m 1 VERÜ Trouwen in Schiedam Ga naar www.schiedam.nl Moderne zitcombinatie Markante zitgroep Bekendmaking Algemene Wet Bestuursrecht Hoorzitting wijziging conceptbeleidsregels amateurkunst Collegeweblog Lees de weblog van burgemeester en wethouders op schiedam.nl WONINGINRICHTING www.woonfacet.nl f E KI IM^FlVI CIC IC (°1°) 426 01,93 www.woonfacet.nl 3117 CT Schiedam 01 I FACET MAASSTAD WEEKBLADEN woensdag 26 maart 2008 - XQ03 gemeente Schiedam t 8 F f Besluit Dagelijks Bestuur Stadsregio Rotterdam inzake het vereiste van een onttrekkingsvergunning binnen de Gemeente Schiedam Op 19 maart 2008 heeft het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam besloten tot wijziging van het besluit van 11 juli 2007 houdende vaststelling van nadere regels omtrent het niet vereist zijn van de huisvestings vergunning, de onttrekkingsvergunning en de splitsings vergunning. Op grond van artikel 16b, eerste lid, van de Huisvestings verordening stadsregio Rotterdam 2006 is het verboden om zonder een onttrekkingsvergunning van burgemeester en wethouders een woonruimte: a. aan de bestemming tot bewoning te onttrekken, of voor een zodanig gedeelte aan die bestemming te onttrekken, dat die woonruimte daardoor niet langer geschikt is voor bewoning door een huis houden van dezelfde omvang als waarvoor deze zonder onttrekking geschikt is; b. met andere woonruimte samen te voegen; c. van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte om te zetten. Op grond van artikel 16f, tweede lid, van de Huisvestings verordening stadsregio Rotterdam 2006 kan het dagelijks bestuur van de stadsregio bij nadere regels bepalen dat de onttrekkingsvergunning niet vereist is binnen bepaalde geografische gebieden of voor bepaalde categorieën van woonruimten. Bij besluit van het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam van 11 juli 2007 houdende vaststel ling van nadere regels omtrent het niet vereist zijn van de huisvestingsvergunning, de onttrekkingsvergunning en de splitsingsvergunning is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In dit besluit van 11 juli 2007 is onder andere bepaald dat binnen de gemeente Schiedam een onttrek kingsvergunning niet is vereist. Bij brief van 20 februari 2008 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam gevraagd het besluit van 11 juli 2007 te wijzigen. Het is wenselijk dat binnen de gemeente Schiedam wel een onttrekkingsvergunning vereist is voor het omzetten van een zelfstandige woon ruimte in een onzelfstandige woonruimte (artikel 16b, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam 2006). Met het wijzigingsbesluit van 19 maart 2008 wordt aan dit verzoek gevolg gegeven. Na inwerkingtreding van dit besluit -op 1 april 2008- is voortaan binnen de gemeente Schiedam een onttrekkingsvergunning vereist voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte. Voor zover het de handelingen bedoeld in artikel 16b, eerste lid, onderdelen a en b, van de Huis vestingsverordening stadsregio Rotterdam 2006 betreft, is niet een onttrekkingsvergunning vereist binnen de gemeente Schiedam (dit verandert dus niet). Dit besluit ligt van maandag 31 maart 2008 tot en met maandag 12 mei 2008 op werkdagen ter inzage bij het gemeentelijk informatiepunt, Stadswinkel, Stadserf 1 te Schiedam, alsmede (van 8.30 tot 17.00 uur) bij het bestuurlijk informatiecentrum (BIDOC) van de Be stuursdienst Rotterdam, kamer 100 van het Stadskantoor, ingang Rodezand 18 te Rotterdam. De voorstellen die aan dit besluit ten grondslag liggen, zijn daar eveneens te raadplegen. Op dinsdag 8 april 2008 kan tijdens een openbare hoorzitting worden gerea geerd pp het door het college van burgemeester en wethouders genomen be sluit van 18 maart 2008 inzake wijziging conceptbeleidsregels amateurkunst. De hoorzitting zal worden gehouden in de lunchkamer van het Stadskantoor aan het Stadserf en begint om 19.30 uur. De lunchkamer bevindt zich direct naast de hoofdingang van het stadskantoor. De herziene conceptbeleidsregels en criteria kunnen gedownload worden van de website ww.schiedam.nl. Eventuele reacties kunnen uiterlijk 3 april 2008 worden gestuurd naar chm.standaart@schiedam.nl. 2-zitsbank in leder met schuureffect, 163 cm breed 1035,- Als 2,5-zitsbank, 193 cm breed 1150,- Optie: uitschuifbare zitting. Salontafel met grote lade in eiken, 140x68 cm 675,-* Hoektafel 60x60 cm 425,-* voor gerookt eiken geldt een meerprijs. met verstelbare zittingen in grove weefstof en afgewerkt met sierbies. Fauteuil 915,- Fauteuil met hoge rug 975,- 2,5-zitsbank 1595,- 2,5-zitsbank met hoge rug 1695,- *Ook geheet of gedeeltelijk in leder leverbaar. St. Liduinastraat 52 INTËR1EURADVISEURS I I I llC C C D tIi" ni'nv 'a '~i c ~n i r> INTERI EUR ADVIS EU RS 'tii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 6