Êili nr 'Pen mag niet van papier komen' perfleX FOKfl Trein of fietspad over Nieuwe Haven? Visspecialist R. Bijl maasstad Schiedam/wijk&streek weekbladen Boekenmarkt Rommelmarkt Inloopconcert Stalen constructie lijkt verdacht veel op rails het water van de Schie Gebakken mosselen Tonijnsalade Verse Scholfilet Mossel roerbak 2.5° Ijs 7.50 5.9S het waaigat ALTIJD^tot 25% korting op alle LCD/PLASMA televisies, kijk op WWW.FOKA.NL yJVC LT-37C80 Samsung LE40M87 - I van 3209,- Admiralitefostraat 8 Hoek Oostzeedijk Rotterdam woensdag 9 april 2008 - XQ82 www.mijnmaasstad.nl Westblaak 180 Postbus 1162-3000 BD Rotterdam Tel. 010 4004491 Fax. 010 4004453 e-mail: info@maasstad.nl Bezorging: Bezorging Maasstad B.V. e-mail: bezorging@maasstad.nl Tel. 09001010107 0,10/min) Manager H. Wirtz, tel. 010 4004 290 Verkoopleider B. van Dongen, tel. 0653 786940 Accountmanagement T. v. Nieuwenhuijzen, tel. 0629 597654 R.v.d. Heijden, tel. 0653362793 Vertegenwoordigers J. van Merwijk, tel. 0610 920979 F. de Klerk, tel. 0655 858778 Inzendtermijnen Advertenties: tot maandag 16.00 uur Redactie: tot maandag 12.00 uur Redactie: K. Moerman, tel. 0629 299696 E-mail: waterweg@maasstad.nl Fax: 010 4116454 Chefredactie: E. Meijer, tel. 0104004490 Fotografie: tel. 010 4004491 Uitgever: PCM Lokale Media BV Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij PCM Lokale Media BV, c.q. de betreffende auteur. SCHIEDAM - De eerste Schie- damse boekenmarkt in sep tember was een groot succes. Daarom organiseert winke liersvereniging Hoogstraat zaterdag 12 april weer een tweedehands boekenmarkt van 09.00 tot 17.00 uur. Op de Grote Markt wordt daarnaast ook weer de culi naire versmarkt gehouden, met een ruim aanbod aan delicatessen. SCHIEDAM - In de Heilig Hart- kerk aan de Lekstraat wordt zaterdag 12 april van 10.00 tot 15.00 uur een rommel markt gehouden. De opbrengst is bestemd voor de instandhouding van het kerkgebouw. SCHIEDAM - The New Life Sin gers komen zaterdag 12 april naar de Grote Kerk om het inloopconcert te verzorgen. Op het programma staat on der andere 'I belong to You'. Aanvang is 15.00 uur en de toegang is vrij. SCHIEDAM - Het zou een ver late 1 April-grap kunnen zijn. Wie niet bekend is met de werkzaamheden langs de Nieuwe Haven zou de op rails lijkende stalen binten best kunnen aanzien voor de aanleg van een spoorbaan. In werkelijkheid is dit ui teraard de constructie waar straks het 'hangende' fiets pad op moet komen te lig gen. Ondertussen wordt, vooral door het plaatsen van de 'rails', steeds duidelijker hoe het hangende fietspad er straks uit komt te zien. Al lijkt het nog een beetje vaag waar het fietspad weer om hoog komt, omdat de con structie de bocht om lijkt te gaan. Maar de belangrijkste vraag van de meeste Schie dammers lijkt op het mo ment voornamelijk: Wan neer gaat de Nieuwe Haven weer open voor al het ver- De stalen constructie van het hangende fietspad wordt momenteel aangelegd. Foto: Bart Bos keer? Samen met de werkzaamhe den aan het Nieuwlandplein, een paar honderd meter ver derop, staat het project aan de Nieuwe Haven stijf bo venaan in de Ergenislijst in Schiedam. Wie het Centrum wil bereiken, moet bijna halsbrekende toeren uitha len tegenwoordig. De geplande datum, die ver meld staat op het grote bord 'april' zal er waarschijnlijk niet in zitten. Of was dat nu juist de grap? door Frank Willemse SCHIEDAM - Hoe word ik schrijver? Kun je eigenlijk wel leren schrijven? „Ja, 't is net als koken", zegt de docent. Niet iedereen wordt chef-kok, maar iedereen kan een balletje gehakt ma ken. Als beginnend schrij ver heb je durf nodig en een zetje in de rug. En daarvoor is de cursus 'Zelf verhalen schrijven'. Zaterdag zit een twintigtal cursisten met verhitte kop pen te pennen in de Bibli otheek aan het Stadserf. Zwoegen op korte verhaal tjes, want schrijven is doen. 'Schrijf op hoe mensen zich gedragen bij een lopend buffet'. Dat is een opdracht om verschillende persona ges te ontdekken voor een kort verhaal. Een leuke op dracht, want iedereen kent de situatie wel bij een volle tafel (buffet) met eten. De ene bescheiden of misschien wel kieskeurig en een ander juist gehaast. Of het arche type van 'de hebbert' die gulzig het bord tot over de rand vol schept. De cursisten, meest da mes uit Schiedam, weten in slechts vijf minuten een aantal personages op pa pier te zetten. Free Writing is een trucje om je fantasie op gang te brengen en je schrijfangst te overwinnen. Je pen mag niet meer van het papier af komen, legt docent Kees Schrevel uit. Hij is stafdocent van de Rot terdamse schrijversschool SKVR. 'Schrijf in vijf mi nuten alles op wat je maar wilt. Laatje gaan, denk niet aan taalfouten of foute ge dachten.' Zonder gedachten schrijven is een manier om je gedachten op papier 'te zetten. En van schrijfangst af te komen. „Laat gedach ten opborrelen", zo moedigt hij aan. Een warming-up, een soort hersengymnas tiek voor de schrijver. Bibliotheek Waterweg or ganiseert elk jaar een Piet Paaltjes schrijfwedstrijd. Deelnemers kunnen tot 1 augustus korte verhalen in sturen. Kom dan bij ons langs op het Land van Belofte 13b te Schiedam. Of schrijf je in onze website! "WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR FLEXIBEL EN VAST PERSONEEL VOOR IN HET MAGAZIJN" - Ben jij in het bezit van rijbewijs en eigen vervoer? - En ben je bereid in ploegendienst te werken? UITZENDBUREAU Meer informatie? Kijk op www.perflexxion.nl of bel 010 273 32 33. 250 gram 100 gram 500 gram 500 gram De gehele week: gebakken bokking! Visspecialist R. Bijl Broersveld 113® 010-4268710 Marlet 57-Vlaardingen-010.4343685 www. kwaliteitsbeddenn I LE40M87 van 1409,-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 3