journaal Ruth Jacott speelt voor Billie Holiday Na het boek en de film nu op de planken [ÜÏÏ7IN ROTTERDAM S Lantaren/Venster in Braziliaanse sferen Dansen begint pas na je I www.uitburo.nl/rotterdah buro >camer amundo.nl podium ROTTERDAM Liefhebbers van exotische films moeten het weekend van 25 april in de agenda omcirkelen. Dan vindt de eerste editie van Camera Mundo, een Brazi liaans filmfestival, plaats in Lantaren/Venster. Tijdens het drie dagen durende fes tival worden animaties, do cumentaires, korte en lange speelfilms vertoond. Ca mera Mundo is een festival ontstaan uit de wens om ge talenteerde kunstenaars de kans te geven hun audiovisuele werk op een internationaal po dium te vertonen. Speciale aandacht gaat uit naar korte films die gemaakt zijn door jongeren in sociale projec ten in de krottenwijken van verschillende grote steden in Brazilië. Brazilië biedt onderdak aan vele getalenteerde mensen die veelal korte films ma ken op eigen initiatief en ei gen kosten. Veel materiaal is ontstaan vanuit de wens maasstad weekbladen woensdag 9 april 2008 - TX97 om hun visie aan de wereld te laten zien, in plaats van de visie die door de gevestigde televisie en filmindustrie wordt uitgedragen. Veel van deze werken nooit vertoond aan het grote publiek en be landen onder een dikke laag stof in de kast. De onafhankelijke Brazili aanse producties zijn inge deeld aan de hand van de volgende thema's:'Live, Love and Let die', 'Pride vs Preju dice', '21st Century', 'On the streets, in the slums and in the woods', 'Retrospective/ BelAir', 'Brazilian Shorts 2004 - 2007' en 'Selection Cachaga Cinema Clube'. De aftrap van het festival zal plaatsvinden op donderdag 24 April om 19.00 uur. Op de opening treedt Lilian Vieira (van Zuco 103) op met grupo Cariopa en zal een bijzonde re film, die door het Camera Mundo team is geselecteerd, vertoond worden. Kijk voor meer informatie op www.ca- meramundo.nl. Toneelbewerking van Ferdinand Bordewijk's klassieker Karakter ROTTERDAM - Na het boek, en de gelauwerde film ver schijnt Karakter de roman van Ferdinand Bordewijk dan nu op het toneel. Ze ventig jaar nadat de eerste druk van de persen rolde, komt de klassieker tot leven op de planken van Theater Bonheur. Een Rotterdamse must see dat zich afspeelt tegen het decor van armoe de in de vooroorlogse stad. Karakter is het verhaal van de kantoorbediende Ja cob Katadreuffe die zich moeizaam opwerkt tot ad vocaat. Hij stuit daarbij op de voortdurende tegen werking van zijn vader, de deurwaarder Dreverhaveu. Centraal staat de complexe en grimmige verhouding tussen vader en zoon. Vijf acteurs brengen het verhaal tot leven in een indrukwekkende houten installatie van de Rotter damse kunstenaar Jas per Niens. Het is een stuk waarin zelfs de stiltes je naar de keel grijpen. Een voorstelling die je moeite loos het treurige verhaal van Katadreuffe insleurt. Zoals een welbespraakte juf een hele kleuterklas tijdens het voorleesuurtje weet te hypnotiseren. Maar in tegenstelling tot de avonturen waarover de juf Karakter is tot en met 27 april te zien in Theater Bonheur, Eendrachtstraat 81. Reserveren via 010-404.66.716 www.bonheur.nl. op de kleuterschoolverhaal- de, stemt Karakter nou niet echt vrolijk. Katadreuffe is geen wees, maar hij had er net zo goed een kunnen zijn. Zijn moeder heeft hem lief op afstand. Nooit streelt ze hem, of spreek ze bemoe digende woorden. Hij moet zich op eigen kracht door het leven slaan. Dat heeft zij zelf immers ook altijd gedaan. Zijn vader heeft hij jaren niet gekend. En als hij hem dan ontmoet, is het in niets de zorgzame pa die hij had gewenst. Integenstelling, hij zit de jonge Jacob dwars waar hij kan. Maakt hem financieel afhankelijk en brengt hem meer dan eens aan de rand van de afgrond. Uit liefde blijkt later. Om die jongen groter dan groot te maken. Een echte meneer. Of zoals Dreverhaven zelf zegt: „Ik zal Katadreuffe wurgen, ik wurg hem negen tienden, en dat ene tiende dat ik hem laat, dat kleine beetje asem zal hem groot maken." Maar van liefde voor zijn vader is bij Jacob dan geen sprake meer. Regisseur Peter Sonneveld en acteurs Peter Bolhuis, Marike van Weelden, Tho mas Oerlemans, Noël S. Keulen en Laura Mentink hebben met Karakter een heelrijk avondje uit gecre- eerd. ROTTERDAM - Dansen stimu leert lichaam en geest. Oók wanneer je de 50 bent gepas seerd. Daarom organiseren Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participa tie, Kunstgebouw, stichting Kunst eri Cultuur Zuid-Hol land en de SKVR-Dans- school op 21 april, tussen 12.30 en 15.30 uur een con ferentie over dansen voor 50-plussers. Voor iedereen die met dans te maken heeft; dansdocen- ten, maar ook medewerkers van centra voor de kunsten, ouderenwerk, zorgcentra