel. 010 4004490 Fotografie: tel. 010 4004491 Uitgever: PCM Lokale Media BV Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij PCM Lokale Media BV, c.q. de betreffende auteur. Schiedam - Muziekvereniging Harpe Davids geeft zater dag 29 maart haar theater concert in het Theater a.d. Schie. Kaarten kosten 7,50 en zijn te bestellen via num mer: 449 15 91 of mail: se- cretariaat@harpedavids.nl. SCHIEDAM - Schaakvereniging Het Zwarte Paard organi seert zaterdag 5 april het 29e Gorzentoernooi, waar aan ook thuisschakers kun nen meedoen. Deelnemers worden naar speelsterkte ingedeeld in groepen van 6. Ieder speelt 5 partijen met een bedenktijd van 25 mi nuten per persoon per partij. Een partij duurt dus maxi maal 50 minuten, wat ook bij thuisschaak een gebrui kelijke tijdsduur is. Spelers moeten uiterlijk om 09.45 uur aanwezig zijn in Klubhuis Zuid, Dwarsstraat 42. Deelname kost 10 euro. Aanmelden kan bij J.H. Lemmen, 06 - 42 14 05 34, of bij J. Brand, 470 32 25. Flat op termijn weg voor herbouw Frankelandsekerk SCHIEDAM - Nadat in de ja ren '70 grote delen van his torisch Schiedam zijn afge broken, heeft het tij zich de laatste decennia gekeerd. Al enkele jaren zijn er gevor derde plannen de in 1969 af gebroken Sint Liduinakerk, in de volksmond 'Franke landsekerk', te herbouwen. En wel daar op de plek waar hij in 1858 verrees: op de plek van het huidige woon complex 'Over de Veste'. Zo'n ambitieus project gaat niet over één nacht ijs; bewo ners moeten geïnformeerd worden, afkoopsommen moeten worden vastgesteld. Het gigantische karwei om het huidige gebouw af te bre ken, zal ruime tijd in beslag nemen. De firma Van Eek, die in 1969 de oude Franke landsekerk afbrak, is bereid om de taak weer op zich te nemen. Naar verwachting, als alle procedures doorlo pen zijn, zal de kerk in 2018 gereed zijn en zal de skyline van Schiedam haar eens zo majesteitelijke silhouet weer terughebben. In het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed zal prof. Mr. Pieter van Vollen hoven a.s. dinsdag om 16.30 uur in de hal van gebouw Over de Veste aan de Nieuwe Haven 119, een symbolische Eerste Steenlegging verrich ten, in de vorm van het leg gen van een gedenktegel in de vloer. Nigel Voets met zijn eigen circuskist die hij overal mee naartoe neemt. In Hilversum beslist onder andere Henkjan Smits vrijdag over zijn lot. Foto: Roger van van der Kraan SCHIEDAM - Als jongetje van vijf was ie al niet bij het cir cus weg te slaan. Het op bouwen, afbouwen en al les er tussenin; Nigel Voets wilde het meemaken. Nu Nigel twaalf jaar is, weet hij het zeker: ik word later circusartiest. Nou ja, later... Vrijdag 28 maart wordt hij in Hilversum verwacht voor een auditie van Hol land's Got Talent. Trots laat vader Richard de papieren van SBS6 zien. En de foto's van de allereerste auditie, op vrijdag 1 maart, eveneens in Hilversum. Het had overigens niet veel ge scheeld of Nigel was he lemaal nooit bij Holland's Got Talent terechtgekomen. „Nigel doet af en toe gast- optredentjes in circussen en juist die vrijdag moest ie optreden.", vertelt zijn va der. „Voor Nigel was dat een bittere pil, maar hij zei met een: afspraak is afspraak, ik laat dat circus niet zitten." Niet veel later werd de fa milie Voets weer gebeld: of Nigel dan 1 maart langs kon komen. Hij kreeg pre cies drie minuten de tijd om zijn kunsten te laten zien en was meteen door. Zelf hebben vader Richard en moeder Francina helemaal niets met circussen. Hoe Nigel het dus zo te