DAMEN SHIPREPAIR ROTTERDAM woensdag 9 april 2008 - TX04 ALBLASSERDAM - Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven opende maandag bij Oceanco in Alblasserdam de Week van de Scheepsbouw. „De Nederlandse scheepsbouw verovert opnieuw de wereld." De minister kon die bewering staven met cijfers: „Nederland is op dit moment in de wereld de op drie na grootste bouwer van schepen. 11.500 bedrijven met 133.000 werknemers zijn in deze sector actief. Die behalen samen een omzet van 20 miljard euro. Grootste zorg van de scheeps bouw is dat vacatures moeilijk in te vullen zijn. Ik heb me laten vertellen dat de scheepsbouw kampt met een imagoprobleem, maar dat kan ik me nauwelijks voorstellen als ik zie wat voor prachtige producten er gemaakt worden." Van der Hoeven noemt de Week van de Scheeps bouw een goed initiatief: „Laat zien dat jullie mensen een fantastische carrière kunnen bieden. Richt je op jongeren, maar vergeet ook oudere arbeiders niet. Haal ze terug of houd ze vast; juist deze doelgroep is hard nodig de komende jaren. Stop niet als deze week voorbij is, maar orga niseer snuffelstages, houd open dagen, geef rondleidingen, zet de deuren open. Laat ik een bestaand Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken opende maandag bij Oceanco in Alblasserdam de Week van de Scheepsbouw. Foto: Henk van Veen carrièremogelijkheden in de maritieme industrie van dichtbij te bekijken en te ervaren. De Week van de Scheepsbouw is een Europees initiatief, waarbij in diverse landen afzonderlijk evenemen ten plaatsvinden. In ons land vormde een jachtwerf het decor voor de opening van de Week van de Scheepsbouw: Oceanco in Alblasserdam. Volgens Oceanco is dat een erkenning voor de sterke positie van de Nederlandse jachtbouw. „Het Nederlandse jacht heeft een uitstekende reputatie en we zijn één van de toonaangevende landen in de wereld van de jachtbouw. In het marktsegment van de supeijachten, schepen van 80 meter en langer, behoort Oceanco internationaal tot de top drie. De jachtbouw levert dan ook een belangrijke bijdrage aan de totale scheepsbouw in ons land. Niet alleen in volume, maar zeker ook op het gebied van innovatie." Open dagen Bij verschillende scheepswerven in de regio zijn de komende tijd open dagen. Zaterdag 12 april is van 10.00 tot 16.00 uur de locatie van IHC Merwede in Kinderdijk voor het publiek geopend. Dezelfde dag van 10.00 uur tot 14.00 uur openen Merwede Shipyard en Merwede Interior in Hardinxveld-Giessendam de deuren voor het grote publiek en vinden diverse activiteiten en demonstraties op de werf plaats. Een volledig overzicht van open dagen staat op www.weekvandescheepsbouw.nl. Damen Shrrepair Rotterdam heeft haar Hoofdkantoor gevestigd in Schiedam en is een dochteronderneming van de Damen Shipyards Group te Gorinchem Het bedrijf is gespecialiseerd in onderhouden, repareren en verbouwen van schepen en overige maritieme objecten. Bij het bedrijf zijn 325 medewerkers in vaste dienst werkzaam, waarmee het de grootste werkgever is in haar marktsegment in de regio. Wij zijn continu bezig om te investeren in verbetering van de bedrijfsvoering. Dit doen wij door naast investeringen in gereed- schappen en werktuigen ook te investeren In werkwijzen en methoden en in personeel. Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gemoveerde kandidaten voor de onderstaande functies: DOKMEESTER De dokmeester geeft leiding aan de dokploeg bij werkzaamheden verbonden aan het dokken van schepen en andere drijvende objecten. U interpreteert scheepstekeningen en bepaalt aan de hand hiervan de onderstoppingen. De dokmeester maakt trimberekeningen en draagt zorg voor de juiste opstelling van kiel- en zijblokken en bepaalt de vereiste hoogte daarvan. Draagt zorg voor het in bedrijf Houden en onderhoud van de gegraven en drijvende dokken. De dokmeester overlegt met inspecteurs, scheepsleiding, surveyors en bedrijfsleiding. VOORMAN De voorman is verantwoordelijk voor de uitvoering van het aan hem toegewezen deel van de productietechnische werkzaamheden binnen een project. De voorman houdt toezicht op en geeft leiding aan een (grote) groep medewerkers, die gecompliceerd werk uitvoeren. Administratief draagt de voorman zorg voor de juiste verwerking van de informatie t.b.v. de rekening en de signalering van meer- en minder- werk en het juist invoeren van de tijdverantwoording van de aan hem toegevoegde medewerkers. BANKWERKERS De bankwerker voert geheel zelfstandig, aan de hand van tekeningen en instructies gecompliceerde werkzaamheden uit aan hoofd- en hulp werktuigen aan boord van schepen die ter reparatie liggen aan de werf. Hij is verantwoordelijk voor het uitlijnen, (de)monteren en stellen van alle voorkomende voortstuwingsinstallaties en hulpwerktuigen (incl. schroef en as) en daarmee te vergelijken installaties. Daarnaast verricht de bank werker werkzaamheden die niet direct tot het eigen vakgebied behoren, zoals eenvoudig branden, hechten. KRAANMACHINIST De kraanmachinist bedient alle op de twee locaties (Schiedam en Pernis) van onze werf voorkomende kranen voor het transporteren en plaatsen van lasten in diverse afmetingen en gewichten. De kraanmachinist verricht het dagelijks onderhoud aan de kranen. Tevens verricht de kraanmachinist in voorkomende gevallen transport werkzaamheden met behulp van interne transportmiddelen. WERKVOORBEREIDER De werkvoorbereider maakt deel uit van het projectteam en bereidt in overleg met de projectleider en de verantwoordelijke baas de reparatiewerkzaamheden voor. Hij stelt de initiële projectplanning op en is verantwoordelijk voor het dagelijks updaten van de planning, gebaseerd op de gegevens van de projectleider en koppelt dit terug aan het team. De werkvoorbereider stelt de benodigde werkvolgorde en -methode vast aan de hand van een goede werkomschrijving en instructie. Hij maakt op basis van werklijsten en andere informatie de technische omschrijving van bestellingen en bewaakt deze. De werkvoorbereider zal uitbesteed werk samen met de projectleider en/of baas expediten. Hij controleert binnenkomend materiaal op kwaliteit en op aanwezigheid van vereiste certificaten. REKENINGMAKER De rekeningmaker is verantwoordelijk voor het opstellen van de rekeningen van complexe reparatie opdrachten en voor het calculeren van eventuele meerkosten. Hij stelt aan de hand van gemaakte offertes, kostprijsgegevens, urenverantwoordingen en werkomschrijvingen rekeningen op, waarbij de tekst zo duidelijk mogelijk de uitgevoerde werkzaamheden in samenhang met de berekende prijs moet aangeven. De rekeningmaker volgt regelmatig de reparatiewerkzaamheden aan boord van de schepen om zich een beeld te vormen van de omvang en de moeilijkheidsgraad om zo tot een juiste rekeningopstelling te komen. De rekeningmaker maakt deel uit van het projectteam en adviseert en assisteert zonodig de projectleider bij de bespreking van de rekening met de klant. DAMENSH1PREPAIR.COM REAGEREN/INFORMATIE Voor meer informatie over bovenstaande functies en functie inhoud verwijzen wij u naar onze website: www.damenshiprepair.com/vacancies Uw sollicitatie met uitgebreide CV kunt u binnen 14 dagen na verschijning van deze advertentie richten aan onze afdeling Personeel Organisatie, onder vermelding van de betreffende functie. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. DAMEN SHIPREPAIR ROTTERDAM Lid van de DAMEN SHIPYARDS GROUP Admiraal de Ruyterstraat 24 3115 HB Schiedam Postbus 22 3100 AA Schiedam telefoon 010 204 12 22 fax 010 473 25 77 PenO@damenshiprepair.com www.damenshiprepair.com

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 28