en andere organisaties die bewegingsactiviteiten voor senioren organiseren. En niet in de laatste plaats voor 50-plussers die zelf graag dansen. Speciale gast tijdens de con ferentie is Fiona Ross, direc teur van de Company of El ders. The Company of Elders is een gezelschap dat bestaat uit oudere amateurdansers. De groep komt ieder seizoen uit met een première van een professionele choreograaf en treedt op in binnen- en buitenland, waaronder het prestigieuze Venice Biennale Dance Festival. Deelname is gratis. Aan melden kan via info@plus- puntrotterdam.nl of 010- 467.17.11- nieuwe Luxor Theater Posthumalaan 13072 AG Rotterdam. Kassa is elke dag geopend van 12-18 uur. zo 6/4 20.00u Golden Music Moments muziek uit de tijd van o.a. Perry Como en Doris Day 010 484 33 33 oude Luxor Theater www.luxortheater.nl Kruiskade 10, 3012 EH Rotterdam. Kassa is elke dag geopend vt zo 9-13/4 20en lóu Simone Kleinsma Songs From The Heart Een persoonlijk bruisend theaterconcert 20u Viggo Waas Band Verbnjid Niet als cabaretier, maar als zanger op het podium 15-16/4 20u Giris Wanna Have Fun Giris in Crime Met o.a. Frédérique Spigt en Manuëb Kemp 010 20 30 203 Theater Zuidplein www.theateriuidplein.nl Zuidplein 60, 3083 CW Rotterdam. Kassa: ma-vr 12-17 uur, zal 5-17 uur Telefonisch tot 18.00 ui vr 5-25/4 20 OQu Hand in Hand jubileumvoorstelling 100 jaar Feyenoord do 10/4 14.00u De Rotterdamse Senioren Revue Rotterdams wijkitieoter in Betje Bloem (4+) fjUpC I o 10/4 o 13/4 20.00u Pete Philly Perquisite Uitverkocht 14.00u Unieke zaken De wonderbaaHijke geschiedenis vi Ga voor meer informatie en kaartverkoop naar het Rotterdams Uitburo in de Centrale Bibliotheek (Hoogstraat 110). APRIL 2008 tAKTJUtEttmttSTE R door Vincent Wernke ROTTERDAM - 'Billie Holiday' is een kleine musical over het tragische leven van de legendarische jazz-zange- res. Haar leven was een aan eenschakeling van ellende, maar ook muzikaal succes. De titelrol wordt gespeeld door Ruth Jacott. „Ik doe dit voor mezelf en voor haar. Ik voel me verplicht om haar verhaal te vertellen" 'Billie Holiday' is een oor spronkelijk Nederlandse productie van V&V Enter tainment. In een sober de cor vertolken vier acteurs het leven van zangeres Bil lie Holiday. Edwin Jonker, Samora Bergtop en Casper Gimbrere spelen ieder ver schillende rollen, maar de hoofdrol wordt gespeeld door Ruth Jacott. Zij roemt het script van Pieter van de Waterbeemd: „Heel slim be dacht." „Vier acteurs spelen ik weet niet hoeveel rollen. In eerste instantie begreep ik al die personages en wisselingen niet en vreesde dat het pu bliek het zelfde zou hebben. Dat bleek dus niet zo te zijn. Het is juist briljant bedacht." Ze had de rol al aangenomen voor ze het script had gele zen: „Ik moest dit doen. De ze rol was hier nooit eerder vertolkt en het kleinschalige sprak me aan. In een kleine productie moet je echt met de billen bloot, twee uur lang." Ruth Jacott speelt de hoofdrol in de musical 'Billie Holiday' over het leven van deze le gendarische jazz-zangeres. Foto: Roy Beusker Eenmaal begonnen met re peteren („We hadden vier weken in plaats van zes tot acht weken") kwamen de twijfels. „Ik vroeg me af waar ik aan was begonnen. Het waren zware dagen en 's avonds nam ik de rol mee naar huis. Dat sloeg door in mijn lichaam en stem. Pas na de première was ik dat kwijt. Nu ga ik elke dag flui tend naar de voorstelling en kan ik er echt van genieten." Billie Holiday maakte in haar leven nogal wat ellende mee. Haar vader liet zijn gezin in de steek, ze werd meerdere keren misbruikt, werd na dat ze was verkracht voor straf in een tehuis gestopt, viel steeds weer voor de ver keerde mannen en vluchtte in drank en drugs. En in de muziek: „Haar enige grote liefde." Na rollen in 'Cats' en 'A Night at the Cotton Club' duurde het bijna twintig jaar voor Ruth Jacott weer 'ja' zei te gen een musical. „Ikben drie keer ergens voor gevraagd, maar die rollen vond ik niet interessant genoeg. Ik vond mijn eigen theaterconcerten leuker. 'Billie Holiday' zag ik wel meteen zitten. Dit moest ik doen, want zo'n kans krijg je niet snel weer." „Dit smaakt naar meer, maar het moet me wel aan spreken. Ik hoorde dat ze een voorstelling gaan ma ken over Tina Turner en dat ik werd genoemd. Ik zeg het maar vast: ze hoeven me niet te bellen. In december maak ik wel een Kersttour langs 17 theaters en daarna zie ik wel wat er komt. Ik blijf dit wel doen, want optreden is veel te leuk. Als ik 80 ben zullen ze mij met mijn rolator van het podium moeten halen!" 'Billie Holiday' is op 17,18,19 en 30 april te zien in het ou de Luxor Theater Rotterdam en op 20 april in de Stadsge hoorzaal Vlaardingen. www. theaterhits.nl.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 19