pakken kon krijgen van het circus, blijft gissen. Waarschijnlijk komt het door een kennis van vader Richard, Frenk Westdijk, die waanzinnig kan jongleren. Terwijl an dere jongens op voetbal of tennis gingen, werd hij lid van circus Rotjeknor, waar hij elke woensdag traint. Inmiddels traint Nigel ook bijna dagelijks bij zijn va der op de zaak, omdat het plafond thuis anders te veel te verduren heeft. „Dit gaat zeven dagen per week zo door he", greinst moeder Francina, als Nigel onder tussen weer zes ballen in de lucht staat te houden. Nigel heeft de 28e 's mor gens (weer) een auditie, waarna hij meteen hoort of hij goed genoeg is om in de uitzending mee te doen. Oppositie boos weg •VERVOLG VAN VOORPAGINA SCHIEDAM - Ad Mostert kreeg bijval van Ed Gloudi (Groen links) die memoreerde uit het vooroverleg dat de raad juist wél extra beleidsaccenten kon leggen via moties. Een motie, of voorstel tot wijziging, is een zwaar middel dat het College moet uitvoeren. Zeker omdat de raad de baas is. Maar voor een motie zal de raad wel zelf dekking (geld) moeten zoeken. Dit conflict gaat dus over de machtsvraag. In deze strategische Voorjaarsnota, zonder financiële dek king, moeten ruwweg de contouren voor het beleid voor de komende jaren worden aangegeven. B&w hoopt op samen werking zodat in het najaar de begroting 2009 door alle par tijen gesteund zal worden. „Door geen moties toe te laten, dicteert de PvdA, als (veruit) de grootste fractie, deze agenda", zo redeneerde de oppositie en verliet ostentatief de raadzaal. „Weglopen is geen oplossing en niet des CDA's", verklaarde Hekman (CDA) na afloop. Ook de SP bleef de coalitie trouw. Als oorzaak van de ruzie ziet Hekman de Motie van Treurnis van de WD in de vorige raadsvergadering. Die werd mas saal weggestemd maar verhardde de toon in dit debat. Ook Stam vreest dat het na dit mislukte overleg is afgelopen met de vriendelijke toon tussen coalitie en oppositie. Schiedam - Het komt steeds vaker voor dat kinderen wel zindelijk zijn maar toch regelmatig urine- of ontlastingverlies hebben. Het probleem is vaak sim pel te verhelpen. Daarom organiseert het Vlietland Ziekenhuis samen met kinderarts Langendoen en een bekkenfysiotherapeut voor alle ouders die dit probleem herkennen of er meer informatie over wil len een voorlichtingsavond op woensdag 2 april van 20.00 tot 21.30 uur in het personeelsrestaurant van het ziekenhuis in Vlaardin- gen. Aanmelden kan tot 31 maart bij het Patiënten Ser vice bureau, tel. 249 38 50. maas stad Gratis AFHALEN Bij deze adressen: Tabakshop Boor Groenelaan 53 Gemeente Schiedam Stadserf 1 Dam 37-45 Plusmarkt Woudhoek Geuzenplein 7 Plusmarkt C. v.d. Meer Mgr. Nolenslaan460 Wijkgebouw De Erker Jan van Avennestraat Tabakshop Bas de Haard Lange Kerkstraat 26 Tabakshop Macde Hof van Spaland 6 Tabakshop Parkweg Parkweg 404 Bewonersvereniging SchiedanvOost Boerhavelaan 79 fange Kerkstraat 86 Stichting Hoefnagel St. Luduinastraat 96A Meer informatie? Kijk op v nr.perflexxion.nl of bel 010 273 32 33. 82cm 100Hz BEELD EN GELUID van 999,-/ WSXsXP 107cm FullHD lOOHz van 2099,r1 1 2099, -Jl Admiraliteitsstraat 8 Hoek Oostzeedijk Rotterdam De Frankelandsekerk zal rond 2018 zijn herbouwd op de oorspronkelijke plek, die van complex Over de Veste. UITZENDBUREAU KAN JIJ OP JE WERK NOG STEEDS JE Ei NIET KWIJT? Kom dan bij ons langs op het Land yan Belofte 13b te Schiedam. Of kijk op onze website voor de mogelijkheden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 3